Estonian Translation of the IPIP NEO PI Facets

Provided by René Mõttus

  IPIP-NEO (ENGLISH)

EPIP-NEO (ESTONIAN)

 

 

  N1: ANXIETY

N1: ÄREVUS

Worry about things.

Ma olen tihti mures

Fear for the worst.

Ma kardan kõige halvemat

Am afraid of many things.

Ma kardan paljusid asju

Get stressed out easily.

Ma lähen kergesti pingesse

Get caught up in my problems.

Hirmumõtted ei lase mul tegutseda

 

 

Am not easily bothered by things.

Ma ei hakka kergesti muretsema

Am relaxed most of the time.

Ma tunnen ennast muretult

Am not easily disturbed by events.

Ma ei lase sündmustel ennast häirida

Don't worry about things that have already happened.

Ma ei muretse juba juhtunud asjade pärast

Adapt easily to new situations.

Ma kohanen uutes olukordades hästi

 

 

  N2: ANGER

N2: VIHA

Get angry easily.

Ma vihastun kergesti

Get irritated easily.

Ma ärritun kergesti

Get upset easily.

Ma lähen kergesti endast välja

Am often in a bad mood.

Ma olen sageli halvas tujus

Lose my temper.

Ma kaotan tihti enesevalitsuse

 

 

Rarely get irritated.

Ma ärritun harva

Seldom get mad.

Ma lähen harva raevu

Am not easily annoyed.

Mind on raske pahandada

Keep my cool.

Ma jään rahulikuks

Rarely complain.

Ma nurisen harva

 

 

 

 

  N3: DEPRESSION

N3: MASENDUS

Often feel blue.

Ma olen sageli rusutud ja kurb

Dislike myself.

Ma ei meeldi iseendale

Am often down in the dumps.

Ma langen tihti masendusse

Have a low opinion of myself.

Ma suhtun endasse halvasti

Have frequent mood swings.

Mu meeleolu kõigub tihti

Feel desperate.

Ma olen meeleheitel

Feel that my life lacks direction.

Ma tunnen, et mu elul puudub siht

 

 

Seldom feel blue.

Ma olen harva masenduses

Feel comfortable with myself.

Ma tunnen ennast mõnusalt

Am very pleased with myself.

Ma olen endaga väga rahul

 

 

  N4: SELF-CONSCIOUSNESS

N4: UJEDUS

Am easily intimidated.

Mind on kerge hirmutada

Am afraid that I will do the wrong thing.

Ma kardan midagi valesti teha

Find it difficult to approach others.

Ma kardan suhtlemist alustada

Am afraid to draw attention to myself.

Ma kardan endale tähelepanu tõmmata

Only feel comfortable with friends.

Ma tunnen ennast mugavalt vaid lähedaste seas

Stumble over my words.

Mul on raske õigeid sõnu leida

 

 

Am not embarrassed easily.

Ma ei tunne suhtlemisel kohmetust

Am comfortable in unfamiliar situations.

Ma tunnen ennast võõrastes olukordades mugavalt

Am not bothered by difficult social situations.

Mind ei häiri suhtlemisel keerulised olukorrad

Am able to stand up for myself.

Ma suudan enda eest seista

 

 

  N5: IMMODERATION

N5: LIIALDAMINE

Often eat too much.

Ma söön sageli liiga palju

Don't know why I do some of the things I do.

Ma ei tea, miks ma teen mõningaid asju

Do things I later regret.

Ma teen asju, mida hiljem kahetsen

Go on binges.

Mul on raske piiri pidada

Love to eat.

Ma armastan süüa

 

 

Rarely overindulge.

Ma luban endale harva liiga palju

Easily resist temptations.

Ma suudan kiusatustele vastu panna

Am able to control my cravings.

Ma olen võimeline oma tahtmisi kontrollima

Never spend more than I can afford.

Ma ei kuluta iial rohkem, kui saan endale lubada

Never splurge.

Ma ei raiska kunagi põhjuseta

 

 

  N6: VULNERABILITY

N6: ABITUS

Panic easily.

