Hebrew Translation of the IPIP NEO PI Facets

Provided by Shaul Oreg

Hebrew English
N1 - חרדה ANXIETY
+ keyed מודאג מדברים Worry about things.
חושש מן הנורא ביותר Fear for the worst.
חושש מדברים רבים Am afraid of many things.
נלחץ בקלות Get stressed out easily.
מתעסק יותר מדי עם הבעיות שלי Get caught up in my problems.
- keyed לא מוטרד מדברים בקלות Am not easily bothered by things.
רוב הזמן רגוע Am relaxed most of the time.
ארועים לא מטרידים אותי בקלות Am not easily disturbed by events.
לא דואג יותר מדי מדברים שכבר קרו Don't worry about things that have already happened.
מסתגל למצבים חדשים בקלות Adapt easily to new situations.
2 - כעס ANGER
+ keyed נעשה כועס בקלות Get angry easily.
מתרגז בקלות Get irritated easily.
מתעצבן בקלות Get upset easily.
לעיתים קרובות במצב רוח רע Am often in a bad mood.
נוטה להתפרץ בכעס Lose my temper.
- keyed מתרגז לעיתים רחוקות Rarely get irritated.
לעיתים רחוקות כועס Seldom get mad.
קשה לעצבן אותי Am not easily annoyed.
שומר על קור רוח Keep my cool.
ממעט להתלונן Rarely complain.
N3 - דכאון DEPRESSION
+ keyed לעיתים קרובות מרגיש מדוכדך Often feel blue.
לא כל כך אוהב את עצמי Dislike myself.
לעיתים קרובות מרגיש "על הפנים" Am often down in the dumps.
דעתי על עצמי די ירודה Have a low opinion of myself.
יש לי תנודות תכופות במצב הרוח Have frequent mood swings.
מרגיש נואש Feel desperate.
מרגיש שאין לי כיוון ברור בחיים Feel that my life lacks direction.
- keyed לעיתים רחוקות חש מדוכדך Seldom feel blue.
מרגיש נח עם עצמי Feel comfortable with myself.
מאוד מרוצה מעצמי Am very pleased with myself.
N4 – מודעות עצמית SELF-CONSCIOUSNESS
+ keyed חש מאויים בקלות Am easily intimidated.
חושש שאעשה את הדבר הלא נכון Am afraid that I will do the wrong thing.
מתקשה להתקרב לאחרים Find it difficult to approach others.
חושש למשוך תשומת לב לעצמי Am afraid to draw attention to myself.
מרגיש נח רק עם חברים Only feel comfortable with friends.
לא מוצא את המילים כדי לבטא את עצמי Stumble over my words.
לא נבוך בקלות Am not embarrassed easily.
מרגיש נח במצבים לא מוכרים Am comfortable in unfamiliar situations.
לא מרגיש טרוד במצבים חברתיים מורכבים Am not bothered by difficult social situations.
מסוגל לדאוג לעצמי Am able to stand up for myself.
N5 - אימפולסיביות IMMODERATION
+ keyed לעיתים קרובות אוכל יותר מדי Often eat too much.
לא יודע למה אני עושה את חלק מן הדברים שאני עושה Don't know why I do some of the things I do.
עושה דברים שאחר כך אני מתחרט עליהם Do things I later regret.
יש לי התקפי זלילה Go on binges.
נורא אוהב לאכול Love to eat.
- keyed לעיתים רחוקות מפריז בפינוק עצמי Rarely overindulge.
נמנע מפיתויים בקלות Easily resist temptations.
מסוגל לשלוט בחשקים שלי Am able to control my cravings.
לעולם לא מבזבז יותר מכפי שאני יכול להרשות לעצמי Never spend more than I can afford.
אף פעם לא נוהג בבזבזנות Never splurge.
N6 - פגיעות VULNERABILITY
+ keyed נכנס לפאניקה בקלות Panic easily.
נהיה המום מדברים שקורים לי Become overwhelmed by events.
מרגיש שאני לא מסוגל להתמודד עם דברים Feel that I'm unable to deal with things.
מתקשה לקבל החלטות Can't make up my mind.
הרגשות שלי מציפים אותי Get overwhelmed by emotions.
- keyed שומר על קור רוח במצבי לחץ Remain calm under pressure.
מסוגל להתמודד עם בעיות מסובכות Can handle complex problems.
יודע איך להתמודד Know how to cope.
מתגבר על מכשולים בקלות Readily overcome setbacks.
מרגיש נינוח גם במצבים מתוחים Am calm even in tense situations.
