Hungarian Translation of IPIP Scales Related to Social Relationships

Provided by Zoltán Vass

  Skála neve angolul Skála neve magyarul Item előljele Item angolul Item magyarul
           
Vonzalom, szeretetképesség Attractiveness Társas voonzerő + Keep myself well-groomed. Ügyelek arra, hogy jól ápolt legyek.
  Attractiveness Társas voonzerő + Like to tidy up. Szeretek rendet rakni.
  Attractiveness Társas voonzerő + Get things done quickly. Gyorsan nekilátok a dolgoknak.
  Attractiveness Társas voonzerő + Believe that I am important. Fontos embernek tartom magam.
  Attractiveness Társas voonzerő + Keep improving myself. Folyamatosan fejlesztem magamat.
  Attractiveness Társas voonzerő - Don't care about dressing nicely. Ne törődöm azzal, hogy szépen fel legyek öltözve.
  Attractiveness Társas voonzerő - Know that I am not a special person. Tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok különleges.
  Attractiveness Társas voonzerő - Don't like to get dressed up. Nem szeretem kicsípni magamat.
  Attractiveness Társas voonzerő - Pay no attention to my appearance. Nem figyelek a külsőmre.
  Attractiveness Társas voonzerő - Am not highly motivated to succeed. Nem érzek erős késztetést arra, hogy sikeresen teljesítsek.
           
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő + Am considered attractive by others. Mások vonzónak tartanak.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő + Attract attention from the opposite sex. Felkeltem az ellenkező nem figyelmét.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő + Have a pleasing physique. Jó alakom van.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő + Like to look at my body. Szeretem nézni a testemet.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő + Like to look at myself in the mirror. Szeretem nézni magamat a tükörben.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő + Like to show off my body. Szeretem mutogatni a testemet.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő - Don't consider myself attractive. Nem tartom magamat vonzónak.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő - Dislike looking at myself in the mirror. Nem szeretem nézni magamat a tükörben.
  Physical Attractiveness Fizikai vonzerő - Dislike looking at my body. Nem szeretem nézni a testemet.
           
  Capacity for Love Szeretetképesség + Am willing to take risks to establish a relationship. Kapcsolatteremtés céljából kockázatni is hajlandó vagyok. 
  Capacity for Love Szeretetképesség + Know that there are people in my life who care as much for me as for themselves.  Tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan emberek az életemben, akik ugyanannyira törődnek velem, mint saját magukkal.
  Capacity for Love Szeretetképesség + Know that some others accept my shortcomings.  Tudom, hogy egyesek a hiányosságaimmal együtt elfogadnak.
  Capacity for Love Szeretetképesség + Am the most important person in someone else's life.  Valaki számára én vagyok a legfontosabb ember a világon.
  Capacity for Love Szeretetképesség + Can express love to someone else.  Ki tudom fejezni a szeretetem mások iránt.
  Capacity for Love Szeretetképesség + Know someone whom I really care about as a person.  Van az életemben olyan személy, aki igazán fontos számomra.
  Capacity for Love Szeretetképesség - Do not easily share my feelings with others.  Nehezemre esik megosztani az érzéseimet másokkal.
  Capacity for Love Szeretetképesség - Feel isolated from other people. Elszigetelve érzem magam.
  Capacity for Love Szeretetképesség - Have difficulty accepting love from anyone. Nehezemre esik mások szeretetét elfogadni.
           
           
Önértékelés Self-esteem Pozitív önértékelés + Feel comfortable with myself. Jól érzem magam a bőrömben.
  Self-esteem Pozitív önértékelés + Just know that I will be a success. Pontosan tudom hogy sikerem lesz.
  Self-esteem Pozitív önértékelés + Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Self-esteem Pozitív önértékelés + Like to take responsibility for making decisions. Szeretek felelősséget vállalni a döntéseimért.
  Self-esteem Pozitív önértékelés + Know my strengths. Ismerem az erősségeimet.
  Self-esteem Pozitív önértékelés - Dislike myself. Nem kedvelem magam.
  Self-esteem Pozitív önértékelés - Am less capable than most people. Kevésbé vagyok tehetséges mint az emberek többsége.
  Self-esteem Pozitív önértékelés - Feel that my life lacks direction. Úgy érzem, céltalan az életem.
  Self-esteem Pozitív önértékelés - Question my ability to do my work properly. Bizonytalan vagyok abban, hogy megfelelően el tudom-e látni a munkámat.
  Self-esteem Pozitív önértékelés - Feel that I'm unable to deal with things. Úgy érzem, képtelen vagyok megbirkózni a dolgokkal.
           
  Happiness_2 Önelfogadás + Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Happiness_2 Önelfogadás + Feel comfortable with myself. Jól érzem magam a bőrömben.
  Happiness_2 Önelfogadás + Am very pleased with myself. Nagyon meg vagyok elégedve magammal.
  Happiness_2 Önelfogadás + Readily overcome setbacks. Könnyedén legyőzöm az akadályokat.
  Happiness_2 Önelfogadás - Often feel blue Gyakran vagyok rosszkedvű.
  Happiness_2 Önelfogadás - Dislike myself. Nem kedvelem magam.
  Happiness_2 Önelfogadás - Am often down in the dumps. Gyakran magam alatt vagyok.
  Happiness_2 Önelfogadás - Feel desperate. Kétségbe szoktam esni.
  Happiness_2 Önelfogadás - Worry about things. Aggódni szoktam a dolgok miatt.
  Happiness_2 Önelfogadás - Am filled with doubts about things. Tele vagyok kétségekkel a dolgokat illetően.
           
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés + Dislike being the center of attention. Nem szeretek a figyelem középpontjában állni.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés + Dislike talking about myself. Nem szívesen beszélek magamról.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés + Consider myself an average person. Átlagos embernek tartom magam.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés + Seldom toot my own horn. Ritkán magasztalom önmagam.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés - Believe that I am better than others. Hiszem, hogy jobb vagyok mint mások.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés - Think highly of myself. Nagyra tartom magam.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés - Have a high opinion of myself. Jó véleménnyel vagyok magamról.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés - Know the answers to many questions. Számtalan kérdésre tudom a választ.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés - Boast about my virtues. Kérkedem az erényeimmel.
  Humility/Modesty_1 Önleértékelés - Make myself the center of attention. Gondoskodni szoktam arról, hogy én álljak a figyelem középpontjában.
           
