Hungarian Translation of IPIP Scales Related to Teamwork

Provided by Zoltán Vass

  Skála neve angolul Skála neve magyarul Item előljele Item angolul Item magyarul
           
Alaposság Industriousness_1 Céltudatosság + Don't quit a task before it is finished.  Nem szoktam feladni és a feladataimat befejezetlenül hagyni.
  Industriousness_1 Céltudatosság + Am a goal-oriented person.  Célratörő vagyok.
  Industriousness_1 Céltudatosság + Finish things despite obstacles in the way.  Az utamba kerülő akadályok ellenére elvégzem a dolgokat.
  Industriousness_1 Céltudatosság + Am a hard worker.  Keményen szoktam dolgozni.
  Industriousness_1 Céltudatosság + Don't get sidetracked when I work.  Semmi sem tud letéríteni az útról, amikor dolgozom.
  Industriousness_1 Céltudatosság - Don't finish what I start.  Nem viszem végig, amibe belevágok.
  Industriousness_1 Céltudatosság - Give up easily.  Könnyen feladom.
  Industriousness_1 Céltudatosság - Do not tend to stick with what I decide to do. Általában nem szoktam kitartani az elhatározásaim mellett.
           
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció + Work hard. Keményen dolgozom.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció + Put work above pleasure. Többre becsülöm a munkát, mint az élvezeteket.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció + Am under constant pressure. Állandó nyomás nehezedik rám.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció + Complete tasks successfully. Sikeresen szoktam teljesíteni a feladataimat.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció + Am always busy. Mindig elfoglalt vagyok.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció + Have too many things to do. Túl sok a teendőm.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció - Have extra time on my hands. Sok a szabadidőm.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció - Have a slow pace to my life. Lassan folyik az életem.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció - Feel that work is not an important part of my life. Úgy érzem, a munka nem képezi fontos részét az életemnek.
  Industriousness_2 Munkavégzési motiváció - Put little time and effort into my work. Nem sok időt és energiát fektetek a munkámba.
           
  Organization_1 Összeszedettség + Keep things tidy. Rendet szoktam tartani.
  Organization_1 Összeszedettség + Get chores done right away. A teendőimet haladéktalanul ellátom.
  Organization_1 Összeszedettség + Like order. Rendszerető vagyok.
  Organization_1 Összeszedettség + Like to tidy up. Szeretek rendet rakni.
  Organization_1 Összeszedettség + Want everything to be "just right." Azt akarom, hogy minden tökéletes legyen.
  Organization_1 Összeszedettség - Leave a mess in my room. Nem szoktam rendet rakni a szobámban.
  Organization_1 Összeszedettség - Leave my belongings around. Szanaszét hagyom a holmijaimat.
  Organization_1 Összeszedettség - Don't finish the things that I start. Nem szoktam befejezni, amibe belekezdek.
  Organization_1 Összeszedettség - Often forget to put things back in their proper place. Gyakran elfelejtem visszatenni a dolgokat a helyükre.
  Organization_1 Összeszedettség - Am not bothered by disorder. Nem zavar a rendetlenség.
           
  Methodicalness Gondosság + Like order. Rendszerető vagyok.
  Methodicalness Gondosság + Am exacting in my work. Fokozott gondossággal járok el a munkámban.
  Methodicalness Gondosság + Am always prepared. Mindig felkészült vagyok.
  Methodicalness Gondosság + Pay attention to details. Ügyelek a részletekre.
  Methodicalness Gondosság + Want everything to be "just right." Azt akarom, hogy minden tökéletes legyen.
  Methodicalness Gondosság - Am not bothered by disorder. Nem zavar a rendetlenség.
  Methodicalness Gondosság - Make a mess of things. El szoktam ügyetlenkedni a dolgokat.
  Methodicalness Gondosság - Leave things unfinished. Befejezetlenül szoktam hagyni a dolgokat.
  Methodicalness Gondosság - Act without planning. Minden előzetes elgondolás nélkül cselekszem.
  Methodicalness Gondosság - Mess things up. El szoktam rontani a dolgokat.
           
