Hungarian Translation of IPIP Scales Related to Emotion

Provided by Zoltán Vass

  Skála neve angolul Skála neve magyarul Item előljele Item angolul Item magyarul
           
Szorongás Anxiety_1 Aggodalmaskodás + Worry about things. Aggódni szoktam a dolgok miatt.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás + Fear for the worst. Mindig a legrosszabbra számítok.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás + Am afraid of many things. Sok mindentől tartok.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás + Get stressed out easily. Könnyen váltanak ki belőlem stresszt a dolgok.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás + Get caught up in my problems. Felemésztenek a gondok.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás - Am not easily bothered by things. Sok kell ahhoz, hogy valami zavarni tudjon.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás - Am relaxed most of the time. Rendszerint nyugodt vagyok.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás - Am not easily disturbed by events. Nem zaklatnak fel könnyen a különböző események.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás - Don't worry about things that have already happened. Nem rágódom azokon a dolgokon, amelyek már megtörténtek.
  Anxiety_1 Aggodalmaskodás - Adapt easily to new situations. Könnyen alkalmazkodok az új helyzetekhez.
           
  Anxiety_2 Generalizált szorongás + Get stressed out easily. Könnyen váltanak ki belőlem stresszt a dolgok.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás + Worry about things. Aggódni szoktam a dolgok miatt.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás + Get upset easily. Könnyen felzaklatnak a dolgok.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás + Have frequent mood swings. Gyakran változik a hangulatom.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás + Often feel blue. Gyakran vagyok rosszkedvű.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás - Am relaxed most of the time. Rendszerint nyugodt vagyok.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás - Am not easily bothered by things. Sok kell ahhoz, hogy valami zavarni tudjon.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás - Rarely get irritated. Ritkán bosszantom fel magamat.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás - Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Anxiety_2 Generalizált szorongás - Am not easily frustrated. Az akadályok nehezen veszik el a kedvem.
           
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Am afraid that I will do the wrong thing. Félek, hogy nem azt fogom tenni, amit kell.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Feel threatened easily. Könnyen megijedek.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Am easily hurt. Könnyen megbántódom.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Worry about things. Aggódni szoktam a dolgok miatt.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Spend time thinking about past mistakes. Időt fordítok a múltbeli hibáimon való gondolkodásra.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Feel guilty when I say "no." Bűnösnek érzem magamat ha "nem"-et mondok.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás + Feel crushed by setbacks. A kudarcok összetörnek.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás - Don't worry about things that have already happened. Nem rágódom azokon a dolgokon, amelyek már megtörténtek.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás - Am not easily bothered by things. Sok kell ahhoz, hogy valami zavarni tudjon.
  Anxiety_3 Felettesén-szorongás - Don't let others discourage me. Nem engedem másoknak, hogy elvegyék a kedvemet.
           
  Fearfulness Félénkség + Am a physical coward. A fizikai veszéllyel járó dolgokban gyáva vagyok.
  Fearfulness Félénkség + Begin to panic when there is danger. Veszély esetén pánikba szoktam esni.
  Fearfulness Félénkség + Would fear walking in a high-crime part of a city. Félnék olyan városrészben sétálni, ahol sok a bűncselekmény.
  Fearfulness Félénkség + Tremble in dangerous situations. Veszélyes helyzetekben elfog a remegés.
  Fearfulness Félénkség + Would never go riding down a stretch of rapids in a canoe. Sohasem sem eveznék le kenuban egy zuhatagos folyószakaszon.
  Fearfulness Félénkség - Like to do frightening things. Szívesen művelek félelmetes dolgokat.
  Fearfulness Félénkség - Face danger confidently. Bátran nézek szembe a veszéllyel.
  Fearfulness Félénkség - Love dangerous situations. Szeretem a veszélyes helyzeteket.
  Fearfulness Félénkség - Would be good at rescuing people from a burning building. Ügyesen tudnék lángoló épületekből embereket kimenteni.
  Fearfulness Félénkség - Am willing to take risks. Akár kockázatot is hajlandó vagyok vállalni.
           
  Vulnerability Sebezhetőség + Panic easily. Könnyen bepánikolok.
  Vulnerability Sebezhetőség + Become overwhelmed by events. Megrendítően hatnak rám különböző események.
  Vulnerability Sebezhetőség + Feel that I'm unable to deal with things. Úgy érzem, képtelen vagyok megbirkózni a dolgokkal.
  Vulnerability Sebezhetőség + Can't make up my mind. Képtelen vagyok elhatározni magam.
  Vulnerability Sebezhetőség + Get overwhelmed by emotions. Gyakran elöntenek az érzelmek.
  Vulnerability Sebezhetőség - Remain calm under pressure. Nyomás alatt is meg tudom őrizni a nyugalmam.
  Vulnerability Sebezhetőség - Can handle complex problems. Az összetett problémákkal is megbirkózom.
  Vulnerability Sebezhetőség - Know how to cope. Tudom, hogyan kell megbirkózni a dolgokkal.
  Vulnerability Sebezhetőség - Readily overcome setbacks. Könnyedén legyőzöm az akadályokat.
  Vulnerability Sebezhetőség - Am calm even in tense situations. Feszült helyzetekben is higgadt vagyok.
           
