Dutch Translation of the IPIP-NEO-120

Provided by Tessa Blanken

Op de volgende schermen staan beweringen over menselijk gedrag. Ga na in hoeverre elke bewering op jou van toepassing is. Geef vervolgens aan hoe oneens of eens je het bent met deze bewering over jezelf. Denk daarbij aan hoe je op dit moment in het algemeen bent, niet hoe je in de toekomst zou willen zijn.

Beschrijf zo eerlijk mogelijk hoe je jezelf ziet in verhouding tot anderen van jouw geslacht en leeftijd. Je antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem bewaard, zodat je zo eerlijk mogelijk kunt antwoorden. Lees elke bewering over jezelf alsjeblieft zorgvuldig en kies dan een van de volgende antwoorden: Heel onees, engiszins oneens, neutraal (niet oneens, niet eens), engiszins eens, heel eens

Original English Item Translated Dutch Item
1 Worry about things Maak mij zorgen over dingen
2 Make friends easily Maak makkelijk vrienden
3 Have a vivid imagination Heb een levendige fantasie
4 Trust others Vertrouw anderen
5 Complete tasks successfully Voltooi taken met succes
6 Get angry easily Word snel boos
7 Love large parties Hou van grote feesten
8 Believe in the importance of art Geloof in het belang van kunst
9 Use others for my own ends Gebruik anderen om mijn doelen te bereiken
10 Like to tidy up Hou van opruimen
11 Often feel blue Voel mij vaak neerslachtig
12 Take charge Neem de leiding
13 Experience my emotions intensely Ervaar mijn emoties intens
14 Love to help others Help graag anderen
15 Keep my promises Hou me aan mijn beloften
16 Find it difficult to approach others Vind het moeilijk om anderen te benaderen
17 Am always busy Ben altijd bezig
18 Prefer variety to routine Verkies afwisseling boven routine
19 Love a good fight Hou van een flinke strijd
20 Work hard Werk hard
21 Go on binges Heb vreetbuien
22 Love excitement Hou van opwinding
23 Love to read challenging material Hou er van om uitdagende stukken te lezen
24 Believe that I am better than others Geloof dat ik beter ben dan anderen
25 Am always prepared Ben altijd voorbereid
26 Panic easily Raak makkelijk in paniek
27 Radiate joy Straal vreugde uit
28 Tend to vote for liberal political candidates Neig op progressieve politieke kandidaten te stemmen
29 Sympathize with the homeless Voel mee met daklozen
30 Jump into things without thinking Duik ergens zonder nadenken op
31 Fear for the worst Vrees het ergste
32 Feel comfortable around people Voel mij goed in het gezelschap van mensen
33 Enjoy wild flights of fantasy Geniet van ongebreidelde fantasiën
34 Believe that others have good intentions Geloof in de goede bedoelingen van anderen
35 Excel in what I do Blink uit in wat ik doe
36 Get irritated easily Raak snel geïrriteerd
37 Talk to a lot of different people at parties Praat op feestjes met veel verschillende mensen
38 See beauty in things that others might not notice Zie schoonheid in dingen die anderen ontgaat
39 Cheat to get ahead Bedrieg om vooruit te komen
40 Often forget to put things back in their proper place Vergeet vaak om dingen op de goede plek terug te zetten
41 Dislike myself Hou niet van mezelf
42 Try to lead others Probeer leiding te geven aan anderen
43 Feel others’ emotions Voel emoties van anderen
44 Am concerned about others Ben bezorgd over anderen
45 Tell the truth Spreek de waarheid
46 Am afraid to draw attention to myself Ben bang om de aandacht op mijzelf te vestigen
47 Am always on the go Ben altijd in de weer
48 Prefer to stick with things that I know Hou me het liefst bij het bekende
49 Yell at people Schreeuw tegen mensen
50 Do more than what’s expected of me Doe meer dan wat er van me verwacht wordt
51 Rarely overindulge Ga mezelf zelden te buiten
52 Seek adventure Zoek het avontuur op
53 Avoid philosophical discussions Vermijd filosofische discussies
54 Think highly of myself Ik waardeer mezelf
55 Carry out my plans Voer mijn plannen uit
56 Become overwhelmed by events Word overweldigd door gebeurtenissen