Ma satun kergesti paanikasse

Become overwhelmed by events.

Ma olen keerulistes olukordades võimetu tegutsema

Feel that I'm unable to deal with things.

Ma tunnen, et ei saa hakkama

Can't make up my mind.

Mul on raske otsuseid teha

Get overwhelmed by emotions.

Ma ei suuda oma tundeid kontrollida

 

 

Remain calm under pressure.

Ma jään rasketes olukordades rahulikuks

Can handle complex problems.

Ma oskan keerulised probleemid ära lahendada

Know how to cope.

Ma oskan oma asjadega toime tulla

Readily overcome setbacks.

Ma suudan raskustest üle saada

Am calm even in tense situations.

Ma olen rahulik isegi pingelistes olukordades

 

 

 

 

  E1: FRIENDLINESS

E1: SÕBRALIKKUS

Make friends easily.

Ma leian kergesti sõpru

Warm up quickly to others.

Ma leian kiiresti teistega ühise keele

Feel comfortable around people.

Ma tunnen ennast inimeste keskel hästi

Act comfortably with others.

Ma käitun inimestega suheldes vabalt

Cheer people up.

Ma tõstan teiste tuju

 

 

Am hard to get to know.

Mind on raske tundma õppida

Often feel uncomfortable around others.

Ma tunnen ennast teiste seas ebamugavalt

Avoid contacts with others.

Ma väldin kokkupuuteid teistega

Am not really interested in others.

Teised inimesed ei paku mulle huvi

Keep others at a distance.

Ma ei lase teisi endale lähedale

 

 

  E2: GREGARIOUSNESS

E2: SELTSIVUS

Love large parties.

Mulle meeldivad suured peod

Talk to a lot of different people at parties.

Ma räägin peol väga paljude inimestega

Enjoy being part of a group.

Mulle meeldib kuuluda seltskonda

Involve others in what I am doing.

Ma haaran teisi oma tegevustesse kaasa

Love surprise parties.

Mulle meeldivad ootamatud peod

 

 

Prefer to be alone.

Ma eelistan olla üksi

Want to be left alone.

Ma tahan, et mind üksi jäetaks

Don't like crowded events.

Mulle ei meeldi rahvarohked üritused

Avoid crowds.

Ma väldin rahvarohkeid kohti

Seek quiet.

Ma eelistan vaikust

 

 

 

 

  E3: ASSERTIVENESS

E3: KEHTESTAVUS

Take charge.

Ma võtan juhtimise enda peale

Try to lead others.

Ma proovin teisi juhtida

Can talk others into doing things.

Ma oskan inimesi veenda midagi tegema

Seek to influence others.

Ma üritan teisi mõjutada

Take control of things.

Ma kontrollin suhtlemisel olukorda

 

 

Wait for others to lead the way.

Ma ootan, et teised otsustaksid

Keep in the background.

Ma hoidun seltskonnas tagaplaanile

Have little to say.

Ma ei suru teistele oma arvamust peale

Don't like to draw attention to myself.

Mulle ei meeldi tähelepanu endale tõmmata

Hold back my opinions.

Ma hoian oma arvamuse endale

 

 

  E4: ACTIVITY LEVEL

E4: AKTIIVSUS

Am always busy.

Ma olen alati hõivatud

Am always on the go.

Mul on alati midagi teoksil

Do a lot in my spare time.

Minu vaba aeg on sisustatud

Can manage many things at the same time.

Ma suudan teha mitut asja korraga

React quickly.

Ma tegutsen kiiresti

 

 

Like to take it easy.

Mulle meeldib asju rahulikult võtta

Like to take my time.

Mulle meeldib asju aeglaselt teha

Like a leisurely lifestyle.

Mulle meeldib aeglane elustiil

Let things proceed at their own pace.

Ma lasen asjadel kulgeda omasoodu

React slowly.

Ma tegutsen kiirustamata

 

 

  E5: EXCITEMENT-SEEKING

E5: ELAMUSTEJANU

Love excitement.

