Croatian Translation of the IPIP NEO PI Facets

Provided by Željko Jerneić

N1: ANXIETY / ANKSIOZNOST (TJESKOBA)
  Original Croatian
+ 1.    Worry about things. Zabrinut sam.
2.    Fear for the worst. Strah me najgoreg.
3.    Am afraid of many things. Bojim se mnogih stvari.
4.    Get stressed out easily. Lako se uznemirim.
5.    Get caught up in my problems. Zaokupe me moji problemi.
     
- 6.    Am not easily bothered by things. Nije me lako zabrinuti.
7.    Am relaxed most of the time. Većinu vremena sam opušten.
8.    Am not easily disturbed by events. Ne dam se lako smesti.
9.    Don't worry about things that have already happened. Ne brinu me stvari koje su se već dogodile.
10.  Adapt easily to new situations. Lako se prilagođavam novim situacijama.
N2: ANGER / LJUTNJA
  Original Croatian
+ 1.      Get angry easily. Lako se razljutim.
2.      Get irritated easily. Lako se uzrujam.
3.      Get upset easily. Lako se uznemirim.
4.      Am often in a bad mood. Često sam loše raspoložen.
5.      Lose my temper. Lako izgubim živce.
     
- 6.      Rarely get irritated. Rijetko se uzrujam.
7.      Seldom get mad. Rijetko se razbjesnim.
8.      Am not easily annoyed. Ne gubim lako strpljenje.
9.      Keep my cool. Smiren sam.
10.    Rarely complain. Rijetko se žalim.
N3: DEPRESSION / DEPRESIJA (POTIŠTENOST)
  Original Croatian
+ 1.      Often feel blue. Često sam tužan.
2.      Dislike myself. Ne volim sebe.
3.      Am often down in the dumps. Često sam potišten.
4.      Have a low opinion of myself. Imam loše mišljenje o sebi.
5.      Have frequent mood swings. Često mijenjam raspoloženja.
6.      Feel desperate. Osjećam se očajno.
7.      Feel that my life lacks direction. Osjećam da moj život nema cilja.
     
- 8.      Seldom feel blue. Rijetko sam tužan.
9.      Feel comfortable with myself. Osjećam se ugodno u vlastitoj koži.
10.    Am very pleased with myself. Zadovoljan sam sa sobom.
N4: SELF-CONSCIOUSNESS / SAMOSVJESNOST
  Original Croatian
+ 1.      Am easily intimidated. Lako me zastrašiti.
2.      Am afraid that I will do the wrong thing. Strah me da ću nešto krivo učiniti.
3.      Find it difficult to approach others. Teško pristupam drugima.
4.      Am afraid to draw attention to myself. Bojim se privući pažnju.
5.      Only feel comfortable with friends. Osjećam se ugodno samo u krugu prijatelja.
6.      Stumble over my words. Nesiguran sam u izražavanju.
     
- 7.      Am not embarrassed easily. Nije me lako zbuniti.
8.      Am comfortable in unfamiliar situations. Lako se nosim s nepoznatim situacijama.
9.      Am not bothered by difficult social situations. Ne opterećuju me teške socijalne situacije.
10.    Am able to stand up for myself. Sposoban sam izboriti se za sebe.
N5: IMMODERATION / NEUMJERENOST
  Original Croatian
+ 1.      Often eat too much. Često jedem previše.
2.      Don't know why I do some of the things I do. Ne znam zašto nešto radim.
3.      Do things I later regret. Radim stvari zbog kojih kasnije požalim.
4.      Go on binges. Volim tulumariti.
5.      Love to eat. Volim jesti.
     
- 6.      Rarely overindulge. Rijetko si previše ugađam.
7.      Easily resist temptations. Lako odolijevam iskušenjima.
8.      Am able to control my cravings. Mogu kontrolirati svoje porive.
9.      Never spend more than I can afford. Nikada ne trošim više nego što si mogu priuštiti.
10.    Never splurge. Nikad se ne razmećem.
N6: VULNERABILITY / RANJIVOST
  Original Croatian
+ 1.      Panic easily. Lako se uspaničim.
2.      Become overwhelmed by events. Neki me događaji shrvaju.
3.      Feel that I'm unable to deal with things. Osjećam da se ne mogu nositi s nekim stvarima.
4.      Can't make up my mind. Neodlučan sam.
5.      Get overwhelmed by emotions. Preplavljuju me osjećaji.
     
