Croatian Translation of the 50-Item Lexical Big-Five Factor Markers for Adolescents

Provided by Boris Mlačić

IPIP 50 Junior S

Ime i prezime: ________________________  Spol _____  Datum rođenja _____________
Slijede tvrdnje koje opisuju uobičajeno ponašanje djece i mladih. Molimo te da svaku od njih pročitaš i razmisliš koliko te vjerno opisuje. Budi iskren i opiši se onakvim kakav jesi, a ne onakvim kakav bi možda želio biti. Za što vjerniji opis, pokušaj se usporediti s vršnjacima i procijeni kakav si u odnosu na njih. Pažljivo pročitaj svaku tvrdnju i potom zaokruži broj na ljestvici koji pokazuje je li i u kojoj mjeri ona točna kad se odnosi na tebe. Nemoj predugo razmišljati, već pokušaj odgovarati na osnovi prvog dojma. Radi samostalno jer nema točnih i netočnih odgovora.


 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

[English Version]

 

1.          Unosim živost u društvu vršnjaka.

1

2

3

4

5

Am the life of the party.                              

2.          Ne brinem se puno za druge.

1

2

3

4

5

Feel little concern for others.                        

3.          Volim red i točnost.

1

2

3

4

5

Am always prepared.                                    

4.          Lako me je uznemiriti.

1

2

3

4

5

Get stressed out easily.                               

5.          Znam mnogo riječi.

1

2

3

4

5

Have a rich vocabulary.                                

6.          Ne pričam puno.

1

2

3

4

5

Don't talk a lot.                                      

7.          Želim da drugima bude dobro.

1

2

3

4

5

Am interested in people.                               

8.          Ostavljam svoje stvari posvuda.

1

2

3

4

5

Leave my belongings around.                            

9.          Uglavnom se osjećam opušteno.

1

2

      3

4

5

Am relaxed most of the time.                           

10.      Teško razumijem složene stvari.

1

2

3

4

5

Have difficulty understanding abstract ideas.          

11.      Osjećam se ugodno u društvu vršnjaka.

1

2

3

4

5

Feel comfortable around people.                        

12.      Nije mi važno jesu li drugi sretni ili tužni.

1

2

3

4

5

Insult people.                                         

13.      Obavljam zadaće prema planu.

1

2

3

4

5

Pay attention to details.                              

14.      Često sam zabrinut(a).

1

2

3

4

5

Worry about things.                                    

15.      Imam bujnu maštu.

1

2

3

4

5

Have a vivid imagination.                              

16.      Držim se po strani u društvu vršnjaka.

1

2

3

4

5

Keep in the background.                                

17.      Razumijem druge kad su sretni ili tužni.

1

2

3

4

5

Sympathize with others' feelings.                      

18.      Često pravim nered.

1

2

3

4

5

Make a mess of things.                                 

19.      Rijetko sam tužan(na).

1

2

3

4

5

Seldom feel blue.                                      

20.      Ne zanimaju me složene stvari.

1

2

3

4

5

Am not interested in abstract ideas.                   

21.      Sam(a) započinjem razgovore.

1

2

3

4

5

Start conversations.                                    

22.      Ne zanimaju me tuđi problemi.

1

2

3

4

5

Am not interested in other people's problems.          

23.      Odmah obavljam kućne poslove.

1

2

3

4

5

Get chores done right away.                            

24.      Lako me naljutiti.

1

2

3

4

5

Am easily disturbed.                                   

25.      Imam izvrsne ideje.

1

2

3

4

5

Have excellent ideas.                                  

26.      Imam malo toga za reći.

1

2

3

4

5

Have little to say.                                    

27.      Često pomažem drugima.

1

2

3

4

5

Have a soft heart.                                     

28.      Često zaboravljam vratiti stvari na njihovo mjesto.

1

2

3

4

5

Often forget to put things back in their proper place. 

29.      Lako se uzrujam.

1

2

3

4

5

Get upset easily.                                       

30.      Nemam mnogo mašte.

1

2

3

4

5

Do not have a good imagination.                        

31.      Na zabavama razgovaram s mnogo vršnjaka.

1

2

3

4

5

Talk to a lot of different people at parties.          

32.      Drugi me zapravo ne zanimaju.

1

2

3

4

5

Am not really interested in others.                    

33.      Volim red.

1

2

3

4

5

Like order.                                            

34.      Često mijenjam raspoloženja.

1

2

3

4

5

Change my mood a lot.                                  

35.      Brzo shvaćam različite stvari.

1

2

3

4

5

Am quick to understand things.                         

36.      Ne volim privlačiti pažnju.

1

2

3

4

5

Don't like to draw attention to myself.                

37.      Posvećujem vrijeme drugima.

1

2

3

4

5

Take time out for others.                               

38.      Izbjegavam obveze.

1

2

3

4

5

Shirk my duties.                                       

39.      Čas sam tužan(na), čas sam sretan(na).

1

2

3

4

5

Have frequent mood swings.                             

40.      Koristim pametne riječi.

1

2

3

4

5

Use difficult words.                                   

41.      Nije mi teško biti u središtu pozornosti.

1

2

3

4

5

Don't mind being the center of attention.              

42.      Osjećam kad su drugi tužni ili sretni.

1

2

3

4

5

Feel others' emotions.                                  

43.      Slijedim zacrtani plan.

1

2

3

4

5

Follow a schedule.                                     

44.      Lako me je razdražiti.

1

2

3

4

5

Get irritated easily.                                  

45.      Puno razmišljam.

1

2

3

4

5

Spend time reflecting on things.                       

46.      Šutljiv(a) sam s nepoznatima.

1

2

3

4

5

Am quiet around strangers.                             

47.      Nastojim da se drugi osjećaju ugodno.

1

2

3

4

5

Make people feel at ease.                              

48.      Posao obavljam točno i precizno.

1

2

3

4

5

Am exacting in my work.                                

49.      Često sam tužan(na).

1

2

3

4

5

Often feel blue.                                       

50.      Pun(a) sam ideja.

1

2

3

4

5

Am full of ideas.                                       


Note

Croatian items are adaptations meant to be more suitable than literal translations for adolescents. For example, 5. "Znam mnogo riječi" means "I know a lot of words"
rather than the original English item "Have a rich vocabulary." Nonetheless, the original English items are listed for reference.

Reference

Mlačić B., Milas, G., & Kratohvil, A. (2006). Adolescent personality and self-esteem–An analysis of self-reports and parental-ratings.
Društvena Istraživanja, BR. 1-2 (87-88), 213-236.

Return to the Item Translations Page