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség + Have taken frequent stands in the face of strong opposition.  Gyakran foglaltam állást valami ellen, akár erős ellenállással szemben is.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség + Don't hesitate to express an unpopular opinion.  Nem habozok hangot adni a véleményemnek, akkor sem, ha az népszerűtlen.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség + Call for action while others talk.  Cselekvésre késztetem az embereket, miközben mások csak a szavakat szaporítják.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség + Can face my fears.  Szembe tudok nézni a félelmeimmel.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség + Speak up in protest when I hear someone say mean things.  Tiltakozni szoktam, ha valaki utálatos dolgokat mond.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség + Am a brave person. Bátor ember vagyok.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség - Avoid dealing with uncomfortable emotions.  Próbálok nem foglalkozni a kellemetlen érzésekkel.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség - Avoid dealing with awkward situations. Nem foglalkozom a kellemetlen helyzetekkel.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség - Do not stand up for my beliefs. Nem állok ki az igazamért.
  Courage/Bravery/Valor Társas megküzdési képesség - Don't speak my mind freely when there might be negative results. Nem beszélek szabadon, ha tudom, hogy negatív következményei lehetnek.
           
  Toughness_1 Stressztűrés + Am not embarrassed easily. Nem könnyű zavarba hozni.
  Toughness_1 Stressztűrés + Remain calm under pressure. Nyomás alatt is meg tudom őrizni a nyugalmam.
  Toughness_1 Stressztűrés + Want to be in charge. Én akarok irányítani.
  Toughness_1 Stressztűrés + Quickly recognize possibilities. Gyorsan felismerem a lehetőségeket.
  Toughness_1 Stressztűrés + Automatically take charge. Automatikusan kezembe veszem az irányítást.
  Toughness_1 Stressztűrés - Feel that I'm unable to deal with things. Úgy érzem, képtelen vagyok megbirkózni a dolgokkal.
  Toughness_1 Stressztűrés - Panic easily. Könnyen bepánikolok.
  Toughness_1 Stressztűrés - Am afraid that I will do the wrong thing. Félek, hogy nem azt fogom tenni, amit kell.
  Toughness_1 Stressztűrés - Often feel uncomfortable around others. Gyakran feszélyezve érzem magam mások társaságában.
  Toughness_1 Stressztűrés - Feel threatened easily. Könnyen megijedek.
           
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben + Am calm even in tense situations. Feszült helyzetekben is higgadt vagyok.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben + Don't lose my head. Nem szoktam elveszíteni a fejem.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben + Know how to cope. Tudom, hogyan kell megbirkózni a dolgokkal.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben + Can stand criticism. Bírom a kritikát.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Take offense easily. Könnyen megsértődöm.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Panic easily. Könnyen bepánikolok.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Am easily hurt. Könnyen megbántódom.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Am easily offended. Sértődékeny vagyok.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Feel crushed by setbacks. A kudarcok összetörnek.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Become overwhelmed by events. Megrendítően hatnak rám különböző események.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Am easily frightened. Könnyen fog el a félelem.
  Toughness_2 Megküzdés stresszhelyzetben - Am easily confused. Könnyen összezavarodom.
           
           
Optimizmus, humor Cheerfulness Alkati vidámság + Radiate joy. Sugárzik belőlem az öröm.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Have a lot of fun. Nagyon jól szoktam magam érezni, illetve sokat szórakozom.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Express childlike joy. Úgy tudok örülni, mint egy gyerek.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Laugh my way through life. Nevetve élem az életem.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Love life. Szeretem az életet.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Look at the bright side of life. Derülátó vagyok.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Laugh aloud. Harsányan nevetek.
  Cheerfulness Alkati vidámság + Amuse my friends. El szoktam szórakoztatni a barátaimat.
  Cheerfulness Alkati vidámság - Am not easily amused. Nem könnyű elszórakoztatni.
  Cheerfulness Alkati vidámság - Seldom joke around. Ritkán viccelődöm.
           
  Happiness_1 Elégedettség + Am comfortable in unfamiliar situations. Nem feszélyeznek az ismeretlen helyzetek.
  Happiness_1 Elégedettség + Feel at ease with people. Oldott vagyok mások társaságában.
  Happiness_1 Elégedettség + Love life. Szeretem az életet.
  Happiness_1 Elégedettség + Am sure of my ground. Biztos lábakon állok.
  Happiness_1 Elégedettség - Feel that people have a hard time understanding me. Úgy érzem, hogy az emberek nehezen értenek meg.
  Happiness_1 Elégedettség - Am not sure where my life is going. Nem tudom pontosan, hogy merre tart az életem. 
  Happiness_1 Elégedettség - Have a dark outlook on the future. Sötét a jövőképem.
  Happiness_1 Elégedettség - Am often down in the dumps. Gyakran magam alatt vagyok.
  Happiness_1 Elégedettség - Feel attacked by others. Támadva szoktam érezni magam.
  Happiness_1 Elégedettség - Become overwhelmed by events. Megrendítően hatnak rám különböző események.
           
  Hope/Optimism_1 Optimizmus + Am not easily bothered by things. Sok kell ahhoz, hogy valami zavarni tudjon.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus + Enjoy my work. Élvezem a munkám.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus + Keep my cool. Higgadt tudok maradni.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - Feel desperate. Kétségbe szoktam esni.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - Feel short-changed in life. Úgy érzem, igazságtalanul bánik velem az élet.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - See difficulties everywhere. Mindenben csak a nehézséget látom.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - Take offense easily. Könnyen megsértődöm.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - Habitually blow my chances. Rendszeresen elszalasztom a lehetőségeket.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - Fear for the worst. Mindig a legrosszabbra számítok.
  Hope/Optimism_1 Optimizmus - Get caught up in my problems. Felemésztenek a gondok.
           
