Hungarian Translation of  the IPIP NEO Domains

Provided by Ágota Kun

The Items in Each of the Preliminary IPIP ScalesMeasuring Constructs
Similar to Those in the 5 NEO-PI-R Broad Domains

Az előzetes IPIP skálákhoz tartozó azon itemek, melyek az 5 NEO-PI-R fő
dimenzióihoz hasonló konstruktumokat mérik

 

 

ENGLISH

 

HUNGARIAN

 

NEUROTICISM

 

NEUROTICITÁS

 

10-item scale

 

10 itemes skála

+ keyed

Often feel blue.

+ pontozású

Gyakran vagyok szomorú.

 

Dislike myself.

 

Nem szeretem magamat.

 

Am often down in the dumps.

 

Gyakran vagyok lehangolt.

 

Have frequent mood swings.

 

Gyakran vannak hangulat-ingadozásaim.

 

Panic easily.

 

Könnyen pánikba esem.

 

 

 

 

– keyed

Rarely get irritated.

          - (fordított) pontozású

Ritkán leszek ingerült.

 

Seldom feel blue.

 

Ritkán vagyok szomorú.

 

Feel comfortable with myself.

 

Jól érzem magam a bőrömben.

 

Am not easily bothered by things.

 

Nehezen lehet kihozni a sodromból.

 

Am very pleased with myself.

 

Nagyon elégedett vagyok magammal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-item scale

 

20 itemes skála

+ keyed

Often feel blue.

+ ponozású

Gyakran vagyok szomorú.

 

Dislike myself.

 

Nem szeretem magamat.

 

Am often down in the dumps.

 

Gyakran vagyok lehangolt.

 

Have frequent mood swings.

 

Gyakran vannak hangulat-ingadozásaim.

 

Panic easily.

 

Könnyen pánikba esem.

 

Am filled with doubts about things.

 

Tele vagyok kétségekkel dolgokat illetően.

 

Feel threatened easily.

 

Könnyen megrémülök.

 

Get stressed out easily.

 

Könnyen kiborulok.

 

Fear for the worst.

 

A legrosszabbtól tartok.

 

Worry about things.

 

Aggódom dolgok miatt.

 

 

 

 

– keyed

Seldom feel blue.

- (fordított) pontozású

Ritkán vagyok szomorú.

 

Feel comfortable with myself.

 

Jól érzem magam a bőrömben.

 

Rarely get irritated.

 

Ritkán leszek ingerült.

 

Am not easily bothered by things.

 

Nehezen lehet kihozni a sodromból.

 

Am very pleased with myself.

 

Nagyon elégedett vagyok magammal.

 

Am relaxed most of the time.

 

Általában nyugodt vagyok.

 

Seldom get mad.

 

Ritkán leszek dühös.

 

Am not easily frustrated.

 

Nem leszek könnyen frusztrált.

 

Remain calm under pressure.

 

Nyomás alatt is nyugodt maradok.

 

Rarely lose my composure.

 

Ritkán vesztem el a nyugalmam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

EXTRAVERSION

 

EXTRAVERZIÓ

 

10-item scale

 

10 itemes skála

+ keyed

Feel comfortable around people.

+ pontozású

Jól érzem magam az emberek között.

 

Make friends easily.

 

Könnyen szerzek barátokat.

 

Am skilled in handling social situations.

 

Jártas vagyok a társas helyzetek kezelésében.

 

Am the life of the party.

 

Én vagyok a bulik éltető eleme.

 

Know how to captivate people.

 

Tudom, hogyan nyűgözzem le az embereket.

 

 

 

 

– keyed

Have little to say.

          - (fordított) pontozású

Nincs sok mondanivalóm.

 

Keep in the background.

 

A háttérben maradok.

 

Would describe my experiences as somewhat dull.

 

Az élményeimet némiképp unalmasként jellemezném.

 

Don't like to draw attention to myself.

 

Nem szeretek önmagamra figyelmet fordítani.

 

Don't talk a lot.

 

Nem beszélek sokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-item scale

 

20 itemes skála

+ keyed

Feel comfortable around people.

+ pontozású

Jól érzem magam az emberek között.

 

Make friends easily.

 

Könnyen szerzek barátokat.

 

Am skilled in handling social situations.

 

Jártas vagyok a társas helyzetek kezelésében.

 

Am the life of the party.

 

Én vagyok a bulik éltető eleme.

 

Know how to captivate people.

 

Tudom, hogyan nyűgözzem le az embereket.

 

Start conversations.

 

Kezdeményezek beszélgetéseket.

 

Warm up quickly to others.

 

Gyorsan felengedek másokkal szemben.

 

Talk to a lot of different people at parties.

