Hungarian Translation of IPIP Scales Related to Management

Provided by Zoltán Vass

  Skála neve angolul Skála neve magyarul Item előjele Item angolul Item magyarul
           
Vezetői társas készségek Leadership_3 Vezetői társas készség + Try to make sure everyone in a group feels included.   Igyekszem gondoskodni arról, hogy mindenki a csoport részesének érezhesse magát.
  Leadership_3 Vezetői társas készség + Am good at helping people work well together.  Hatékonyan hozzá tudok járulni ahhoz, hogy az emberek eredményesen együtt dolgozzanak.
  Leadership_3 Vezetői társas készség + Am told that I am a strong but fair leader.  Azt mondják, erélyes de igazságos vezető vagyok.
  Leadership_3 Vezetői társas készség + Try to make my group members happy.  Igyekszem boldoggá tenni a csoporttagokat.
  Leadership_3 Vezetői társas készség - Have difficulty getting others to work together.  Nehezen tudom elérni, hogy mások együtt dolgozzanak.
  Leadership_3 Vezetői társas készség - Am not good at taking charge of a group.  Nem vagyok jó a csoport irányításában.
  Leadership_3 Vezetői társas készség - Am not good at planning group activities. Nem vagyok jó a csoportos tevékenységek megtervezésében.
           
  Machiavellianism Machiavellizmus + Find it easy to manipulate others. Könnyen manipulálok másokat.
  Machiavellianism Machiavellizmus + Have a natural talent for influencing people. Természetes érzékem van az emberek befolyásolására.
  Machiavellianism Machiavellizmus + Can talk others into doing things. Rá tudok beszélni embereket dolgok megtételére.
  Machiavellianism Machiavellizmus - Find it difficult to manipulate others. Nehezen manipulálok másokat.
  Machiavellianism Machiavellizmus - Hate being the center of attention. Utálok a figyelem középpontja lenni.
  Machiavellianism Machiavellizmus - Lack the talent for influencing people. Nincs érzékem az emberek befolyásolásához.
           
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés + Am good at making impromptu speeches. Jól tudok rögtönzött beszédet tartani.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés + Don't mind being the center of attention. Nem bánom, ha a figyelem középpontjában vagyok.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés + Feel comfortable around people. Jól érzem magamat ha emberek vesznek körül.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés + Have leadership abilities. Vannak vezetői képességeim.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés + Have a strong personality. Erős egyéniség vagyok.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés - Would be afraid to give a speech in public. Félnék nyilvános beszédet tartani.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés - Keep in the background. Háttérbe szoktam húzódni.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés - Find it difficult to approach others. Nehezemre esik másokhoz közelíteni.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés - Hate being the center of attention. Utálok a figyelem középpontja lenni.
  Social Boldness Nyilvános vezetői szereplés - Have little to say. Nem sok mondanivalóm szokott lenni.
           
  Gregariousness Előadói képesség + Don't mind being the center of attention. Nem bánom, ha a figyelem középpontjában vagyok.
  Gregariousness Előadói képesség + Feel comfortable around people. Jól érzem magamat ha emberek vesznek körül.
  Gregariousness Előadói képesség + Talk to a lot of different people at parties. A bulikon sok, különféle emberrel beszélek.
  Gregariousness Előadói képesség + Am the life of the party. Én vagyok a társasági összejövetelek lelke.
  Gregariousness Előadói képesség + Know how to captivate people. Tudom hogyan nyerjem meg az embereket.
  Gregariousness Előadói képesség - Don't like to draw attention to myself. Nem szeretem felhívni magamra a figyelmet.
  Gregariousness Előadói képesség - Have little to say. Nem sok mondanivalóm szokott lenni.
  Gregariousness Előadói képesség - Dislike being the center of attention. Nem szeretek a figyelem középpontjában lenni.
  Gregariousness Előadói képesség - Would describe my experiences as somewhat dull. Kissé unalmasként jellemezném az élményeimet.
  Gregariousness Előadói képesség - Keep in the background. Háttérbe szoktam húzódni.
           