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép + Never give up hope. Sosem adom fel a reményt.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép + Love life. Szeretem az életet.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép + Work on improving myself. Próbálok fejlődni.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép + Keep improving myself. Folyamatosan fejlesztem magamat.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép + Know what I want. Tudom, hogy mit akarok.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép - Feel that my life lacks direction. Úgy érzem, céltalan az életem.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép - Am not sure where my life is going. Nem tudom pontosan, hogy merre tart az életem. 
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép - Am resigned to my fate. Beletörődtem a sorsomba.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép - Let others determine my choices. Hagyni szoktam, hogy mások szabják meg a lehetőségeimet.
  Hope/Optimism_2 Pozitív jövőkép - Agree to anything. Bármibe beleegyezem.
           
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés + Look on the bright side.  Derülátó vagyok.
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés + Can find the positive in what seems negative to others.  A mások számára negatív dolgokban is meglátom a pozitívumokat.
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés + Remain hopeful despite challenges.  A kihívások ellenére bizakodó tudok maradni.
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés + Will succeed with the goals I set for myself.  Sikeresen megvalósítom a céljaimat.
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés + Think about what is good in my life when I feel down.  Amikor magam alatt vagyok, arra gondolok, ami jó az életemben.
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés - Expect the worst.  A legrosszabbra számítok.
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés - Have no plan for my life five years from now. Semmi tervem sincs arra vonatkozóan, hogy öt év múlva milyen legyen az életem. 
  Hope/Optimism_3 Optimizmus mint megküzdés - Am not confident that my way of doing things will work out for the best. Nem vagyok biztos abban, hogy a módszereim eredményesnek fognak bizonyulni.
           
  Playfulness Játékosság + Have a lot of fun. Nagyon jól szoktam magam érezni, illetve sokat szórakozom.
  Playfulness Játékosság + Let myself go. Elengedem magam.
  Playfulness Játékosság + Act wild and crazy. Őrült módjára és vadul viselkedem.
  Playfulness Játékosság + Love excitement. Szeretem az izgalmakat.
  Playfulness Játékosság + Have time for play and relaxation. Van időm játszani és lazítani.
  Playfulness Játékosság + Know how to enjoy myself. Tudom, hogyan érezzem jól magam.
  Playfulness Játékosság + Enjoy being reckless. Szeretek vakmerő lenni.
  Playfulness Játékosság + Am willing to try anything once. Egyszer mindent ki akarok próbálni.
  Playfulness Játékosság + Am relaxed most of the time. Rendszerint nyugodt vagyok.
  Playfulness Játékosság + Express childlike joy. Úgy tudok örülni mint egy gyerek.
           
  Humor/Playfulness Humor + Try to tease my friends out of their gloomy moods.  Igyekszem felvidítani a rosszkedvű barátaimat.
  Humor/Playfulness Humor + Use laughter to brighten the days of others.  A nevetésemmel derűsebbé teszem mások hétköznapjait.
  Humor/Playfulness Humor + Try to have fun in all kinds of situations.  Mindenféle helyzetben igyekszem jól érezni magam.
  Humor/Playfulness Humor + Try to add some humor to whatever I do.  Mindenbe, amit csinálok, csempészek egy kis humort.
  Humor/Playfulness Humor + Keep my sense of humor even in gloomy situations.  Lehangoló helyzetekben sem veszítem el a humorérzékem.
  Humor/Playfulness Humor + Have a great sense of humor. Remek humorérzékem van.
  Humor/Playfulness Humor - Am not known for my sense of humor.  Nem a humorérzékemről vagyok ismert.
  Humor/Playfulness Humor - Am not fun to be with. Nem igazán élvezetes velem lenni.
  Humor/Playfulness Humor - Do not go out of my way to make others smile or laugh. Nem töröm össze magam, hogy másokat megmosolyogtassak vagy megnevetessek.
           
           
Depresszió Depression_1 Depresszió (általában) + Often feel blue. Gyakran vagyok rosszkedvű.
  Depression_1 Depresszió (általában) + Dislike myself. Nem kedvelem magam.
  Depression_1 Depresszió (általában) + Am often down in the dumps. Gyakran magam alatt vagyok.
  Depression_1 Depresszió (általában) + Have a low opinion of myself. Nem vagyok jó véleménnyel magamról.
  Depression_1 Depresszió (általában) + Have frequent mood swings. Gyakran változik a hangulatom.
  Depression_1 Depresszió (általában) + Feel desperate. Kétségbe szoktam esni.
  Depression_1 Depresszió (általában) + Feel that my life lacks direction. Úgy érzem, céltalan az életem.
  Depression_1 Depresszió (általában) - Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Depression_1 Depresszió (általában) - Feel comfortable with myself. Jól érzem magam a bőrömben.
  Depression_1 Depresszió (általában) - Am very pleased with myself. Nagyon meg vagyok elégedve magammal.
           
