Croatian Translation of the 100-Item Lexical Big-Five Factor Markers

Provided by Boris Mlačić

IPIP 100S

 

 

 

 

 

 

Na sljedećim stranicama nalaze se tvrdnje koje opisuju uobičajeno ponašanje ljudi. Molimo vas da, koristeći se priloženom ljestvicom, procijenite koliko pojedini iskaz vjerno opisuje baš vas. Opišite se onakvim kakvim se sada vidite, a ne kakvi biste željeli biti u budućnosti. Opišite se najiskrenije što možete u odnosu prema drugim osobama koje inače poznajete, a koje su istog spola i približno iste dobi. Da biste u samoopisivanju bili koliko je god moguće iskreniji, možete biti sigurni da će vaši odgovori biti čuvani u potpunoj tajnosti. Drugim riječima, nikome neće biti dopušteno da vidi vaše odgovore bez vašeg pismenog odobrenja.

Molimo vas da pažljivo pročitate svaku tvrdnju i tada zaokružite broj na ljestvici koji odgovara vašem samoopisu za tu tvrdnju.

 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

[English Version] 

 

1.         Unosim živost u neku zabavu.

1

2

3

4

5

Am the life of the party.

2.         Vrijeđam ljude.

1

2

3

4

5

Insult people.

3.         Uvijek sam spreman (spremna).

1

2

3

4

5

Am always prepared.

4.         Lako podliježem stresu.

1

2

3

4

5

Get stressed out easily.

5.         Imam bogat rječnik.

1

2

3

4

5

Have a rich vocabulary.

6.         Često se osjećam neugodno u blizini drugih ljudi.

1

2

3

4

5

Often feel uncomfortable around others.

7.         Zanimaju me drugi ljudi.

1

2

3

4

5

Am interested in people.

8.         Ostavljam svoje stvari posvuda.

1

2

3

4

5

Leave my belongings around.

9.         Uglavnom se osjećam opušteno.

1

2

3

4

5

Am relaxed most of the time.

10.     Teško razumijem apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Have difficulty understanding abstract ideas.

11.     Osjećam se ugodno u društvu.

1

2

3

4

5

Feel comfortable around people.

12.     Ne zanimaju me tuđi problemi.

1

2

3

4

5

Am not interested in other people's problems.

13.     Obraćam pažnju na detalje.

1

2

3

4

5

Pay attention to details.

14.     Često sam zabrinut (zabrinuta).

1

2

3

4

5

Worry about things.

15.     Imam bujnu maštu.

1

2

3

4

5

Have a vivid imagination.

16.     Držim se po strani.

1

2

3

4

5

Keep in the background.

17.     Suosjećam s drugima

1

2

3

4

5

Sympathize with others' feelings.

18.     Pravim nered.

1

2

3

4

5

Make a mess of things.

19.     Rijetko sam tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Seldom feel blue.

20.     Ne zanimaju me apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Am not interested in abstract ideas.

21.     Sam(a) započinjem razgovore.

1

2

3

4

5

Start conversations.

22.     Ne brinem se puno za druge ljude.

1

2

3

4

5

Feel little concern for others.

23.     Odmah obavljam kućne poslove.

1

2

3

4

5

Get chores done right away.

24.     Lako me zasmetati.

1

2

3

4

5

Am easily disturbed.

25.     Imam izvrsne ideje.

1

2

3

4

5

Have excellent ideas.

26.     Imam malo toga za reći.

1

2

3

4

5

Have little to say.

27.     Imam meko srce.

1

2

3

4

5

Have a soft heart.

28.     Često zaboravljam vratiti stvari na njihovo mjesto.

1

2

3

4

5

Often forget to put things back in their proper place.

29.     Ne uzrujavam se lako.

1

2

3

4

5

Am not easily bothered by things.

30.     Nemam mnogo mašte.

1

2

3

4

5

Do not have a good imagination.

31.     Na zabavama razgovaram s mnogo različitih osoba..

1

2

3

4

5

Talk to a lot of different people at parties.

32.     Drugi ljudi me zapravo ne zanimaju.

1

2

3

4

5

Am not really interested in others.

33.     Volim red.

1

2

3

4

5

Like order.

34.     Lako se uzrujam.

1

2

3

4

5

Get upset easily.

35.     Brzo shvaćam različite stvari.

1

2

3

4

5

Am quick to understand things.

36.     Ne volim privlačiti pažnju.

1

2

3

4

5

Don't like to draw attention to myself.

37.     Posvećujem vrijeme drugim ljudima.

1

2

3

4

5

Take time out for others.

38.     Izbjegavam obveze.

1

2

3

4

5

Shirk my duties.

39.     Rijetko sam razdražen (razdražena).

1

2

3

4

5

Rarely get irritated.

40.     Trudim se izbjeći intelektualne tipove.

1

2

3

4

5

Try to avoid complex people.

41.     Nije mi nelagodno biti u središtu pozornosti.

1

2

3

4

5

Don't mind being the center of attention.

42.     Teško me je upoznati.

1

2

3

4

5

Am hard to get to know.

43.     Slijedim zacrtani plan.

1

2

3

4

5

Follow a schedule.

44.     Često mijenjam raspoloženja.

1

2

3

4

5

Change my mood a lot.

45.     Koristim učene izraze.

1

2

3

4

5

Use difficult words.

 

 

IPIP 100S – nastavak

 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

 

46.   Šutljiv(a) sam s nepoznatima.

1

2

3

4

5

Am quiet around strangers.

47.   Osjetljiv(a) sam na tuđe osjećaje.

1

2

3

4

5

Feel others' emotions.