  Exhibitionism Szereplésvágy + Don't mind being the center of attention. Nem bánom, ha a figyelem középpontjában vagyok.
  Exhibitionism Szereplésvágy + Am the life of the party. Én vagyok a társasági összejövetelek lelke.
  Exhibitionism Szereplésvágy + Would make a good actor. Jó színész lennék.
  Exhibitionism Szereplésvágy + Like to attract attention. Szeretem felhívni magamra a figyelmet.
  Exhibitionism Szereplésvágy + Am likely to show off if I get the chance. Hajlamos vagyok dicsekedni, ha lehetőségem nyílik rá.
  Exhibitionism Szereplésvágy + Amuse my friends. El szoktam szórakoztatni a barátaimat.
  Exhibitionism Szereplésvágy - Don't like to draw attention to myself. Nem szívesen hívom fel magamra a figyelmet.
  Exhibitionism Szereplésvágy - Have little to say. Nem sok mondanivalóm szokott lenni.
  Exhibitionism Szereplésvágy - Would not be a good comedian. Nem lennék jó színész.
  Exhibitionism Szereplésvágy - Am not good at telling jokes. Nem tudok viccet mesélni.
           
           
Ambíció, teljesítmény Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Go straight for the goal. Célratörő vagyok.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Work hard. Keményen dolgozom.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Turn plans into actions. Az elhatározásaimat tettre váltom.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Plunge into tasks with all my heart. Szívvel-lélekkel vetem magam a munkába.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Do more than what's expected of me. Többet szoktam elvégezni, mint amennyit elvárnak tőlem.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Set high standards for myself and others. Magasak az elvárasaim önmagammal és másokkal szemben egyaránt.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció + Demand quality. Megkövetelem a minőséget.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció - Am not highly motivated to succeed. Nem érzek erős késztetést arra, hogy sikeresen teljesítsek.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció - Do just enough work to get by. Éppen csak annyit dolgozom, amennyi a megélhetésemhez kell.
  Achievement-striving_1 Általános teljesítménymotiváció - Put little time and effort into my work. Nem sok időt és energiát fektetek a munkámba.
           
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Want to be the very best. A legeslegjobb akarok lenni.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Want to be in charge. Én akarok irányítani.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Go straight for the goal. Célratörő vagyok.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Continue until everything is perfect. Nem hagyok abba semmit, amíg minden szempontból tökéletes nem lesz a dolog.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Try to surpass others' accomplishments. Igyekszem túlszárnyalni mások eredményeit.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Try to outdo others. Igyekszem felülmúlni a másikat.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Take control of things. Uralom a dolgokat.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Never give up. Soha nem adom fel.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció + Try to lead others. Próbálok másokat vezetni.
  Achievement-striving_2 Rivalizáló teljesítménymotiváció - Am not highly motivated to succeed. Nem érzek erős késztetést arra, hogy sikeresen teljesítsek.
           
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció + Do more than what's expected of me. Többet szoktam elvégezni, mint amennyit elvárnak tőlem.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció + Accomplish a lot of work. Nagy mennyiségű munkát végzek.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció + Excel in what I do. Kimagaslóan végzem a dolgaimat.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció + Plunge into tasks with all my heart. Szívvel-lélekkel vetem magam a munkába.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció + Do a lot in my spare time. A szabadidőmben is sok dolgot végzek.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció - Do just enough work to get by. Éppen csak annyit dolgozom, amennyi a megélhetésemhez kell.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció - Hang around doing nothing. Csak lógatom a lábam.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció - Shirk my duties. Ki szoktam bújni a feladatok alól.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció - Find it difficult to get down to work. Nehezemre esik munkához látni.
  Achievement-striving_3 Intrinzik teljesítménymotiváció - Need a push to get started. Kezdőlökésre van szükségem ahhoz, hogy munkához lássak.
           