  Depression_2 Depressziós tünetek + Could not get going. Képtelen voltam elindulni.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Did not feel like eating, even though I should have been hungry. Nem volt kedvem enni, pedig természetes lett volna, hogy éhes legyek.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Enjoyed life. Élveztem az életet.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt depressed. Levertnek éreztem magam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt fearful. Eltöltött a félelem.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt happy. Boldognak éreztem magam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt hopeful about the future.  Bizakodó voltam a jövőt illetően.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt lonely. Magányosnak éreztem magam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt sad. Szomorú voltam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt that everything I did was an effort. Úgy éreztem, minden, amit teszek, komoly erőfeszítést jelent számomra.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt that I could not shake off the blues, even with help from my family or friends. Úgy éreztem, képtelen vagyok jobb kedvre derülni, és még a barátaim és a családom sem tudnak felvidítani, mert annyira magam alatt vagyok.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt that I was just as good as other people.   Úgy éreztem, legalább olyan jó vagyok, mint mások.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Felt that people disliked me.   Úgy éreztem, nem kedvelnek az emberek.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Had a poor appetite.   Rossz volt az étvágyam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Had crying spells.   Többször elfogott a sírás.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Had restless sleep.   Nyugtalanul aludtam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Had thoughts about death.   Foglalkoztatott a halál gondolata.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Had trouble keeping my mind on what I was doing.   Nehezemre esett arra koncentrálni, amit éppen csináltam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Talked less than usual. Kevesebbet beszéltem, mint szoktam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Thought about killing myself. Megfordult a fejemben, hogy véget vetek az életemnek.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Thought that my life had been a failure. Teljes csődnek tartottam az életem.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Was bothered by things that usually don't bother me. Olyan dolgok zavartak, amelyek általában nem szoktak. 
  Depression_2 Depressziós tünetek + Was down in the dumps. Magam alatt voltam.
  Depression_2 Depressziós tünetek + Was told I wasn't acting like myself. Azt mondták, szokatlanul viselkedem – mintha nem is én lennék.
           
           
Agressziókezelés, asszertivitás Anger Agitált düh + Get angry easily. Könnyen fel lehet mérgesíteni.
  Anger Agitált düh + Get irritated easily. Könnyen fel lehet bosszantani.
  Anger Agitált düh + Get upset easily. Könnyen felzaklatnak a dolgok.
  Anger Agitált düh + Am often in a bad mood. Gyakran rossz a hangulatom.
  Anger Agitált düh + Lose my temper. Ki szoktam jönni a sodromból.
  Anger Agitált düh - Rarely get irritated. Ritkán bosszantanak fel a dolgok.
  Anger Agitált düh - Seldom get mad. Ritkán gurulok dühbe.
  Anger Agitált düh - Am not easily annoyed. Nehezen leszek mérges.
  Anger Agitált düh - Keep my cool. Higgadt tudok maradni.
  Anger Agitált düh - Rarely complain. Ritkán panaszkodom.
           
  Assertiveness Asszertivitás + Automatically take charge. Automatikusan kezembe veszem az irányítást.
  Assertiveness Asszertivitás + Can easily push myself forward. Könnyen előtérbe tudok kerülni.
  Assertiveness Asszertivitás + Try to lead others. Próbálok másokat vezetni.
  Assertiveness Asszertivitás + Turn plans into actions. Az elhatározásaimat tettre váltom.
  Assertiveness Asszertivitás + Stick up for myself. Kiállok magamért.
  Assertiveness Asszertivitás + Am always busy. Mindig elfoglalt vagyok.
  Assertiveness Asszertivitás + Come up with a solution right away. Azonnal előállok a megoldással.
  Assertiveness Asszertivitás + Do a lot in my spare time. A szabadidőmben is sok dolgot végzek.
  Assertiveness Asszertivitás + Know what I want. Tudom, hogy mit akarok.
  Assertiveness Asszertivitás - Let myself be pushed around. Hagyom, hogy parancsolgassanak nekem.
  Assertiveness Asszertivitás - Am not highly motivated to succeed. Nem érzek erős késztetést arra, hogy sikeresen teljesítsek.
  Assertiveness Asszertivitás - Need a lot of time to do things. Sok időre van szükségem a teendőim ellátásához.
           
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió + Get back at others. Megtorlom a sérelmeimet.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió + Hold a grudge. Haragtartó vagyok.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió + Do things out of revenge. Bizonyos dolgokat bosszúból teszek.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió + Cheat to get ahead. Csalni szoktam az előrejutás érdekében.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió + Have a sharp tongue. Éles nyelvem van.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió - Would never take things that aren't mine. Sohasem vennék el olyan dolgokat, amelyek nem az enyémek.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió - Seldom get mad. Ritkán gurulok dühbe.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió - Try to forgive and forget. Igyekszem megbocsátani és fátylat borítani a múltra.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió - Rarely get irritated. Ritkán bosszantom fel magamat.
  Belligerence Negatív interperszonális agresszió - Rarely complain. Ritkán panaszkodom.
           
  Forcefulness Magabiztos bátorság + Take the initiative. Kezdeményező típus vagyok.
  Forcefulness Magabiztos bátorság + Am not embarrassed easily. Nem könnyű zavarba hozni.
  Forcefulness Magabiztos bátorság + Am very pleased with myself. Nagyon meg vagyok elégedve magammal.
  Forcefulness Magabiztos bátorság + Readily overcome setbacks. Könnyedén legyőzöm az akadályokat.
  Forcefulness Magabiztos bátorság - Am easily intimidated. Könnyen megijedek.
  Forcefulness Magabiztos bátorság - Am afraid that I will do the wrong thing. Félek, hogy nem azt fogom tenni, amit kell.
  Forcefulness Magabiztos bátorság - Am easily discouraged. Könnyen elbátortalanodom.
  Forcefulness Magabiztos bátorság - Have a low opinion of myself. Nem vagyok jó véleménnyel magamról.
  Forcefulness Magabiztos bátorság - Am apprehensive about new encounters. Ódzkodom az ismerkedési szituációktól.
  Forcefulness Magabiztos bátorság - Give up easily. Könnyen feladom.
           