  Planfulness Meggondoltság + Stick to my chosen path. Nem térek le a választott útról.
  Planfulness Meggondoltság + Look at the facts. Meg szoktam vizsgálni a tényeket.
  Planfulness Meggondoltság + Follow through with my plans. Végigviszem a terveimet.
  Planfulness Meggondoltság + Choose my words with care. Gondosan megválogatom a szavaimat.
  Planfulness Meggondoltság + Follow through on my commitments. Eleget szoktam tenni a kötelezettségeimnek.
  Planfulness Meggondoltság - Feel that my interests change quickly. Gyorsan szokott változni az érdeklődésem tárgya.
  Planfulness Meggondoltság - Choose the easy way. A könnyebb utat szoktam választani.
  Planfulness Meggondoltság - Don't bother to make an effort. Nem is próbálok erőfeszítéseket tenni.
  Planfulness Meggondoltság - Come up with unworkable plans. Megvalósíthatatlan tervekkel szoktam előállni.
  Planfulness Meggondoltság - Do not think about decisions. Nem szoktam megfontolni a döntéseimet.
           
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Work hard. Keményen dolgozom.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Do more than what's expected of me. Többet szoktam elvégezni, mint amennyit elvárnak tőlem.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Am always busy. Mindig elfoglalt vagyok.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Am exacting in my work. Fokozott gondossággal járok el a munkámban.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Set high standards for myself and others. Magasak az elvárasaim önmagammal és másokkal szemben egyaránt.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Am ready to do battle for a cause. Harcolni is hajlandó vagyok egy adott ügy érdekében.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Accomplish a lot of work. Nagy mennyiségű munkát végzek.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint + Am always on the go. Folyton jövök-megyek.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint - Do just enough work to get by. Éppen csak annyit dolgozom, amennyi a megélhetésemhez kell.
  Industriousness/Perseverance/Persistence Magas igényszint és teljesítményszint - Put little time and effort into my work. Nem sok időt és energiát fektetek a munkámba.
           
           
Kooperáció Citizenship/Teamwork  Csoportmunka + Don't miss group meetings or team practices.  Sohasem hagyom ki a csoporttalálkozókat vagy az edzést.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka + Enjoy being part of a group.  Élvezem, ha egy csoportnak tagja lehetek.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka + Support my teammates or fellow group members.  Támogatom a csapat-, illetve a csoporttársaimat.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka + Feel I must respect the decisions made by my group.  Úgy érzem, tiszteletben kell tartanom a csoport döntéseit.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka - Am not good at working with a group.  Nem nagyon megy nekem a csoportos munka.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka - Prefer to do everything alone. Jobban szeretek mindent egyedül csinálni.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka - Work best when I am alone. Egyedül dolgozom a leghatékonyabban.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka - Keep to myself. Magamnak való vagyok.
  Citizenship/Teamwork  Csoportmunka - Don’t think it’s important to socialize with others. Nem tartom fontosnak, hogy kapcsolatot ápoljak másokkal.
           
  Cooperation_1 Együttműködés + Value cooperation over competition. Az együttműködést többre értékelem a versengésnél.
  Cooperation_1 Együttműködés + Listen to my conscience. Hallgatok a lelkiismeretemre.
  Cooperation_1 Együttműködés - Impose my will on others. Rákényszerítem az akaratomat az emberekre.
  Cooperation_1 Együttműködés - Love a good fight. Élvezem, ha egy jót veszekedhetek.
  Cooperation_1 Együttműködés - Seek conflict. Keresem a konfliktusokat.
  Cooperation_1 Együttműködés - Think too highly of myself. Túl nagyra tartom magam.
  Cooperation_1 Együttműködés - Tell tall stories about myself. Képtelen meséket költök magamról.
  Cooperation_1 Együttműködés - Play tricks on others. Meg szoktam tréfálni az embereket.
  Cooperation_1 Együttműködés - Enjoy crude jokes. Szeretem az ízléstelen vicceket.
  Cooperation_1 Együttműködés - [Comment loudly about others.] [Harsányan hangoztatom a másokkal kapcsolatos véleményemet.]
  Cooperation_1 Együttműködés - [Enjoy being reckless.] [Szeretek vakmerő lenni.]
  Cooperation_1 Együttműködés - [Do dangerous things.] [Veszélyes dolgokat művelek.]
           