- 6.      Remain calm under pressure. Smiren sam i pod pritiskom.
7.      Can handle complex problems. Mogu se nositi sa složenim problemima.
8.      Know how to cope. Znam kako se suočiti s teškoćama.
9.      Readily overcome setbacks. Lako svladavam zapreke.
10.    Am calm even in tense situations. Smiren sam i u napetim situacijama.
E1: FRIENDLINESS / SKLONOST PRIJATELJSTVU
  Original Croatian
+ 1.      Make friends easily. Lako sklapam prijateljstva.
2.      Warm up quickly to others. Brzo se zbližim s drugima.
3.      Feel comfortable around people. Ugodno se osjećam među ljudima.
4.      Act comfortably with others. Lako surađujem s drugima.
5.      Cheer people up. Uveseljavam druge.
     
- 6.      Am hard to get to know. Teško me je upoznati.
7.      Often feel uncomfortable around others. Često se osjećam neugodno kada sam u društvu.
8.      Avoid contacts with others. Izbjegavam susrete s drugima.
9.      Am not really interested in others. Drugi me zapravo i ne zanimaju.
10.    Keep others at a distance. Držim druge ljude na distanci.
E2: GREGARIOUSNESS / DRUŠTVENOST
  Original Croatian
+ 1.      Love large parties. Volim velike zabave.
2.      Talk to a lot of different people at parties. Na zabavama razgovaram s puno različitih ljudi.
3.      Enjoy being part of a group. Uživam biti dio grupe.
4.      Involve others in what I am doing. Uključujem druge u ono što radim.
5.      Love surprise parties. Volim zabave iznenađenja.
     
- 6.      Prefer to be alone. Volim biti sam.
7.      Want to be left alone. Želim da me drugi ostave na miru.
8.      Don't like crowded events. Ne volim događaje s mnogo ljudi.
9.      Avoid crowds. Izbjegavam gužvu.
10.    Seek quiet. Tražim mir i tišinu.
E3: ASSERTIVENESS / ASERTIVNOST
  Original Croatian
+ 1.      Take charge. Preuzimam odgovornost.
2.      Try to lead others. Nastojim voditi druge.
3.      Can talk others into doing things. Mogu nagovoriti druge da nešto učine.
4.      Seek to influence others. Nastojim utjecati na druge.
5.      Take control of things. Preuzimam kontrolu nad događajima.
     
- 6.      Wait for others to lead the way. Čekam da drugi preuzmu vodstvo.
7.      Keep in the background. Držim se po strani.
8.      Have little to say. Imam malo toga za reći.
9.      Don't like to draw attention to myself. Ne volim privlačiti pažnju.
10.    Hold back my opinions. Svoje mišljenje zadržavam za sebe.
E4: ACTIVITY LEVEL / RAZINA AKTIVNOSTI
  Original Croatian
+ 1.      Am always busy. Uvijek sam zaposlen.
2.      Am always on the go. Uvijek sam u pokretu.
3.      Do a lot in my spare time. Mnogo toga radim u slobodno vrijeme.
4.      Can manage many things at the same time. Mogu obavljati više stvari istovremeno.
5.      React quickly. Brzo reagiram.
     
- 6.      Like to take it easy. Ležerno pristupam stvarima.
7.      Like to take my time. Ne volim žuriti.
8.      Like a leisurely lifestyle. Volim opušteni stil života.
9.      Let things proceed at their own pace. Puštam da se stvari odvijaju svojim tempom.
10.    React slowly. Sporo reagiram.
E5: EXCITEMENT-SEEKING / TRAŽENJE UZBUĐENJA
  Original Croatian
+ 1.      Love excitement. Volim uzbuđenje.
2.      Seek adventure. Tražim pustolovinu.
3.      Love action. Volim akciju.
4.      Enjoy being part of a loud crowd. Volim biti dio glasne gomile.
5.      Enjoy being reckless. Volim biti nepromišljen.
6.      Act wild and crazy. Ponašam se neobuzdano i luckasto.
7.      Am willing to try anything once. Voljan sam sve isprobati.
8.      Seek danger. Tražim opasnost.
     
