Hungarian Translation of IPIP Scales Related to Intelligence and Creativity

Provided by Zoltán Vass

  Skála neve   Item előljele Item angolul Item magyarul
           
Tudásvágy, ismeretigény Need for Cognition Megismerési igény + Like to solve complex problems. Szívesen szánok időt komplex problémák megoldására.
Need for Cognition Megismerési igény + Need things explained only once. Elég egyszer elmagyarázni nekem a dolgokat.
  Need for Cognition Megismerési igény + Can handle a lot of information. Nagy mennyiségű információval is meg tudok birkózni.
  Need for Cognition Megismerési igény + Love to think up new ways of doing things. Szívesen találok ki új megoldásokat.
  Need for Cognition Megismerési igény + Am quick to understand things. Gyors a felfogásom.
  Need for Cognition Megismerési igény + Love to read challenging material. Szívesen olvasok érdekes, kihívást jelentő dologról.
  Need for Cognition Megismerési igény - Have difficulty understanding abstract ideas. Nehézséget jelent számomra az elvont gondolatok értelmezése.
  Need for Cognition Megismerési igény - Try to avoid complex people. Igyekszem kerülni a bonyolult embereket.
  Need for Cognition Megismerési igény - Avoid difficult reading material. Kerülöm a nehéz olvasmányokat.
  Need for Cognition Megismerési igény - Avoid philosophical discussions. Kerülöm a filozofikus vitákat.
           
  Love of Learning Tanulási motiváció + Go out of my way to attend educational events.  Mindent megteszek, hogy részt vehessek különböző ismeretterjesztő, oktató jellegű rendezvényeken.
  Love of Learning Tanulási motiváció + Am thrilled when I learn something new.  Felvillanyoz, ha valami újat tanulhatok.
  Love of Learning Tanulási motiváció + Look forward to the opportunity to learn and grow. Keresem a lehetőséget a tanulásra és a fejlődésre.
  Love of Learning Tanulási motiváció + Am a true life-long learner. Én vagyok az élethosszig tartó tanulás mintaképe.
  Love of Learning Tanulási motiváció + Read all the time.  Állandóan olvasok.
  Love of Learning Tanulási motiváció + Consult the library or the Internet immediately if I want to know something.  Ha valamit meg akarok tudni, azonnal rohanok a könyvtárba, vagy utánanézek az interneten.
  Love of Learning Tanulási motiváció + Read a large variety of books.  Nagyon sokféle könyvet olvasok.
  Love of Learning Tanulási motiváció - Don't like to learn new things. Nem szeretek új dolgokat tanulni.
  Love of Learning Tanulási motiváció - Do not like to visit museums. Nem szeretek múzeumba járni.
  Love of Learning Tanulási motiváció - Don't read nonfiction books for fun. Nem olvasok tényirodalmi könyveket szórakozásképpen.
           
  Inquisitiveness Felfedezési vágy + Am interested in science. Érdekel a tudomány.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy + Would love to explore strange places. Szeretnék különös helyeket felfedezni.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy + Enjoy intellectual games. Élvezni szoktam a szellemi játékokat.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy + Love to read challenging material. Szívesen olvasok érdekes, kihívást jelentő dologról.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy + Find political discussions interesting. Érdekfeszítőnek találom a politikai eszmecseréket.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy + Have a rich vocabulary. Gazdag szókinccsel rendelkezem.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy - Don't know much about history. Igen hiányosak a történelmi ismereteim.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy - Avoid difficult reading material. Kerülöm a nehéz olvasmányokat.
  Inquisitiveness Felfedezési vágy - Don't bother worrying about political and social problems. Nem aggasztanak a politikai és a társadalmi problémák. 
  Inquisitiveness Felfedezési vágy - Will not probe deeply into a subject. Nem szoktam elmélyülni egy adott témában.
           
  Curiosity Kíváncsiság + Find the world a very interesting place. Végtelenül izgalmas helynek találom a világot.
  Curiosity Kíváncsiság + Am never bored.  Sohasem unatkozom.
  Curiosity Kíváncsiság + Am always busy with something interesting.  Mindig elfoglalom magam valami érdekes dologgal.
  Curiosity Kíváncsiság + Am excited by many different activities.  Sokféle tevékenység izgalomba tud hozni.
  Curiosity Kíváncsiság + Can find something of interest in any situation.  Minden helyzetben találok valamit, ami az érdeklődésemre számot tarthat.
  Curiosity Kíváncsiság + Think that my life is extremely interesting.  Mérhetetlenül érdekesnek tartom az életem.
  Curiosity Kíváncsiság + Love to hear about other countries and cultures. Szeretek más országokat és kultúrákat megismerni.
  Curiosity Kíváncsiság - Am not all that curious about the world. Cseppet sem vagyok kíváncsi a világ dolgaira.
  Curiosity Kíváncsiság - Find it difficult to entertain myself. Nehezemre esik elszórakoztatni magam.
  Curiosity Kíváncsiság - Have few interests. Kevés dolog érdekel.
           
           
Gyors felfogás Self-efficacy_1 Gyors felfogás + Can handle complex problems. Az összetett problémákkal is megbirkózom.
Self-efficacy_1 Gyors felfogás + Think quickly. Gyors észjárású vagyok.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás + Formulate ideas clearly. Világosan meg tudom fogalmazni a gondolataimat.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás + Have excellent ideas. Kiváló ötleteim vannak.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás + Am quick to understand things. Gyors a felfogásom.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás - Never challenge things. Sohasem kérdőjelezem meg a dolgokat.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás - Undertake few things on my own. Kevés dologra vállalkozom önállóan.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás - Let others determine my choices. Hagyni szoktam, hogy mások szabják meg a lehetőségeimet.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás - Let myself be directed by others. Hagyom, hogy mások irányítsanak engem.
  Self-efficacy_1 Gyors felfogás - Do not have a good imagination. Nincs jó képzelőerőm.
           