  Cooperation_2 Alkalmazkodás + Am easy to satisfy. Könnyű a megelégedésemre tenni.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás + Can't stand confrontations. Képtelen vagyok elviselni a konfrontációt.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás + Hate to seem pushy. Nem szeretek mások szemében erőszakosnak vagy tolakodónak tűnni.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Have a sharp tongue. Éles nyelvem van.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Contradict others. Ellent szoktam mondani.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Love a good fight. Élvezem, ha egy jót veszekedhetek.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Yell at people. Kiabálni szoktam az emberekkel.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Insult people. Meg szoktam sérteni az embereket.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Get back at others. Megtorlom a sérelmeimet.
  Cooperation_2 Alkalmazkodás - Hold a grudge. Haragtartó vagyok.
           
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása + Rarely overindulge. Nem szoktam túlzásba esni.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Resist authority. Elutasítom a tekintélyt.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Oppose authority. Szembeszegülök a tekintéllyel.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Act wild and crazy. Őrült módjára és vadul viselkedem.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Feel that people have a hard time understanding me. Úgy érzem, hogy az emberek nehezen értenek meg.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Break rules. Át szoktam hágni a szabályokat.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Enjoy wild flights of fantasy. Vadul szárnyal a képzeletem.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Swim against the current. Szembenúszom az árral.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Look for hidden meanings in things. A dolgok rejtett értelmét keresem.
  Cooperation_3 Szabályok elfogadása - Suspect hidden motives in others. Hátsó szándékot szoktam tulajdonítani az embereknek.
           
  Dutifulness_3 Utasítások követése + Follow directions. Követni szoktam az utasításokat.
  Dutifulness_3 Utasítások követése + Keep myself well-groomed. Ügyelek arra, hogy jól ápolt legyek.
  Dutifulness_3 Utasítások követése + Check over my work. Ellenőrizni szoktam, hogy megfelelő munkát végeztem-e.
  Dutifulness_3 Utasítások követése + Behave properly. Rendesen szoktam viselkedni.
  Dutifulness_3 Utasítások követése + [Stick to the rules.] (Ragaszkodom a szabályokhoz.)
  Dutifulness_3 Utasítások követése + [Appreciate good manners.] [Értékelem az illemtudó magatartást.]
  Dutifulness_3 Utasítások követése - Do improper things. Helytelen dolgokat művelek.
  Dutifulness_3 Utasítások követése - Disregard rules. Nem veszem figyelembe a szabályokat.
  Dutifulness_3 Utasítások követése - Do the opposite of what is asked. Az ellenkezőjét teszem annak, mint amit kérnek tőlem.
  Dutifulness_3 Utasítások követése - Pay no attention to my appearance. Nem figyelek a külsőmre.
  Dutifulness_3 Utasítások követése - [Don't think laws apply to me.] [Úgy gondolom, a törvények nem vonatkoznak rám.] 
  Dutifulness_3 Utasítások követése - [Make rash decisions.] [Elhamarkodottan szoktam dönteni.]
  Dutifulness_3 Utasítások követése - [Say inappropriate things.] [Olyan dolgokat szoktam mondani, amelyek nem helyénvalóak.]
           