           
Érzelmi kontroll Tranquility Alkati nyugalom + Experience very few emotional highs and lows. Nagyon ritkán vannak szélsőségesen pozitív vagy negatív érzelmeim.
  Tranquility Alkati nyugalom + Tend to feel the same every day. Általában minden nap ugyanúgy érzem magam.
  Tranquility Alkati nyugalom + Am always in the same mood. Mindig ugyanolyan a hangulatom.
  Tranquility Alkati nyugalom + Rarely notice my emotional reactions. Ritkán tudatosulnak bennem az érzelmi reakcióim.
  Tranquility Alkati nyugalom + [Am relaxed most of the time.] [Rendszerint nyugodt vagyok.]
  Tranquility Alkati nyugalom + [Am not easily stirred.] [Nem könnyű felingerelni.]
  Tranquility Alkati nyugalom + [Am not disturbed by events.] [Nem zaklatnak fel a különböző események.]
  Tranquility Alkati nyugalom - Experience my emotions intensely. Intenzíven élem meg az érzéseimet.
  Tranquility Alkati nyugalom - [Have frequent mood swings.] (Gyakran változik a hangulatom.)
  Tranquility Alkati nyugalom - [Am swayed by my emotions.] [Az érzelmeim irányítanak.]
  Tranquility Alkati nyugalom - [Can be stirred up easily.] [Könnyen felkavarnak a dolgok.]
           
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság + Feel comfortable around people. Jól érzem magamat ha emberek vesznek körül.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság + Am comfortable in unfamiliar situations. Nem feszélyeznek az ismeretlen helyzetek.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság + Have a lot of fun. Nagyon jól szoktam magam érezni, illetve sokat szórakozom.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság + Am not embarrassed easily. Nem könnyű zavarba hozni.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság + Love life. Szeretem az életet.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság - Often feel uncomfortable around others. Gyakran feszélyezve érzem magam mások társaságában.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság - Find it difficult to approach others. Nehezemre esik másokhoz közelíteni.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság - Retreat from others. Visszahúzódó vagyok.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság - Give up easily. Könnyen feladom.
  Poise_1 Társas kiegyensúlyozottság - Only feel comfortable with friends. Csak baráti társaságban vagyok fesztelen.
           
  Poise_2 Higgadtság + Remain calm under pressure. Nyomás alatt is meg tudom őrizni a nyugalmam.
  Poise_2 Higgadtság + Need things explained only once. Elég egyszer elmagyarázni nekem a dolgokat.
  Poise_2 Higgadtság + Handle tasks smoothly. Olajozottan látom el a feladataimat.
  Poise_2 Higgadtság + Pay attention to details. Ügyelek a részletekre.
  Poise_2 Higgadtság - Panic easily. Könnyen bepánikolok.
  Poise_2 Higgadtság - Can't make up my mind. Képtelen vagyok elhatározni magam.
  Poise_2 Higgadtság - Feel that I'm unable to deal with things. Úgy érzem, képtelen vagyok megbirkózni a dolgokkal.
  Poise_2 Higgadtság - Feel threatened easily. Könnyen megijedek.
  Poise_2 Higgadtság - Don't know why I do some of the things I do. Nem tudom, hogy bizonyos dolgokat miért teszek.
  Poise_2 Higgadtság - Mess things up. El szoktam rontani a dolgokat.
           
  Imperturbability Szenvtelenség + Seldom get emotional. Ritkán érzékenyülök el.
  Imperturbability Szenvtelenség + Am not easily affected by my emotions. Az érzelmeim nem befolyásolnak könnyen.
  Imperturbability Szenvtelenség - Get overwhelmed by emotions. Gyakran elöntenek az érzelmek.
  Imperturbability Szenvtelenség - Cry easily. Könnyen sírok.
  Imperturbability Szenvtelenség - Burst into tears. Sírva szoktam fakadni.
  Imperturbability Szenvtelenség - Am easily moved to tears. Könnyen meghatódom.
  Imperturbability Szenvtelenség - Cry during movies. Szoktam filmeken sírni.
  Imperturbability Szenvtelenség - Wear my heart on my sleeve. Ami a szívemen, a számon.
  Imperturbability Szenvtelenség - Have crying fits. Sírógörcseim vannak.
           
  Calmness_1 Jovialitás + Am relaxed most of the time. Rendszerint nyugodt vagyok.
  Calmness_1 Jovialitás + Am not easily frustrated. Az akadályok nehezen veszik el a kedvem.
  Calmness_1 Jovialitás + Believe in human goodness. Hiszek az emberi jóságban.
  Calmness_1 Jovialitás - Have frequent mood swings. Gyakran változik a hangulatom.
  Calmness_1 Jovialitás - Act quickly without thinking. Gyorsan és gondolkodás nélkül cselekszem.
  Calmness_1 Jovialitás - Expect things to fail. Attól tartok, hogy kudarcba fulladnak a dolgok.
  Calmness_1 Jovialitás - React intensely. Szenvedélyesen szoktam reagálni.
  Calmness_1 Jovialitás - Look for hidden meanings in things. A dolgok rejtett értelmét keresem.
  Calmness_1 Jovialitás - Blurt out whatever comes into my mind. Minden apró gondolatomat szavakba öntöm.
  Calmness_1 Jovialitás - Judge myself more harshly than others do. Szigorúbban ítélkezem magam felett, mint mások.
           
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás + Take things as they come. Úgy veszem a dolgokat ahogy jönnek.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás + Accept people as they are. Úgy fogadom el az embereket ahogy vannak.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás + Seldom take offense. Ritkán szoktam megsértődni.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás + Am on good terms with nearly everyone. Majdnem mindenkivel jó viszonyban vagyok.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás + Am easy to satisfy. Könnyű a megelégedésemre tenni.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás - Hold a grudge. Haragtartó vagyok.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás - Lose my temper. Ki szoktam jönni a sodromból.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás - Have a sharp tongue. Éles nyelvem van.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás - Speak ill of others. Rosszat mondok másokról.
  Calmness_2 Szolgálatkész alkalmazkodás - Am quick to judge others. Gyorsan ítélkezem mások felett.
           