  Purposefulness Céltudatosság + Am always prepared. Mindig felkészült vagyok.
  Purposefulness Céltudatosság + Carry out my plans. Amit eltervezek, véghez is viszem.
  Purposefulness Céltudatosság + Get to work at once. Haladéktalanul munkához szoktam látni.
  Purposefulness Céltudatosság + Am not easily distracted. Nem szokott könnyen elkalandozni a figyelmem.
  Purposefulness Céltudatosság + Handle tasks smoothly. Olajozottan látom el a feladataimat.
  Purposefulness Céltudatosság - Make a mess of things. El szoktam ügyetlenkedni a dolgokat.
  Purposefulness Céltudatosság - Am easily distracted. Könnyen elkalandozik a figyelmem.
  Purposefulness Céltudatosság - Mess things up. El szoktam rontani a dolgokat.
  Purposefulness Céltudatosság - Shirk my duties. Ki szoktam bújni a feladatok alól.
  Purposefulness Céltudatosság - Don't see things through. Nem szoktam végigcsinálni a dolgokat.
  Purposefulness Céltudatosság - Do things at the last minute. Mindent az utolsó percre hagyok.
  Purposefulness Céltudatosság - Can't make up my mind. Képtelen vagyok elhatározni magam.
           
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához + Can handle complex problems. Az összetett problémákkal is megbirkózom.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához + Face problems directly. Közvetlenül szembenézek a problémákkal.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához + Am good at many things. Sok dologban jó vagyok.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához + Formulate ideas clearly. Világosan meg tudom fogalmazni a gondolataimat.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához + Complete tasks successfully. Sikeresen szoktam teljesíteni a feladataimat.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához - Wait for others to lead the way. Másoktól várom, hogy a dolgok élére álljanak, és utat mutassanak.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához - Am easily discouraged. Könnyen elbátortalanodom.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához - Am easily intimidated. Könnyen megijedek.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához - Can't make up my mind. Képtelen vagyok elhatározni magam.
  Resourcefulness_1 Erőforrások problémás megoldásához   Panic easily. Könnyen bepánikolok.
           
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Like to solve complex problems. Szívesen szánok időt összetett problémák megoldására.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Can perform a wide variety of tasks. Nagyon sokféle feladatot el tudok végezni.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Can work under pressure. Nyomás alatt is tudok dolgozni.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Need things explained only once. Elég egyszer elmagyarázni nekem a dolgokat.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Can handle a lot of information. Nagy mennyiségű információval is meg tudok birkózni.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Can tackle anything. Bármivel meg tudok birkózni.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Can manage many things at the same time. Egyszerre sok dolgot el tudok intézni.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban + Am good at many things. Sok dologban jó vagyok.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban - Don't pay attention. Nem szoktam odafigyelni.
  Resourcefulness_2 Teljesítmény komplex feladatokban - Give up easily. Könnyen feladom.
           
           
Dominancia Dominance Domonancia + Try to surpass others' accomplishments. Igyekszem túlszárnyalni mások eredményeit.
  Dominance Domonancia + Try to outdo others. Igyekszem felülmúlni a másikat.
  Dominance Domonancia + Am quick to correct others. Azonnal ki szoktam javítani másokat.
  Dominance Domonancia + Impose my will on others. Rákényszerítem az akaratomat az emberekre.
  Dominance Domonancia + Demand explanations from others. Magyarázatot szoktam követelni másoktól.
  Dominance Domonancia + Want to control the conversation. Igyekszem én irányítani a beszélgetést.
  Dominance Domonancia + Am not afraid of providing criticism. Nem félek kritizálni.
  Dominance Domonancia + Challenge others' points of view. Meg szoktam kérdőjelezni mások álláspontját.
  Dominance Domonancia + Lay down the law to others. Előírom másoknak, mit tegyenek.
  Dominance Domonancia + Put people under pressure. Nyomást gyakorlok az emberekre.
  Dominance Domonancia - Hate to seem pushy. Nem szeretek mások szemében erőszakosnak vagy tolakodónak tűnni.
           