  Flexibility Társas rugalmasság + Adjust easily. Könnyen alkalmazkodom.
  Flexibility Társas rugalmasság + Am good at taking advice. Könnyen meg tudom fogadni mások tanácsát.
  Flexibility Társas rugalmasság - When interacting with a group of people, am often bothered by at least one of them.   Ha egyszerre több emberrel érintkezem, legalább az egyikük idegesíteni szokott.
  Flexibility Társas rugalmasság - React strongly to criticism. Hevesen szoktam reagálni a kritikára.
  Flexibility Társas rugalmasság - Get upset if others change the way that I have arranged things. Mérges leszek, ha valaki eltér attól, ahogy elterveztem a dolgokat.
  Flexibility Társas rugalmasság - Am hard to convince. Nehezen lehet meggyőzni.
  Flexibility Társas rugalmasság - Am annoyed by others' mistakes. Bosszant, ha valaki hibázik.
  Flexibility Társas rugalmasság - Can't stand being contradicted. Nem bírom elviselni, ha ellentmondanak.
  Flexibility Társas rugalmasság - Am hard to satisfy. Nem könnyű a megelégedésemre tenni.
  Flexibility Társas rugalmasság - Am hard to reason with. Nehéz észérvekkel hatni rám.
           
           
Értékrend Conformity Konformitás + Worry about what people think of me. Nyugtalanít, hogy mit gondolnak rólam az emberek.
  Conformity Konformitás + Conform to others' opinions. Alkalmazkodom mások véleményéhez.
  Conformity Konformitás + Need the approval of others. Igénylem mások helyeslését.
  Conformity Konformitás + Want to amount to something special in others' eyes. Szeretnék különleges lenni mások szemében.
  Conformity Konformitás + Do what others do. Azt teszem amit mások tesznek.
  Conformity Konformitás - Don't care what others think. Nem érdekel, mások mit gondolnak.
  Conformity Konformitás - Am not concerned with making a good impression. Nem foglalkozom azzal, hogy jó benyomást keltsek.
  Conformity Konformitás - Feel it's OK that some people don't like me. Elfogadom, hogy néhány ember nem kedvel.
  Conformity Konformitás - Want to form my own opinions. Ki akarom alakítani a saját véleményemet.
  Conformity Konformitás - Want to be different from others. Más akarok lenni mint a többiek.
           
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Believe in one true religion. Hiszem, hogy egyetlen igaz vallás létezik.
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Tend to vote for conservative political candidates. Általában konzervatív politikusokra szavazok.
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Am devoted to religion. Ragaszkodom a  valláshoz.
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Guide my life using religious scriptures. Az életemet vallási szentírásokat használva irányítom.
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Like to stand during the national anthem. Szeretek vigyázzba állni a nemzeti himnusz hallatán.
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Believe in sexual modesty. Hiszek az erkölcsösségben.
  Traditionalism Tradicionális értékrend + Believe that we should be tough on crime. Úgy vélem, keményen kell fellépni a bűnözéssel szemben.
  Traditionalism Tradicionális értékrend - Tend to vote for liberal political candidates. Általában liberális politikusokra szavazok.
  Traditionalism Tradicionális értékrend - Don't consider myself religious. Nem tartom magamat vallásosnak.
  Traditionalism Tradicionális értékrend - Doubt the value of religion. Kételkedem a vallás értékében.
           
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend + Believe in one true religion. Hiszem, hogy egyetlen igaz vallás létezik.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend + Believe that there are universal truths. Hiszem, hogy vannak egyetemes igazságok.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend + Tend to vote for conservative political candidates. Általában konzervatív politikusokra szavazok.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend + Believe kids need tough love. Úgy vélem, a gyerekeknek szerető szigorra van szüksége.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend + Sacrifice myself for others. Feláldozom magam másokért.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend + Believe in the importance of tradition. Fontosnak tartom a hagyományokat.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend - Believe that there is no absolute right or wrong. Úgy vélem, nincs abszolút jó vagy rossz.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend - Tend to vote for liberal political candidates. Általában liberális politikusokra szavazok.
  Conservatism_1 Konzervatív értékrend - Dislike movies with happy Hollywood endings. Nem szeretem a hollywoodi happy enddel végződő filmeket.
           