  Stability_1 Érzelmi stabilitás + Seldom get mad. Ritkán gurulok dühbe.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás + Am not easily bothered by things. Sok kell ahhoz, hogy valami zavarni tudjon.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás + Am not easily frustrated. Az akadályok nehezen veszik el a kedvem.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás + Seldom take offense. Ritkán szoktam megsértődni.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás + Keep my cool. Higgadt tudok maradni.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás - Get stressed out easily. Könnyen váltanak ki belőlem stresszt a dolgok.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás - Get upset easily. Könnyen felzaklatnak a dolgok.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás - Am easily disturbed. Könnyen felkavarnak a dolgok.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás - Change my mood a lot. Gyakran ingadozik a hangulatom.
  Stability_1 Érzelmi stabilitás - Get caught up in my problems. Felemésztenek a gondok.
           
  Stability_2 Szocializált stabilitás + Trust what people say. El szoktam hinni, amit mondanak.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Do things that others find strange. Olyan dolgokat művelek, amelyeket mások furcsának találnak.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Live in a world of my own. Megvan a saját kis világom.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Do unexpected things. Váratlan dolgokat művelek.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Am hard to understand. Nehezen tudnak megérteni.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Make enemies. Ellenségeket szerzek magamnak.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Snap at people. Rá szoktam förmedni az emberekre.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Go on binges. Dőzsölni szoktam.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Get bored easily. Könnyen untatnak a dolgok.
  Stability_2 Szocializált stabilitás - Get back at others. Megtorlom a sérelmeimet.
           
  Impulse-control  Impulzuskontroll + Am able to control my cravings. Képes vagyok kordában tartani a vágyaimat.
  Impulse-control  Impulzuskontroll + Easily resist temptations. Könnyen ellenállok a kísértésnek.
  Impulse-control  Impulzuskontroll + Carry out my plans. Amit eltervezek, véghez is viszem.
  Impulse-control  Impulzuskontroll + Follow through with my plans. Végigviszem a terveimet.
  Impulse-control  Impulzuskontroll + Rarely overindulge. Nem szoktam túlzásba esni.
  Impulse-control  Impulzuskontroll - Don't know why I do some of the things I do. Nem tudom, hogy bizonyos dolgokat miért teszek.
  Impulse-control  Impulzuskontroll - Habitually blow my chances. Rendszeresen elszalasztom a lehetőségeket.
  Impulse-control  Impulzuskontroll - Make a mess of things. El szoktam ügyetlenkedni a dolgokat.
  Impulse-control  Impulzuskontroll - Waste my time. Elfecsérelem az időmet.
  Impulse-control  Impulzuskontroll - Do things I later regret. Olyan dolgokat teszek, amelyeket később megbánok.
           
           
Érzelmi intelligencia Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése + Think about the causes of my emotions. Gondolkodom az érzelmeim okain.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése + Pay a lot of attention to my feelings. Sok figyelmet szentelek az érzéseimnek.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése + Am usually aware of the way that I'm feeling. Általában tisztában vagyok vele hogyan érzek.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése + Notice my emotions. Megfigyelem az érzelmeimet.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése + Often stop to analyze how I'm feeling. Gyakran megállok, hogy kielemezzem, hogyan érzek.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése - Rarely think about how I feel. Ritkán gondolok arra hogyan érzek.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése - Rarely analyze my emotions. Ritkán elemzem az érzéseimet.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése - Am not in touch with my feelings. Nincs kapcsolatom az érzéseimmel.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése - Often ignore my feelings. Gyakran hagyom figyelmen kívül az érzéseimet.
  Attention to Emotions Saját érzelmek észlelése - Rarely notice my emotional reactions. Ritkán tudatosulnak bennem az érzelmi reakcióim.
           
  Emotionality_1 Érzelmesség + Experience my emotions intensely. Intenzíven élem meg az érzéseimet.
  Emotionality_1 Érzelmesség + Feel others' emotions. Bele tudom élni magam mások érzéseibe.
  Emotionality_1 Érzelmesség + Am passionate about causes. Szenvedélyesen viszonyulok bizonyos társadalmi ügyekhez.
  Emotionality_1 Érzelmesség + Enjoy examining myself and my life. Szeretem megvizsgálni magamat és az életemet.
  Emotionality_1 Érzelmesség + Try to understand myself. Igyekszem megérteni önmagam.
  Emotionality_1 Érzelmesség - Seldom get emotional. Ritkán érzékenyülök el.
  Emotionality_1 Érzelmesség - Am not easily affected by my emotions. Az érzelmeim nem befolyásolnak könnyen.
  Emotionality_1 Érzelmesség - Rarely notice my emotional reactions. Ritkán tudatosulnak bennem az érzelmi reakcióim.
  Emotionality_1 Érzelmesség - Experience very few emotional highs and lows. Nagyon ritkán vannak szélsőségesen pozitív vagy negatív érzelmeim.
  Emotionality_1 Érzelmesség - Don't understand people who get emotional. Nem értem azokat, akik könnyen elérzékenyülnek.
           
