Slovene Translation of the IPIP NEO PI Facets

Provided by Janek Musek

Slovene English
ANKSIOZNOST ANXIETY
pozitivno točkovano Skrbi me glede stvari. Worry about things.
Strah me je najhujšega Fear for the worst.
Marsičesa me je strah. Am afraid of many things.
Hitro se razburim. Get stressed out easily.
Moji problemi me zelo zaposlujejo. Get caught up in my problems.
obratno točkovano Stvari me ne vznemirijo hitro Am not easily bothered by things.
Večino časa sem sproščen/a Am relaxed most of the time.
Dogodki me ne razburijo hitro Am not easily disturbed by events.
Ne vznemirjam se glede stvari, ki so se že zgodile. Don't worry about things that have already happened.
Z lahkoto se prilagajam novim situacijam Adapt easily to new situations.
JEZA ANGER
pozitivno točkovano Hitro se razjezim Get angry easily.
Hitro postanem razdražen/a Get irritated easily.
Hitro se razburim Get upset easily.
Pogosto sem slabe volje Am often in a bad mood.
Stvari me spravijo ob živce Lose my temper.
obratno točkovano Redko postanem razdražen Rarely get irritated.
Redko se razjezim Seldom get mad.
Ni me lahko vznejevoljiti Am not easily annoyed.
Ohranim mirno glavo Keep my cool.
Redko se pritožujem Rarely complain.
DEPRESIJA DEPRESSION
pozitivno točkovano Pogosto sem potrt/a Often feel blue.
Nisem si všeč Dislike myself.
Pogosto sem popolnoma na tleh. Am often down in the dumps.
Imam slabo mnenje o sebi Have a low opinion of myself.
Pogosto mi niha razpoloženje Have frequent mood swings.
Počutim se obupanega/o Feel desperate.
Zdi se mi, da je moje življenje brezciljno Feel that my life lacks direction.
obratno točkovano Redko sem potrt/a Seldom feel blue.
Zadovljen/a sem sam/a s seboj Feel comfortable with myself.
Zelo sem zadovoljen/a sam s seboj Am very pleased with myself.
SOCIALNA ANKSIOZNOST SELF-CONSCIOUSNESS
pozitivno točkovano Hitro me je mogoče ustrahovati  Am easily intimidated.
Strah me je, da bom storil/a kaj napačnega Am afraid that I will do the wrong thing.
Ljudem se težko približam  Find it difficult to approach others.
Strah me je vzbujati pozornost Am afraid to draw attention to myself.
Sproščeno se počutim le s prijatelji Only feel comfortable with friends.
S težavo izgovarjam besede Stumble over my words.
Ni me lahko spraviti v zadrego  Am not embarrassed easily.
Sproščen sem v neznanih situacijah. Am comfortable in unfamiliar situations.
Neprijetne družabne situacije me ne motijo Am not bothered by difficult social situations.
Lahko se postavim zase Am able to stand up for myself.
NEZMERNOST IMMODERATION
pozitivno točkovano Pogosto jem preveč Often eat too much.
Za nekatere stvari ne vem, zakaj jih počnem  Don't know why I do some of the things I do.
Počnem stvari, ki jih kasneje obžalujem Do things I later regret.
Včasih grem skozi obdobja velikega pretiravanja Go on binges.
Obožujem hrano. Love to eat.
obratno točkovano Redko se pretirano vdajam stvarem Rarely overindulge.
Z lahkoto se upiram skušnjavam Easily resist temptations.
Lahko kontroliram svoja poželenja Am able to control my cravings.
Nikoli ne zapravim več, kot si lahko privoščim Never spend more than I can afford.
Nikoli si ne privoščim razvajanja Never splurge.
RANLJIVOST VULNERABILITY
pozitivno točkovano Hitro postanem paničen/a Panic easily.
Dogodki me prevzemajo Become overwhelmed by events.
Počutim se, kot da ne obvladujem stvari Feel that I'm unable to deal with things.
Ne morem se odločiti Can't make up my mind.
Prevzemajo me čustva Get overwhelmed by emotions.
obratno točkovano Ostanem miren/a pod pritiskom Remain calm under pressure.
Lahko rešujem kompleksne probleme Can handle complex problems.
Vem, kako se spoprijemati s stvarmi Know how to cope.
Z lahkoto premagujem prepreke Readily overcome setbacks.
Ostanem miren/a tudi v napetih situacijah Am calm even in tense situations.
PRIJAZNOST FRIENDLINESS
pozitivno točkovano Z lahkoto sklepam prijateljstva Make friends easily.
Hitro se navdušim za ljudi. Warm up quickly to others.