  Liberalism Liberális értékrend + Tend to vote for liberal political candidates. Általában liberális politikusokra szavazok.
  Liberalism Liberális értékrend + Believe that there is no absolute right and wrong. Úgy vélem, nincs abszolút jó vagy rossz.
  Liberalism Liberális értékrend + Believe that criminals should receive help rather than punishment. Úgy gondolom, a bűnözőkön inkább segíteni kellene, mint megbüntetni őket.
  Liberalism Liberális értékrend - Believe in one true religion. Hiszem, hogy egyetlen igaz vallás létezik.
  Liberalism Liberális értékrend - Tend to vote for conservative political candidates. Általában konzervatív politikusokra szavazok.
  Liberalism Liberális értékrend - Believe that too much tax money goes to support artists. Úgy vélem, túl sokat fordítanak a művészek támogatására az adófizetők pénzéből.
  Liberalism Liberális értékrend - Believe laws should be strictly enforced. Úgy gondolom, szigorúan be kell tartatni a törvényeket.
  Liberalism Liberális értékrend - Believe that we coddle criminals too much. Úgy gondolom, túlságosan is kíméletesek vagyunk a bűnözőkkel.
  Liberalism Liberális értékrend - Believe that we should be tough on crime. Úgy vélem, keményen kell fellépni a bűnözéssel szemben.
  Liberalism Liberális értékrend - Like to stand during the national anthem. Szeretek vigyázzba állni a nemzeti himnusz hallatán.
           
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény + Want things to proceed according to plan. Fontos számomra, hogy minden a terv szerint történjen.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény + Have no sympathy for criminals. Nincs bennem semmi együttérzés a bűnözők iránt.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény + Like to follow a regular schedule. Szeretek pontos időbeosztás szerint élni.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény + Respect authority. Tekintélytisztelő ember vagyok.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény + Dislike loud music. Nem szeretem a hangos zenét.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény - Let others down. Csalódást szoktam okozni az embereknek.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény - Oppose authority. Szembeszegülök a tekintéllyel.
  Conservatism_2 Kognitív struktútaigény - Don't care about rules. Nem törődök a szabályokkal.
           
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Believe in a universal power or God. Hiszek Istenben, illetve abban, hogy létezik egy egyetemes földöntúli hatalom.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Am a spiritual person.  Spirituális beállítottságú vagyok.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Keep my faith even during hard times.  Nehéz időkben sem veszítem el a hitem.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Have spent at least 30 minutes in the last 24 hours in prayer or meditation. Az elmúlt 24 órában legalább 30 percet töltöttem imával vagy meditációval.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Am who I am because of my faith.  A hitem miatt vagyok az, aki.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Believe that each person has a purpose in life. Úgy vélem, minden ember életének van célja.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend + Know that my beliefs make my life important.  Tudom, hogy a meggyőződéseim adnak jelentőséget az életemnek.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend - Do not practice any religion. Semmilyen vallást sem gyakorlok.
  Religiousness/Spirituality Vallásos értékrend - Do not believe in a universal power or a God. Nem hiszek Istenben, illetve abban, hogy létezik egy egyetemes földöntúli hatalom.
           
           
Szabálykövetés Dutifulness_1 Szabálykövetés + Try to follow the rules. Igyekszem betartani a szabályokat.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés + Keep my promises. Megtartom az ígéreteimet.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés + Pay my bills on time. Időben be szoktam fizetni a számlákat.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés + Tell the truth. Igazat szoktam mondani.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés + Listen to my conscience. Hallgatok a lelkiismeretemre.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés - Break rules. Át szoktam hágni a szabályokat.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés - Break my promises. Meg szoktam szegni az ígéreteimet.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés - Get others to do my duties. Másokkal végeztetem el a feladataimat.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés - Do the opposite of what is asked. Az ellenkezőjét teszem annak, mint amit kérnek tőlem.
  Dutifulness_1 Szabálykövetés - Misrepresent the facts. Elferdítem a tényeket.
           
