Armenian Translation of the 30 IPIP-NEO-120 Facet Scales

Provided by Mikayel Harutyunyan

N1: ANXIETY(Alpha = .78)       English Armenian Final Revised
+ keyed Worry about things. Անհանգստանում եմ տարբեր բաների պատճառով։
Fear for the worst. Ակնկալում եմ վատագույնը:
Am afraid of many things. Վախենում եմ բազմաթիվ բաներից: 
Get stressed out easily. Հեշտությամբ եմ սթրեսի ենթարկվում:
N2: ANGER (.87)
+ keyed Get angry easily. Հեշտությամբ եմ զայրանում:
Get irritated easily. Հեշտությամբ եմ նյարդայնանում:
Lose my temper. Կորցնում եմ ինքնատիրապետումս:
– keyed Am not easily annoyed. Ինձ հեշտ չէ հունից հանելը։
N3: DEPRESSION (.85)
+ keyed Often feel blue. Հաճախ եմ տխրում։
Dislike myself. Չեմ հավանում ինքս ինձ:
Am often down in the dumps. Հաճախ  եմ վհատվում:
– keyed Feel comfortable with myself. Հարմար եմ զգում ինքս իմ եսի հետ։
N4: SELF-CONSCIOUSNESS (.70)
+ keyed Find it difficult to approach others. Դժվարանում եմ ուրիշ մարդկանց մոտենալ։
Am afraid to draw attention to myself. Վախենում եմ ինձ վրա ուշադրություն կենտրոնացնել։
Only feel comfortable with friends. Հարմարավետ եմ ինձ զգում միայն ընկերներիս հետ։
– keyed Am not bothered by difficult social situations. Բարդ սոցիալական իրավիճակները ինձ չեն անհանգստացնում։
N5: IMMODERATION (.69)
+ keyed Go on binges. Մի բանի չափն անցնում եմ։
– keyed Rarely overindulge. Հազվադեպ եմ դուրս գալիս հաճելի բաների ընդունելի օգտագործման սահմաններից:
Easily resist temptations. Հեշտությամբ եմ դիմակայում գայթակղություններին:
Am able to control my cravings. Կարողանում եմ տիրապետել ցանկություններս:
N6: VULNERABILITY (.76)
+ keyed Panic easily. Հեշտությամբ եմ խուճապի մատնվում:
Become overwhelmed by events. Հուզականորեն ծանրաբեռվում եմ իրադարձություններից։ 
Feel that I'm unable to deal with things. Զգում եմ, որ անկարող եմ հաղթահարել դժվարությունները:
– keyed Remain calm under pressure. Ճնշման տակ պահմանում եմ հանգստություն։
E1: FRIENDLINESS (.81)
+ keyed Make friends easily. Հեշտությամբ եմ ընկերներ ձեռք բերում:
Feel comfortable around people. Ինձ հարմարավետ եմ զգում մարդկանց շրջապատում:
– keyed Avoid contacts with others. Խուսափում եմ ուրիշների հետ շփումից:
Keep others at a distance. Հեռավորության վրա եմ պահում այլ մարդկանց:
E2: GREGARIOUSNESS (.79)
+ keyed Love large parties. Սիրում եմ մեծ խնջույքներ։
Talk to a lot of different people at parties. Խնջույքների ժամանակ խոսում եմ մեծ քանակությամբ տարբեր մարդկանց հետ:
– keyed Prefer to be alone. Նախընտրում եմ լինել միայնակ:
Avoid crowds. Խուսափում եմ ամբոխներից:
E3: ASSERTIVENESS (.85)
+ keyed Take charge. Վերցնում եմ կառավարման ղեկը:
Try to lead others. Փորձում եմ առաջնորդել մարդկանց:
Take control of things. Վերահսկողության տակ եմ վերցնում երևույթները։
– keyed Wait for others to lead the way. Սպասում եմ, որ մեկ ուրիշն առաջնորդի նախաձեռնությունները:
E4: ACTIVITY LEVEL (.69)
+ keyed Am always busy. Ես միշտ զբաղված եմ:
Am always on the go. Միշտ ինչ-որ բան ունեմ անելու։
Do a lot in my spare time. Ազատ ժամանակ ես շատ բան եմ անում:
– keyed Like to take it easy. Սիրում եմ թեթև տանել:
E5: EXCITEMENT-SEEKING (.73)
+ keyed Love excitement. Սիրում եմ ոգևորվածությունը:
Seek adventure. Փնտրում եմ արկածներ:
Enjoy being reckless. Վայելում եմ խենթ լինելը:
Act wild and crazy. Ինձ պահում եմ խենթ ու խելահեղ կերպով։
E6: CHEERFULNESS (.79)
+ keyed Radiate joy. Զվարճություն եմ ճառագայթում:
Have a lot of fun. Ուրախ ժամանակ շատ եմ անցկացնում:
Love life. Սիրում եմ կյանքը:
Look at the bright side of life. Նայում եմ կյանքի լուսավոր կողմին:
O1: IMAGINATION (.83)
+ keyed Have a vivid imagination. Ունեմ վառ երակայություն:
Enjoy wild flights of fantasy. Վայելում եմ երևակայության խելահեղ թռիչքները:
Love to daydream. Սիրում եմ երազել:
Like to get lost in thought. Սիրում եմ սուզվել մտքերի մեջ:
O2: ARTISTIC INTERESTS (.74)
+ keyed Believe in the importance of art. Հավատում եմ արվեստի կարևորությանը:
See beauty in things that others might not notice. Տեսնում եմ գեղեցկությունն այնտեղ, որտեղ այլ մարդիկ կարող են այն չնկատել:
– keyed Do not like poetry. Չեմ սիրում պոեզիան:
Do not enjoy going to art museums. Չեմ սիրում այցելել գեղարվեստական թանգարաններ:
O3: EMOTIONALITY (.74)
+ keyed Experience my emotions intensely. Ուժեղ եմ ապրում իմ զգացմունքները։
Feel others' emotions. Զգում եմ այլոց հույզերը:
– keyed Rarely notice my emotional reactions. Հազվադեպ եմ նկատում իմ հուզական ռեակցիաները:
Don't understand people who get emotional. Չեմ հասկանում մարդկանց, ովքեր հուզվում են:
O4: ADVENTUROUSNESS (.70)
+ keyed Prefer variety to routine. Նախընտրում եմ զանազանություն, քան միապաղաղություն:
– keyed Prefer to stick with things that I know. Նախընտրում եմ հավատարիմ մնալ ինձ ծանոթ բաներին:
Dislike changes. Չեմ սիրում փոփոխություններ:
Am attached to conventional ways. Հավատարիմ եմ բոլորի կողմից ընդունված վարվելակերպին։
O5: INTELLECT (.73)
+ keyed Love to read challenging material. Սիրում եմ կարդալ խրթին նյութեր:
– keyed Avoid philosophical discussions. Խուսափում եմ փիլիսոփայական քննարկումներից:
Have difficulty understanding abstract ideas. Դժվարություն եմ ունենում վերացական գաղափարները հասկանալիս: 
Am not interested in theoretical discussions. Հետաքրքրված չեմ տեսական քննարկումներով: 
O6: LIBERALISM (.63)
+ keyed Tend to vote for liberal political candidates. Հակված եմ քվեարկել լիբերալ քաղաքական թեքնածուների օգտին:
Believe that there is no absolute right and wrong. Համարում եմ, որ գոյություն չունի բացարձակ ճիշտ և բացարձակ սխալ:
– keyed Tend to vote for conservative political candidates. Հակված եմ քվեարկել պահպանողական քաղաքական թեքնածուների օգտին:
Believe that we should be tough on crime. Համարում եմ, որ մենք պետք է ավելի խիստ վերաբերմունք ցուցաբերենք հանցագործությունների նկատմամբ:
A1: TRUST (.85)
+ keyed Trust others. Մարդկանց վստահում եմ։
Believe that others have good intentions. Հավատում եմ, որ ուրիշները լավ մտադրություններ ունեն:
Trust what people say. Վստահում եմ այլ մարդկանց խոսքերին:
– keyed Distrust people. Չեմ վստահում մարդկանց։
A2: MORALITY (.74)
– keyed Use others for my own ends. Օգտագործում եմ մարդկանց իմ անձնական շահերի համար:
Cheat to get ahead. Խաբում եմ մարդկանց՝ առաջադիմելու համար:
Take advantage of others. Օգտվում եմ ուրիշ մարդկանցից։
Obstruct others' plans. Խոչընդոտում եմ մարդկանց ծրագրերին:
A3: ALTRUISM (.73)
+ keyed Am concerned about others. Մտահոգվում եմ այլոց մասին:
Love to help others. Սիրում եմ օգնել ուրիշներին։
– keyed Am indifferent to the feelings of others. Անտարբեր եմ այլոց զգացմունքների հանդեպ։
Take no time for others. Ժամանակ չեմ տրամադրում ուրիշներին։
A4: COOPERATION (.71)
– keyed Love a good fight. Սիրում եմ մի լավ կռիվ տալ։
Yell at people. Բղավում եմ մարդկանց վրա:
Insult people. Վիրավորում եմ մարդկանց:
Get back at others. Վրեժ եմ լուծում ուրիշներից:
A5: MODESTY (.73)
– keyed Believe that I am better than others. Համարում եմ, որ ես մյուսներից ավելի լավն եմ:
Think highly of myself. Լավ կարծիք ունեմ իմ մասին:
Have a high opinion of myself. Բարձր կարծիք ունեմ սեփական անձիս մասին:
Boast about my virtues. Գլուխ եմ գովում իմ արժանիքների մասին։
A6: SYMPATHY (.72)
+ keyed Sympathize with the homeless. Կարեկցում եմ անօթևան մարդկանց:
Feel sympathy for those who are worse off than myself. Կարեկցում եմ մարդկանց, ովքեր ապրում են ավելի վատ, քան ես:
– keyed Am not interested in other people's problems. Չեմ հետաքրքրվում այլ մարդկանց խնդիրներով:
Try not to think about the needy. Փորձում եմ չմտածել կարիքավորների մասին:
C1: SELF-EFFICACY (.77)
+ keyed Complete tasks successfully. Հաջողությամբ եմ կատարում բոլոր առաջադրանքները:
Excel in what I do. Գերազանցում այն ամենում, ինչ անում եմ:
Handle tasks smoothly. Առաջադրանքները սահուն կերպով եմ կատարում:
Know how to get things done. Գիտեմ, թե ինչպես է պետք հաջողությամբ ամեն բան իրականացնել:
C2: ORDERLINESS (.83)
+ keyed Like to tidy up. Սիրում եմ մաքրտել։
– keyed Often forget to put things back in their proper place. Հաճախ մոռանում եմ իրերն իրենց ճիշտ տեղը դնել:
Leave a mess in my room. Անկարգ վիճակում եմ թողնում սենյակս:
Leave my belongings around. Ամենուր թողնում եմ իրերս:
C3: DUTIFULNESS (.67)
+ keyed Keep my promises. Պահում եմ խոստումներս:
Tell the truth. Ասում եմ ճշմարտությունը:
– keyed Break rules. Խախտում եմ կանոնները:
Break my promises. Խախտում եմ խոստումներս:
C4: ACHIEVEMENT-STRIVING (.79)
+ keyed Do more than what's expected of me. Անում եմ ավելին, քան ակնկալում են ինձանից:
Work hard. Տքնաջան աշխատում եմ:
– keyed Put little time and effort into my work. Քիչ ժամանակ և ջանք եմ ներդնում իմ աշխատանքի մեջ:
Do just enough work to get by. Կատարում եմ նվազագույնը՝ միայն թե աշխատանքն ավարտին հասցնելու համար:
C5: SELF-DISCIPLINE (.71)
+ keyed Am always prepared. Միշտ պատրաստված եմ:
Carry out my plans. Իրականացնում եմ ծրագրերս:
– keyed Waste my time. Վատնում եմ ժամանակս:
Have difficulty starting tasks. Դժվարությամբ եմ սկսում առաջադրանքի կատարումը:
C6: CAUTIOUSNESS (.88)
– keyed Jump into things without thinking. Առանց երկար մտածելու` խառնվում եմ ինչ-որ բանի մեջ:
Make rash decisions. Կայացնում եմ հապճեպ որոշումներ:
Rush into things. Շտապում եմ գործել՝ առանց մտածելու:
Act without thinking. Գործում եմ՝ առանց մտածելու:

Return to the Item Translations Page