Dobro se počutim, če sem v družbi Feel comfortable around people.
Sproščeno se obnašam v družbi Act comfortably with others.
Ljudi spravim v dobro voljo Cheer people up.
obratno točkovano Težko me je globlje spoznati Am hard to get to know.
Pogosto se v družbi počutim neprijetno Often feel uncomfortable around others.
Izogibam se stikom z ljudmi Avoid contacts with others.
Ljudje me ne zanimajo Am not really interested in others.
Rad/a obdržim ljudi na distanci Keep others at a distance.
DRUŽABNOST GREGARIOUSNESS
pozitivno točkovano Obožujem velike zabave Love large parties.
Na zabavah se pogovarjam z veliko ljudmi Talk to a lot of different people at parties.
Rad/a sem del skupine Enjoy being part of a group.
Druge vključim v to, kar počnem Involve others in what I am doing.
Rad/a vidim, da me presenetijo z zabavo Love surprise parties.
obratno točkovano Raje sem sam/a Prefer to be alone.
Rad/a bi,da bi me pustili samega/o Want to be left alone.
Ne maram prireditev z veliko ljudmi Don't like crowded events.
Ne maram gneče Avoid crowds.
Iščem tišino Seek quiet.
ASERTIVNOST ASSERTIVENESS
pozitivno točkovano Prevzamem nadzor Take charge.
Skušam voditi druge Try to lead others.
Lahko prepričam ljudi, da storijo stvari Can talk others into doing things.
Iščem načine, da bi vplival/a na druge Seek to influence others.
Kontroliram stvari Take control of things.
obratno točkovano Počakam, da drugi vodijo Wait for others to lead the way.
Ostajam v ozadju Keep in the background.
Nimam veliko za povedati Have little to say.
Ne maram pritegovati pozornosti Don't like to draw attention to myself.
Ne povem svojega mnenja Hold back my opinions.
NIVO AKTIVNOSTI ACTIVITY LEVEL
pozitivno točkovano Vedno sem zaposlen/a Am always busy.
Vedno sem v akciji Am always on the go.
V prostem času počnem veliko stvari Do a lot in my spare time.
Veliko stvari lahko počnem naenkrat Can manage many things at the same time.
Hitro se odzovem React quickly.
obratno točkovano Rad/a delam stvari z malo napora. Like to take it easy.
Rad/a si vzamem čas Like to take my time.
Rad/a imam lagoden življenjski stil Like a leisurely lifestyle.
Pustim stvarem, da gredo s svojim tempom. Let things proceed at their own pace.
Počasi se odzovem React slowly.
ISKANJE DRAŽLJAJEV EXCITEMENT-SEEKING
pozitivno točkovano Obožujem razburljivost Love excitement.
Iščem doživetja Seek adventure.
Obožujem dogajanje Love action.
Rad/a sem del glasne množice Enjoy being part of a loud crowd.
Rad/a sem nepremišljen/a Enjoy being reckless.
Obnašam se divje in noro Act wild and crazy.
Vsako stvar sem pripravljen/a enkrat poskusiti Willing to try anything once.
Iščem nevarnosti Seek danger.
obratno točkovano Nikoli ne bi šel/šla letet z zmajem ali skakat z vrvjo Would never go hang gliding or bungee jumping.
Ne maram glasne glasbe Dislike loud music.
DOBRA VOLJA CHEERFULNESS
pozitivno točkovano Izžarevam veselje Radiate joy.
Veliko se zabavam. Have a lot of fun.
Izražam otroško veselost Express childlike joy.
Presmejim se skozi življenje Laugh my way through life.
Obožujem življenje Love life.
Na življenje gledam s pozitivne strani Look at the bright side of life.
Glasno se smejim Laugh aloud.
Zabavam svoje prijatelje Amuse my friends.
obratno točkovano Redke stvari me spravijo v smeh. Am not easily amused.
Redko se šalim Seldom joke around.
DOMIŠLJIJA IMAGINATION
pozitivno točkovano Imam živo domšljijo Have a vivid imagination.
Uživam v divjih domišljijskih predstavah. Enjoy wild flights of fantasy.
Obožujem sanjarjenje Love to daydream.
Rad se izgubljam v razmišljanjih Like to get lost in thought.
Vdajam se svojim fantazijam Indulge in my fantasies.
Preživljam čas v premišljevanju o stvareh. Spend time reflecting on things.
obratno točkovano Redko sanjarim Seldom daydream.
Nimam razvite domišljije Do not have a good imagination.
Redko se izgubljam v razmišljanju Seldom get lost in thought.