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése + Don't think that I'm better than other people. Nem tartom magam másoknál többre.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése + See myself as an average person. Átlagos embernek tekintem magam.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése + Am just an ordinary person. Csak egy átlagos ember vagyok. 
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése + Consider myself an average person. Átlagos embernek tartom magam.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése - Would like to have more power than other people. Szeretném, ha nagyobb hatalommal bírnék, mint mások.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése - Believe that I am better than others. Hiszem, hogy jobb vagyok mint mások.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése - Like to attract attention. Szeretem felhívni magamra a figyelmet.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése - Am more capable than most others. A legtöbb embernél ügyesebb vagyok.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése - Am likely to show off if I get the chance. Hajlamos vagyok dicsekedni, ha lehetőségem nyílik rá.
  Humility/Modesty_2 Átlagosság érzése - Boast about my virtues. Kérkedem az erényeimmel.
           
  Security Önbizalom + Feel comfortable with myself. Jól érzem magam a bőrömben.
  Security Önbizalom + Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Security Önbizalom + Think highly of myself. Nagyra tartom magam.
  Security Önbizalom + Carry out my plans. Amit eltervezek, véghez is viszem.
  Security Önbizalom + Complete tasks successfully. Sikeresen szoktam teljesíteni a feladataimat.
  Security Önbizalom - Dislike myself. Nem kedvelem magam.
  Security Önbizalom - Feel that my life lacks direction. Úgy érzem, céltalan az életem.
  Security Önbizalom - Often feel blue. Gyakran vagyok rosszkedvű.
  Security Önbizalom - Am filled with doubts about things. Tele vagyok kétségekkel a dolgokat illetően.
  Security Önbizalom - Retreat from others. Visszahúzódó vagyok.
           
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák + Question my ability to do my work properly. Bizonytalan vagyok abban, hogy megfelelően el tudom-e látni a munkámat.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák + Am filled with doubts about things. Tele vagyok kétségekkel a dolgokat illetően.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák + Am afraid that I will do the wrong thing. Félek, hogy nem azt fogom tenni, amit kell.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák + Dislike myself. Nem kedvelem magam.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák + Mess things up. El szoktam rontani a dolgokat.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák + Excel in nothing at all. Semmiben sem szoktam kimagaslóan teljesíteni.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák - Seldom feel blue. Ritkán vagyok rosszkedvű.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák - Feel comfortable with myself. Jól érzem magam a bőrömben.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák - Remain calm under pressure. Nyomás alatt is meg tudom őrizni a nyugalmam.
  Perfectionism and intrusive thoughts Önértékelési problémák - Complete tasks successfully. Sikeresen szoktam teljesíteni a feladataimat.
           
           
Társas kívánatosság Amiability Társas kiegyensúlyozottság + Seldom get mad. Ritkán gurulok dühbe.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság + Rarely get irritated. Ritkán bosszantanak fel a dolgok.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság + Seldom take offense. Ritkán szoktam megsértődni.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság + Rarely complain. Ritkán panaszkodom.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság + Am not easily annoyed. Nehezen leszek mérges.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság - Am often in a bad mood. Gyakran rossz a hangulatom.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság - Get angry easily. Könnyen fel lehet mérgesíteni.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság - Suspect hidden motives in others. Hátsó szándékot szoktam tulajdonítani az embereknek.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság - Have days when I'm mad at the world. Vannak napok, amikor az egész világra dühös vagyok.
  Amiability Társas kiegyensúlyozottság - Get out of control. El szoktam veszíteni az önuralmam.
           
  Warmth_1 Támogató attitűd + Know how to comfort others. Tudom hogyan tegyem felszabadulttá az embereket.
  Warmth_1 Támogató attitűd + Enjoy bringing people together. Szeretek összehozni embereket.
  Warmth_1 Támogató attitűd + Feel others' emotions. Bele tudom élni magam mások érzéseibe.
  Warmth_1 Támogató attitűd + Take an interest in other people's lives. Érdeklődöm más emberek élete iránt.
  Warmth_1 Támogató attitűd + Cheer people up. Felvidítom az embereket.
  Warmth_1 Támogató attitűd + Make people feel at ease. A társaságomban feloldódnak az emberek.
  Warmth_1 Támogató attitűd + Take time out for others. Szakítok időt másokra.
  Warmth_1 Támogató attitűd - Don't like to get involved in other people's problems. Nem szeretek belekeveredni más emberek problémáiba.
  Warmth_1 Támogató attitűd - Am not really interested in others. Nem igazán érdekelnek mások.
  Warmth_1 Támogató attitűd - Try not to think about the needy. Igyekszem nem gondolni a szűkölködőkre.
           
  Friendliness_1 Barátkozás + Make friends easily. Könnyen barátkozom.
  Friendliness_1 Barátkozás + Warm up quickly to others. Könnyen összemelegszem másokkal.
  Friendliness_1 Barátkozás + Feel comfortable around people. Jól érzem magamat ha emberek vesznek körül.
  Friendliness_1 Barátkozás + Act comfortably with others. Fesztelenül viselkedem mások társaságában.
  Friendliness_1 Barátkozás + Cheer people up. Felvidítom az embereket.
  Friendliness_1 Barátkozás - Am hard to get to know. Nem könnyű közelebbről megismerni.
  Friendliness_1 Barátkozás - Often feel uncomfortable around others. Gyakran feszélyezve érzem magam mások társaságában.
  Friendliness_1 Barátkozás - Avoid contacts with others. Kerülöm a másokkal való érintkezést.
  Friendliness_1 Barátkozás - Am not really interested in others. Nem igazán érdekelnek mások.
  Friendliness_1 Barátkozás - Keep others at a distance. Távol tartom magamtól az embereket.
           