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése + Read quickly. Gyorsan olvasok.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése + Like to read. Szeretek olvasni.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése + Have a rich vocabulary. Gazdag szókinccsel rendelkezem.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése + Quick to understand things. Gyorsan felfogom a dolgokat.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése + Catch on to things quickly. Gyorsan megértem a dolgokat.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése + Can handle a lot of information. Nagy mennyiségű információval is meg tudok birkózni.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése - Read slowly. Lassan olvasok.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése - Skip difficult words while reading. Olvasás közben átugrom a bonyolult szavakat.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése - Have a poor vocabulary. Szegényes a szókincsem.
  Quickness_1 Olvasott szöveg gyors megértése - Don't understand things. Nem értek dolgokat.
           
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Can handle complex problems. Az összetett problémákkal is megbirkózom.
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Am quick to understand things. Gyors a felfogásom.
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Catch on to things quickly. Gyorsan megértem a dolgokat.
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Love to read challenging material. Szívesen olvasok érdekes, kihívást jelentő dologról.
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Am able to find out things by myself. Magamtól is rájövök a dolgok nyitjára.
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Can handle a lot of information. Nagy mennyiségű információval is meg tudok birkózni.
  Quickness_2 Komplex információk megértése + Quickly get the idea of things. Gyorsan megragadom a dolgok lényegét.
  Quickness_2 Komplex információk megértése - Avoid difficult reading material. Kerülöm a nehéz olvasmányokat.
  Quickness_2 Komplex információk megértése - Try to avoid complex people. Igyekszem kerülni a bonyolult embereket.
  Quickness_2 Komplex információk megértése - Don't understand things. Nem értek dolgokat.
           
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái + Become overwhelmed by events. Megrendítően hatnak rám különböző események.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái + Am often down in the dumps. Gyakran magam alatt vagyok.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái + Feel that I'm unable to deal with things. Úgy érzem, képtelen vagyok megbirkózni a dolgokkal.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái + Am afraid of many things. Sok mindentől tartok.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái + Need reassurance. Szükségem van bíztatásra.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái - Readily overcome setbacks. Könnyedén legyőzöm az akadályokat.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái - Can manage many things at the same time. Egyszerre sok dolgot el tudok intézni.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái - Can tackle anything. Bármivel meg tudok birkózni.
  Low self-efficacy Intellektuális hatékonyság problémái - Think quickly. Gyors észjárású vagyok.
           
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái + Get confused easily. Könnyen összezavarodom.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái + Often forget things. Gyakran elfelejtek dolgokat.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái + Let my attention wander off. Hagyom, hogy elkalandozzon a figyelmem.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái + Spill things. Hajlamos vagyok kiönteni dolgokat.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái + Have difficulty keeping things in mind. Nehezemre esik észben tartani a dolgokat.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái + Can't make up my mind. Képtelen vagyok elhatározni magam.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái - Like to take responsibility for making decisions. Szeretek felelősséget vállalni a döntéseimért.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái - Always know why I do things. Mindig tudom, hogy mit miért teszek.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái - Remain calm under pressure. Nyomás alatt is meg tudom őrizni a nyugalmam.
  Cognitive Failures Kognitív működések problémái - Pay attention to details. Ügyelek a részletekre.
           
           
Intellektuális hatékonyság Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség + Complete tasks successfully. Sikeresen szoktam teljesíteni a feladataimat.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség + Excel in what I do. Kimagaslóan végzem a dolgaimat.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség + Handle tasks smoothly. Olajozottan látom el a feladataimat.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség + Am sure of my ground. Biztos lábakon állok.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség + Come up with good solutions. Jó megoldásokkal szoktam előállni.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség + Know how to get things done. Tudom, hogyan kell elintézni a dolgokat.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség - Misjudge situations. Félre szoktam értelmezni a különböző helyzeteket.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség - Don't understand things. Nem értek dolgokat.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség - Have little to contribute. Nem sokat tudok hozzátenni a dolgokhoz.
  Self-efficacy_2 Komplex feladatmegoldási képesség - Don't see the consequences of things. Nem látom előre, hogy milyen következményekkel járhatnak a dolgok.
           
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Love to read challenging material. Szívesen olvasok érdekes, kihívást jelentő dologról.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Like to read. Szeretek olvasni.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Have a rich vocabulary. Gazdag szókinccsel rendelkezem.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Spend a lot of time reading. Sok időt töltök olvasással.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Enjoy discussing movies and books with others. Szeretek könyvekről és filmekről beszélgetni.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Find political discussions interesting. Érdekfeszítőnek találom a politikai eszmecseréket.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság + Show a mastery of language. Alapos nyelvtudással rendelkezem.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság - Avoid difficult reading material. Kerülöm a nehéz olvasmányokat.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság - Avoid philosophical discussions. Kerülöm a filozófikus vitákat.
  Comprehension_1 Intellektuális hatékonyság - Have a poor vocabulary. Szegényes a szókincsem.
           
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság + Have a rich vocabulary. Gazdag szókinccsel rendelkezem.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság + Show a mastery of language. Alapos nyelvtudással rendelkezem.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság + Love to read challenging material. Szívesen olvasok érdekes, kihívást jelentő dologról.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság + Like to read. Szeretek olvasni.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság + Know the answers to many questions. Számtalan kérdésre tudom a választ.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság + Read quickly. Gyorsan olvasok.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság - Have a poor vocabulary. Szegényes a szókincsem.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság - Don't understand things. Nem értek dolgokat.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság - Dislike learning. Nem szeretek tanulni.
  Comprehension_2 Verbális hatékonyság - Skip difficult words while reading. Olvasás közben átugrom a bonyolult szavakat.
           