- 9.      Would never go hang gliding or bungee jumping. Nikada se ne bih bavio ekstremnim sportom (npr. letio zmajem).
10.    Dislike loud music. Ne volim glasnu glazbu.
E6: CHEERFULNESS/VEDRINA
  Original Croatian
+ 1.      Radiate joy. Zračim veseljem.
2.      Have a lot of fun. Puno se zabavljam.
3.      Express childlike joy. Radujem se kao malo dijete.
4.      Laugh my way through life. S osmjehom prolazim kroz život.
5.      Love life. Volim život.
6.      Look at the bright side of life. Gledam na život s optimizmom.
7.      Laugh aloud. Glasno se smijem.
8.      Amuse my friends. Zabavljam prijatelje.
     
- 9.      Am not easily amused. Teško me zabaviti.
10.    Seldom joke around. Rijetko se šalim.
O1: IMAGINATION / MAŠTA
  Original Croatian
+ 1.      Have a vivid imagination. Imam živu maštu.
2.      Enjoy wild flights of fantasy. Uživam u neobuzdanom maštanju.
3.      Love to daydream. Volim sanjariti.
4.      Like to get lost in thought. Sviđa mi se kada se izgubim u mislima.
5.      Indulge in my fantasies. Prepuštam se u maštanju.
6.      Spend time reflecting on things. Provodim vrijeme razmišljajući o stvarima.
     
- 7.      Seldom daydream. Rijetko sanjarim.
8.      Do not have a good imagination. Nisam maštovit.
9.      Seldom get lost in thought. Rijetko se izgubim u mislima.
10.    Have difficulty imagining things. Teško zamišljam stvari.
O2: ARTISTIC INTERESTS / UMJETNIČKI INTERESI
  Original Croatian
+ 1.      Believe in the importance of art. Vjerujem u važnost umjetnosti.
2.      Like music. Volim glazbu.
3.      See beauty in things that others might not notice. Vidim ljepotu u stvarima koju drugi ne zamjećuju.
4.      Love flowers. Volim cvijeće.
5.      Enjoy the beauty of nature. Uživam u ljepoti prirode.
     
- 6.      Do not like art. Ne volim umjetnost.
7.      Do not like poetry. Ne volim poeziju.
8.      Do not enjoy going to art museums. Ne uživam u posjećivanju muzeja umjetnosti.
9.      Do not like concerts. Ne uživam u koncertima.
10.    Do not enjoy watching dance performances. Ne uživam u gledanju plesa.
O3: EMOTIONALITY / EMOCIONALNOST (OSJEĆAJNOST)
  Original Croatian
+ 1.      Experience my emotions intensely. Snažno doživljavam emocije.
2.      Feel others' emotions. Osjećam tuđe emocije.
3.      Am passionate about causes. Žarko se zalažem za ideale.
4.      Enjoy examining myself and my life. Volim preispitivati sebe i svoj život.
5.      Try to understand myself. Nastojim razumjeti sebe.
     
- 6.      Seldom get emotional. Rijetko se prepuštam osjećajima.
7.      Am not easily affected by my emotions. Ne podliježem lako utjecaju svojih emocija.
8.      Rarely notice my emotional reactions. Rijetko primjećujem svoje emocionalne reakcije.
9.      Experience very few emotional highs and lows. Rijetko doživljavam emocionalne uspone i padove.
10.    Don't understand people who get emotional. Ne razumijem ljude koji se prepuštaju osjećajima.
O4: ADVENTUROUSNESS / SKLONOST PUSTOLOVINAMA
  Original Croatian
+ 1.    Prefer variety to routine. Više volim raznolikost nego rutinu.
2.    Like to visit new places. Volim posjećivati nova mjesta.
3.    Am interested in many things. Zanimaju me mnoge stvari.
4.    Like to begin new things. Volim započinjati nove stvari.
     