Mulle naudin põnevust

Seek adventure.

Ma otsin seiklusi

Love action.

Mulle meeldib olla sündmuste keskel

Enjoy being part of a loud crowd.

Mulle meeldib olla lärmakas seltskonnas

Enjoy being reckless.

Mulle meeldib tegutseda kiiresti ja järelemõtlematult

Act wild and crazy.

Ma teen pööraseid ja hulljulgeid asju

Willing to try anything once.

Ma tahan ükskord kõike ära proovida

Seek danger.

Ma naudin ohtlikke olukordi

 

 

Would never go hang gliding or bungee jumping.

Ma ei tee põnevuse nimel midagi ohtlikku

Dislike loud music.

Mulle ei meeldi vali muusika

 

 

  E6: CHEERFULNESS

E6: RÕÕMSAMEELSUS

Radiate joy.

Minust kiirgab rõõmu

Have a lot of fun.

Mul on alati väga lõbus

Express childlike joy.

Ma olen lapselikult rõõmus

Laugh my way through life.

Ma lähen naerdes läbi elu

Love life.

Ma armastan elu

Look at the bright side of life.

Ma näen igas asjas midagi head

Laugh aloud.

Ma puhken kergesti naerma

Amuse my friends.

Ma lõbustan oma sõpru

 

 

Am not easily amused.

Mind on raske lõbustada

Seldom joke around.

Ma teen harva nalja

 

 

  O1: IMAGINATION

O1: KUJUTLUSVÕIME

Have a vivid imagination.

Mul on elav kujutlusvõime

Enjoy wild flights of fantasy.

Ma armastan endale tavatuid asju ette kujutada

Love to daydream.

Mulle meeldib unistada

Like to get lost in thought.

Mulle meeldib olla oma mõttemaailmas

Indulge in my fantasies.

Ma lasen oma kujutlusvõimel lennata

Spend time reflecting on things.

Ma veedan palju aega asjade üle järele mõeldes

 

 

Seldom daydream.

Ma unistan harva

Do not have a good imagination.

Mul ei ole hea kujutlusvõime

Seldom get lost in thought.

Ma jään harva millegi üle pikemalt mõtisklema

Have difficulty imagining things.

Mul on raske endale asju ette kujutada

 

 

  O2: ARTISTIC INTERESTS

O2: KUNSTILISED HUVID

Believe in the importance of art.

Ma pean kunsti tähtsaks

Like music.

Mulle meeldib muusika

See beauty in things that others might not notice.

Ma näen ilu seal, kus teised ei pruugi seda märgata

Love flowers.

Ma armastan lilli

 

 

Do not like art.

Mulle ei meeldi kunst

Do not like poetry.

Mulle ei meeldi luuletused

Do not enjoy going to art museums.

Ma ei armasta käia kunstimuuseumides

Do not like concerts.

Mulle ei meeldi käia kontsertidel

 

 

  O3: EMOTIONALITY

O3: TUNDELISUS

Experience my emotions intensely.

Mul on tugevad tunded

Feel others' emotions.

Ma tajun teiste inimeste tundeid

Am passionate about causes.

Ma satun tihti vaimustusse

Enjoy examining myself and my life.

Ma naudin enda ja oma elu üle mõtisklemist

 

 

Seldom get emotional.

Ma muutun harva tundeliseks

Am not easily affected by my emotions.

Ma ei lase oma tunnetel ennast mõjutada

Rarely notice my emotional reactions.

Ma panen harva oma tundeid tähele

Experience very few emotional highs and lows.

Ma kogen harva väga tugevaid tundeid

Don't understand people who get emotional.

Ma ei mõista tundelisi inimesi

 

 

  O4: ADVENTUROUSNESS

O4: VAHELDUSEIHA

Prefer variety to routine.

Ma tahan vaheldust

Like to visit new places.

Mulle meeldib külastada uusi kohti

Interested in many things.

Ma olen huvitatud paljudest uutest asjadest

Like to begin new things.

