Croatian Translation of the IPIP NEO Domains

Provided by Željko Jerneić

NEUROTICISM - NEUROTICIZAM
  Original Croatian
+ 1. Often feel blue. Često sam potišten.
2. Dislike myself. Ne volim sebe.
3. Am often down in the dumps. Često sam turoban.
4. Have frequent mood swings. Često mijenjam raspoloženja.
5. Panic easily. Lako se uspaničim.
6. Am filled with doubts about things. Dvojim oko mnogo čega.
7. Feel threatened easily. Lako se osjetim ugroženim.
8. Get stressed out easily. Lako se uznemirim.
9. Fear for the worst. Strah me najgoreg.
10. Worry about things. Zabrinut sam.
     
- 11. Seldom feel blue. Rijetko sam tužan.
12. Feel comfortable with myself. Osjećam se ugodno u vlastitoj koži.
13. Rarely get irritated. Rijetko se iznerviram.
14. Am not easily bothered by things. Malo što mi smeta.
15. Am very pleased with myself. Jako sam zadovoljan sobom.
16. Am relaxed most of the time. Uglavnom sam opušten.
17. Seldom get mad. Rijetko se razbjesnim.
18. Am not easily frustrated. Nije me lako uzrujati.
19. Remain calm under pressure. Smiren sam i pod pritiskom.
20. Rarely lose my composure. Rijetko gubim prisebnost.
EXTRAVERSION - EKSTRAVERZIJA
  Original Croatian
+ 1. Feel comfortable around people. Ugodno se osjećam među ljudima.
2. Make friends easily. Lako sklapam prijateljstva.
3. Am skilled in handling social situations. Vješto se snalazim u društvenim situacijama.
4. Am the life of the party. Unosim živost u svaku zabavu.
5. Know how to captivate people. Znam kako osvojiti ljude.
6. Start conversations. Prvi započinjem razgovore.
7. Warm up quickly to others. Brzo se zbližim s drugima.
8. Talk to a lot of different people at parties. Na zabavama razgovaram s mnogo različitih ljudi.
9. Don't mind being the center of attention. Ne smeta me biti u središtu pažnje.
10. Cheer people up. Lako oraspoložim druge.
     
- 11. Have little to say. Imam malo toga reći.
12. Keep in the background. Držim se po strani.
13. Would describe my experiences as somewhat dull. Svoja bih životna iskustva opisao kao pomalo dosadna.
14. Don't like to draw attention to myself. Ne volim privlačiti pažnju.
15. Don't talk a lot. Ne pričam mnogo.
16. Avoid contacts with others. Izbjegavam susrete s drugima.
17. Am hard to get to know. Teško me je upoznati.
18. Retreat from others. Izbjegavam druge ljude.
19. Find it difficult to approach others. Teško pristupam drugima.
20. Keep others at a distance. Držim ljude na distanci.
OPENNESS TO EXPERIENCE - OTVORENOST ISKUSTVIMA
  Original Croatian
+ 1. Believe in the importance of art. Smatram da je umjetnost važna.
2. Have a vivid imagination. Imam živu maštu.
3. Tend to vote for liberal political candidates. Sklon sam glasovanju za liberalne političke kandidate.
4. Carry the conversation to a higher level. Podižem raspravu na višu razinu.
5. Enjoy hearing new ideas. Volim čuti nove ideje.
6. Enjoy thinking about things. Uživam u razmišljanju.
7. Can say things beautifully. Znam se lijepo izražavati.
8. Enjoy wild flights of fantasy. Uživam u neobuzdanom maštanju.
9. Get excited by new ideas. Uzbuđuju me nove ideje.
10. Have a rich vocabulary. Imam bogat rječnik.
     
- 11. Am not interested in abstract ideas. Ne zanimaju me apstraktne ideje.
12. Do not like art. Ne volim umjetnost.
13. Avoid philosophical discussions. Izbjegavam filozofske rasprave.
14. Do not enjoy going to art museums. Ne volim posjećivati muzeje umjetnosti.
15. Tend to vote for conservative political candidates. Sklon sam glasovanju za konzervativne političke kandidate.
16. Do not like poetry. Ne volim poeziju.
17. Rarely look for a deeper meaning in things. Rijetko u nečemu tražim dublji smisao.
18. Believe that too much tax money goes to support artists. Smatram da se previše novca poreznih obveznika troši na umjetnike.
19. Am not interested in theoretical discussions. Ne zanimaju me teorijske rasprave.
20. Have difficulty understanding abstract ideas. Teško razumijem apstraktne ideje.
AGREEABLENESS - UGODNOST
  Original Croatian
+ 1. Have a good word for everyone. Za svakoga imam lijepu riječ.
2. Believe that others have good intentions. Vjerujem da drugi imaju dobre namjere.
3. Respect others. Poštujem druge ljude.
4. Accept people as they are. Prihvaćam ljude onakvima kakvi jesu.
5. Make people feel at ease. Nastojim da se drugi osjećaju ugodno.
6. Am concerned about others. Brinem se za druge ljude.
7. Trust what people say. Vjerujem onome što ljudi govore.
8. Sympathize with others' feelings. Suosjećam s drugima.
9. Am easy to satisfy. Lako mi je udovoljiti.
10. Treat all people equally. Prema svim ljudima postupam jednako.
     
- 11. Have a sharp tongue. Imam oštar jezik.
12. Cut others to pieces. U raspravi oštro sasiječem druge ljude.
13. Suspect hidden motives in others. Mislim da drugi imaju skrivene namjere.
14. Get back at others. Osvećujem se.
15. Insult people. Vrijeđam ljude.
16. Believe that I am better than others. Vjerujem da sam bolji od drugih.
17. Contradict others. Suprotstavljam se drugima.
18. Make demands on others. Stalno zahtijevam nešto od drugih.
19. Hold a grudge. Ne opraštam drugima.
20. Am out for my own personal gain. U svemu tražim osobnu korist.
CONSCIENTIOUSNESS - SAVJESNOST
  Original Croatian
+ 1. Am always prepared. Uvijek sam pripravan.
2. Pay attention to details. Obraćam pažnju na detalje.
3. Get chores done right away. Odmah obavljam svakodnevne poslove.
4. Carry out my plans. Izvršavam svoje planove.
5. Make plans and stick to them. Držim se planova koje sam zacrtao.
6. Complete tasks successfully. Uspješno završavam zadatke.
7. Do things according to a plan. Sve radim prema planu.
8. Am exacting in my work. Posao obavljam točno i precizno.
9. Finish what I start. Dovršim sve što započnem.
10. Follow through with my plans. Držim se svojih planova dok ih ne ostvarim.
     
- 11. Waste my time. Tratim svoje vrijeme.
12. Find it difficult to get down to work. Teško mi je prihvatiti se posla.
13. Do just enough work to get by. Radim taman onoliko koliko je potrebno.
14. Don't see things through. Ne uspijevam stvari završiti do kraja.
15. Shirk my duties. Izbjegavam obaveze.
16. Mess things up. Sklon sam zabrljati.
17. Leave things unfinished. Ostavljam posao nedovršen.
18. Don't put my mind on the task at hand. Ne posvećujem potpunu pažnju zadatku koji obavljam.
19. Make a mess of things. Unosim zbrku.
20. Need a push to get started. Treba mi poticaj da nešto započnem.

Return to the Item Translations Page