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés + Feel comfortable around people. Jól érzem magamat ha emberek vesznek körül.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés + Talk to a lot of different people at parties. A bulikon sok, különféle emberrel beszélek.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés + Don't mind being the center of attention. Nem bánom, ha a figyelem középpontjában vagyok.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés + Make friends easily. Könnyen barátkozom.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés + Start conversations. Én kezdem a társalgást.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés - Find it difficult to approach others. Nehezemre esik másokhoz közelíteni.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés - Often feel uncomfortable around others. Gyakran feszélyezve érzem magam mások társaságában.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés - Have little to say. Nem sok mondanivalóm szokott lenni.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés - Am quiet around strangers. Csödben maradok ha idegenek vesznek körül.
  Friendliness_2 Társas kezdeményezés - Keep in the background. Háttérbe szoktam húzódni.
           
  Good Nature Társbizalom + Feel lucky most of the time. Az esetek többségében szerencsésnek érzem magam.
  Good Nature Társbizalom - Get upset easily. Könnyen felzaklatnak a dolgok.
  Good Nature Társbizalom - Believe that people are essentially evil. Úgy vélem, az emberek alapvetően gonoszak.
  Good Nature Társbizalom - Get irritated easily. Könnyen fel lehet bosszantani.
  Good Nature Társbizalom - Am easily disturbed. Könnyen felkavarnak a dolgok.
  Good Nature Társbizalom - Often express doubts. Gyakran adok hangot a kételyeimnek.
  Good Nature Társbizalom - Get fed up easily. Könnyen lesz elegem a dolgokból.
  Good Nature Társbizalom - Get annoyed at the slightest provocation. A legkisebb apróság is az idegeimre tud menni.
  Good Nature Társbizalom - Am put off by unexpected events. Kedvemet szegik a váratlan események.
  Good Nature Társbizalom - See other people as my competitors. Vetélytársként tekintek a többi emberre.
           
  Pleasantness Társas kellemesség + Am easy to satisfy. Könnyű a megelégedésemre tenni.
  Pleasantness Társas kellemesség + Have a good word for everyone. Mindenkihez van egy jó szavam.
  Pleasantness Társas kellemesség + Am on good terms with nearly everyone. Majdnem mindenkivel jó viszonyban vagyok.
  Pleasantness Társas kellemesség + Trust others. Megbízom az emberekben.
  Pleasantness Társas kellemesség + Respect others. Tisztelem a másik embert.
  Pleasantness Társas kellemesség + Trust what people say. El szoktam hinni, amit mondanak.
  Pleasantness Társas kellemesség - Am hard to satisfy. Nem könnyű a megelégedésemre tenni.
  Pleasantness Társas kellemesség - Am quick to judge others. Gyorsan ítélkezem mások felett.
  Pleasantness Társas kellemesség - Insult people. Meg szoktam sérteni az embereket.
  Pleasantness Társas kellemesség - Find it hard to forgive others. Nehezen bocsátok meg másoknak.
  Pleasantness Társas kellemesség - Contradict others. Ellent szoktam mondani.
  Pleasantness Társas kellemesség - Criticize others' shortcomings. Kritizálni szoktam másokat a hiányosságaik miatt.
           
  Politeness Társtisztelet + Do a lot in my spare time. A szabadidőmben is sok dolgot végzek.
  Politeness Társtisztelet + Respect the opinions of others. Tiszteletben tartom mások véleményét.
  Politeness Társtisztelet - Am easily put out. Könnyen ki lehet hozni a sodromból.
  Politeness Társtisztelet - Do things behind other people's backs. Különböző dolgokat művelek mások háta mögött.
  Politeness Társtisztelet - Back out at the last moment. Az utolsó pillanatban ki szoktam hátrálni.
  Politeness Társtisztelet - Get annoyed with others' behaviors. Az emberek az idegeimre szoktak menni a viselkedésükkel.
  Politeness Társtisztelet - Break my promises. Meg szoktam szegni az ígéreteimet.
  Politeness Társtisztelet - Cut conversations short. Rövidre szoktam zárni a beszélgetéseket.
  Politeness Társtisztelet - Hang up the phone on people. Le szoktam csapni a telefonkagylót.
  Politeness Társtisztelet - Scheme against others. Ármánykodni szoktam mások ellen.
  Politeness Társtisztelet - Don't put a lot of thought into things. Nem szoktam alaposan végiggondolni a dolgokat.
           
           
Altruizmus és megbocsátás Altruism Altruizmus + Make people feel welcome. Szívélyes fogadtatásban szoktam részesíteni az embereket.
  Altruism Altruizmus + Anticipate the needs of others. Megérzem, hogy a másiknak mire van szüksége.
  Altruism Altruizmus + Love to help others. Szeretek másoknak segíteni.
  Altruism Altruizmus + Am concerned about others. Törődök másokkal.
  Altruism Altruizmus + Have a good word for everyone. Mindenkihez van egy jó szavam.
  Altruism Altruizmus - Look down on others. Lenézem az embereket.
  Altruism Altruizmus - Am indifferent to the feelings of others. Közömbös vagyok mások érzései iránt.
  Altruism Altruizmus - Make people feel uncomfortable. Feszélyezem az embereket.
  Altruism Altruizmus - Turn my back on others. Hátat fordítok az embereknek.
  Altruism Altruizmus - Take no time for others. Nem szakítok időt másokra.
           
  Warmth_2 Törődés másokkal + Am interested in people. Érdekelnek az emberek.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Make people feel at ease. A társaságomban feloldódnak az emberek.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Know how to comfort others. Tudom hogyan tegyem felszabadulttá az embereket.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Inquire about others' well-being. Érdeklődni szoktam mások hogyléte felől.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Take time out for others. Szakítok időt másokra.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Make people feel welcome. Szívélyes fogadtatásban szoktam részesíteni az embereket.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Show my gratitude. Ki szoktam fejezni a hálámat.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Make others feel good. A társaságomban jól érzik magukat az emberek.
  Warmth_2 Törődés másokkal + Feel others' emotions. Bele tudom élni magam mások érzéseibe.
  Warmth_2 Törődés másokkal - Am not really interested in others. Nem igazán érdekelnek mások.
  Warmth_2 Törődés másokkal - Rarely smile. Ritkán mosolygok.
           