S težavo si predstavljam stvari Have difficulty imagining things.
ZANIMANJE ZA UMETNOST ARTISTIC INTERESTS
pozitivno točkovano Verjamem, da je umetnost pomembna Believe in the importance of art.
Rad/a imam glasbo Like music.
Vidim lepoto v stvareh, ki jih drugi ne opazijo See beauty in things that others might not notice.
Obožujem rože Love flowers.
Uživam v lepoti narave Enjoy the beauty of nature.
obratno točkovano Ne maram umetnosti Do not like art.
Ne maram poezije Do not like poetry.
Ne obiskujem rad/a galerij Do not enjoy going to art museums.
Ne maram koncertov Do not like concerts.
Ne maram gledati plesnih predstav Do not enjoy watching dance performances.
ČUSTVENOST EMOTIONALITY
pozitivno točkovano Intenzivno doživljam svoja čustva Experience my emotions intensely.
Čutim čustva drugih Feel others' emotions.
Strasten sem do stvari, za katere se zavzemam Am passionate about causes.
Uživam v preučevanju samega sebe in svojega življenja Enjoy examining myself and my life.
Skušam razumeti samega sebe. Try to understand myself.
obratno točkovano Redko postanem čustven Seldom get emotional.
Moja čustva redko vplivajo name  Am not easily affected by my emotions.
Redko opazim svoje čustvene reakcije Rarely notice my emotional reactions.
Doživljam le redke čustvene vzpone in padce Experience very few emotional highs and lows.
Ne razumem ljudi, ki postanejo čustveni Don't understand people who get emotional.
PUSTOLOVSKOST ADVENTUROUSNESS
pozitivno točkovano Raje imam raznolikost kot rutino Prefer variety to routine.
Rad/a obiskujem nove kraje Like to visit new places.
Zanima me veliko stvari Interested in many things.
Rad/a začenjam nove stvari Like to begin new things.
obratno točkovano Raje ostajam pri stvareh, ki jih poznam Prefer to stick with things that I know.
Ne maram sprememb Dislike changes.
Zamisel o spremembi mi ni všeč Don't like the idea of change.
Sem človek navad Am a creature of habit.
Ne maram novih jedi Dislike new foods.
Navezan/a sem na konvencionalne (splošno sprejete?) načine  Am attached to conventional ways.
INTELEKT INTELLECT
pozitivno točkovano Rad/a rešujem kompleksne probleme Like to solve complex problems.
Rad/a berem težje razumljivo gradivo Love to read challenging material.
Imam bogat besedni zaklad Have a rich vocabulary.
Lahko operiram z veliko informacijami Can handle a lot of information.
Rad/a razmišljam o stvareh Enjoy thinking about things.
obratno točkovano Abstraktne ideje me ne zanimajo Am not interested in abstract ideas.
Izogibam se filozofskim debatam Avoid philosophical discussions.
Težave imam pri razumevanju abstraktnih idej Have difficulty understanding abstract ideas.
Ne zanimajo me teoretske diskusije Am not interested in theoretical discussions.
Izogibam se zahtevnim bralnim tekstom. Avoid difficult reading material.
LIBERALNOST LIBERALISM
pozitivno točkovano Raje volim za liberalne politične kandidate Tend to vote for liberal political candidates.
Verjamem, da ne obstaja absolutno prav ali narobe Believe that there is no absolute right or wrong.
Verjamem, da bi morali zločincem raje pomagati kot pa jih kaznovati Believe that criminals should receive help rather than punishment.
obratno točkovano Verjamem v eno pravo vero Believe in one true religion.
Raje volim za konzervativne politične kandidate. Tend to vote for conservative political candidates.
Mislim, da gre preveč denarja davkoplačevalcev za podporo umetnikov. Believe that too much tax money goes to support artists.
Mislim, da bi morali strožje uveljavljati zakone.  Believe laws should be strictly enforced.
Mislim, da zločince preveč ujčkamo.  Believe that we coddle criminals too much.
Mislim, da bi morali biti ostri z kriminalom Believe that we should be tough on crime.
Rad vstanem, ko igra državna himna Like to stand during the national anthem.
ZAUPANJE TRUST
pozitivno točkovano Ljudem zaupam. Trust others.
Verjamem, da majo ljudje dobre namene. Believe that others have good intentions.