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet + Respect authority. Tekintélytisztelő ember vagyok.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet + Try to follow the rules. Igyekszem betartani a szabályokat.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet + Stick to the rules. Ragaszkodom a szabályokhoz.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet + Would never cheat on my taxes. Sohasem követnék el adócsalást.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet + Do things by the book. A szabályok szerint játszok.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet - Enjoy being reckless. Szeretek vakmerő lenni.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet - Use swear words. Szoktam káromkodni.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet - Do things that others find strange. Olyan dolgokat művelek, amelyeket mások furcsának találnak.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet - Do crazy things. Őrültségeket művelek.
  Dutifulness_2 Tekintélytisztelet - Do unexpected things. Váratlan dolgokat művelek.
           
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás + Have no trouble eating healthy foods.  Nem jelent nehézséget számomra egészségesen táplálkozni.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás + Am a highly disciplined person.  Rendkívül fegyelmezett ember vagyok.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás + Forego things that are bad for me in the long run even if they make me feel good in the short run.  Akkor is lemondok azokról a dolgokról, amelyek hosszú távon ártalmasak számomra, ha rövid távon jó érzéssel töltenének el.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás + Can stay on a diet.  Képes vagyok betartani a fogyókúrát.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás + Can always say "enough is enough."  Képes vagyok megálljt parancsolni magamnak.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás - Do not exercise on a regular basis.  Nem végzek rendszeres testmozgást.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás - Can't resist eating candy or cookies if they are around. Képtelen vagyok ellenállni az édesség látványának.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás - Am not very good at getting things done. Nem vagyok túl jó a dolgok elvégzésében.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás - Let myself be taken over by urges to spend or eat too much. Hagyni szoktam, hogy erőt vegyen rajtam a késztetés, hogy kiköltekezzek vagy a kelleténél többet egyek.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás - Do my tasks only just before they need to be done. Minden feladatot az utolsó pillanatra hagyok.
  Self-control/Self-regulation_1 Önszabályozás - Give in to my urges. Engedek a késztetéseimnek.
           
  Cool-headedness Rigid szokásrend - Want everything to add up perfectly. Fontosnak tartom, hogy minden tökéletesen klappoljon.
  Cool-headedness Rigid szokásrend - Demand obedience. Elvárom a fegyelmet.
  Cool-headedness Rigid szokásrend - Keep up an appearance. Ügyelek a látszatra.
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Love order and regularity.] [A rend és a rendszeresség híve vagyok.]
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Am attached to conventional ways.] [Ragaszkodom a hagyományos megoldásokhoz.]
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Want things done my way.] [Fontos számomra, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy én akarom.]
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Am a creature of habit.] [A szokások embere vagyok.]
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Try to impress others.] (Igyekszem jó benyomást tenni másokra.)
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Can't stand being contradicted.] (Nem bírom elviselni, ha ellentmondanak.)
  Cool-headedness Rigid szokásrend - [Want to be told I am right.] [Szeretem hallani, hogy igazam van.]
           