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság + Like to solve complex problems. Szívesen szánok időt összetett problémák megoldására.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság + Feel up to any task. Úgy érzem, bármilyen feladatot képes vagyok ellátni.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság + Can perform a wide variety of tasks. Nagyon sokféle feladatot el tudok végezni.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság + Accept challenging tasks. A kihívást jelentő feladatokat is vállalni szoktam.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság + Know how to apply my knowledge. Tudom, hogyan kell az elsajátított tudást alkalmazni.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság + Meet challenges. Meg szoktam felelni a kihívásoknak.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság - Give up easily. Könnyen feladom.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság - Don't put my mind on the task at hand. Nem szoktam az adott feladatra koncentrálni.
  Competence_1 Problémamegolsási hatékonyság - Don't see things through. Nem szoktam végigcsinálni a dolgokat.
           
  Competence_2 Kompetenciaérzés + Come up with good solutions. Jó megoldásokkal szoktam előállni.
  Competence_2 Kompetenciaérzés + Am full of ideas. Tele vagyok ötletekkel.
  Competence_2 Kompetenciaérzés + Know how to apply my knowledge. Tudom, hogyan kell az elsajátított tudást alkalmazni.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Am easily hurt. Könnyen megbántódom.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Feel crushed by setbacks. A kudarcok összetörnek.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Excel in nothing at all. Semmiben sem szoktam kimagaslóan teljesíteni.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Get confused easily. Könnyen összezavarodom.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Question my ability to do my work properly. Bizonytalan vagyok abban, hogy megfelelően el tudom-e látni a munkámat.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Am easily offended. Sértődékeny vagyok.
  Competence_2 Kompetenciaérzés - Know that I am not a special person. Tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok különleges.
           
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Learn quickly. Gyorsan tanulok.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Use my brain. Használom az eszemet.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Excel in what I do. Kimagaslóan végzem a dolgaimat.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Look at the facts. Meg szoktam vizsgálni a tényeket.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Meet challenges. Meg szoktam felelni a kihívásoknak.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Seek explanations of things. Próbálok magyarázatot találni a dolgokra.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + Need things explained only once. Elég egyszer elmagyarázni nekem a dolgokat.
  Competence_3 Cselekvési kompetencia + [Know how to apply my knowledge.] [Tudom, hogyan kell az elsajátított tudást alkalmazni.]
           
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság + Am exacting in my work. Fokozott gondossággal járok el a munkámban.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság + Make plans and stick to them. Előre szoktam tervezni, és tartom is magam a tervhez.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság + Get chores done right away. A teendőimet haladéktalanul ellátom.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság + Follow through with my plans. Végigviszem a terveimet.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság + Finish what I start. Ha valamibe belevágok, azt végig is csinálom.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság - Waste my time. Elfecsérelem az időmet.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság - Find it difficult to get down to work. Nehezemre esik munkához látni.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság - Postpone decisions. Halogatni szoktam a döntéseket.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság - Have difficulty starting tasks. Nehezemre esik belefogni a feladatokba.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság - Need a push to get started. Kezdőlökésre van szükségem ahhoz, hogy munkához lássak.
  Efficiency Tervmegvalósítási hatékonyság - Frequently forget to do things. Gyakran elfelejtem elvégezni a dolgokat.
           
           
Komplex gondolkodás Complexity Komplex megértés + Carry the conversation to a higher level. Magasabb szintre emelem a társalgást.
  Complexity Komplex megértés + Engage in discussions. Beszélgetésbe szoktam elegyedni másokkal.
  Complexity Komplex megértés + Am willing to talk about myself. Hajlandó vagyok magamról beszélni.
  Complexity Komplex megértés + Understand people who think differently. Meg szoktam érteni azokat, akik másként gondolkodnak.
  Complexity Komplex megértés + Enjoy thinking about things. Élvezem, ha jár az agyam.
  Complexity Komplex megértés + Can see different points of view. Több szemszögből is meg tudom vizsgálni a dolgokat.
  Complexity Komplex megértés - Rarely look for a deeper meaning in things. Ritkán keresem a dolgok mélyebb értelmét.
  Complexity Komplex megértés - Do not like concerts. Nem szeretem a koncerteket.
  Complexity Komplex megértés - Am not interested in speculating about things. Nem szoktam találgatásokba bocsátkozni a dolgokat illetően.
  Complexity Komplex megértés - Dislike new foods. Nem szeretem az új ételeket.
           
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység + Love to read challenging material. Szívesen olvasok érdekes, kihívást jelentő dologról.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység + Find political discussions interesting. Érdekfeszítőnek találom a politikai eszmecseréket.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység + Am interested in many things. Sok dolog érdekel.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység + Love to learn new things. Szeretek új dolgokról tanulni.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység + Want to increase my knowledge. Bővíteni akarom a tudásomat.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység - Do not enjoy going to art museums. Nem szeretek képtárba menni.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység - Do not like art. Nem szeretem a művészetet.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység - Prefer to stick with things that I know. Jobban szeretek azokhoz a dolgokhoz ragaszkodni amelyeket ismerek.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység - Avoid difficult reading material. Kerülöm a nehéz olvasmányokat.
  Intellectual Breadth  Intellektuális mélység - Do not like concerts. Nem szeretem a koncerteket.
           