 

Sokat beszélgetek a különböző emberekkel az összejöveteleken.

 

Don't mind being the center of attention.

 

Nem bánom, ha a figyelem középpontjában vagyok.

 

Cheer people up.

 

Felvidítom az embereket.

 

 

 

 

– keyed

Have little to say.

- (fordított) pontozású

Nincs sok mondanivalóm.

 

Keep in the background.

 

A háttérben maradok.

 

Would describe my experiences as somewhat dull.

 

Az élményeimet némiképp unalmasként jellemezném.

 

Don't like to draw attention to myself.

 

Nem szeretek önmagamra figyelmet fordítani.

 

Don't talk a lot.

 

Nem beszélek sokat.

 

Avoid contacts with others.

 

Kerülöm a másokkal való kapcsolatot.

 

Am hard to get to know.

 

Engem nehezen lehet megismerni.

 

Retreat from others.

 

Félre vonulok másoktól.

 

Find it difficult to approach others.

 

Nehezemre esik másokhoz közeledni.

 

Keep others at a distance.

 

Távolságot tartok másoktól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENNESS

 

NYITOTTSÁG

 

10-item scale

 

10 itemes skála

+ keyed

Believe in the importance of art.

+ pontozású

Hiszek a művészetben.

 

Have a vivid imagination.

 

Élénk képzelőerővel rendelkezem.

 

Tend to vote for liberal political candidates.

 

Hajlok arra, hogy a liberális politikai jelöltekre szavazzak.

 

Carry the conversation to a higher level.

 

A beszélgetéseket magasabb szintre viszem.

 

Enjoy hearing new ideas.

 

Szeretek új elképzelésekről hallani.

 

 

 

 

– keyed

Am not interested in abstract ideas.

          - (fordított) pontozású

Nem érdekelnek az elvont gondolatok.

 

Do not like art.

 

Nem kedvelem a művészetet.

 

Avoid philosophical discussions.

 

Kerülöm a filozófiai beszélgetéseket.

 

Do not enjoy going to art museums.

 

Nem élvezem a művészeti múzeumok látogatását.

 

Tend to vote for conservative political candidates.

 

Hajlok arra, hogy a konzervatív politikai jelöltekre szavazzak.

 

 

 

 

 

 

20-item scale

 

20 itemes skála

+ keyed

Believe in the importance of art.

+ pontozású

Hiszek a művészetben.

 

Have a vivid imagination.

 

Élénk képzelőerővel rendelkezem.

 

Tend to vote for liberal political candidates.

 

Hajlok arra, hogy a liberális politikai jelöltekre szavazzak.

 

Carry the conversation to a higher level.

 

A beszélgetéseket magasabb szintre viszem.

 

Enjoy hearing new ideas.

 

Élvezem, ha új elképzelésekről hallok.

 

Enjoy thinking about things.

 

Szeretek dolgokról gondolkodni.

 

Can say things beautifully.

 

Mondhatom, a dolgok csodálatosak.

 

Enjoy wild flights of fantasy

 

Élvezem a fantázia vad szárnyalását.

 

Get excited by new ideas.

 

Az új ötletek izgatottá tesznek.

 

Have a rich vocabulary.

 

Gazdag a szókincsem.

 

 

 

 

– keyed

Am not interested in abstract ideas.

- (fordított) pontozású

Nem érdekelnek az elvont gondolatok.

 

Do not like art.

 

Nem kedvelem a művészetet.

 

Avoid philosophical discussions.

 

Kerülöm a filozófiai beszélgetéseket.

 

Do not enjoy going to art museums.

 

Nem élvezem a művészeti múzeumok látogatását.

 

Tend to vote for conservative political candidates.

 

Hajlok arra, hogy a konzervatív politikai jelöltekre szavazzak.

 

Do not like poetry.

 

Nem szeretem a költészetet.

 

Rarely look for a deeper meaning in things.

 

Ritkán keresem a dolgok mélyebb értelmét.

 

Believe that too much tax money goes to support artists.

 

Szerintem túl sok adó megy el a művészek támogatására.

 

Am not interested in theoretical discussions.

 

Nem érdekelnek az elméleti viták.

 

Have difficulty understanding abstract ideas.

 

Nehezen értem meg az elvont gondolatokat.

 

 

 

 

 

 

 

AGREEABLENESS

 

BARÁTSÁGOSSÁG

 

10-item scale

 

10 itemes skála

+ keyed

Have a good word for everyone.

+ pontozású

Mindenkihez van egy jó szavam.

 

Believe that others have good intentions.

 

Hiszem, hogy mások jó szándékúak.

 

Respect others.

 

Tisztelek másokat.

 

Accept people as they are.