Mulle meeldib alatasa midagi uut alustada

 

 

Prefer to stick with things that I know.

Mulle meeldib jääda nende asjade juurde, mida ma hästi tunnen

Dislike changes.

Ma ei armasta muutusi

Don't like the idea of change.

Mulle ei meeldi mõte muutusest

Am a creature of habit.

Ma ei taha oma harjumusi muuta

Dislike new foods.

Mulle ei meeldi võõrapärased toidud

Am attached to conventional ways.

Ma teen asju harjumuspärasel viisil

 

 

  O5: INTELLECT

O5: INTELLEKTUAALSUS

Like to solve complex problems.

Mulle meeldib lahendada keerulisi probleeme

Love to read challenging material.

Ma armastan lugeda mõtlema panevaid raamatuid

Have a rich vocabulary.

Mul on rikas sõnavara

Can handle a lot of information.

Ma suudan korraga mõelda paljudest asjadest

Enjoy thinking about things.

Ma naudin asjade üle järele mõtlemist

 

 

Am not interested in abstract ideas.

Mulle ei meeldi keerulised mõttekäigud

Avoid philosophical discussions.

Ma väldin sügavamõttelisi arutelusid

Have difficulty understanding abstract ideas.

Mul on raske mõista keerulisi ideid

Am not interested in theoretical discussions.

Mind ei huvita arutlused elu mõtte või maailma asjade üle

Avoid difficult reading material.

Mulle ei meeldi lugeda süvenemist nõudvaid tekste

 

 

  O6: LIBERALISM

O6: AVATUS

Tend to vote for liberal political candidates.

Ma usun, et inimestele tuleks anda rohkem vabadusi

Believe that there is no absolute right or wrong.

Minu arvates pole olemas ainuõiget tõde või valet

Believe that criminals should receive help rather than punishment.

Ma arvan, et kurjategijad vajavad pigem abi kui karistust

 

 

Believe in one true religion.

Minu meelest on olemas ainult üks õige usk

Tend to vote for conservative political candidates.

Ma pean traditsioone oluliseks

Believe that too much tax money goes to support artists.

Minu arvates kulub kunstnike toetamiseks liiga palju maksumaksja raha

Believe laws should be strictly enforced.

Ma usun, et seadused tuleks jõuliselt maksma panna

Believe that we coddle criminals too much.

Minu meelest ollakse kurjategijate vastu liiga leebed

Believe that we should be tough on crime.

Ma usun, et me peaksime kuritegevuse suhtes olema karmid

Like to stand during the national anthem.

Minu arvates tuleb riigihümni kuuldes püsti tõusta

 

 

  A1: TRUST

A1: USALDUS

Trust others.

Ma usaldan teisi

Believe that others have good intentions.

Ma usun, et inimestel on head kavatsused

Trust what people say.

Ma usun teiste juttu

Believe that people are basically moral.

Ma usun, et inimesed on üldiselt ausad

Believe in human goodness.

Ma usun inimeste headusesse

Think that all will be well.

Ma arvan, et kõik läheb hästi

 

 

Distrust people.

Ma ei usalda inimesi

Suspect hidden motives in others.

Ma kahtlustan, et teistel on varjatud kavatsused

Am wary of others.

Ma olen teiste suhtes ettevaatlik

Believe that people are essentially evil.

Ma usun, et inimesed on sisemuses pahatahtlikud

 

 

  A2: MORALITY

A2: KÕLBELISUS

Would never cheat on my taxes.

Ma ei jätaks kunagi makse maksmata

Stick to the rules.

Ma pean reeglitest täpselt kinni

 

 

Use flattery to get ahead.

Ma võin eesmärgi saavutamiseks petta

Use others for my own ends.

Ma kasutan teisi inimesi oma huvides

Know how to get around the rules.

Ma oskan reeglite täitmisest kõrvale hiilida

Cheat to get ahead.

Ma olen valmis valetama, et saada oma tahtmist

Put people under pressure.

Ma avaldan inimestele survet

Pretend to be concerned for others.