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Get irritated easily. Könnyen fel lehet bosszantani.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Get angry easily. Könnyen fel lehet mérgesíteni.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Am quick to judge others. Gyorsan ítélkezem mások felett.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Am annoyed by others' mistakes. Bosszant, ha valaki hibázik.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Am easily put out. Könnyen ki lehet hozni a sodromból.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Can't stand being contradicted. Nem bírom elviselni, ha ellentmondanak.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség + Judge people by their appearance. A külső megjelenésük alapján ítélem meg az embereket.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség - Am not easily annoyed. Nehezen leszek mérges.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség - Try to forgive and forget. Igyekszem megbocsátani és fátylat borítani a múltra.
  Emotionality_2 Érzelmi sebezhetőség - Have a good word for everyone. Mindenkihez van egy jó szavam.
           
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés + Listen to my feelings when making important decisions. Az érzelmeimre hallgatok amikor fontos döntést hozok.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés + Base my goals in life on inspiration, rather than logic. Az életbeli céljaimat inkább ötletre mint logikára alapozom.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés + Plan my life based on how I feel. Azon az alapon tervezem meg az életemet, hogy hogyan érzek.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés + Believe emotions give direction to life. Hiszem, hogy az életet az érzelmek irányítják.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés + Listen to my heart rather than my brain. Inkább a szívemre hallgatok mint az eszemre. 
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés - Plan my life logically. Logikusan tervezem meg az életemet.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés - Believe important decisions should be based on logical reasoning. Hiszem, hogy a fontos döntéseknek logikai érveken kellene alapulniuk.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés - Listen to my brain rather than my heart. Inkább az eszemre mint a szívemre hallgatok.
  Emotion-based Decision-making Érzelmi döntés - Make decisions based on facts, not feelings. Tények és nem érzelmek alapján döntök.
           
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia + Am able to fit into any situation.  Bármilyen helyzethez képes vagyok alkalmazkodni.
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia + Have the ability to make others feel interesting.  Képes vagyok elérni, hogy a másik érdekes embernek tartsa magát.
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia + Know what makes others tick. Tudom, hogy mi élteti a másikat.
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia + Get along well with people I have just met.  Jól kijövök azokkal is, akikkel éppen megismerkedtem.
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia + Am good at sensing what others are feeling.  Jól rá tudok hangolódni mások érzéseire.
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia + Know what to say to make people feel good.  Tudom, mit kell mondani, hogy a másiknak jólessen.
  Emotional/Social/Personal Intelligence Érzelmi intelligencia - Don't know how to handle myself in a new social situation. Nem tudok társas helyzetekben megfelelően viselkedni.
           
           
Érzelemkifejezés Private Self-consciousness Önmonitorozás + Am constantly reflecting about myself. Folyamatosan kritizálom magamat.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás + Examine my motives constantly. Folyamatosan vizsgálom a szándékaimat.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás + Look for hidden meaning in things. A dolgok rejtett értelmét keresem.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás + Try to examine myself objectively. Megpróbálom tárgyilagosan megvizsgálni magamat.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás + Spend time reflecting on things. Fordítok időt arra, hogy visszatekintve elmélkedjek a dolgokon.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás + Like to get lost in thought. Szeretek elmerülni a gondolataimban.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás - Don't try to figure myself out. Nem próbálom meg megfejteni magamat.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás - Rarely look for a deeper meaning in things. Ritkán keresem a dolgok rejtett értelmét.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás - Seldom daydream. Ritkán álmodozom.
  Private Self-consciousness Önmonitorozás - Seldom get lost in thought. Ritkán merülök el a gondolataimban.
           
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás + Worry about what people think of me. Nyugtalanít, hogy mit gondolnak rólam az emberek.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás + Want to amount to something special in others' eyes. Szeretnék különleges lenni mások szemében.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás + Feel threatened easily. Könnyen megijedek.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás + Need reassurance. Szükségem van bíztatásra.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás + Need the approval of others. Igénylem mások helyeslését.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás + Am easily intimidated. Könnyen megijedek.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás - Am not concerned with making a good impression. Nem foglalkozom azzal, hogy jó benyomást keltsek.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás - Feel comortable with myself. Jól érzem magam a bőrömben.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás - Am not easily bothered by things. Sok kell ahhoz, hogy valami zavarni tudjon.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás - Am not embarrassed easily. Nem könnyű zavarba hozni.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás - Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Public Self-consciousness Társas önmonitorozás - Don't worry about things that have already happened. Nem rágódom azokon a dolgokon, amelyek már megtörténtek.
           
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés + Shout or scream when I'm angry. Kiabálok vagy sikítok amikor dühös vagyok.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés + Can't help but look upset when something bad happens. Nem tudok segíteni, de kiborulok, amikor valami rossz történik.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés + Show my fear. Kimutatom a félelmemet.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés + Suspect that my facial expressions give me away when I feel sad. Gyanítom, hogy az arckifejezésem mindent elárul, ha szomorú vagyok.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés + Show my sadness. Kimutatom, ha bánatos vagyok.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés - Keep my feelings to myself, regardless of how unhappy I am. Megtartom magamnak az érzéseimet, tekintet nélkül arra, hogy milyen boldogtalan vagyok.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés - Find it difficult showing people that I'm angry with them. Nehezen tudom kimutatni az embereknek, hogy haragszom rájuk.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés - Keep my feelings to myself, regardless of how scared I am. Megtartom magamnak az érzéseimet, tekintet nélkül arra, hogy mennyire meg vagyok ijedve.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés - Rarely show my anger. Ritkán mutatom ki a haragomat.
  Negative Expressivity Negatív érzelemkifejezés - Wish I could more easily show my negative feelings. Bárcsak könnyebben ki tudnám mutatni a negatív érzéseimet.
           