  Nurturance Gondoskodás + Have a soft heart. Lágyszívű vagyok.
  Nurturance Gondoskodás + Go out of my way for others. Fáradtságot nem kímélve teszek másokért.
  Nurturance Gondoskodás + Think of others first. Először mindig másokra gondolok.
  Nurturance Gondoskodás + Will do anything for others. Bármit megteszek a másikért.
  Nurturance Gondoskodás + Like to please others. Szeretek örömet szerezni másoknak.
  Nurturance Gondoskodás + Wouldn't harm a fly. A légynek se tudnék ártani.
  Nurturance Gondoskodás - Make enemies. Ellenségeket szerzek magamnak.
  Nurturance Gondoskodás - Oppose authority. Szembeszegülök a tekintéllyel.
  Nurturance Gondoskodás - Believe that I am better than others. Hiszem, hogy jobb vagyok mint mások.
  Nurturance Gondoskodás - Seek danger. Keresem a veszélyt.
  Nurturance Gondoskodás - Put people under pressure. Nyomást gyakorlok az emberekre.
  Nurturance Gondoskodás - Try to outdo others. Igyekszem felülmúlni a másikat.
  Nurturance Gondoskodás - Believe only in myself. Csakis magamban hiszek.
           
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Am never too busy to help a friend. Mindig szakítok időt arra, hogy a barátaimnak segítsek, bármennyire elfoglalt legyek is.
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Go out of my way to cheer up people who appear down. Fáradtságot nem kímélve próbálom felvidítani azokat, akik maguk alatt vannak.
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Love to make other people happy.  Szeretek boldoggá tenni az embereket.
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Helped a neighbor in the last month.  Az elmúlt hónapban legalább egy alkalommal segítettem valamelyik szomszédomnak.
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Get as excited about the good fortunes of others as I am about my own.  Legalább annyira örülök mások szerencséjének, mint a sajátomnak.
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Call my friends when they are sick. Fel szoktam hívni a barátaimat telefonon, ha tudom, hogy betegek.
  Generosity / Kindness Segítőkészség + Love to let others share the spotlight.  Szeretek megosztani másokkal a szereplési lehetőséget.
  Generosity / Kindness Segítőkészség - Get impatient when others talk to me about their problems.  Elvesztem a türelmem, ha panaszkodnak nekem.
  Generosity / Kindness Segítőkészség - Try not to do favors for others. Igyekszem senkinek sem szívességet tenni.
  Generosity / Kindness Segítőkészség - Am only kind to others if they have been kind to me. Kizárólag azokhoz vagyok kedves, akik velem is kedvesek.
           
  Responsibility_2 Önzetlenség + Return extra change when a cashier makes a mistake. Ha a pénztáros többet ad vissza, vissza szoktam adni, ami nem illet meg.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Try to forgive and forget. Igyekszem megbocsátani és fátylat borítani a múltra.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Like to be of service to others. Szívesen állok mások szolgálatára.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Act according to my conscience. A lelkiismeretem szerint szoktam cselekedni.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Anticipate the needs of others. Megérzem, hogy a másiknak mire van szüksége.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Take others' interests into account. Tekintettel vagyok mások érdekeire.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Am polite to strangers. Udvarias vagyok az idegenekkel is.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Am able to cooperate with others. Együtt tudok működni másokkal.
  Responsibility_2 Önzetlenség + Appreciate people who wait on me. Méltányolom, ha valaki kiszolgál.
  Responsibility_2 Önzetlenség - Try not to think about the needy. Igyekszem nem gondolni a szűkölködőkre.
           
  Compassion Bosszúállás elutasítása + Try to forgive and forget. Igyekszem megbocsátani és fátylat borítani a múltra.
  Compassion Bosszúállás elutasítása + Accept others' weaknesses. Elfogadom mások hiányosságait.
  Compassion Bosszúállás elutasítása + Am inclined to forgive others. Hajlamos vagyok megbocsátani.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Hold a grudge. Haragtartó vagyok.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Do things out of revenge. Bizonyos dolgokat bosszúból teszek.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Find it hard to forgive others. Nehezen bocsátok meg másoknak.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Get back at others. Megtorlom a sérelmeimet.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Get even with others. Elégtételt szoktam venni.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Get angry easily. Könnyen fel lehet mérgesíteni.
  Compassion Bosszúállás elutasítása - Look down on others. Lenézem az embereket.
           
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Let bygones be bygones.  Nem szoktam felhánytorgatni a múltat.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Never seek vengeance.  Sohasem törekszem bosszúra.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Allow others to make a fresh start. Mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy tiszta lappal indítson.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Believe that it is best to forgive and forget.  Hiszek abban, hogy a legjobb megbocsátani és fátylat borítani a múltra.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Don't try to get even.  Nem próbálok elégtételt venni.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Hate to see anyone suffer, even my worst enemy.  A legádázabb ellenségemnek se kívánnám, hogy szenvedjen.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség + Try to respond with understanding when someone treats me badly. Próbálok akkor is megértő lenni, ha valaki rosszul bánik velem.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség - Hold grudges.  Haragtartó vagyok.
  Forgiveness/ Mercy  Megbocsátási képesség - Do not give anyone a second chance to hurt me. Senkinek sem adok még egy esélyt, ha megbánt.
           
           
Bizalom másokban Distrust_1 Bizalmatlanság + Feel attacked by others. Támadva szoktam érezni magam.
  Distrust_1 Bizalmatlanság + Feel short-changed in life. Úgy érzem, igazságtalanul bánik velem az élet.
  Distrust_1 Bizalmatlanság + Suspect hidden motives in others. Hátsó szándékot szoktam tulajdonítani az embereknek.
  Distrust_1 Bizalmatlanság + Distrust people. Nem bízom meg az emberekben.
  Distrust_1 Bizalmatlanság + Feel that people have a hard time understanding me. Úgy érzem, hogy az emberek nehezen értenek meg.
  Distrust_1 Bizalmatlanság + Dislike myself. Nem kedvelem magam.
  Distrust_1 Bizalmatlanság + Am wary of others. Gyanakvó vagyok az emberekkel szemben.
  Distrust_1 Bizalmatlanság - Act comfortably with others. Fesztelenül viselkedem mások társaságában.
  Distrust_1 Bizalmatlanság - Trust what people say. El szoktam hinni, amit mondanak.
  Distrust_1 Bizalmatlanság - Trust others. Megbízom az emberekben.
           