E1 - חברותיות FRIENDLINESS
+ keyed יוצר חברויות בקלות Make friends easily.
נפתח בקלות לאנשים Warm up quickly to others.
מרגיש נוח בחברה של אנשים Feel comfortable around people.
מתנהג בחופשיות בחברת אנשים Act comfortably with others.
מרומם את מצב רוחם של אנשים Cheer people up.
- keyed קשה ללמוד להכיר אותי Am hard to get to know.
לעיתים קרובות חש לא בנוח בחברת אחרים Often feel uncomfortable around others.
נמנע מליצור קשרים עם אחרים Avoid contacts with others.
לא באמת מתעניין באנשים אחרים Am not really interested in others.
שומר מרחק מאחרים Keep others at a distance.
E2 – ידידותיות GREGARIOUSNESS
+ keyed נורא אוהב מסיבות גדולות Love large parties.
מדבר עם הרבה אנשים שונים כשאני במסיבות Talk to a lot of different people at parties.
נהנה להיות חלק מקבוצה Enjoy being part of a group.
מערב אחרים בדברים שאני עושה Involve others in what I am doing.
מאוד אוהב מסיבות הפתעה Love surprise parties.
- keyed מעדיף להיות לבד Prefer to be alone.
מעדיף שיניחו לי לנפשי Want to be left alone.
לא אוהב ארועים צפופים Don't like crowded events.
נמנע ממקומות עם הרבה קהל Avoid crowds.
מחפש שקט Seek quiet.
E3 - אסרטיביות ASSERTIVENESS
+ keyed לוקח פיקוד Take charge.
מנסה להוביל אחרים Try to lead others.
מצליח לשכנע אחרים לעשות דברים Can talk others into doing things.
שואף להשפיע על אחרים Seek to influence others.
לוקח שליטה על דברים Take control of things.
- keyed מחכה שאחרים יובילו את הדרך Wait for others to lead the way.
נוטה להשאר מאחור ולא להתבלט Keep in the background.
יש לי מעט מה לאמר Have little to say.
לא אוהב למשוך תשומת לב Don't like to draw attention to myself.
נמנע מלהביע את עמדותיי Hold back my opinions.
E4 – רמת פעילות ACTIVITY LEVEL
+ keyed תמיד עסוק Am always busy.
נמצא בפעילות מתמדת Am always on the go.
עושה הרבה דברים בזמן הפנוי שלי Do a lot in my spare time.
מצליח לעשות הרבה דברים בו-זמנית Can manage many things at the same time.
מגיב לדברים במהירות React quickly.
- keyed אוהב "לקחת את זה רגוע" Like to take it easy.
מעדיף לקחת את הזמן לפני שאני פועל Like to take my time.
אוהב אורח חיים נינוח Like a leisurely lifestyle.
נותן לדברים להתקדם בקצב שלהם Let things proceed at their own pace.
מגיב לדברים באיטיות React slowly.
E5 – חיפוש ריגושים EXCITEMENT-SEEKING
+ keyed נורא אוהב ריגושים Love excitement.
מחפש הרפתקאות Seek adventure.
אוהב "אקשן" Love action.
נהנה להיות חלק מהמון קולני Enjoy being part of a loud crowd.
נהנה לנהוג בפראות Enjoy being reckless.
מתנהג באופן פרוע ומשוגע Act wild and crazy.
מוכן לנסות כל דבר לפחות פעם אחת Willing to try anything once.
מחפש סכנה Seek danger.
- keyed לעולם לא הייתי מנסה לקפוץ קפיצת "בנג'י" Would never go hang gliding or bungee jumping.
לא אוהב מוסיקה רועשת Dislike loud music.
E6 - עליזות CHEERFULNESS
+ keyed מקרין אושר Radiate joy.
עושה כיף חיים Have a lot of fun.
מבטא אושר כמו של ילדים Express childlike joy.
מרבה לצחוק Laugh my way through life.
נורא אוהב את החיים Love life.
נוטה לראות את הדברים הטובים שבחיים Look at the bright side of life.
צוחק בקול רם Laugh aloud.
מבדר את החברים שלי Amuse my friends.
- keyed קשה לשעשע אותי Am not easily amused.
ממעט להתבדח Seldom joke around.
O1: דמיון IMAGINATION
+ keyed יש לי דמיון פורה Have a vivid imagination.
נהנה לברוח לעולם של פנטזיות Enjoy wild flights of fantasy.
נהנה לחלום בהקיץ Love to daydream.