  Docility Szubmisszió + Let other people take the credit for my work. Hagyom, hogy mások arassák le a munkám babérjait.
  Docility Szubmisszió + Put up with anything. Bármit eltűrök.
  Docility Szubmisszió + Let people push me around to help them feel important. Hagyom, hogy mások parancsolgassanak nekem, hogy fontosnak érezzék magukat.
  Docility Szubmisszió + Will agree to anything. Bármibe beleegyezem.
  Docility Szubmisszió + Let myself be used. Hagyom, hogy kihasználjanak.
  Docility Szubmisszió + Have already gotten more than I deserve. Úgy érzem, már így is több jutott nekem, mint amennyit megérdemelnék.
  Docility Szubmisszió - Won't take the blame for something that's not my fault. Nem vállalom a felelősséget azért, ami nem az én hibám.
  Docility Szubmisszió - Don't let others take credit for my work. Nem hagyom, hogy mások arassák le a munkám babérjait.
           
  Leadership_1 Hatalomvágy + Like having authority over others. Szeretek hatalmat gyakorolni mások felett.
  Leadership_1 Hatalomvágy + See myself as a good leader. Jó vezetőnek tartom magam.
  Leadership_1 Hatalomvágy + Try to lead others. Próbálok másokat vezetni.
  Leadership_1 Hatalomvágy + Want to be in charge. Én akarok irányítani.
  Leadership_1 Hatalomvágy + Have a strong need for power. Erős bennem a hatalomvágy.
  Leadership_1 Hatalomvágy + Find it easy to manipulate others. Könnyen manipulálok másokat.
  Leadership_1 Hatalomvágy - Dislike having authority over others. Nem szeretem, ha hatalmam van mások felett.
  Leadership_1 Hatalomvágy - Dislike taking responsibility for making decisions. Nem szívesen vállalok felelősséget a döntésekért.
  Leadership_1 Hatalomvágy - Am not highly motivated to succeed. Nem érzek erős késztetést arra, hogy sikeresen teljesítsek.
  Leadership_1 Hatalomvágy - Wait for others to lead the way. Másoktól várom, hogy a dolgok élére álljanak, és utat mutassanak.
           
  Leadership_2 Irányítási késztetés + Take charge. Kezembe szoktam venni az irányítást.
  Leadership_2 Irányítási késztetés + Know how to captivate people. Tudom hogyan nyerjem meg az embereket.
  Leadership_2 Irányítási késztetés + Express myself easily. Könnyen ki tudom fejezni magam.
  Leadership_2 Irányítási késztetés + Am the first to act. Én vagyok az első, aki a tettek mezejére lép.
  Leadership_2 Irányítási késztetés + Never at a loss for words. Sosem fordul elő, hogy ne találnám a szavakat.
  Leadership_2 Irányítási késztetés - Have little to say. Nem sok mondanivalóm szokott lenni.
  Leadership_2 Irányítási késztetés - Have difficulty expressing my feelings. Nehezen juttatom kifejezésre az érzéseimet.
  Leadership_2 Irányítási késztetés - Wait for others to lead the way. Másoktól várom, hogy a dolgok élére álljanak, és utat mutassanak.
  Leadership_2 Irányítási késztetés - Am afraid to draw attention to myself. Ódzkodom attól, hogy felhívjam magamra a figyelmet.
  Leadership_2 Irányítási késztetés - Let others make the decisions. Hagyom, hogy mások hozzák meg a döntéseket.

Reference

Vass, Z. (2009). Az IPIP tematikus csoportosítása és pszichológiai jelentéstartalma. http://www.zoltanvass.hu .

Return to the Item Translations Page