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás + Believe in the importance of art. Fontosnak tartom a művészetet.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás + Have a rich vocabulary. Gazdag szókinccsel rendelkezem.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás + Enjoy examining myself and my life. Szeretem megvizsgálni magamat és az életemet.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás + Enjoy discussing movies and books with others. Szeretek könyvekről és filmekről beszélgetni.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás + Try to examine myself objectively. Megpróbálom tárgyilagosan megvizsgálni magamat.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás - Am not interested in abstract ideas. Nem érdekelnek az elvont gondolatok.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás - Try to avoid complex people. Igyekszem kerülni a bonyolult embereket.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás - Avoid philosophical discussions. Kerülöm a filozófikus vitákat.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás - Am not interested in theoretical discussions. Nem érdekelnek az elméleti viták.
  Intellectual Complexity  Intellektuális komplexitás - Do not like poetry. Nem szeretem a költészetet.
           
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság + Carry the conversation to a higher level. Magasabb szintre emelem a társalgást.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság + Am interested in many things. Sok dolog érdekel.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság + Prefer variety to routine. A változatosságot előnyben részesítem a rutinnal szemben.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság + Want to increase my knowledge. Bővíteni akarom a tudásomat.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság + Am open to change. Nyitott vagyok a változásra.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság - Prefer to stick with things that I know. Jobban szeretek azokhoz a dolgokhoz ragaszkodni amelyeket ismerek.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság - Am not interested in abstract ideas. Nem érdekelnek az elvont gondolatok.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság - Am not interested in theoretical discussions. Nem érdekelnek az elméleti viták.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság - Try to avoid complex people. Igyekszem kerülni a bonyolult embereket.
  Intellectual Openness  Intellektuális nyitottság - Rarely look for a deeper meaning in things. Ritkán keresem a dolgok mélyebb értelmét.
           
           
Rálátás képessége Perspective/Wisdom Széles rálátás + Have a broad outlook on what is going on.  Széles látókörű vagyok.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás + Have an excellent view of the world.  Remekül átlátom a világ dolgait.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás + Have been described as wise beyond my years.  Úgy tartják, a koromat meghaladó bölcsesség jellemez.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás + Have a mature view on life. Érett fejjel szemlélem az életet.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás + Consider myself to be a wise person. Bölcsnek tartom magam.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás + Am considered to be a wise person. Bölcsnek tartanak.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás - Lose sight of what is most important in life. Szem elől tévesztem a legfontosabb dolgokat az életben.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás - Am not good at figuring out what really matters. Nehezen tudom megítélni, hogy mi az, ami igazán fontos.
  Perspective/Wisdom Széles rálátás - Am rarely consulted for advice by others. Ritkán kérnek tőlem tanácsot.
           
  Depth Megértés mélysége + Look for hidden meanings in things. A dolgok rejtett értelmét keresem.
  Depth Megértés mélysége + Like to get lost in thought. Szeretek elmerülni a gondolataimban.
  Depth Megértés mélysége + Think deeply about things. A dolgok mélyére szoktam hatolni.
  Depth Megértés mélysége + Need to understand my motives. Fontos számomra, hogy tisztában legyek az indítékaimmal.
  Depth Megértés mélysége + [Tend to analyze things.] [Általában kielemzem a dolgokat.] 
  Depth Megértés mélysége + [Tend to think about something for hours.] [Gyakran órákig töröm a fejem valamin.]
  Depth Megértés mélysége + [Enjoy examining myself and my life.] (Szeretem megvizsgálni magamat és az életemet.)
  Depth Megértés mélysége - [Rarely look for a deeper meaning in things.] [Ritkán keresem a dolgok mélyebb értelmét.]
  Depth Megértés mélysége - [Never challenge things.] [Sohasem kérdőjelezem meg a dolgokat.]
           
           
Döntés, kockázatvállalás Cautiousness_1 Meggondolt döntés + Avoid mistakes. Ügyelek arra, hogy ne hibázzak.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés + Choose my words with care. Gondosan megválogatom a szavaimat.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés + Stick to my chosen path. Nem térek le a választott útról.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Jump into things without thinking. Gondolkodás nélkül beleugrok a dolgokba.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Make rash decisions. Elhamarkodottan szoktam dönteni.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Like to act on a whim. Előszeretettel cselekszem a pillanatnyi szeszélyeimnek engedve.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Rush into things. Lázasan vetem bele magam a dolgokba.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Do crazy things. Örültségeket művelek.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Act without thinking. Gondolkodás nélkül cselekszem.
  Cautiousness_1 Meggondolt döntés - Often make last-minute plans. Gyakran határozok el valamit az utolsó percben.
           
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Try to identify the reasons for my actions.  Próbálom feltárni a cselekedeteim indítékait.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Make decisions only after I have all of the facts.  Csak az összes tény ismeretében hozok döntést.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Am valued by others for my objectivity. Nagyra értékelik az objektivitásomat.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Am a firm believer in thinking things through.  Mélyen hiszek abban, hogy alaposan végig kell gondolni a dolgokat.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Weigh the pro's and the con's. Mérlegelni szoktam az érveket és az ellenérveket.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Try to have good reasons for my important decisions.  Igyekszem gondosan megalapozni a fontos döntéseimet.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés + Am valued by my friends for my good judgment.  A barátaim értékelni szokták a helyes ítélőképességemet.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés - Don't think about different possibilities when making decisions. Nem szoktam számba venni a különböző lehetőségeket, amikor döntést hozok.
  Judgment/Open-mindedness Tárgyilagos döntés - Don't tend to think things through critically. Nem szoktam alaposan átgondolni és boncolgatni a dolgokat.
           
