Croatian Translation of the 50-Item Lexical Big-Five Factor Markers for Self-Report

Provided by Boris Mlačić

IPIP 50S

Na sljedećim stranicama nalaze se tvrdnje koje opisuju uobičajeno ponašanje ljudi. Molimo vas da, koristeći se priloženom ljestvicom, procijenite koliko pojedini iskaz vjerno opisuje baš vas. Opišite se onakvim kakvim se sada vidite, a ne kakvi biste željeli biti u budućnosti. Opišite se najiskrenije što možete u odnosu prema drugim osobama koje inače poznajete, a koje su istog spola i približno iste dobi. Da biste u samoopisivanju bili koliko je god moguće iskreniji, možete biti sigurni da će vaši odgovori biti čuvani u potpunoj tajnosti. Drugim riječima, nikome neće biti dopušteno da vidi vaše odgovore bez vašeg pismenog odobrenja. Molimo vas da pažljivo pročitate svaku tvrdnju i tada zaokružite broj na ljestvici koji odgovara vašem samoopisu za tu tvrdnju.

 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

[English Version] 

1.       Unosim živost u neku zabavu.

1

2

3

4

5

Am the life of the party.                              

2.       Ne brinem se puno za druge ljude.

1

2

3

4

5

Feel little concern for others.                        

3.       Uvijek sam spreman (spremna).

1

2

3

4

5

Am always prepared.                                     

4.       Lako podliježem stresu.

1

2

3

4

5

Get stressed out easily.                               

5.       Imam bogat rječnik.

1

2

3

4

5

Have a rich vocabulary.                                

6.       Ne pričam puno.

1

2

3

4

5

Don't talk a lot.                                      

7.       Zanimaju me drugi ljudi.

1

2

3

4

5

Am interested in people.                                

8.       Ostavljam svoje stvari posvuda.

1

2

3

4

5

Leave my belongings around.                            

9.       Uglavnom se osjećam opušteno.

1

2

3

4

5

Am relaxed most of the time.                           

10.    Teško razumijem apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Have difficulty understanding abstract ideas.          

11.    Osjećam se ugodno u društvu.

1

2

3

4

5

Feel comfortable around people.                        

12.    Vrijeđam ljude.

1

2

3

4

5

Insult people.                                         

13.    Obraćam pažnju na detalje.

1

2

3

4

5

Pay attention to details.                              

14.    Često sam zabrinut (zabrinuta).

1

2

3

4

5

Worry about things.                                    

15.    Imam bujnu maštu.

1

2

3

4

5

Have a vivid imagination.                              

16.    Držim se po strani.

1

2

3

4

5

Keep in the background.                                

17.    Suosjećam s drugima.

1

2

3

4

5

Sympathize with others' feelings.                      

18.    Pravim nered.

1

2

3

4

5

Make a mess of things.                                 

19.    Rijetko sam tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Seldom feel blue.                                      

20.    Ne zanimaju me apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Am not interested in abstract ideas.                   

21.    Sam(a) započinjem razgovore.

1

2

3

4

5

Start conversations.                                   

22.    Ne zanimaju me tuđi problemi.

1

2

3

4

5

Am not interested in other people's problems.          

23.    Odmah obavljam kućne poslove.

1

2

3

4

5

Get chores done right away.                            

24.    Lako me zasmetati.

1

2

3

4

5

Am easily disturbed.                                    

25.    Imam izvrsne ideje.

1

2

3

4

5

Have excellent ideas.                                  

26.    Imam malo toga za reći.

1

2

3

4

5

Have little to say.                                    

27.    Imam meko srce.

1

2

3

4

5

Have a soft heart.                                     

28.    Često zaboravljam vratiti stvari na njihovo mjesto.

1

2

3

4

5

Often forget to put things back in their proper place. 

29.    Lako se uzrujam.

1

2

3

4

5

Get upset easily.                                      

30.    Nemam mnogo mašte.

1

2

3

4

5

Do not have a good imagination.                        

31.    Na zabavama razgovaram s mnogo različitih osoba.

1

2

3

4

5

Talk to a lot of different people at parties.          

32.    Drugi ljudi me zapravo ne zanimaju.

1

2

3

4

5

Am not really interested in others.                     

33.    Volim red.

1

2

3

4

5

Like order.                                            

34.    Često mijenjam raspoloženja.

1

2

3

4

5

Change my mood a lot.                                  

35.    Brzo shvaćam različite stvari.

1

2

3

4

5

Am quick to understand things.                         

36.    Ne volim privlačiti pažnju.

1

2

3

4

5

Don't like to draw attention to myself.                

37.    Posvećujem vrijeme drugim ljudima.

1

2

3

4

5

Take time out for others.                              

38.    Izbjegavam obveze.

1

2

3

4

5

Shirk my duties.                                       

39.    Podliježem čestim promjenama raspoloženja.

1

2

3

4

5

Have frequent mood swings.                             

40.    Koristim učene izraze.

1

2

3

4

5

Use difficult words.                                   

41.    Nije mi nelagodno biti u središtu pozornosti.

1

2

3

4

5

Don't mind being the center of attention.              

42.    Osjetljiv(a) sam na tuđe osjećaje.

1

2

3

4

5

Feel others' emotions.                                 

43.    Slijedim zacrtani plan.

1

2

3

4

5

Follow a schedule.                                     

44.    Lako me je razdražiti.

1

2

3

4

5

Get irritated easily.                                  

45.    Provodim vrijeme razmišljajući.

1

2

3

4

5

Spend time reflecting on things.                       

46.    Šutljiv(a) sam s nepoznatima.

1

2

3

4

5

Am quiet around strangers.                             

47.    Nastojim da se drugi osjećaju ugodno.

1

2

3

4

5

Make people feel at ease.                              

48.    Posao obavljam točno i precizno.

1

2

3

4

5

Am exacting in my work.                                

49.    Često sam tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Often feel blue.                                       

50.    Pun(a) sam ideja.

1

2

3

4

5

Am full of ideas.                                      

Na kraju vas molimo da provjerite jeste li zaokružili po jedan broj u svakom retku.

References

Mlačić B., & Goldberg LR. (2007). An analysis of a cross-cultural personality inventory: The IPIP Big-Five factor markers.
Journal of Personality Assessment, 88,168-77. Medline:17437382 doi:10.1080/00223890701267993

Prpić, R., Mlačić, B., & Milas, G. (2013). Velepetori model ličnosti, suočavanje sa slikom tijela i sklonost prejedanju. [The Big-Five model, body image coping and tendency to binge eating.]
Socijalna Psihijatrija, 41, 147-155.

Topić, M. K., Kovačević, M. P., & Mlačić, B. (2013). Relations of the Big-Five personality dimensions to
autodestructive behavior in clinical and non-clinical adolescent populations. Croatian Medical Journal, 53,
450-460. doi: 10.3325/cmj.2012.53.450

Return to the Item Translations Page