  Distrust_2 Gyanakvás + Find it hard to forgive others. Nehezen bocsátok meg másoknak.
  Distrust_2 Gyanakvás + Suspect hidden motives in others. Hátsó szándékot szoktam tulajdonítani az embereknek.
  Distrust_2 Gyanakvás + Am wary of others. Gyanakvó vagyok az emberekkel szemben.
  Distrust_2 Gyanakvás + Distrust people. Nem bízom meg az emberekben.
  Distrust_2 Gyanakvás + Believe that people seldom tell you the whole truth. Hiszem, hogy az emberek ritkán mondják meg neked a teljes igazságot.
  Distrust_2 Gyanakvás + Believe that people are essentially evil. Úgy vélem, az emberek alapvetően gonoszak.
  Distrust_2 Gyanakvás - Trust what people say. El szoktam hinni, amit mondanak.
  Distrust_2 Gyanakvás - Trust others. Megbízom az emberekben.
  Distrust_2 Gyanakvás - Believe that others have good intentions. Jó szándékúnak tartom az embereket.
  Distrust_2 Gyanakvás - Believe that people are basically moral. Hiszek abban, hogy az emberek alapvetően erkölcsösek.
           
  Satisfaction Társas elégedetlenség + Know how to enjoy myself. Tudom, hogyan érezzem jól magam.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Feel short-changed in life. Úgy érzem, igazságtalanul bánik velem az élet.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Feel that people have a hard time understanding me. Úgy érzem, hogy az emberek nehezen értenek meg.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Feel attacked by others. Támadva szoktam érezni magam.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Suspect hidden motives in others. Hátsó szándékot szoktam tulajdonítani az embereknek.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Am not in the mood for anything. Nincs mindig mindenhez hangulatom.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Let myself be used. Hagyom, hogy kihasználjanak.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Am embarrassed to have people see my home. Szégyellem mások előtt az otthonomat.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - Withhold information from others. Vissza szoktam tartani az információkat.
  Satisfaction Társas elégedetlenség - See events as unavoidable. Elkerülhetetlennek tartom a különböző eseményeket.
           
  Trust_1 Törődő bizalom + Trust what people say. El szoktam hinni, amit mondanak.
  Trust_1 Törődő bizalom + Trust others. Megbízom az emberekben.
  Trust_1 Törődő bizalom + Like to be of service to others. Szívesen állok mások szolgálatára.
  Trust_1 Törődő bizalom + Am nice to store clerks. A boltban udvarias vagyok az eladókkal.
  Trust_1 Törődő bizalom + Try to maintain a pleasant atmosphere. Igyekszem kellemes légkört teremteni magam körül.
  Trust_1 Törődő bizalom + Acknowledge others' accomplishments. El szoktam ismerni mások teljesítményét.
  Trust_1 Törődő bizalom - Feel little concern for others. Nem különösebben szoktam aggódni mások miatt.
  Trust_1 Törődő bizalom - Can't be bothered with other's needs. Nem törődöm mások szükségleteivel.
  Trust_1 Törődő bizalom - Distrust people. Nem bízom meg az emberekben.
  Trust_1 Törődő bizalom - Pretend to be concerned for others. Csak tettetem, hogy aggódok másokért.
  Trust_1 Törődő bizalom - Disregard the opinions of others. Nem szoktam figyelembe venni mások véleményét.
  Trust_1 Törődő bizalom - Obstruct others' plans. Akadályozni szoktam másokat a terveik megvalósításában.
           
  Trust_2 Általános bizalom + Trust others. Megbízom az emberekben.
  Trust_2 Általános bizalom + Believe that others have good intentions. Jó szándékúnak tartom az embereket.
  Trust_2 Általános bizalom + Trust what people say. El szoktam hinni, amit mondanak.
  Trust_2 Általános bizalom + Believe that people are basically moral. Hiszek abban, hogy az emberek alapvetően erkölcsösek.
  Trust_2 Általános bizalom + Believe in human goodness. Hiszek az emberi jóságban.
  Trust_2 Általános bizalom + Think that all will be well. Úgy gondolom, minden rendben lesz.
  Trust_2 Általános bizalom - Distrust people. Nem bízom meg az emberekben.
  Trust_2 Általános bizalom - Suspect hidden motives in others. Hátsó szándékot szoktam tulajdonítani az embereknek.
  Trust_2 Általános bizalom - Am wary of others. Gyanakvó vagyok az emberekkel szemben.
  Trust_2 Általános bizalom - Believe that people are essentially evil. Úgy vélem, az emberek alapvetően gonoszak.
           
           
Empátia Empathic concern Empátia mint jótékonyság + Am concerned about others. Törődök másokkal.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság + Feel sympathy for those who are worse off than myself. Együttérzek azokkal akiknek rosszabbul megy a soruk mint nekem.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság + Sympathize with the homeless. Együtt érzek a hajléktalanokkal.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság + Believe that criminals should receive help rather than punishment. Úgy gondolom, a bűnözőkön inkább segíteni kellene, mint megbüntetni őket.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság + Believe that the poor deserve our sympathy. Hiszem, hogy a szegény megérdemli az együttérzésünket.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság - Feel little concern for others. Nem különösebben szoktam aggódni mások miatt.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság - Have no sympathy for criminals. Nincs bennem semmi együttérzés a bűnözők iránt.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság - Look down on any weakness. Mindeféle gyengeséget lenézek.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság - Don't like to get involved in other people's problems. Nem szeretek belekeveredni más emberek problémáiba.
  Empathic concern Empátia mint jótékonyság - Have little sympathy for the unemployed. Nem érzek együtt a munkanélkülivel.
           