  Risk-avoidance Kockázatkerülés + Would never go hang gliding or bungee jumping. Sosem próbálnám ki a siklórepülést vagy a kötélugrást.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés + Would never make a high-risk investment. Sohasem kezdenék magas kockázattal járó beruházásba.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés + Avoid dangerous situations. Kerülöm a veszélyes helyzeteket.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Seek danger. Keresem a veszélyt.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Am willing to try anything once. Egyszer mindent ki akarok próbálni.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Do dangerous things. Veszélyes dolgokat művelek.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Enjoy being reckless. Szeretek vakmerő lenni.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Seek adventure. Kalandkereső vagyok.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Take risks. Kockáztatok.
  Risk-avoidance Kockázatkerülés - Do crazy things. Őrültségeket művelek.
           
  Recklessness Elhamarkodott döntés + Jump into things without thinking. Gondolkodás nélkül beleugrok a dolgokba.
  Recklessness Elhamarkodott döntés + Rush into things. Lázasan vetem bele magam a dolgokba.
  Recklessness Elhamarkodott döntés + Like to act on a whim. Előszeretettel cselekszem a pillanatnyi szeszélyeimnek engedve.
  Recklessness Elhamarkodott döntés + Make rash decisions. Elhamarkodottan szoktam dönteni.
  Recklessness Elhamarkodott döntés - Like to sleep on things before acting. Szeretek aludni egyet a dolgokra, mielőtt lépek.
  Recklessness Elhamarkodott döntés - Think twice before doing something. Kétszer is végiggondolom a dolgokat, mielőtt cselekszem.
  Recklessness Elhamarkodott döntés - Take precautions. Elővigyázatos vagyok.
  Recklessness Elhamarkodott döntés - Have an eye for detail. Éles szemem van a részletekhez.
  Recklessness Elhamarkodott döntés - Reflect on things before acting. Mérlegelem a dolgokat, mielőtt cselekednék.
  Recklessness Elhamarkodott döntés - Investigate all possibilities. Minden lehetőséggel számolok.
           
  Risk-taking Kockázatvállalás + Enjoy being reckless. Szeretek vakmerő lenni.
  Risk-taking Kockázatvállalás + Take risks. Kockáztatok.
  Risk-taking Kockázatvállalás + Seek danger. Keresem a veszélyt.
  Risk-taking Kockázatvállalás + Know how to get around the rules. Tudom, hogyan lehet megkerülni a szabályokat.
  Risk-taking Kockázatvállalás + Am willing to try anything once. Egyszer mindent ki akarok próbálni.
  Risk-taking Kockázatvállalás + Seek adventure. Kalandkereső vagyok.
  Risk-taking Kockázatvállalás - Would never go hang-gliding or bungee-jumping. Sosem próbálnám ki a siklórepülést vagy a kötélugrást.
  Risk-taking Kockázatvállalás - Would never make a high risk investment. Sohasem kezdenék magas kockázattal járó beruházásba.
  Risk-taking Kockázatvállalás - Stick to the rules. Ragaszkodom a szabályokhoz.
  Risk-taking Kockázatvállalás - Avoid dangerous situations. Kerülöm a veszélyes helyzeteket.
           
           
Kreativitás Ingenuity_1 Ötletesség + Am full of ideas. Tele vagyok ötletekkel.
  Ingenuity_1 Ötletesség + Have excellent ideas. Kiváló ötleteim vannak.
  Ingenuity_1 Ötletesség + Carry the conversation to a higher level. Magasabb szintre emelem a társalgást.
  Ingenuity_1 Ötletesség + Come up with bold plans. Merész tervekkel állok elő.
  Ingenuity_1 Ötletesség + Quickly think up new ideas. Gyorsan támadnak új ötleteim.
  Ingenuity_1 Ötletesség + Am good at many things. Sok dologban jó vagyok.
  Ingenuity_1 Ötletesség - Do not have a good imagination. Nincs jó képzelőerőm.
  Ingenuity_1 Ötletesség - Have difficulty imagining things. Nehezen tudom elképzelni a dolgokat.
  Ingenuity_1 Ötletesség - Can't come up with new ideas. Nem tudok új ötletekkel előrukkolni.
           
  Ingenuity_2 Újítás képessége + Love to think up new ways of doing things. Szívesen találok ki új megoldásokat.
  Ingenuity_2 Újítás képessége + Have a vivid imagination. Élénk a fantáziám.
  Ingenuity_2 Újítás képessége + Am full of ideas. Tele vagyok ötletekkel.
  Ingenuity_2 Újítás képessége + Carry the conversation to a higher level. Magasabb szintre emelem a társalgást.
  Ingenuity_2 Újítás képessége + Come up with bold plans. Merész tervekkel állok elő.
  Ingenuity_2 Újítás képessége + Have excellent ideas. Kiváló ötleteim vannak.
  Ingenuity_2 Újítás képessége - Do not have a good imagination. Nincs jó képzelőerőm.
  Ingenuity_2 Újítás képessége - Have difficulty imagining things. Nehezen tudom elképzelni a dolgokat.
  Ingenuity_2 Újítás képessége - Will not probe deeply into a subject. Nem szoktam elmélyülni egy adott témában.
  Ingenuity_2 Újítás képessége - Can't come up with new ideas. Nem tudok új ötletekkel előrukkolni.
           