Ma teesklen, et olen teiste pärast mures

Take advantage of others.

Ma kasutan teisi ära

Obstruct others' plans.

Ma rikun teiste plaane, kui see on mulle kasulik

 

 

 

 

  A3: ALTRUISM

A3: OMAKASUPÜÜDMATUS

Make people feel welcome.

Ma teen kõik, et teised ennast hästi tunneksid

Anticipate the needs of others.

Ma aiman teiste soove ette

Love to help others.

Mulle meeldib teisi aidata

Am concerned about others.

Ma muretsen eelkõige teiste pärast

 

 

Look down on others.

Minu vajadused on mulle olulisemad kui teiste omad

Am indifferent to the feelings of others.

Mind ei huvita teiste soovid

Make people feel uncomfortable.

Ma ei ole nõus teiste jaoks millestki loobuma

Turn my back on others.

Ma jätan teised hätta

Take no time for others.

Mul ei ole teiste jaoks aega

 

 

 

 

  A4: COOPERATION

A4: LEPLIKKUS

Am easy to satisfy.

Ma ei ole teiste suhtes nõudlik

Can't stand confrontations.

Ma ei taha teiste inimestega vastuollu sattuda

Hate to seem pushy.

Ma ei taha näida pealetükkiv

 

 

Have a sharp tongue.

Ma ütlen teistele halvasti

Contradict others.

Ma vaidlen teistele vastu

Love a good fight.

Mulle meeldib korralikult tülitseda

Yell at people.

Ma karjun teiste peale

Insult people.

Ma solvan inimesi

Get back at others.

Ma maksan kätte

Hold a grudge.

Ma ei unusta solvanguid ega tülisid

 

 

 

 

  A5: MODESTY

A5: TAGASIHOIDLIKKUS

Dislike being the center of attention.

Mulle ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis

Dislike talking about myself.

Mulle ei meeldi endast rääkida

Consider myself an average person.

Ma pean ennast tavaliseks inimeseks

Seldom toot my own horn.

Ma ei kiitle

 

 

Believe that I am better than others.

Ma pean ennast teistest paremaks

Think highly of myself.

Ma olen enda üle uhke

Have a high opinion of myself.

Ma olen endast väga heal arvamusel

Know the answers to many questions.

Ma armastan oma teadmisi teistele näidata

Boast about my virtues.

Ma kiitlen oma oskuste ja võimetega

Make myself the center of attention.

Ma tõmban endale tähelepanu

 

 

  A6: SYMPATHY

A6: KAASTUNDLIKKUS

Sympathize with the homeless.

Ma tunnen kodututele kaasa

Feel sympathy for those who are worse off than myself.

Mul on kahju nendest, kes elavad minust halvemini

 

 

Am not interested in other people's problems.

Mind ei huvita teiste inimeste probleemid

Tend to dislike soft-hearted people.

Mulle ei meeldi pehme südamega inimesed

Believe in an eye for an eye.

Ma ei suuda teistele kaasa tunda

Try not to think about the needy.

Ma ei mõtle nendele, kes on hädas

Believe people should fend for themselves.

Minu meelest peaksid inimesed ise enda eest seisma

Can't stand weak people.

Ma ei kannata nõrku inimesi

 

 

  C1: SELF-EFFICACY

C1: ENESETÕHUSUS

Complete tasks successfully.

Ma viin alustatud tööd edukalt lõpule

Excel in what I do.

Ma teen kõike suurepäraselt

Handle tasks smoothly.

Ma tulen ülesannetega hästi toime

Am sure of my ground.

Ma olen endas kindel

Come up with good solutions.

Ma oskan häid lahendusi välja pakkuda

Know how to get things done.

Ma tean, kuidas asjad tehtud saab

 

 

Misjudge situations.

Ma saan asjadest valesti aru

Don't understand things.

Ma ei saa aru, mida ma tegema pean

Have little to contribute.

Minust on vähe kasu

Don't see the consequences of things.

Ma ei oska sündmuste tagajärgi ette näha

 

 

  C2: ORDERLINESS

C2: KORRALIKKUS

Like order.