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés + Express my affection physically. Kimutatom a szeretetemet fizikailag.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés + Laugh out loud if something is funny. Hangosan nevetek ha valami mulatságos.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés + Express my happiness in a childlike manner. Gyerekes módon fejezem ki a boldogságomat.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés + Sometimes laugh out loud when reading or watching TV. Néha hangosan nevetek amikor olvasok vagy TV-t nézek.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés + Hug my close friends. Megölelem a közeli barátaimat.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés + Show my feelings when I'm happy. Kimutatom az érzelmeimet amikor boldog vagyok.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés - Find it difficult showing people that I care about them. Nehezen tudom kimutatni az embereknek hogy törődöm velük.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés - Have difficulty showing affection. Nehezen mutatom ki a szeretetemet.
  Positive Expressivity Pozitív érzelemkifejezés - Keep my happy feelings to myself. Megtartom magamnak a boldog érzéseimet.
           
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Act wild and crazy. Őrült módjára és vadul viselkedem.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Am open about myself to others. Nyíltan beszélek magamról másoknak.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Let myself go. Elengedem magam.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Disclose my intimate thoughts. Elárulom legbelső gondolataimat.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Laugh my way through life. Nevetve élem az életem.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Express childlike joy. Úgy tudok örülni, mint egy gyerek.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Joke around a lot. Sokat viccelődöm.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás + Like to amuse others. Szeretek másokat szórakoztatni.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás - Seldom joke around. Ritkán viccelődöm.
  Self-disclosure_1 Kontrollálatlan önfeltárás - Prefer to deal with strangers in a formal manner. Idegenekkel inkább hivatalos vagyok.
           
  Expressiveness Expresszivitás + Talk a lot. Sokat beszélek.
  Expressiveness Expresszivitás + Am never at a loss for words. Sosem fordul elő, hogy ne találnám a szavakat.
  Expressiveness Expresszivitás + Am the life of the party. Én vagyok a társasági összejövetelek lelke.
  Expressiveness Expresszivitás + Tell people about it when I'm irritated. El szoktam mondani, ha bosszant valami.
  Expressiveness Expresszivitás + Have an intense, boisterous laugh. Hangosan és féktelenül szoktam kacagni.
  Expressiveness Expresszivitás - Don't talk a lot. Nem sokat beszélek.
  Expressiveness Expresszivitás - Don't like to draw attention to myself. Nem szívesen hívom fel magamra a figyelmet.
  Expressiveness Expresszivitás - Say little. Szűkszavú vagyok.
  Expressiveness Expresszivitás - Bottle up my feelings. Magamba fojtom az érzéseimet.
  Expressiveness Expresszivitás - Speak softly. Halkan beszélek.
           
  Talkativeness Beszédesség + Do most of the talking. Én szoktam a legtöbbet beszélni.
  Talkativeness Beszédesség + Talk too much. Túl sokat beszélek.
  Talkativeness Beszédesség + Speak loudly. Hangosan beszélek.
  Talkativeness Beszédesség + Make myself the center of attention. Gondoskodni szoktam arról, hogy én álljak a figyelem középpontjában.
  Talkativeness Beszédesség + Like to attract attention. Szeretem felhívni magamra a figyelmet.
  Talkativeness Beszédesség + Never stop talking. Sosem áll be a szám.
  Talkativeness Beszédesség + Make a lot of noise. Nagy zajt szoktam csapni.
  Talkativeness Beszédesség + Demand to be the center of interest. Igénylem, hogy én álljak az érdeklődés középpontjában.
  Talkativeness Beszédesség - Speak softly. Halkan beszélek.
  Talkativeness Beszédesség - Dislike talking about myself. Nem szívesen beszélek magamról.
           
  Reserve Zárkózottság + Reveal little about myself. Keveset árulok el magamról.
  Reserve Zárkózottság + Am hard to get to know. Nem könnyű közelebbről megismerni.
  Reserve Zárkózottság + Don't talk a lot. Nem sokat beszélek.
  Reserve Zárkózottság + Bottle up my feelings. Magamba fojtom az érzéseimet.
  Reserve Zárkózottság + Keep my thoughts to myself. Megtartom magamnak a gondolataimat.
  Reserve Zárkózottság - Am open about myself to others. Nyíltan beszélek magamról másoknak.
  Reserve Zárkózottság - Am open about my feelings. Nyíltan beszélek az érzelmeimről.
  Reserve Zárkózottság - Disclose my intimate thoughts. Elárulom legbelső gondolataimat.
  Reserve Zárkózottság - Show my feelings. Kimutatom az érzéseimet.
  Reserve Zárkózottság - Am willing to talk about myself. Hajlandó vagyok magamról beszélni.
           
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság + Am open about my feelings. Nyíltan beszélek az érzelmeimről.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság + Am open about myself to others. Nyíltan beszélek magamról másoknak.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság + Disclose my intimate thoughts. Elárulom legbelső gondolataimat.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság + Show my feelings. Kimutatom az érzéseimet.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság + Talk about my worries. Meg szoktam osztani az aggodalmaimat másokkal.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság - Don't talk a lot. Nem sokat beszélek.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság - Reveal little about myself. Keveset árulok el magamról.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság - Bottle up my feelings. Magamba fojtom az érzéseimet.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság - Have little to say. Nem sok mondanivalóm szokott lenni.
  Self-disclosure_2 Érzelmi zárkózottság - Say little. Szűkszavú vagyok.

Reference

Vass, Z. (2009). Az IPIP tematikus csoportosítása és pszichológiai jelentéstartalma. http://www.zoltanvass.hu .

Return to the Item Translations Page