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Feel others' emotions. Bele tudom élni magam mások érzéseibe.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Suffer from others' sorrows. Szenvedek mások bánatától.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Am deeply moved by others' misfortunes. Mélyen megindít mások szerencsétlensége.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Am easily moved to tears. Könnyen meghatódom.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Cry easily. Könnyen sírok.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Experience my emotions intensely. Intenzíven élem meg az érzéseimet.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele + Feel spiritally connected to other people. Úgy érzem, hogy lelki kapcsolatom van másokkal.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele - Don't understand people who get emotional. Nem értem azokat, akik könnyen elérzékenyülnek.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele - Am not interested in other people's problems. Nem érdekelnek mások gondjai.
  Empathy Empátia mint érzések átvétele - Seldom get emotional. Ritkán érzékenyülök el.
           
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés + Sympathize with the homeless. Együtt érzek a hajléktalanokkal.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés + Feel sympathy for those who are worse off than myself. Együttérzek azokkal akiknek rosszabbul megy a soruk mint nekem.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés + Value cooperation over competition. Az együttműködést többre értékelem a versengésnél.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés + Suffer from others' sorrows. Szenvedek mások bánatától.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés - Am not interested in other people's problems. Nem érdekelnek mások gondjai.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés - Tend to dislike soft-hearted people. Általában nem kedvelem a lágyszívű embereket.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés - Believe in an eye for an eye. Vallom, hogy szemet szemért, fogat fogért.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés - Try not to think about the needy. Igyekszem nem gondolni a szűkölködőkre.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés - Believe people should fend for themselves. Úgy vélem, mindenkinek gondoskodnia kell önmagáról.
  Sympathy Empátia mint énbehelyettesítés - Can't stand weak people. Ki nem állhatom a gyenge embereket.
           
  Understanding Érzelmi megértés + Sympathize with others' feelings. Együtt tudok érezni másokkal.
  Understanding Érzelmi megértés + Respect others' feelings. Tiszteletben tartom mások érzéseit.
  Understanding Érzelmi megértés + Take others' interests into account. Tekintettel vagyok mások érdekeire.
  Understanding Érzelmi megértés + Like to be of service to others. Szívesen állok mások szolgálatára.
  Understanding Érzelmi megértés + Appreciate the viewpoints of others. Méltányolni szoktam mások álláspontját.
  Understanding Érzelmi megértés - Feel little concern for others. Nem különösebben szoktam aggódni mások miatt.
  Understanding Érzelmi megértés - Am not interested in other people's problems. Nem érdekelnek mások gondjai.
  Understanding Érzelmi megértés - Am indifferent to the feelings of others. Közömbös vagyok mások érzései iránt.
  Understanding Érzelmi megértés - Take no time for others. Nem szakítok időt másokra.
  Understanding Érzelmi megértés - Can't be bothered with other's needs. Nem törődöm mások szükségleteivel.
           
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás + Am deeply moved by others' misfortunes. Mélyen megindít mások szerencsétlensége.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás + Am easily moved to tears. Könnyen meghatódom.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás + Suffer from others' sorrows. Szenvedek mások bánatától.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás + Am upset by the misfortunes of strangers. Kiborulok az idegenek szerencsétlenségén.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás + Would be upset if I saw an injured animal. Kiborulnék, ha egy sebesült állatot látnék.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás - Am calm even in tense situations. Feszült helyzetekben is higgadt vagyok.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás - Am not easily disturbed by events. Nem zaklatnak fel könnyen a különböző események.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás - Am unaffected by the suffering of others. Nincs rám hatással mások szenvedése.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás - Rarely cry during sad movies. Ritkán sírok szomorú film alatt.
  Responsive Distress Negatív érzelmi bevonódás - Remain calm during emergencies. Vészhelyzetben nyugodt maradok.
           
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás + Like to watch children open presents. Szeretem nézni amikor a gyerekek kinyitják az ajándékokat.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás + Usually end up laughing if the people around me are laughing. Általában befejezem a nevetést ha a körülöttem lévő emberek nevetnek.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás + Feel other people's joy. Érzem más emberek örömét.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás + Get caught up in the excitement when others are celebrating. Elfog az izgalom amikor mások ünnepelnek.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás + Am strongly influenced by the good moods of others. Nagyon befolyásol mások jó hangulata.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás + Find it hard to stay in a bad mood if the people around me are happy. Nehezen tudom megőrizni a rossz hangulatomat ha az emberek körülöttem boldogok.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás - Dislike being around happy people when I'm feeling sad. Nem szeretem ha boldog emberek vesznek körül amikor szomorú vagyok.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás - Am unaffected by other people's happiness. Nincs rám hatással más emberek boldogsága. 
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás - Rarely get caught up in the excitement. Ritkán fog el az izgalom.
  Responsive Joy Pozitív érzelmi bevonódás - Dislike children's birthday parties. Nem szeretem a gyerekek születésnapi bulijait.
           
           
Érzékenység, fogékonyság Romanticism Romantikusság + See beauty in things that others might not notice. Olyan dolgokban is meglátom a szépséget, amelyben mások esetleg nem.
  Romanticism Romantikusság + Am passionate about causes. Szenvedélyesen viszonyulok bizonyos társadalmi ügyekhez.
  Romanticism Romantikusság + Am inexplicably happy some of the time. Néha érthetetlen okból vagyok boldog.
  Romanticism Romantikusság + Express childlike joy. Úgy tudok örülni, mint egy gyerek.
  Romanticism Romantikusság + Enjoy examining myself and my life. Szeretem megvizsgálni magamat és az életemet.
  Romanticism Romantikusság + Am passionate about anything I'm involved in. Szenvedélyes vagyok mindenben, amiben részt veszek.
  Romanticism Romantikusság + Love flowers. Szeretem a virágokat.
  Romanticism Romantikusság - Rarely look for a deeper meaning in things. Ritkán keresem a dolgok mélyebb értelmét.
  Romanticism Romantikusság - Do not like poetry. Nem szeretem a költészetet.
           