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás + Like to solve complex problems. Szívesen szánok időt összetett problémák megoldására.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás + Ask questions that nobody else does. Olyan kérdéseket fogalmazok meg, amilyeneket senki más.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás + Know the answers to many questions. Számtalan kérdésre tudom a választ.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás + Challenge others' points of view. Meg szoktam kérdőjelezni mások álláspontját.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás + Can easily link facts together. Könnyűszerrel feltárom az összefüggést különböző tények között.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás - Have difficulty understanding abstract ideas. Nehézséget jelent számomra az elvont gondolatok értelmezése.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás - Avoid philosophical discussions. Kerülöm a filozófikus vitákat.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás - Am not interested in theoretical discussions. Nem érdekelnek az elméleti viták.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás - Consider myself an average person. Átlagos embernek tartom magam.
  Creativity/Originality_1 Kombinatív kreativitás - Am not interested in speculating about things. Nem szoktam találgatásokba bocsátkozni a dolgokat illetően.
           
  Creativity/Originality_2 Originalitás + Am able to come up with new and different ideas.  Képes vagyok új és a korábbiaktól eltérő ötletekkel előállni.
  Creativity/Originality_2 Originalitás + Like to think of new ways to do things.  Szeretek új módszereket kitalálni a dolgok intézésére.
  Creativity/Originality_2 Originalitás + Come up with new ways to do things. Új módszereket találok ki a dolgok intézésére.
  Creativity/Originality_2 Originalitás + Am an original thinker.  Eredeti módon gondolkodom.
  Creativity/Originality_2 Originalitás + Have an imagination that stretches beyond that of my friends.  A képzelőerőm jóval nagyobb, mint a barátaimé.
  Creativity/Originality_2 Originalitás - Don't pride myself on being original. Nem hivalkodom az eredetiségemmel.
  Creativity/Originality_2 Originalitás - Am not considered to have new and different ideas. Nem úgy ismernek, mint akinek újszerű és eredeti ötletei vannak.
  Creativity/Originality_2 Originalitás - Have no special urge to do something original. Nem érzek különösebb késztetést arra, hogy valami eredetit tegyek.
           
  Insight Új lehetőségek felismerése + Come up with something new. Elő szoktam állni valami újjal.
  Insight Új lehetőségek felismerése + Throw a new light on the situation. Új megvilágításba szoktam helyezni az adott helyzetet.
  Insight Új lehetőségek felismerése + Come up with alternatives. Új lehetőségekkel szoktam előállni.
  Insight Új lehetőségek felismerése + Put a new perspective on things. Új szemszögből szoktam vizsgálni a dolgokat.
  Insight Új lehetőségek felismerése + Have a vivid imagination. Élénk a fantáziám.
  Insight Új lehetőségek felismerése - Would describe my experiences as somewhat dull. Kissé unalmasként jellemezném az élményeimet.
  Insight Új lehetőségek felismerése - Have little to contribute. Nem sokat tudok hozzátenni a dolgokhoz.
  Insight Új lehetőségek felismerése - Consider myself an average person. Átlagos embernek tartom magam.
  Insight Új lehetőségek felismerése - Say nothing new. Semmit újat nem szoktam mondani.
  Insight Új lehetőségek felismerése - Have difficulty imagining things. Nehezen tudom elképzelni a dolgokat.
           