Zaupam v to, kar ljudje rečejo Trust what people say.
Verjamem, da so ljudje v osnovi moralni Believe that people are basically moral.
Verjamem v človeško dobroto Believe in human goodness.
Mislim, da bo vse dobro. Think that all will be well.
obratno točkovano Ne zaupam ljudem. Distrust people.
Sumim, da imajo ljudje skrivne motive Suspect hidden motives in others.
Sumničav sem do drugih. Am wary of others.
Verjamem, da so ljudje v osnovi slabi Believe that people are essentially evil.
pozitivno točkovano MORALNOST MORALITY
Nikoli ne bi goljufal na davčni napovedi Would never cheat on my taxes.
Držim se pravil Stick to the rules.
obratno točkovano Uporabljam laskanje, da bi napredoval/a Use flattery to get ahead.
Uporabljam druge, da bi dosegel/la lastne cilje Use others for my own ends.
Vem kako se izogniti pravilom Know how to get around the rules.
Goljufam, da bi prišel/a naprej Cheat to get ahead.
Izvajam pritisk na ljudi Put people under pressure.
Pretvarjam se, da me skrbi za druge Pretend to be concerned for others.
Izkoriščam druge Take advantage of others.
Drugim oviram načrte Obstruct others' plans.
ALTRUIZEM ALTRUISM
pozitivno točkovano Ljudem pomagam, da se počutijo dobrodošli. Make people feel welcome.
Predvidim potrebe ljudi Anticipate the needs of others.
Obožujem pomagati drugim Love to help others.
Skrbi me za druge Am concerned about others.
Za vsakogar najdem dobro besedo Have a good word for everyone.
obratno točkovano Na ljudi gledam zviška.  Look down on others.
Ne zanimajo me čustva drugih Am indifferent to the feelings of others.
Povzročam, da se ljudje počutijo neprijetno Make people feel uncomfortable.
Drugim obračam hrbet Turn my back on others.
Ne vzamem si časa za ljudi Take no time for others.
SODELOVANJE COOPERATION
pozitivno točkovano Lahko me je zadovoljiti. Am easy to satisfy.
Ne maram soočenj Can't stand confrontations.
Ne maram izpasti vsiljiv/a Hate to seem pushy.
obratno točkovano Imam oster jezik Have a sharp tongue.
Nasprotujem drugim Contradict others.
Rad/a imam dober prepir Love a good fight.
kričim na ljudi Yell at people.
Žalim ljudi. Insult people.
Ljudem se maščujem Get back at others.
Držim zamero Hold a grudge.
SKROMNOST MODESTY
pozitivno točkovano Ne maram biti v centru pozornosti Dislike being the center of attention.
Ne maram govoriti o sebi Dislike talking about myself.
Mislim, da sem povprečna oseba Consider myself an average person.
Redko trobim v lastni rog Seldom toot my own horn.
obratno točkovano Verjamem, da sem boljši/a od drugih Believe that I am better than others.
Visoko se cenim Think highly of myself.
Imam visoko mnenje o sebi Have a high opinion of myself.
Poznam odgovore na mnoga vprašanja Know the answers to many questions.
Hvalim se s svojimi vrlinami Boast about my virtues.
Poskrbim, da sem v centru pozornosti Make myself the center of attention.
SOČUSTVOVANJE SYMPATHY
pozitivno točkovano Sočustvujem z brezdomci Sympathize with the homeless.
Čutim sočutje do tistih, ki jim je slabše kot meni. Feel sympathy for those who are worse off than myself.
Sodelovanje cenim bolj kot tekmovanje Value cooperation over competition.
Trpim ob mukah drugih Suffer from others' sorrows.
obratno točkovano Ne zanimajo me problemi drugih Am not interested in other people's problems.
Ne maram ljudi z mehkim srcem Tend to dislike soft-hearted people.
Verjamem v »oko za oko« Believe in an eye for an eye.
Skušam ne misliti na pomoči potrebne Try not to think about the needy.
Mislim, da bi morali ljudje sami skrbeti zase Believe people should fend for themselves.
Ne prenašam šibkih ljudi Can't stand weak people.
SAMO – UČINKOVITOST SELF-EFFICACY
pozitivno točkovano Uspešno izvršujem naloge Complete tasks successfully.
Dober/a sem v tem, kar delam Excel in what I do.
Gladko izvedem naloge Handle tasks smoothly.
Prepričan/a sem v svoje utemeljitve Am sure of my ground.
Domislim se dobrih rešitev Come up with good solutions.