48.   Zanemarujem svoje dužnosti.

1

2

3

4

5

Neglect my duties.

49.   Rijetko se razljutim.

1

2

3

4

5

Seldom get mad.

50.   Imam teškoća u zamišljanju različitih stvari.

1

2

3

4

5

Have difficulty imagining things.

51.   Lako sklapam prijateljstva.

1

2

3

4

5

Make friends easily.

52.   Ravnodušan (ravnodušna) sam prema tuđim osjećajima.

1

2

3

4

5

Am indifferent to the feelings of others.

53.   Posao obavljam točno i precizno.

1

2

3

4

5

Am exacting in my work.

54.   Podliježem čestim promjenama raspoloženja.

1

2

3

4

5

Have frequent mood swings.

55.   Provodim vrijeme razmišljajući.

1

2

3

4

5

Spend time reflecting on things.

56.   Teško mi je pristupiti drugim ljudima.

1

2

3

4

5

Find it difficult to approach others.

57.   Nastojim da se drugi osjećaju ugodno.

1

2

3

4

5

Make people feel at ease.

58.   Uzaludno trošim vrijeme.

1

2

3

4

5

Waste my time.

59.   Lako me je razdražiti.

1

2

3

4

5

Get irritated easily.

60.   Izbjegavam čitanje teškog gradiva.

1

2

3

4

5

Avoid difficult reading material.

61.   Preuzimam inicijativu.

1

2

3

4

5

Take charge.

62.   Zanimam se za dobrobit drugih ljudi.

1

2

3

4

5

Inquire about others' well-being.

63.   Obavljam zadaće prema planu.

1

2

3

4

5

Do things according to a plan.

64.   Često sam tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Often feel blue.

65.   Pun(a) sam ideja.

1

2

3

4

5

Am full of ideas.

66.   Ne pričam puno.

1

2

3

4

5

Don't talk a lot.

67.   Znam kako utješiti druge.

1

2

3

4

5

Know how to comfort others.

68.   Poslove obavljam polovično.

1

2

3

4

5

Do things in a half-way manner.

69.   Lako se naljutim.

1

2

3

4

5

Get angry easily.

70.   Ni u što se previše ne zadubljujem.

1

2

3

4

5

Will not probe deeply into a subject.

71.   Znam kako osvojiti ljude.

1

2

3

4

5

Know how to captivate people.

72.   Volim djecu.

1

2

3

4

5

Love children.

73.   Nastavljam s poslom dok sve nije savršeno.

1

2

3

4

5

Continue until everything is perfect.

74.   Lako se uspaničim.

1

2

3

4

5

Panic easily.

75.   Podižem raspravu na višu razinu.

1

2

3

4

5

Carry the conversation to a higher level.

76.   Prikrivam svoje osjećaje.

1

2

3

4

5

Bottle up my feelings.

77.   U dobrim sam odnosima s gotovo svima.

1

2

3

4

5

Am on good terms with nearly everyone.

78.   Teško mi je prionuti poslu.

1

2

3

4

5

Find it difficult to get down to work.

79.   Često se osjećam ugroženo.

1

2

3

4

5

Feel threatened easily.

80.   Brzo shvaćam.

1

2

3

4

5

Catch on to things quickly.

81.   Osjećam se opušteno s ljudima.

1

2

3

4

5

Feel at ease with people.

82.   Za svakoga imam lijepu riječ.

1

2

3

4

5

Have a good word for everyone.

83.   Držim se planova koje sam zacrtao (zacrtala).

1

2

3

4

5

Make plans and stick to them.

84.   Preplavljuju me osjećaji.

1

2

3

4

5

Get overwhelmed by emotions.

85.   Vladam mnoštvom podataka.

1

2

3

4

5

Can handle a lot of information.

86.   Vrlo sam povučena osoba.

1

2

3

4

5

Am a very private person.

87.   Pokazujem svoju zahvalnost.

1

2

3

4

5

Show my gratitude.

88.   Ostavljam nered u svojoj sobi.

1

2

3

4

5

Leave a mess in my room.

89.   Lako se uvrijedim.

1

2

3

4

5

Take offense easily.

90.   Dobar (dobra) sam u nizu područja.

1

2

3

4

5

Am good at many things.

91.   Prepuštam drugima da preuzmu inicijativu.

1

2

3

4

5

Wait for others to lead the way.

92.   Prvo mislim na druge.

1

2

3

4

5

Think of others first.

93.   Volim red i točnost.

1

2

3

4

5

Love order and regularity.

94.   Obuzet(a) sam svojim problemima.

1

2

3

4

5

Get caught up in my problems.

95.   Volim čitati intelektualno izazovno gradivo.

1

2

3

4

5

Love to read challenging material.

96.   Vješto se snalazim u društvenim situacijama.

1

2

3

4

5

Am skilled in handling social situations.

97.   Volim pomagati ljudima.

1

2

3

4

5

Love to help others.

98.   Volim pospremati.

1

2

3

4

5

Like to tidy up.

99.   Gunđam.

1

2

3

4

5

Grumble about things.

100.      Volim domišljati nove načine kako nešto učiniti.

1

2

3

4

5

Love to think up new ways of doing things.

References

Čuljak, Z., & Mlačić, B. (2013). The Big-Five model of personality and the success of high school students in physical education.
Croatian Journal of Education
, 16, 471-490.

Mlačić B., & Goldberg LR. (2007). An analysis of a cross-cultural personality inventory: The IPIP Big-Five factor markers.
Journal of Personality Assessment, 88,168-77. Medline:17437382 doi:10.1080/00223890701267993

Return to the Item Translations Page