           
Valóságérzék Dissociation  Disszociáció + Drove or rode somewhere without remembering later what happened during all or part of the trip. Amikor autót vezettem, motoroztam, vagy utaztam valahova, később részben vagy egyáltalán nem emlékeztem arra, hogy mi történt útközben.
  Dissociation  Disszociáció + Felt as though I was looking at the world through a fog so that people and objects appeared far away or unclear. Olyan volt, mintha egy ködfátylon keresztül szemléltem volna a világot, és minden, illetve mindenki olyan távolinak és homályosnak tűnt.
  Dissociation  Disszociáció + Felt like I was disconnected from my body. Olyan érzésem volt, mintha leválasztódtam volna a testemről.
  Dissociation  Disszociáció + Felt like I was dreaming when I was awake. Olyan érzésem volt, mintha álmodnék, pedig ébren voltam.
  Dissociation  Disszociáció + Felt that I could not move my hands or feet. Úgy éreztem, se a kezem, se a lábam nem bírom megmozdítani.
  Dissociation  Disszociáció + Find that I sometimes sit starting off into space, thinking of nothing, and am not aware of the passage of time. Néha azon kapom magam, hogy csak ülök, és bámulok a semmibe, miközben a fejemben sem jár semmi, és még az idő múlását sem érzékelem.
  Dissociation  Disszociáció + Find that in certain situations I am able to do things with amazing ease and spontaneity that would usually be difficult for me. Azt tapasztaltam, hogy vannak helyzetek, amikor spontán módon és játszi könnyedséggel csinálok meg olyan dolgokat, amelyek általában nehézséget jelentenek számomra.
  Dissociation  Disszociáció + Find that in one situation I act so differently from when I'm inanother situation that I feel almost as if I were two different people. Azt tapasztaltam, hogy a különböző helyzetekben annyira különbözően tudok viselkedni, mintha két különböző ember lennék.
  Dissociation  Disszociáció + Found evidence that I had done things that I did not remember doing. Különböző jeleit találtam annak, hogy olyan dolgokat tettem, amelyekre nem is emlékeztem.
  Dissociation  Disszociáció + Found myself dressed in clothes I didn't remember putting on. Nem emlékeztem, hogy azt a ruhát vettem fel, amelyik éppen rajtam volt.
  Dissociation  Disszociáció + Found myself in a place and had no idea how I had gotten there. Nem emlékeztem, hogyan kerültem arra a helyre, ahol éppen voltam.
  Dissociation  Disszociáció + Found new things among my belongings that I didn't remember buying. Nem emlékeztem, hogy én vásároltam volna azokat a számomra ismeretlen dolgokat, amelyeket a holmijaim között fedeztem fel.
  Dissociation  Disszociáció + Found that I became so involved in a fantasy or daydream that it felt like it was really happening to me. Azon kaptam magam, hogy olyan mélyen elmerültem a képzeletem és az ábrándok világában, hogy valóságosnak véltem mindazt, amit képzeletben átéltem.
  Dissociation  Disszociáció + Found that I could not remember whether I had done something or had just thought about doing that thing. Nem tudtam eldönteni, hogy megcsináltam-e valamit, vagy csak terveztem, hogy meg fogom csinálni az adott dolgot.
  Dissociation  Disszociáció + Found that I had no memory for some important event in my life (for example, a wedding or graduation). Rádöbbentem, hogy gyakorlatilag nincsenek emlékeim életem legfontosabb eseményeinek némelyikéről (pl. az érettségimről vagy az esküvőmről).
  Dissociation  Disszociáció + Found that I heard voices inside my head that told me to do things or commented on things that I was doing. Hangokat hallottam a fejemben, amelyek azt súgták, hogy ezt vagy azt csináljam, vagy megjegyzéseket fűztek ahhoz, amit éppen csináltam.
  Dissociation  Disszociáció + Found that I was able to ignore pain. Azt tapasztaltam, képes vagyok a fájdalomról tudomást sem venni.
  Dissociation  Disszociáció + Found that when I was watching television or a movie I became so absorbed in the story that I was unaware of other events happening around me. Azt tapasztaltam, hogy amikor tévét nézek vagy moziban vagyok, annyira magukkal tudnak ragadni a látottak, hogy közben tudatában sem vagyok mindannak, ami körülöttem zajlik.
  Dissociation  Disszociáció + Found writings, drawings, or notes among my belongings that I must have done but cannot remember doing. Olyan feljegyzéseket, irományokat és rajzokat találtam a holmijaim között, amelyekre nem emlékeztem, jóllehet minden valószínűség szerint én magam írtam, illetve rajzoltam azokat.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of being accused of lying when I did not think I had lied. Volt olyan élményem, hogy hazugsággal vádoltak, miközben én magam nem gondoltam, hogy hazudtam volna.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of being in a familiar place but finding it strange and unfamiliar. Volt olyan élményem, hogy ismeretlennek és szokatlannak tűnt egy hely, miközben valójában ismertem az adott helyet.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of feeling as though I was standing next to myself, or watching myself as if I was looking at a different person. Volt olyan élményem, hogy úgy éreztem, mintha saját magam mellett állnék, illetve úgy figyelném magamat, mintha egy másik embert figyelnék.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of feeling that my body did not belong to me. Volt olyan élményem, hogy azt éreztem, a testem nem tartozik hozzám.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of feeling that other people, objects, and the world around me were not real. Volt olyan élményen, hogy úgy éreztem, nem valóságosak körülöttem az emberek és a tárgyak, és nem valóságos maga a világ sem, amely körül vesz.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of looking in a mirror and not recognizing myself. Volt olyan élményem, hogy a tükörbe néztem, és nem ismertem fel magam.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of not being sure whether things I remember happening really did happen, or whether I just dreamed them. Volt olyan élményem, hogy bizonytalan voltam abban, hogy valóban megtörténtek-e a dolgok, amelyekre emlékeztem, vagy csak álmodtam a történteket.
  Dissociation  Disszociáció + Had the experience of remembering a past event so vividly that it felt like I was reliving that event. Volt olyan élményem, hogy olyannyira élénken emlékeztem egy múltbéli eseményre, hogy úgy éreztem, újra átélem az adott eseményt.
  Dissociation  Disszociáció + Talked out loud to myself. Hangosan beszéltem magamhoz.
  Dissociation  Disszociáció + Was approached by someone I didn't know who called me by another name or who insisted that he or she had met me before. Megszólított egy számomra ismeretlen ember, de nem a nevemen szólított; illetve egy számomra ismeretlen ember váltig állította, hogy találkoztunk már.
  Dissociation  Disszociáció + Was listening to someone talk and suddenly realized I did not hear part or all of what was said. Miközben hozzám beszéltek, egyszer csak arra eszméltem, hogy egy részét fel sem fogtam annak, amit mondtak, vagy éppen semmi sem jutott el a tudatomig.
  Dissociation  Disszociáció + Was told that I sometimes do not recognize a friend or family member. Azt mondták, előfordul, hogy nem ismerem fel a barátaimat vagy a közvetlen hozzátartozóimat.
           
  Imagination_1 Fantázia + Have a vivid imagination. Élénk a fantáziám.
  Imagination_1 Fantázia + Prefer variety to routine. A változatosságot előnyben részesítem a rutinnal szemben.
  Imagination_1 Fantázia + Believe in the importance of art. Fontosnak tartom a művészetet.
  Imagination_1 Fantázia + Enjoy wild flights of fantasy. Vadul szárnyal a képzeletem.
  Imagination_1 Fantázia + Need a creative outlet. Szükségem van arra, hogy kiéljem a kreatív hajlamaimat.
  Imagination_1 Fantázia - Do not like art. Nem szeretem a művészetet.
  Imagination_1 Fantázia - Do not enjoy going to art museums. Nem szeretek képtárba menni.
  Imagination_1 Fantázia - Do not like poetry. Nem szeretem a költészetet.
  Imagination_1 Fantázia - Seldom get lost in thought. Ritkán merülök el a gondolataimban.
  Imagination_1 Fantázia - Seldom daydream. Ritkán ábrándozom.
           