Vem, kako narediti stvari Know how to get things done.
obratno točkovano Narobe ocenim situacije Misjudge situations.
Ne razumem stvari Don't understand things.
Nimam veliko za prispevati Have little to contribute.
Ne predvidim posledic stvari Don't see the consequences of things.
REDOLJUBJE ORDERLINESS
pozitivno točkovano Rad/a imam red. Like order.
Rad/a pospravljam. Like to tidy up.
Rad/a bi, da bi bilo vse perfektno Want everything to be "just right."
Rad/a imam red in rednost Love order and regularity.
Stvari počnem po načrtu Do things according to a plan.
obratno točkovano Pogosto pozabim pospraviti stvari nazaj kamor spadajo Often forget to put things back in their proper place.
Sobo puščam v neredu. Leave a mess in my room.
Svoje stvari puščam naokrog Leave my belongings around.
Ne motijo me neredoljubni ljudje. Am not bothered by messy people.
Ne moti me nered. Am not bothered by disorder.
PREDANOST DOLŽNOSTI DUTIFULNESS
pozitivno točkovano Trudim se držati pravil. Try to follow the rules.
Držim svoje obljube. Keep my promises.
Svoje račune plačam pravočasno Pay my bills on time.
Govorim resnico Tell the truth.
Poslušam svojo vest Listen to my conscience.
obratno točkovano Kršim pravila Break rules.
Ne držim se svojih obljub Break my promises.
Svoje dolžnosti prelagam na druge Get others to do my duties.
Naredim nasprotno od naročenega Do the opposite of what is asked.
Napačno prikazujem dejstva Misrepresent the facts.
ŽELJA PO DOSEŽKU ACHIEVEMENT-STRIVING
pozitivno točkovano Grem naravnost do cilja Go straight for the goal.
Trdo delam Work hard.
Načrte spreminjam v akcijo Turn plans into actions.
V naloge se vržem z vsem srcem Plunge into tasks with all my heart.
Naredim več, kot se pričakuje od mene Do more than what's expected of me.
Sebi in drugim postavljam visoke cilje Set high standards for myself and others.
Zahtevam kvaliteto Demand quality.
obratno točkovano Nisem visoko motiviran/a za uspeh Am not highly motivated to succeed.
Naredim ravno toliko dela, da še pridem skozi Do just enough work to get by.
V svoje delo vlagam malo napora in časa Put little time and effort into my work.
SAMODISCIPLINA SELF-DISCIPLINE
pozitivno točkovano Opravke opravim takoj. Get chores done right away.
Vedno sem pripravljen/a Am always prepared.
Tako pričnem z nalogo Start tasks right away.
Tako pričnem delati Get to work at once.
Izvršim svoje načrte Carry out my plans.
obratno točkovano Težko se spravim k delu Find it difficult to get down to work.
Zapravljam svoj čas Waste my time.
Potrebujem pobudo, da bi začel/a Need a push to get started.
Imam težave z začenjanjem nalog Have difficulty starting tasks.
Odlagam odločitve Postpone decisions.
PREVIDNOST CAUTIOUSNESS
pozitivno točkovano Izogibam se napakam Avoid mistakes.
Skrbno izbiram svoje besede Choose my words with care.
Držim se svoje izbrane poti Stick to my chosen path.
obratno točkovano Brez razmišljanja se vržem v stvari Jump into things without thinking.
Prenagljeno se odločam Make rash decisions.
Rad/a se odzovem na nenadne vzgibe Like to act on a whim.
Sem zaletav/a. Rush into things.
Počnem nore stvari Do crazy things.
Delam ne, da bi premislil/a Act without thinking.
Pogosto delam načrte v zadnji minuti Often make last-minute plans.

Directions

Trditve na naslednjih straneh opisujejo vedenje posameznikov. Prosimo vas, da s pomočjo spodnje ocenjevalne lestvice ocenite, kako natančno vsaka izmed izjav opisuje Vas. Na splošno se opišite, kakršni ste zdaj, in ne kot si želite biti v prihodnosti. Iskreno se opišite, kot se vidite v primerjavi z drugimi ljudmi istega spola in podobnih let, ki jih poznate. Rezultati bodo ostali popolnoma zaupni, tako da se lahko opišete iskreno. Prosimo vas, da natančno preberete vsako postavko in nato pred njo vpišete številko, ki se ujema z opisom na ocenjevalni lestvici.

1

2

3

4

5

Zelo netočno

Dokaj netočno

Niti točno niti netočno (nekje vmes)

Dokaj točno

Zelo točno

Return to the Item Translations Page