Mulle meeldib kord ja puhtus

Like to tidy up.

Mulle meeldib asju korda seada

Want everything to be "just right."

Ma tahan, et kõik oleks nii nagu peab

Love order and regularity.

Ma armastan korda ja kindlaid reegleid

Do things according to a plan.

Ma teen kõike plaanipäraselt

 

 

Often forget to put things back in their proper place.

Ma unustan asjad õigele kohale tagasi panna

Leave a mess in my room.

Ma jätan oma toa segamini

Leave my belongings around.

Ma jätan oma asjad ripakile

Am not bothered by messy people.

Mind ei häiri lohakad inimesed

Am not bothered by disorder.

Mind ei häiri korralagedus

 

 

 

 

  C3: DUTIFULNESS

C3: KOHUSETUNDLIKKUS

Try to follow the rules.

Ma püüan alati reeglitest kinni pidada

Keep my promises.

Ma pean oma lubadustest kinni

Pay my bills on time.

Ma maksan arved õigeks ajaks

Tell the truth.

Ma räägin tõtt

Listen to my conscience.

Ma käitun vastavalt oma südametunnistusele

 

 

 

 

Break rules.

Ma rikun reegleid

Break my promises.

Ma jätan lubadusi täitmata

Get others to do my duties.

Ma veeretan oma kohustused teiste peale

Do the opposite of what is asked.

Minu peale ei saa loota

Misrepresent the facts.

Ma näitan asju endale soodsas valguses

 

 

 

 

  C4: ACHIEVEMENT-STRIVING

C4: SAAVUTUSVAJADUS

Go straight for the goal.

Ma liigun kindlalt oma eesmärkide poole

Work hard.

Ma töötan kõvasti

Turn plans into actions.

Ma teen oma kavatsused teoks

Plunge into tasks with all my heart.

Ma pühendan tööle kogu oma jõu

Do more than what's expected of me.

Ma teen rohkem, kui minult oodatakse

Set high standards for myself and others.

Ma esitan nii endale kui teistele kõrgeid nõudmisi

Demand quality.

Ma nõuan nii endalt kui teistelt parimat

 

 

Am not highly motivated to succeed.

Ma ei tunne erilist vajadust olla edukas

Do just enough work to get by.

Ma teen just nii palju kui hädapärast vaja

Put little time and effort into my work.

Ma kulutan tööle vähe aega ja jõudu

 

 

  C5: SELF-DISCIPLINE

C5: ENESEDISTSIPLIIN

Get chores done right away.

Ma teen oma tööd ära esimesel võimalusel

Am always prepared.

Ma olen alati ette valmistunud

Start tasks right away.

Ma ei venita töö alustamisega

Get to work at once.

Ma ei viska tänaseid toimetusi homse varna

Carry out my plans.

Ma viin alustatud tegemised lõpuni

 

 

Find it difficult to get down to work.

Mul on raske tööd alustada

Waste my time.

Ma raiskan aega

Need a push to get started.

Mind on vaja tööle sundida

Have difficulty starting tasks.

Ma lükkan tüütuid töid üha edasi

Postpone decisions.

Ma lükkan otsustamist edasi

 

 

  C6: CAUTIOUSNESS

C6: ETTEVAATLIKKUS

Avoid mistakes.

Ma väldin vigu

Choose my words with care.

Ma valin hoolikalt sõnu

Stick to my chosen path.

Ma järgin hoolikalt valitud plaani

 

 

Jump into things without thinking.

Ma hakkan tegutsema ilma tagajärgedele mõtlemata

Make rash decisions.

Ma teen otsuseid ilma asju läbi mõtlemata

Like to act on a whim.

Mulle meeldib käituda vastavalt tujudele

Rush into things.

Ma tegutsen liigselt kiirustades

Do crazy things.

Ma teen pööraseid asju

Act without thinking.

Ma tegutsen mõtlematult

Often make last-minute plans.

Ma teen oma plaanid viimasel minutil

Return to the Item Translations Page