- 5.    Prefer to stick with things that I know. Volim se držati stvari koje poznajem.
6.    Dislike changes. Ne volim promjene.
7.    Don't like the idea of change. Ne volim pomisao na promjenu.
8.    Am a creature of habit. Robujem navikama.
9.    Dislike new foods. Ne volim nepoznatu hranu.
10.  Am attached to conventional ways. Privržen sam uhodanom načinu života.
O5: INTELLECT / INTELEKT
  Original Croatian
+ 1.      Like to solve complex problems. Volim rješavati složene probleme.
2.      Love to read challenging material. Volim čitati izazovne sadržaje.
3.      Have a rich vocabulary. Imam bogat rječnik.
4.      Can handle a lot of information. Mogu baratati mnoštvom informacija.
5.      Enjoy thinking about things. Uživam u razmišljanju.
     
- 6.      Am not interested in abstract ideas. Ne zanimaju me apstraktne ideje.
7.      Avoid philosophical discussions. Izbjegavam filozofske rasprave.
8.      Have difficulty understanding abstract ideas. Teško razumijem apstraktne ideje.
9.      Am not interested in theoretical discussions. Ne zanimaju me teorijske rasprave.
10.    Avoid difficult reading material. Izbjegavam čitanje složenih sadržaja.
O6: LIBERALISM / LIBERALIZAM
  Original Croatian
+ 1.    Tend to vote for liberal political candidates. Sklon sam glasovati za liberalne političke kandidate.
2.    Believe that there is no absolute right and wrong. Vjerujem da ne postoji apsolutna istina.
3.    Believe that criminals should receive help rather than punishment. Smatram da bi kriminalcima trebalo pružiti pomoć, a ne kazniti ih.
     
- 4.    Believe in one true religion. Vjerujem da postoji samo jedna ispravna religija.
5.    Tend to vote for conservative political candidates. Sklon sam glasovanju za konzervativne političke kandidate.
6.    Believe that too much tax money goes to support artists. Smatram da se previše novca poreznih obveznika troši na umjetnike.
7.    Believe laws should be strictly enforced. Smatram da bi zakone trebalo strogo provoditi.
8.    Believe that we coddle criminals too much. Smatram da smo preblagi prema kriminalcima.
9.    Believe that we should be tough on crime. Smatram da zločin treba strogo kažnjavati.
10.  Like to stand during the national anthem. Volim stajati za vrijeme nacionalne himne.
A1: TRUST / POVJERENJE
  Original Croatian
+ 1.      Trust others. Imam povjerenja u druge.
2.      Believe that others have good intentions. Vjerujem da drugi imaju dobre namjere.
3.      Trust what people say. Vjerujem onome što ljudi govore.
4.      Believe that people are basically moral. Smatram da su ljudi u suštini moralni.
5.      Believe in human goodness. Vjerujem u ljudsku dobrotu.
6.      Think that all will be well. Vjerujem da će sve biti dobro.
     
- 7.      Distrust people. Nemam povjerenja u ljude.
8.      Suspect hidden motives in others. Sumnjam da drugi imaju skrivene motive.
9.      Am wary of others. Oprezan sam s drugima.
10.    Believe that people are essentially evil. Smatram da su ljudi u suštini zli.
A2: MORALITY / MORALNOST
  Original Croatian
+ 1.      Would never cheat on my taxes. Nikada ne bih utajio porez.
2.      Stick to the rules. Pridržavam se pravila.
     
