Dutch Translation of the Mini-IPIP

Provided by Tessa Blanken

Op de volgende schermen staan beweringen over menselijk gedrag. Ga na in hoeverre elke bewering op jou van toepassing is. Geef vervolgens aan hoe oneens of eens je het bent met deze bewering over jezelf. Denk daarbij aan hoe je op dit moment in het algemeen bent, niet hoe je in de toekomst zou willen zijn.

Beschrijf zo eerlijk mogelijk hoe je jezelf ziet in verhouding tot anderen van jouw geslacht en leeftijd. Je antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem bewaard, zodat je zo eerlijk mogelijk kunt antwoorden. Lees elke bewering over jezelf alsjeblieft zorgvuldig en kies dan een van de volgende antwoorden: Heel onees, engiszins oneens, neutraal (niet oneens, niet eens), engiszins eens, heel eens

Original English Item Translated Dutch Item
1 Am the life of the party Zorg voor leven in de brouwerij 
2 Sympathize with others’ feelings Leef mee met de gevoelens van anderen
3 Get chores done right away Doe klusjes meteen
4 Have frequent mood swings Heb regelmatig stemmingswisselingen
5 Have a vivid imagination Heb een levendige fantasie
6 Don’t talk a lot  Praat niet veel
7 Am not interested in other people’s problems  Ben niet geïnteresseerd in de problemen van anderen
8 Often forget to put things back in their proper place  Vergeet vaak dingen op hun goede plek terug te leggen
9 Am relaxed most of the time  Ben meestal ontspannen
10 Am not interested in abstract ideas  Ben niet geïnteresseerd in abstracte ideeën
11 Talk to a lot of different people at parties Praat op feestjes met veel verschillende mensen
12 Feel others’ emotions Voel andermans emoties aan
13 Like order Ben gesteld op orde
14 Get upset easily Ben snel overstuur
15 Have difficulty understanding abstract ideas  Heb moeite om abstracte ideeën te begrijpen
16 Keep in the background  Houd me op de achtergrond 
17 Am not really interested in others  Ben niet echt geïnteresseerd in anderen 
18 Make a mess of things  Maak een puinhoop van dingen 
19 Seldom feel blue  Voel me zelden neerslachtig 
20 Do not have a good imagination  Heb weinig fantasie

Return to the Item Translations Page