אוהב "ללכת לאיבוד" במחשבות Like to get lost in thought.
מתמסר לפנטזיות שלי Indulge in my fantasies.
מרבה להקדיש מחשבה לדברים Spend time reflecting on things.
- keyed כמעט ולא חולם בהקיץ Seldom daydream.
לא בעל דמיון מפותח Do not have a good imagination.
לעיתים רחוקות "הולך לאיבוד" עם מחשבותי Seldom get lost in thought.
מתקשה לדמיין דברים Have difficulty imagining things.
O2: עניין באומנות ARTISTIC INTERESTS
+ keyed מאמין בחשיבות של אומנות Believe in the importance of art.
אוהב מוסיקה Like music.
רואה את היופי בדברים שאחרים לא שמים לב אלייהם See beauty in things that others might not notice.
מאוד אוהב פרחים Love flowers.
נהנה מן היופי של הטבע Enjoy the beauty of nature.
- keyed לא אוהב אומנות Do not like art.
לא אוהב שירה Do not like poetry.
לא נהנה ללכת למוזאונים לאומנות Do not enjoy going to art museums.
לא אוהב קונצרטים Do not like concerts.
לא נהנה לצפות במופעי ריקוד Do not enjoy watching dance performances.
O3: רגשנות EMOTIONALITY
+ keyed חווה את הרגשות שלי בעוצמות גבוהות Experience my emotions intensely.
מרגיש את הרגשות של אחרים Feel others' emotions.
מתלהב ממטרות נעלות Am passionate about causes.
נהנה לבחון את עצמי ואת חיי Enjoy examining myself and my life.
מנסה להבין את עצמי Try to understand myself.
- keyed לעיתים רחוקות מתנהג באופן רגשי Seldom get emotional.
לא מושפע בקלות מרגשותיי Am not easily affected by my emotions.
לעיתים רחוקות שם לב לתגובות הרגשיות שלי Rarely notice my emotional reactions.
ממעט לחוות מצבי רוח מאוד מרוממים או מאוד ירודים Experience very few emotional highs and lows.
לא מבין אנשים שמגיבים באופן רגשי Don't understand people who get emotional.
O4: הרפתקנות ADVENTUROUSNESS
+ keyed מעדיף גיוון על פני שגרה Prefer variety to routine.
אוהב לבקר מקומות חדשים Like to visit new places.
מתעניין בדברים רבים Interested in many things.
אוהב להתחיל דברים חדשים Like to begin new things.
- keyed מעדיף לדבוק בדברים שאני מכיר Prefer to stick with things that I know.
סולד משינויים Dislike changes.
לא אוהב את עצם הרעיון של שינוי Don't like the idea of change.
אני אדם של הרגלים Am a creature of habit.
לא אוהב מאכלים חדשים Dislike new foods.
אוהב להתנהג בדרכים שגרתיות Am attached to conventional ways.
O5: אינטלקט INTELLECT
+ keyed אוהב לפתור בעיות מורכבות Like to solve complex problems.
מאוד אוהב לקרוא חומר מאתגר Love to read challenging material.
בעל אוצר מילים עשיר Have a rich vocabulary.
מסוגל להתמודד עם המון מידע Can handle a lot of information.
נהנה לחשוב על דברים Enjoy thinking about things.
- keyed לא מתעניין ברעיונות מופשטים Am not interested in abstract ideas.
נמנע מדיונים פילוסופיים Avoid philosophical discussions.
מתקשה להבין רעיונות מופשטים Have difficulty understanding abstract ideas.
לא מתעניין בדיונים תאורטיים Am not interested in theoretical discussions.
נמנע מחומר קריאה מסובך Avoid difficult reading material.
O6: ליברליות LIBERALISM
+ keyed נוטה לבחור במועמדים פוליטיים בעלי ערכים ליברליים Tend to vote for liberal political candidates.
מאמין שאין "נכון" ו"לא נכון" אבסולוטיים (מוחלטים) Believe that there is no absolute right or wrong.
מאמין שיש לעזור, ולא להעניש, פושעים Believe that criminals should receive help rather than punishment.
- keyed מאמין בדת אחת נכונה ואמיתית Believe in one true religion.
נוטה לבחור במועמדים פוליטיים בעלי ערכים שמרניים Tend to vote for conservative political candidates.
מאמין שיותר מדי מכספי המדינה הולכים על תמיכה באומנים Believe that too much tax money goes to support artists.
מאמין שצריך לאכוף חוקים באופן תקיף ונחרץ Believe laws should be strictly enforced.
