Polish Translation and Validation of the Donnellan et al. (2006) mini-IPIP.

Provided by Paweł Atroszko

 

 

IPIP

(Donnellan, Oswald., Baird, & Lucas)

 

Poniżej znajdują się zdania opisujące zachowania ludzi. Używając podanej skali, oceń, jak trafnie każde ze zdań opisuje Ciebie. Oceniaj się według tego, jak się postrzegasz w tym momencie, a nie, jak chciałbyś widzieć się w przyszłości. Dokonaj oceny siebie według tego, jaki jesteś w porównaniu do osób tej samej płci i w zbliżonym wieku. Twoje odpowiedzi są anonimowe, więc możesz odpowiadać w pełni szczerze. Przeczytaj uważnie każde zdanie, po czym zaznacz wybraną odpowiedź.

Bardzo nietrafne

Trochę nietrafne

Ani trafne, ani nietrafne

Trochę trafne

Bardzo trafne

1

Jestem duszą towarzystwa.

1

2

3

4

5

2

Potrafię współczuć innym ludziom.

1

2

3

4

5

3

Swoje obowiązki wypełniam od razu.

1

2

3

4

5

4

Często miewam huśtawki nastrojów.

1

2

3

4

5

5

Mam bujną wyobraźnię.

1

2

3

4

5

6

Jestem małomówny.

1

2

3

4

5

7

Nie interesują mnie problemy innych.

1

2

3

4

5

8

Często zapominam odłożyć rzeczy na ich miejsce.

1

2

3

4

5

9

Zazwyczaj jestem zrelaksowany.

1

2

3

4

5

10

Nie interesują mnie abstrakcyjne pojęcia i pomysły.

1

2

3

4

5

11

Na imprezach rozmawiam z wieloma różnymi osobami.

1

2

3

4

5

12

Potrafię odczuwać emocje innych.

1

2

3

4

5

13

Lubię porządek.

1

2

3

4

5

14

Łatwo się denerwuję.

1

2

3

4

5

15

Mam problem ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć.

1

2

3

4

5

16

Nie lubię być w centrum uwagi.

1

2

3

4

5

17

Nie za bardzo interesuję mnie inni ludzie.

1

2

3

4

5

18

Robię bałagan.

1

2

3

4

5

19

Rzadko bywam smutny.

1

2

3

4

5

20

Nie mam dobrej wyobraźni.

1

2

3

4

5

 


 

Original English items

1

E

Am the life of the party.

2

A

Sympathize with others’ feelings.

3

C

Get chores done right away.

4

N

Have frequent mood swings.

5

I

Have a vivid imagination.

6

E

Don’t talk a lot.

7

A

Am not interested in other people’s problems.

8

C

Often forget to put things back in their proper place.

9

N

Am relaxed most of the time.

10

I

Am not interested in abstract ideas.

11

E

Talk to a lot of different people at parties.

12

A

Feel others’ emotions.

13

C

Like order.

14

N

Get upset easily.

15

I

Have difficulty understanding abstract ideas.

16

E

Keep in the background.

17

A

Am not really interested in others.

18

C

Make a mess of things.

19

N

Seldom feel blue.

20

I

Do not have a good imagination.

 

Reference

Czerwiński, S. K., & Atroszko, P. A. (2020). Scores of short and free scale for Big Five explain perceived stress at different stages of life: Validity, reliability and measurement invariance of the Polish adaptation of Mini-IPIP. Current Issues in Personality Psychology8(1), 73-82.  


Return to the Item Translations Page