  Imagination_2 Álmodozás + Have a vivid imagination. Élénk a fantáziám.
  Imagination_2 Álmodozás + Enjoy wild flights of fantasy. Vadul szárnyal a képzeletem.
  Imagination_2 Álmodozás + Love to daydream. Szeretek álmodozni.
  Imagination_2 Álmodozás + Like to get lost in thought. Szeretek elmerülni a gondolataimban.
  Imagination_2 Álmodozás + Indulge in my fantasies. Hagyom magam a képzelet birodalmában kalandozni.
  Imagination_2 Álmodozás + Spend time reflecting on things. Fordítok időt arra, hogy visszatekintve elmélkedjek a dolgokon.
  Imagination_2 Álmodozás - Seldom daydream. Ritkán ábrándozom.
  Imagination_2 Álmodozás - Do not have a good imagination. Nincs jó képzelőerőm.
  Imagination_2 Álmodozás - Seldom get lost in thought. Ritkán merülök el a gondolataimban.
  Imagination_2 Álmodozás - Have difficulty imagining things. Nehezen tudom elképzelni a dolgokat.
           
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Do things that others find strange. Olyan dolgokat művelek, amelyeket mások furcsának találnak.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Like to get lost in thought. Szeretek elmerülni a gondolataimban.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Enjoy wild flights of fantasy. Vadul szárnyal a képzeletem.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Love to daydream. Szeretek álmodozni.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Swim against the current. Szembenúszom az árral.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Take deviant positions. Deviánsan viselkedem.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni + Do unexpected things. Váratlan dolgokat művelek.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni - Do things by the book. A szabályok szerint játszok.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni - Seldom daydream. Ritkán álmodozom.
  Imagination_3 Igény különlegesnek lenni - Seldom get lost in thought. Ritkán merülök el a gondolataimban.
           
  Prudence_2 Meggondoltság + Avoid mistakes. Ügyelek arra, hogy ne hibázzak.
  Prudence_2 Meggondoltság + Make plans and stick to them. Előre szoktam tervezni, és tartom is magam a tervhez.
  Prudence_2 Meggondoltság + Do things according to a plan. Terv szerint végzem a dolgokat.
  Prudence_2 Meggondoltság - Jump into things without thinking. Gondolkodás nélkül beleugrok a dolgokba.
  Prudence_2 Meggondoltság - Do things without thinking of the consequences. A következmények mérlegelése nélkül teszek dolgokat.
  Prudence_2 Meggondoltság - Make rash decisions. Elhamarkodottan szoktam dönteni.
  Prudence_2 Meggondoltság - Act impulsively when something is bothering me. Ha valami zavar, ösztönösen cselekszem.
  Prudence_2 Meggondoltság - Make careless mistakes. Könnyelműségből fakadó hibákat szoktam véteni.
  Prudence_2 Meggondoltság - Don't know why I do some of the things I do. Nem tudom, hogy bizonyos dolgokat miért teszek.
  Prudence_2 Meggondoltság - Make a fool of myself. Bolondot szoktam csinálni magamból.
           
  Prudence_1 Realitásigény + Have never deliberately hurt anyone.  Sohasem bántottam meg senkit szándékosan.
  Prudence_1 Realitásigény + Cannot imagine lying or cheating. El sem tudnám képzelni, hogy hazudjak vagy csaljak.
  Prudence_1 Realitásigény + Believe it is always better to be safe than sorry.   Hiszek abban, hogy jobb félni, mint megijedni.
  Prudence_1 Realitásigény + Think before I speak. Gondolkodom, mielőtt kinyitom a szám.
  Prudence_1 Realitásigény + Follow the rules.  Betartom a szabályokat.
  Prudence_1 Realitásigény + Avoid activities that are physically dangerous.  Kerülöm a fizikai veszéllyel járó helyzeteket.
  Prudence_1 Realitásigény + Keep straight right from wrong.  Képes vagyok különbséget tenni jó és rossz között, és a helyes utat választom.
  Prudence_1 Realitásigény + Make careful choices. Körültekintően döntök.
  Prudence_1 Realitásigény - Behave in unusual and strange ways. Szokatlan és különös módon szoktam viselkedni.
           
  Cautiousness_2 Óvatosság + Purchase only practical things. Csakis hasznos dolgokat vásárolok.
  Cautiousness_2 Óvatosság + Tend to dislike impulsive people. Általában nem kedvelem azokat, akik megfontolás nélkül cselekszenek.
  Cautiousness_2 Óvatosság + Take precautions. Elővigyázatos vagyok.
  Cautiousness_2 Óvatosság + [Never splurge.] [Sohasem szórom a pénzt.]
  Cautiousness_2 Óvatosság + [Never spend more than I can afford.] [Sohasem költök többet, mint amennyit megengedhetek magamnak.]
  Cautiousness_2 Óvatosság - Do crazy things. Őrültségeket művelek.
  Cautiousness_2 Óvatosság - Often make last-minute plans. Gyakran határozok el valamit az utolsó percben.
  Cautiousness_2 Óvatosság - Am easily talked into doing silly things. Könnyen rá lehet venni ostobaságokra.
  Cautiousness_2 Óvatosság - Laugh at the slightest provocation. A legkisebb apróság is elég, hogy elfogjon a nevetés.
  Cautiousness_2 Óvatosság - Like to laugh out loud. Szeretek hangosan kacarászni.
  Cautiousness_2 Óvatosság - [Like to act on a whim.] [Előszeretettel cselekszem a pillanatnyi szeszélyeimnek engedve.]
  Cautiousness_2 Óvatosság - [Jump into things without thinking.] [Gondolkodás nélkül beleugrok a dolgokba.]

Reference

Vass, Z. (2009). Az IPIP tematikus csoportosítása és pszichológiai jelentéstartalma. http://www.zoltanvass.hu .

Return to the Item Translations Page