מאמין שאנחנו יותר מדי מפנקים את הפושעים במדינה Believe that we coddle criminals too much.
מאמין שצריך להיות תקיפים מאוד במלחמה בפשע Believe that we should be tough on crime.
אוהב לעמוד בעת השמעת המנון המדינה Like to stand during the national anthem.
A1: אמון TRUST
+ keyed בוטח באחרים Trust others.
מאמין שיש לאחרים כוונות טובות Believe that others have good intentions.
נותן אמון במה שאנשים אומרים Trust what people say.
מאמין שאנשים הם מוסריים בבסיסם Believe that people are basically moral.
מאמין בטוב האדם Believe in human goodness.
חושב שהכל יהיה בסדר Think that all will be well.
- keyed לא בוטח באנשים Distrust people.
חושד שלאחרים יש מניעים זרים Suspect hidden motives in others.
חושש מאחרים Am wary of others.
מאמין שיצר האדם רע מנעוריו Believe that people are essentially evil.
+ keyed A2: מוסריות MORALITY
לעולם לא הייתי מרמה את מס הכנסה Would never cheat on my taxes.
דבק בכללים Stick to the rules.
- keyed משתמש בחנופה כדי להתקדם Use flattery to get ahead.
משתמש באחרים כדי להשיג את מטרותי Use others for my own ends.
יודע איך "לתחמן" את הכללים Know how to get around the rules.
מרמה לפעמים כדי להתקדם Cheat to get ahead.
מעמיד אנשים במצבי לחץ Put people under pressure.
מעמיד פנים כאילו אכפת לי מאחרים Pretend to be concerned for others.
נוטה לנצל אחרים Take advantage of others.
לפעמים מסכל תכניות של אחרים Obstruct others' plans.
A3: אלטרואיזם ALTRUISM
+ keyed גורם לאנשים להרגיש רצויים Make people feel welcome.
חוזה מראש את הצרכים של הזולת Anticipate the needs of others.
מאוד אוהב לעזור לאחרים Love to help others.
אכפת לי מאחרים Am concerned about others.
יש לי מילה טובה לכל אחד Have a good word for everyone.
- keyed מסתכל על אחרים מלמעלה Look down on others.
אדיש לרגשותייהם של אחרים Am indifferent to the feelings of others.
גורם לאנשים להרגיש שלא בנח Make people feel uncomfortable.
מפנה את גבי לאחרים Turn my back on others.
לא מקדיש זמן לזולת Take no time for others.
A4: שיתוף פעולה COOPERATION
+ keyed קל להשביע את רצוני Am easy to satisfy.
לא יכול לסבול עימותים Can't stand confrontations.
לא אוהב להראות כאדם לוחץ Hate to seem pushy.
- keyed בעל לשון חדה Have a sharp tongue.
סותר אחרים Contradict others.
נהנה ממאבק טוב Love a good fight.
לפעמים צועק על אנשים Yell at people.
נוטה להעליב אחרים Insult people.
נוטה לנקום Get back at others.
נוטר טינה Hold a grudge.
A5: צניעות MODESTY
+ keyed לא אוהב להיות במרכז העניינים Dislike being the center of attention.
לא אוהב לדבר על עצמי Dislike talking about myself.
מחשיב את עצמי אדם ממוצע Consider myself an average person.
ממעט להשוויץ Seldom toot my own horn.
- keyed מאמין שאני יותר טוב מאחרים Believe that I am better than others.
מאוד מחשיב את עצמי Think highly of myself.
מחזיק בעמדה מאוד חיובית כלפי עצמי Have a high opinion of myself.
יודע את התשובות לשאלות רבות Know the answers to many questions.
משוויץ לגבי סגולותיי Boast about my virtues.
שם את עצמי במרכז העניינים Make myself the center of attention.
A6: סימפתיה SYMPATHY
+ keyed חש סימפתיה כלפי חסרי הבית Sympathize with the homeless.
חבל לי על אלה שהמצב שלהם פחות טוב משלי Feel sympathy for those who are worse off than myself.
מעדיף שיתוף פעולה על פני תחרות Value cooperation over competition.
סובל מצערם של אחרים Suffer from others' sorrows.
- keyed לא מתעניין בבעיות של אנשים אחרים Am not interested in other people's problems.
נוטה שלא לאהוב אנשים בעלי "לב רך" Tend to dislike soft-hearted people.
מאמין ב"עין תחת עין" Believe in an eye for an eye.
משתדל שלא לחשוב על הנזקקים Try not to think about the needy.