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Cry during movies. Szoktam filmeken sírni.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Don't like action movies. Nem szeretem az akciófilmeket.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Dislike competing with others. Nem szívesen versengek másokkal.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Love flowers. Szeretem a virágokat.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Cry easily. Könnyen sírok.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Suffer from others' sorrows. Szenvedek mások bánatától.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Sympathize with others' feelings. Együtt tudok érezni másokkal.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság + Remember my friends' birthdays. Nem szoktam megfeledkezni a barátaim születésnapjáról.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság - Do not enjoy watching dance performances. Nem szeretem a táncos előadásokat.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság - Know how things work. Tudom, hogyan működnek a dolgok.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság - Don't understand people who get emotional. Nem értem azokat, akik könnyen elérzékenyülnek.
  Sentimentality Érzelmi fogékonyság - Enjoy games of strategy. Élvezem a stratégiajátékokat.
           
  Tenderness Érzelmi törődés + Suffer from others' sorrows. Szenvedek mások bánatától.
  Tenderness Érzelmi törődés + Listen to my heart rather than my brain. Inkább a szívemre hallgatok, mint az eszemre.
  Tenderness Érzelmi törődés + Love children's movies. Szeretem a gyerekfilmeket.
  Tenderness Érzelmi törődés + Want to please others. Örömet akarok szerezni másoknak.
  Tenderness Érzelmi törődés + Remember my friends' birthdays. Nem szoktam megfeledkezni a barátaim születésnapjáról.
  Tenderness Érzelmi törődés + Cherish mementos. Nagy becsben tartom a személyes emléktárgyaimat.
  Tenderness Érzelmi törődés + Want to mean something to others. Fontos számomra, hogy jelentsek valamit másoknak.
  Tenderness Érzelmi törődés + [Believe crying helps me feel better.] [Úgy gondolom, a sírás segít, hogy jobban érezzem magam.]
  Tenderness Érzelmi törődés + [Show my feelings.] (Kimutatom az érzéseimet.)
  Tenderness Érzelmi törődés - Don't understand people who get emotional. Nem értem azokat, akik könnyen elérzékenyülnek.
  Tenderness Érzelmi törődés - [Don't get excited about things.] [Nem tudnak izgalomba hozni a dolgok.]
  Tenderness Érzelmi törődés - [Don't call people just to talk.] [Nem szoktam csak azért telefonálni, hogy csevegjek valakivel.]
  Tenderness Érzelmi törődés - [Don't care about dressing nicely.] (Nem törődöm azzal, hogy szépen fel legyek öltözve.)
           
  Sensitivity Érzelmi érzékenység + Like to read. Szeretek olvasni.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység + Enjoy discussing movies and books with others. Szeretek könyvekről és filmekről beszélgetni.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység + Read a lot. Sokat olvasok.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység + Don't like action movies. Nem szeretem az akciófilmeket.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység + Cry during movies. Szoktam filmeken sírni.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység + Love flowers. Szeretem a virágokat.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység - Do not enjoy watching dance performances. Nem szeretek tánc előadásokat nézni.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység - Do not like poetry. Nem szeretem a költészetet.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység - Dislike works of fiction. Nem szeretem a kitalált dolgokat.
  Sensitivity Érzelmi érzékenység - Rarely notice my emotional reactions. Ritkán tudatosulnak bennem az érzelmi reakcióim.
           
  Reflection Esztétikai fogékonyság + See beauty in things that others might not notice. Olyan dolgokban is meglátom a szépséget, amelyben mások esetleg nem.
  Reflection Esztétikai fogékonyság + Take time to reflect on things. Szánok időt arra, hogy visszatekintve elmélkedjek a dolgokon.
  Reflection Esztétikai fogékonyság + Make beautiful things. Szép dolgokat szoktam készíteni.
  Reflection Esztétikai fogékonyság + Enjoy the beauty of nature. Élvezem a természet szépségét.
  Reflection Esztétikai fogékonyság + Enjoy discussing movies and books with others. Szeretek könyvekről és filmekről beszélgetni.
  Reflection Esztétikai fogékonyság + [Like music.] [Szeretem a zenét.]
  Reflection Esztétikai fogékonyság + [Love flowers.] (Szeretem a virágokat.)
  Reflection Esztétikai fogékonyság + [Love beautiful things.] [Szeretem a szép dolgokat.]
  Reflection Esztétikai fogékonyság - Do not like concerts. Nem szeretem a koncerteket.
  Reflection Esztétikai fogékonyság - [Do not enjoy watching dance performances.] [Nem szeretem a táncos előadásokat.]
           
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Feel it's important to live in a world of beauty. Fontos számomra, hogy olyan világban éljek, ahol szépség uralkodik.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Can become tearful thinking of the goodness of others. Könnyekig tud hatni, ha a másokban lakozó jóságra gondolok.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Experience deep emotions when I see beautiful things. Mély érzelmeket kelt bennem a szép dolgok látványa.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Have been left speechless by the beauty depicted in a movie. Előfordult már, hogy a szavam is elakadt, ha valami szépet láttam egy filmben.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Appreciate all forms of art. A művészet minden formáját nagyra értékelem.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Am in awe of simple things in life that others might take for granted. Olyan apróságok is áhítatot ébresztenek bennem, amelyeket mások jelentéktelennek tartanak.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség + Crave the experience of great art. Szomjazom az élményt, amelyet a magasztos művészet tud kelteni az emberben.
  Appreciation of Beauty Szépség értékelési képesség - Fail to notice beauty until others comment on it.  Amíg fel nem hívják rá a figyelmem, fel sem tűnik a dolgok szépsége.
           
           
Társas függőség, önállóság Dependence_1 Önalávetés + Try to please everyone. Mindenkinek a kedvében járok.
  Dependence_1 Önalávetés + Follow directions. Követni szoktam az utasításokat.
  Dependence_1 Önalávetés + Do what others want me to do. Azt teszem, amit mások akarnak.
  Dependence_1 Önalávetés + Hate to seem pushy. Nem szeretek mások szemében erőszakosnak vagy tolakodónak tűnni.
  Dependence_1 Önalávetés + Follow orders. Követem a parancsokat.
  Dependence_1 Önalávetés - Don't care what others think. Nem érdekel, mások mit gondolnak.
  Dependence_1 Önalávetés - Quickly recognize possibilities. Gyorsan felismerem a lehetőségeket.
  Dependence_1 Önalávetés - Give in to no one. Senkinek sem adom be a derekam.
  Dependence_1 Önalávetés - Want to be different from others. Más akarok lenni mint a többiek.
  Dependence_1 Önalávetés - Believe only in myself. Csakis magamban hiszek.
           