 

Olyannak fogadom el az embereket, amilyenek.

 

Make people feel at ease.

 

Megnyugtatom az embereket.

 

 

 

 

– keyed

Have a sharp tongue.

          - (fordított) pontozású

Éles nyelvem van.

 

Cut others to pieces.

 

Másokat darabokra szedek.

 

Suspect hidden motives in others.

 

Rejtett szándékot feltételezek másokban.

 

Get back at others.

 

Visszavágok másoknak.

 

Insult people.

 

Megsértem az embereket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-item scale

 

20 itemes skála

+ keyed

Have a good word for everyone.

+ pontozású

Mindenkihez van egy jó szavam.

 

Believe that others have good intentions.

 

Hiszem, hogy mások jó szándékúak.

 

Respect others.

 

Tisztelek másokat.

 

Accept people as they are.

 

Olyannak fogadom el az embereket, amilyenek.

 

Make people feel at ease.

 

Megnyugtatom az embereket.

 

Am concerned about others.

 

Törődöm másokkal.

 

Trust what people say.

 

Bízom abban, amit az emberek mondanak.

 

Sympathize with others' feelings.

 

Együtt érzek mások érzéseivel.

 

Am easy to satisfy.

 

Könnyen elégedett leszek.

 

Treat all people equally.

 

Mindenkivel egyenlően bánok.

 

 

 

 

– keyed

Have a sharp tongue.

- (fordított) pontozású

Éles nyelvem van.

 

Cut others to pieces.

 

Másokat darabokra szedek.

 

Suspect hidden motives in others.

 

Rejtett szándékot feltételezek másokban.

 

Get back at others.

 

Visszavágok másoknak.

 

Insult people.

 

Megsértem az embereket.

 

Believe that I am better than others.

 

Hiszem, hogy jobb vagyok másoknál.

 

Contradict others.

 

Ellent mondok másoknak.

 

Make demands on others.

 

Igénybe veszek másokat.

 

Hold a grudge.

 

Haragtartó vagyok.

 

Am out for my own personal gain.

 

Kiállok a saját személyes hasznomért.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIENTIOUSNESS

 

LELKIISMERETESSÉG

 

10-item scale

 

10 itemes skála

+ keyed

Am always prepared.

+ pontozású

Mindig felkészült vagyok.

 

Pay attention to details.

 

Figyelek a részletekre.

 

Get chores done right away.

 

A házimunkákat azonnal megcsinálom.

 

Carry out my plans.

 

A terveimet megvalósítom.

 

Make plans and stick to them.

 

Terveket készítek, melyekhez ragaszkodom.

 

 

 

 

– keyed

Waste my time.

          - (fordított) pontozású

Vesztegetem az időmet.

 

Find it difficult to get down to work.

 

Nehezemre esik belefogni a munkába.

 

Do just enough work to get by.

 

Éppen annyit dogozom, hogy megéljek.

 

Don't see things through.

 

Nem látom át a dolgokat.

 

Shirk my duties.

 

Kibújok a kötelességeim alól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-item scale

 

20 itemes skála

+ keyed

Am always prepared.

+ pontozású

Mindig felkészült vagyok.

 

Pay attention to details.

 

Figyelek a részletekre.

 

Get chores done right away.

 

A házimunkákat azonnal megcsinálom.

 

Carry out my plans.

 

A terveimet megvalósítom.

 

Make plans and stick to them.

 

Terveket készítek, melyekhez ragaszkodom.

 

Complete tasks successfully.

 

Sikeresen elvégzem a feladataimat.

 

Do things according to a plan.

 

A dolgokat terv szerint csinálom.

 

Am exacting in my work.

 

Igényes vagyok a munkában.

 

Finish what I start.

 

Amit elkezdek, azt befejezem.

 

Follow through with my plans.

 

Véghezviszem a terveimet.

 

 

 

 

– keyed

Waste my time.

- (fordított) pontozású

Vesztegetem az időmet.

 

Find it difficult to get down to work.

 

Nehezemre esik belefogni a munkába.

 

Do just enough work to get by.

 

Éppen annyit dogozom, hogy megéljek.

 

Don't see things through.

 

Nem látom át a dolgokat.

 

Shirk my duties.

 

Kibújok a kötelességeim alól.

 

Mess things up.

 

Felfordulást csinálok.

 

Leave things unfinished.

 

A dolgokat befejezetlenül hagyom.

 

Don't put my mind on the task at hand.

 

Nem koncentrálok a legközelebbi feladatra.

 

Make a mess of things.

 

Rendetlenséget csinálok.

 

Need  a push to get started.

 

Lökésre van szükségem, hogy elkezdjek valamit.

 
Return to the Item Translations Page