מאמין שאנשים צריכים לדאוג לעצמם Believe people should fend for themselves.
לא יכול לסבול אנשים חלשים Can't stand weak people.
C1: חוללות עצמית SELF-EFFICACY
+ keyed משלים משימות בהצלחה Complete tasks successfully.
מצטיין במה שאני עושה Excel in what I do.
מתמודד עם משימות באופן חלק Handle tasks smoothly.
מרגיש על קרקע בטוחה Am sure of my ground.
מוצא פתרונות טובים Come up with good solutions.
יודע איך להשלים את המשימה Know how to get things done.
- keyed טועה בשיפוט שלי לגבי מצבים Misjudge situations.
לא מבין דברים Don't understand things.
יש לי מעט לתרום Have little to contribute.
לא רואה את ההשלכות שיש לדברים Don't see the consequences of things.
C2: נטייה לסדר ORDERLINESS
+ keyed אוהב סדר Like order.
אוהב לסדר אחרי Like to tidy up.
רוצה שכל דבר יהיה "בדיוק כמו שצריך" Want everything to be "just right."
מאוד אוהב סדר ושגרה Love order and regularity.
עושה דברים "לפי התכנית" Do things according to a plan.
- keyed לעיתים קרובות שוכח לשים דברים במקום Often forget to put things back in their proper place.
משאיר את החדר שלי מבולגן Leave a mess in my room.
משאיר את החפצים שלי מפוזרים Leave my belongings around.
אנשים מבולגנים לא מפריעים לי Am not bothered by messy people.
אי סדר לא מפריע לי Am not bothered by disorder.
C3: תחושת מחוייבות DUTIFULNESS
+ keyed משתדל לעשות דברים על פי הכללים Try to follow the rules.
מקיים הבטחות Keep my promises.
משלם את החשבונות שלי בזמן Pay my bills on time.
אומר את האמת Tell the truth.
מקשיב למצפון שלי Listen to my conscience.
- keyed עוקף את הכללים Break rules.
לא מקיים הבטחות Break my promises.
דואג לכך שאחרים ישלימו את המשימות שלי Get others to do my duties.
עושה ההיפך ממה שמבקשים ממני Do the opposite of what is asked.
מעוות את העובדות Misrepresent the facts.
C4: הישגיות ACHIEVEMENT-STRIVING
+ keyed ניגש ישר למטרה Go straight for the goal.
עובד קשה Work hard.
מוציא תכניות אל הפועל Turn plans into actions.
מתמסר למשימות מכל הלב Plunge into tasks with all my heart.
עושה יותר משמצפים ממני Do more than what's expected of me.
מציב סטנדרטים גבוהים לעצמי ולאחרים Set high standards for myself and others.
מתעקש על איכות Demand quality.
- keyed אין לי מוטיווציה גבוהה להצליח Am not highly motivated to succeed.
עושה את המינימום שנדרש כדי להסתדר Do just enough work to get by.
מקדיש יחסית מעט מחשבה ומאמץ בעבודה שלי Put little time and effort into my work.
C5: משמעת עצמית SELF-DISCIPLINE
+ keyed לא מתעכב בביצוע מטלות מעיקות Get chores done right away.
תמיד ערוך ומוכן Am always prepared.
ניגש לביצוע משימות ללא השתהות Start tasks right away.
ניגש ישר לעבודה Get to work at once.
מממש את התכניות שלי Carry out my plans.
- keyed מתקשה לשבת ולהתחיל לעבוד Find it difficult to get down to work.
מרבה לבזבז את הזמן Waste my time.
צריך דחיפה קלה כדי להתחיל לעבוד Need a push to get started.
מתקשה להתחיל משימות Have difficulty starting tasks.
נוטה לדחות קבלת החלטות Postpone decisions.
C6: זהירות CAUTIOUSNESS
+ keyed נמנע מטעויות Avoid mistakes.
בוחר את מילותיי בקפידה Choose my words with care.
דבק במסלול שבחרתי לעצמי Stick to my chosen path.
- keyed קופץ קדימה בלי לחשוב Jump into things without thinking.
מקבל החלטות נמהרות Make rash decisions.
אוהב לפעול על פי הגחמות (קריזות) שלי Like to act on a whim.
נחפז בפעולותיי Rush into things.
עושה דברים משוגעים Do crazy things.
פועל מבלי לחשוב Act without thinking.
לעיתים קרובות עושה תכניות ברגע האחרון Often make last-minute plans.

Return to the Item Translations Page