- 3.      Use flattery to get ahead. Laskam kako bih napredovao.
4.      Use others for my own ends. Iskorištavam druge za vlastiti probitak.
5.      Know how to get around the rules. Znam kako zaobići pravila.
6.      Cheat to get ahead. Varam kako bih napredovao.
7.      Put people under pressure. Vršim pritisak na druge ljude.
8.      Pretend to be concerned for others. Pravim se da sam zabrinut za druge.
9.      Take advantage of others. Iskorištavam druge.
10.  Obstruct others' plans. Ometam tuđe planove.
A3: ALTRUISM / ALTRUIZAM
  Original Croatian
+ 1.      Make people feel welcome. Nastojim da se ljudi osjećaju dobrodošlima.
2.      Anticipate the needs of others. Trudim se predvidjeti potrebe drugih.
3.      Love to help others. Volim pomagati drugima.
4.      Am concerned about others. Zabrinut sam za druge ljude.
5.      Have a good word for everyone. Za svakoga imam lijepu riječ.
     
- 6.      Look down on others. Omalovažavam druge.
7.      Am indifferent to the feelings of others. Ravnodušan sam prema tuđim osjećajima.
8.      Make people feel uncomfortable. Kod ljudi stvaram osjećaj nelagode.
9.      Turn my back on others. Okrećem leđa drugima.
10.    Take no time for others. Nemam vremena za druge.
A4: COOPERATION / SKLONOST SURADNJI
  Original Croatian
+ 1.      Am easy to satisfy. Lako mi je udovoljiti.
2.      Can't stand confrontations. Ne podnosim sukobljavanje.
3.      Hate to seem pushy. Mrzim biti nametljiv.
     
- 4.      Have a sharp tongue. Imam oštar jezik.
5.      Contradict others. Suprotstavljam se drugima.
6.      Love a good fight. Volim se svađati.
7.      Yell at people. Vičem na ljude.
8.      Insult people. Vrijeđam ljude.
9.      Get back at others. Osvećujem se.
10.    Hold a grudge. Ogorčen sam na druge.
A5: MODESTY / SKROMNOST
  Original Croatian
+ 1.      Dislike being the center of attention. Ne volim biti u središtu pažnje.
2.      Dislike talking about myself. Ne volim govoriti o sebi.
3.      Consider myself an average person. Smatram se prosječnom osobom.
4.      Seldom toot my own horn. Rijetko se hvalim.
     
- 5.      Believe that I am better than others. Vjerujem da sam bolji od drugih.
6.      Think highly of myself. Jako cijenim sebe.
7.      Have a high opinion of myself. Imam visoko mišljenje o sebi.
8.      Know the answers to many questions. Znam odgovore na mnoga pitanja.
9.      Boast about my virtues. Ističem svoje vrline.
10.    Make myself the center of attention. Nastojim biti u središte pažnje.
A6: SYMPATHY / SUOSJEĆAJNOST
  Original Croatian
+ 1.    Sympathize with the homeless. Suosjećam s beskućnicima.
2.    Feel sympathy for those who are worse off than myself. Suosjećam s onima kojima je gore nego meni.
3.    Value cooperation over competition. Više cijenim suradnju od natjecanja.
4.    Suffer from others' sorrows. Teško podnosim tuđe patnje.
     
- 5.    Am not interested in other people's problems. Ne zanimaju me tuđi problemi.
6.    Tend to dislike soft-hearted people. Ne sviđaju mi se ljudi «mekog srca».
7.    Believe in an eye for an eye. Vjerujem u uzrečicu «oko za oko, zub za zub».
8.    Try not to think about the needy. Trudim se ne razmišljati o ljudima u nevolji.
9.    Believe people should fend for themselves. Smatram da bi se ljudi trebali zauzimati za sebe.
10.  Can't stand weak people. Ne podnosim «slabiće».
C1: SELF-EFFICACY / SAMO-EFIKASNOST
  Original Croatian
+ 1.      Complete tasks successfully. Uspješno završavam zadatke.
2.      Excel in what I do. Ističem se u onom što radim.
3.      Handle tasks smoothly. S lakoćom obavljam zadatke.
4.      Am sure of my ground. Siguran sam u svoje mogućnosti.
5.      Come up with good solutions. Iznalazim dobra rješenja.
6.      Know how to get things done. Znam kako obaviti stvari.
     