57 Have a lot of fun Heb veel plezier
58 Believe that there is no absolute right or wrong Geloof dat er geen absoluut goed of fout is
59 Feel sympathy for those who are worse off than myself Voel mee met degenen die slechter af zijn dan ik
60 Make rash decisions Maak overhaaste beslissingen
61 Am afraid of many things Ben voor veel dingen bang
62 Avoid contacts with others Vermijd contact met anderen
63 Love to daydream Hou van dagdromen
64 Trust what people say Vertrouw wat mensen zeggen
65 Handle tasks smoothly Voer taken probleemloos uit
66 Lose my temper Verlies mijn humeur
67 Prefer to be alone Ben het liefst alleen
68 Do not like poetry Hou niet van gedichten
69 Take advantage of others Profiteer van anderen
70 Leave a mess in my room Laat mijn kamer rommelig achter
71 Am often down in the dumps Zit vaak in de put
72 Take control of things Neem verantwoordelijkheid voor dingen
73 Rarely notice my emotional reactions Merk mijn emotionele reacties zelden
74 Am indifferent to the feelings of others Trek mij weinig aan van andermans gevoelens
75 Break rules Overtreed regels
76 Only feel comfortable with friends Voel me alleen op mijn gemak met vrienden
77 Do a lot in my spare time Doe veel in mijn vrije tijd
78 Dislike changes Hou niet van verandering
79 Insult people Beledig mensen
80 Do just enough work to get by Doe alleen het hoogst noodzakelijke
81 Easily resist temptations Weersta verleidingen gemakkelijk
82 Enjoy being reckless Geniet er van om roekeloos te zijn
83 Have difficulty understanding abstract ideas Heb moeite om abstracte ideeën te begrijpen
84 Have a high opinion of myself Heb een hoge dunk van mezelf
85 Waste my time Verspil mijn tijd
86 Feel that I’m unable to deal with things Heb het gevoel dingen niet goed aan te kunnen
87 Love life Hou van het leven
88 Tend to vote for conservative political candidates Neig op conservatieve politieke kandidaten te stemmen
89 Am not interested in other people’s problems Ben niet geïnteresseerd in andermans problemen
90 Rush into things Doe dingen halsoverkop
91 Get stressed out easily Raak makkelijk gestresst
92 Keep others at a distance Houd anderen op afstand
93 Like to get lost in thought Ben graag in gedachten verzonken
94 Distrust people Wantrouw mensen
95 Know how to get things done Weet hoe ik dingen gedaan krijg
96 Am not easily annoyed Erger me niet snel
97 Avoid crowds Vermijd menigten
98 Do not enjoy going to art museums Hou er niet van musea te bezoeken
99 Obstruct others’ plans Belemmer plannen van anderen
100 Leave my belongings around Laat mijn spullen rondslingeren
101 Feel comfortable with myself Zit lekker in mijn vel 
102 Wait for others to lead the way Wacht tot anderen het voortouw nemen
103 Don’t understand people who get emotional Begrijp mensen die emotioneel worden niet 
104 Take no time for others Heb geen tijd voor anderen
105 Break my promises Verbreek mijn beloften
106 Am not bothered by difficult social situations Heb geen moeite met lastige sociale situaties
107 Like to take it easy Doe het graag rustig aan
108 Am attached to conventional ways Ben gehecht aan traditionele gewoonten
109 Get back at others Pak andere mensen terug
110 Put little time and effort into my work Stop weinig tijd en moeite in mijn werk
111 Am able to control my cravings Kan mijn intense verlangens beheersen
112 Act wild and crazy Doe wild en gek
113 Am not interested in theoretical discussions Ben niet geinteresseerd in theoretische discussies
114 Boast about my virtues Schep op over mijn goede eigenschappen
115 Have difficulty starting tasks Heb moeite ergens aan te beginnen
116 Remain calm under pressure Blijf onder druk kalm
117 Look at the bright side of life Kijk naar de zonnige kant van het leven
118 Believe that we should be tough on crime Geloof dat we criminaliteit hard moeten aanpakken
119 Try not to think about the needy Probeer niet aan huppbehoevenden te denken
120 Act without thinking Handel zonder nadenken


Return to the Item Translations Page