  Provocativeness Provokációs hajlam + Dare to say anything. Bármit ki merek mondani. 
  Provocativeness Provokációs hajlam + Am not afraid of providing criticism. Nem félek kritizálni.
  Provocativeness Provokációs hajlam + Boast about my virtues. Kérkedem az erényeimmel.
  Provocativeness Provokációs hajlam + [Know no limits.] [Nem ismerek határt.]
  Provocativeness Provokációs hajlam + [Know how to get around the rules.] (Tudom, hogyan lehet megkerülni a szabályokat.)
  Provocativeness Provokációs hajlam + [Can take strong measures.] [Képes vagyok erélyesen intézkedni.]
  Provocativeness Provokációs hajlam + [Don't mind being the center of attention.] (Nem bánom, ha a figyelem középpontjában vagyok.)
  Provocativeness Provokációs hajlam + [Make demands on others.] [Megkövetelek másoktól bizonyos dolgokat.]
  Provocativeness Provokációs hajlam - Can't stand confrontations. Képtelen vagyok elviselni a konfrontációt.
  Provocativeness Provokációs hajlam - Wait for my turn. Kivárom a soromat.
  Provocativeness Provokációs hajlam - [Hate to seem pushy.] [Nem szeretek mások szemében erőszakosnak vagy tolakodónak tűnni.]
           
  Unconventionality Különbözési igény + Am considered to be kind of eccentric. Kissé bogarasnak tartanak.
  Unconventionality Különbözési igény + Know that my ideas sometimes surprise people. Tisztában vagyok azzal, hogy az elképzeléseim hallatán olykor meglepődnek az emberek.
  Unconventionality Különbözési igény + Do things that others find strange. Olyan dolgokat művelek, amelyeket mások furcsának találnak.
  Unconventionality Különbözési igény + Rebel against authority. Lázadok a hatalom ellen.
  Unconventionality Különbözési igény + Swim against the current. Szembenúszom az árral.
  Unconventionality Különbözési igény - Would hate to be considered odd or strange. Nem szeretném, ha különcnek vagy furának tartanának.
  Unconventionality Különbözési igény - Enjoy being thought of as a normal "mainstream" person. Szívesen veszem, ha átlagosnak tartanak.
  Unconventionality Különbözési igény - Like to be viewed as proper and conventional. Azt szeretem, ha szokványosnak és hagyományosnak tartanak.
  Unconventionality Különbözési igény - Like to be thought of as a normal kind of person. Azt szeretem, ha normális embernek tartanak.
  Unconventionality Különbözési igény - Try to avoid complex people. Igyekszem kerülni a bonyolult embereket.
           
  Rebelliousness Szabályszegés + Break rules. Át szoktam hágni a szabályokat.
  Rebelliousness Szabályszegés + Know how to get around the rules. Tudom, hogyan lehet megkerülni a szabályokat.
  Rebelliousness Szabályszegés + Enjoy crude jokes. Szeretem az ízléstelen vicceket.
  Rebelliousness Szabályszegés + Use swear words. Szoktam káromkodni.
  Rebelliousness Szabályszegés + Cheat to get ahead. Csalni szoktam az előrejutás érdekében.
  Rebelliousness Szabályszegés + Resist authority. Elutasítom a tekintélyt.
  Rebelliousness Szabályszegés - Would never cheat on my taxes. Sohasem követnék el adócsalást.
  Rebelliousness Szabályszegés - Try to follow the rules. Igyekszem betartani a szabályokat.
  Rebelliousness Szabályszegés - Stick to the rules. Ragaszkodom a szabályokhoz.
  Rebelliousness Szabályszegés - Respect authority. Tekintélytisztelő ember vagyok.
           