  Adaptability Alkalmazkodás + Am good at taking advice. Könnyen meg tudom fogadni mások tanácsát.
  Adaptability Alkalmazkodás + Adapt easily to new situations. Könnyen alkalmazkodom az új helyzetekhez.
  Adaptability Alkalmazkodás + Can stand criticism. Bírom a kritikát.
  Adaptability Alkalmazkodás - Am a bad loser. Nem tudok méltósággal veszíteni.
  Adaptability Alkalmazkodás - Want to have the last word. Fontos számomra, hogy az enyém legyen az utolsó szó.
  Adaptability Alkalmazkodás - Can't stand being contradicted. Nem bírom elviselni, ha ellentmondanak.
  Adaptability Alkalmazkodás - Put down others' proposals. Kritizálni szoktam mások javaslatait.
  Adaptability Alkalmazkodás - Don't tolerate critics. Nem tűröm meg a kritikus embereket.
           
  Dependence_2 Támaszigény + Need reassurance. Szükségem van bíztatásra.
  Dependence_2 Támaszigény + Let myself be influenced by others. Hagyni szoktam magam befolyásolni.
  Dependence_2 Támaszigény + Need the approval of others. Igénylem mások helyeslését.
  Dependence_2 Támaszigény + Need protection. Oltalomra van szükségem.
  Dependence_2 Támaszigény + Often need help. Gyakran van szükségem segítségre.
  Dependence_2 Támaszigény + Show my sadness. Kimutatom, ha bánatos vagyok.
  Dependence_2 Támaszigény + Suspect that my facial expressions give me away when I feel sad. Gyanítom, hogy az arckifejezésem mindent elárul, ha szomorú vagyok.
  Dependence_2 Támaszigény + Seek support. Igénylem a támogatást.
  Dependence_2 Támaszigény + Can't do without the company of others. Nem bírok meglenni társaság nélkül.
  Dependence_2 Támaszigény + Want to be liked. Azt akarom, hogy kedveljenek az emberek.
           
  Independence Individualizmus + Don't care what others think. Nem érdekel, mások mit gondolnak.
  Independence Individualizmus + Don't care about dressing nicely. Nem törődöm azzal, hogy szépen fel legyek öltözve.
  Independence Individualizmus + Feel it's OK that some people don't like me. Elfogadom, hogy néhány ember nem kedvel.
  Independence Individualizmus + Sail my own course. A magam útját járom.
  Independence Individualizmus - Love to be complimented. Szeretem, ha dicsérnek.
  Independence Individualizmus - Need the approval of others. Igénylem mások helyeslését.
  Independence Individualizmus - Need reassurance. Szükségem van bíztatásra.
  Independence Individualizmus - Want to be liked. Azt akarom, hogy kedveljenek az emberek.
  Independence Individualizmus - Believe appearances are important. Adok a külsőségekre.
  Independence Individualizmus - Seek support. Igénylem a támogatást.
           
  Locus of Control  Kontrollhely + Believe that my success depends on ability rather than luck. Hiszem, hogy a sikerem a inkább a tehetségemtől mintsem a szerencsétől függ.
  Locus of Control  Kontrollhely - Believe that unfortunate events occur because of bad luck. Hiszem, hogy a szerencsétlen események a balszerencse miatt történnek.
  Locus of Control  Kontrollhely - Believe that the world is controlled by a few powerful people. Hiszem, hogy a világot néhány hatalmas ember irányítja.
  Locus of Control  Kontrollhely - Believe some people are born lucky. Hiszem, hogy néhány ember szerencsésnek születik.
  Locus of Control  Kontrollhely - Believe in the power of fate. Hiszek a végzet hatalmában.
           
  Reclusiveness Mások kizárása + Like to be alone. Szeretek egyedül lenni.
  Reclusiveness Mások kizárása + Prefer to do things by myself. Szívesebben végzem egymagam a dolgokat.
  Reclusiveness Mások kizárása + Go my own way. A saját fejem után megyek.
  Reclusiveness Mások kizárása + Enjoy spending time by myself. Szeretem egyedül tölteni az időmet.
  Reclusiveness Mások kizárása + Dislike being complimented. Nem szeretem, ha dicsérnek.
  Reclusiveness Mások kizárása + Live in a world of my own. Megvan a saját kis világom.
  Reclusiveness Mások kizárása - Don't like being away from civilization. Nem szeretek távol lenni a világtól.
  Reclusiveness Mások kizárása - Keep my hair fashionable. Ügyelek arra, hogy mindig divatos legyen a hajam.
  Reclusiveness Mások kizárása - Can't do without the company of others. Nem bírok meglenni társaság nélkül.
  Reclusiveness Mások kizárása - Keep myself well-groomed. Ügyelek arra, hogy jól ápolt legyek.
           
  Self-sufficiency  Autonómia + Act without consulting others. Anélkül cselekszem, hogy kikérném mások véleményét.
  Self-sufficiency  Autonómia + Do things men traditionally do. Csinálok hagyományosan férfias dolgokat.
  Self-sufficiency  Autonómia + Do things my own way. A saját tetszésem szerint csinálom a dolgokat.
  Self-sufficiency  Autonómia + Make decisions quickly. Gyorsan meghozom a döntéseket.
  Self-sufficiency  Autonómia + Believe that events in my life are determined only by me. Úgy vélem, az életem eseményeit kizárólag én határozom meg.
  Self-sufficiency  Autonómia - Need protection. Oltalomra van szükségem.
  Self-sufficiency  Autonómia - Often need help. Gyakran van szükségem segítségre.
  Self-sufficiency  Autonómia - Talk about my worries. Meg szoktam osztani az aggodalmaimat másokkal.
  Self-sufficiency  Autonómia - Let myself be directed by others. Hagyom, hogy mások irányítsanak engem.
  Self-sufficiency  Autonómia - Am easily moved to tears. Könnyen meghatódom.

Reference

Vass, Z. (2009). Az IPIP tematikus csoportosítása és pszichológiai jelentéstartalma. http://www.zoltanvass.hu .

Return to the Item Translations Page