- 7.      Misjudge situations. Krivo procjenjujem situacije.
8.      Don't understand things. Neke stvari ne razumijem.
9.      Have little to contribute. Moj doprinos je skroman.
10.    Don't see the consequences of things. Ne predviđam dobro posljedice.
C2: ORDERLINESS / UREDNOST
  Original Croatian
+ 1.      Like order. Volim red.
2.      Like to tidy up. Volim pospremati.
3.      Want everything to be "just right." Želim da sve bude baš kako treba.
4.      Love order and regularity. Volim red i točnost.
5.      Do things according to a plan. Sve radim prema planu.
     
- 6.      Often forget to put things back in their proper place. Često zaboravljam vratiti stvari na njihovo mjesto.
7.      Leave a mess in my room. Ostavljam nered u svojoj sobi.
8.      Leave my belongings around. Ostavljam stvari uokolo.
9.      Am not bothered by messy people. Ne smetaju me neuredni ljudi.
10.    Am not bothered by disorder. Ne smeta mi nered.
C3: DUTIFULNESS / POUZDANOST
  Original Croatian
+ 1.      Try to follow the rules. Nastojim se pridržavati pravila.
2.      Keep my promises. Ispunjavam svoja obećanja.
3.      Pay my bills on time. Plaćam račune na vrijeme.
4.      Tell the truth. Govorim istinu.
5.      Listen to my conscience. Slušam svoju savjest.
     
- 6.      Break rules. Kršim pravila.
7.      Break my promises. Ne pridržavam se obećanja.
8.      Get others to do my duties. Navodim druge da obavljaju moje dužnosti.
9.      Do the opposite of what is asked. Radim suprotno od onog što se od mene traži.
10.    Misrepresent the facts. Iskrivljujem činjenice.
C4: ACHIEVEMENT-STRIVING / TEŽNJA ZA POSTIGNUĆEM
  Original Croatian
+ 1.      Go straight for the goal. Idem ravno ka cilju.
2.      Work hard. Naporno radim.
3.      Turn plans into actions. Planove pretvaram u djela.
4.      Plunge into tasks with all my heart. Svim srcem se prihvaćam zadatka.
5.      Do more than what's expected of me. Radim više nego što se od mene očekuje.
6.      Set high standards for myself and others. Postavljam visoke standarde za sebe i druge.
7.      Demand quality. Zahtijevam kvalitetu.
     
- 8.      Am not highly motivated to succeed. Nisam jako motiviran da uspijem.
9.      Do just enough work to get by. Radim taman onoliko koliko je potrebno.
10.    Put little time and effort into my work. Ulažem malo vremena i truda u svoj posao.
C5: SELF-DISCIPLINE / SAMO-DISCIPLINA
  Original Croatian
+ 1.      Get chores done right away. Odmah obavljam svakodnevne poslove
2.      Am always prepared. Uvijek sam pripravan.
3.      Start tasks right away. Odmah započinjem sa zadacima.
4.      Get to work at once. Odmah prionem poslu.
5.      Carry out my plans. Izvršavam svoje planove.
     
- 6.      Find it difficult to get down to work. Teško mi je prihvatiti se posla.
7.      Waste my time. Tratim svoje vrijeme.
8.      Need a push to get started. Treba mi je poticaj da nešto započnem.
9.      Have difficulty starting tasks. Teško mi je započeti zadatke.
10.    Postpone decisions. Odgađam odluke.
C6: CAUTIOUSNESS / OPREZNOST
  Original Croatian
+ 1.      Avoid mistakes. Izbjegavam pogreške.
2.      Choose my words with care. Pažljivo biram riječi.
3.      Stick to my chosen path. Držim se zacrtanog puta.
     
- 4.      Jump into things without thinking. Ulijećem u stvari bez razmišljanja.
5.      Make rash decisions. Donosim brzoplete odluke.
6.      Like to act on a whim. Volim se ponašati hirovito.
7.      Rush into things. Srljam u stvari.
8.      Do crazy things. Činim ludosti.
9.      Act without thinking. Djelujem bez razmišljanja.
10.    Often make last-minute plans. Često planiram u zadnji čas.

Return to the Item Translations Page