           
Rendhez való viszony Rationality Racionalitás + Do things in a logical order. Logikus rend szerint járok el a dolgaimban.
  Rationality Racionalitás + Come straight to the point. Lényegre törő vagyok.
  Rationality Racionalitás + Believe in a logical answer for everything. Hiszek abban, hogy mindenre van logikus magyarázat.
  Rationality Racionalitás + Get a head start on others. Kezdeti előnyre szoktam szert tenni másokkal szemben.
  Rationality Racionalitás + Dislike imperfect work. Nem szeretem a tökéletlen munkát.
  Rationality Racionalitás + Believe in an eye for an eye. Vallom, hogy szemet szemért, fogat fogért.
  Rationality Racionalitás + [Have no sympathy for criminals.] (Nincs bennem semmi együttérzés a bűnözők iránt.)
  Rationality Racionalitás + [Reason logically.] [Logikusan gondolkodom és érvelek.]
  Rationality Racionalitás - Sympathize with the homeless. Együtt érzek a hajléktalanokkal.
  Rationality Racionalitás - Am not as strict as I should be. Nem vagyok elég szigorú.
  Rationality Racionalitás - Let people pull my leg. Hagyni szoktam, hogy tréfát űzzenek velem.
  Rationality Racionalitás - [Do things in a half-way manner.] [Csak részben végzem el a dolgokat.]
  Rationality Racionalitás - [Let my attention wander off.] [Hagyom, hogy elkalandozzon a figyelmem.]
  Rationality Racionalitás - [Believe that criminals should receive help rather than punishment.] [Úgy gondolom, a bűnözőkön inkább segíteni kellene, mint megbüntetni őket.]
           
           
  Orderliness_1 Rendszerezettség + Like order. Rendszerető vagyok.
  Orderliness_1 Rendszerezettség + Follow a schedule. Pontos időbeosztás szerint élek.
  Orderliness_1 Rendszerezettség + Work according to a routine. Bevett rutin szerint dolgozom.
  Orderliness_1 Rendszerezettség + Like to tidy up. Szeretek rendet rakni.
  Orderliness_1 Rendszerezettség + Do things by the book. A szabályok szerint játszok.
  Orderliness_1 Rendszerezettség + Take good care of my belongings. Gondosan vigyázok a személyes dolgaimra.
  Orderliness_1 Rendszerezettség + See that rules are observed. Ügyelek a szabályok betartására és betartatására.
  Orderliness_1 Rendszerezettség - Leave my belongings around. Szanaszét hagyom a holmijaimat.
  Orderliness_1 Rendszerezettség - Leave a mess in my room. Nem szoktam rendet rakni a szobámban.
  Orderliness_1 Rendszerezettség - Dislike routine. Nem szeretem a rutint.
           
  Perfectionism Perfekcionizmus + Pay attention to details. Ügyelek a részletekre.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Continue until everything is perfect. Nem hagyok abba semmit, amíg minden szempontból tökéletes nem lesz a dolog.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Have an eye for detail. Éles szemem van a részletekhez.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Want every detail taken care of. Minden részletről gondoskodni akarok.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Dislike imperfect work. Nem szeretem a tökéletlen munkát.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Want everything to add up perfectly. Fontosnak tartom, hogy minden tökéletesen klappoljon.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Detect mistakes. Észreveszem a hibákat.
  Perfectionism Perfekcionizmus + Demand quality. Megkövetelem a minőséget.
  Perfectionism Perfekcionizmus - Pay too little attention to details. Túl kevés figyelmet fordítok a részletekre.
  Perfectionism Perfekcionizmus - Prefer to just let things happen. Inkább csak hagyom, hogy megtörténjenek a dolgok.
           
  Organization_2 Igényesség + Pay attention to details. Ügyelek a részletekre.
  Organization_2 Igényesség + Complete tasks successfully. Sikeresen szoktam teljesíteni a feladataimat.
  Organization_2 Igényesség + Have an eye for detail. Éles szemem van a részletekhez.
  Organization_2 Igényesség + Demand quality. Megkövetelem a minőséget.
  Organization_2 Igényesség + Set high standards for myself and others. Magasak az elvárasaim önmagammal és másokkal szemben egyaránt.
  Organization_2 Igényesség + Make well-considered decisions. Alaposan megfontolom a döntéseket.
  Organization_2 Igényesség + Follow through on my commitments. Eleget szoktam tenni a kötelezettségeimnek.
  Organization_2 Igényesség + Detect mistakes. Észreveszem a hibákat.
  Organization_2 Igényesség + Think ahead. Előre szoktam gondolkodni.
  Organization_2 Igényesség - Seldom notice details. Ritkán veszem észre a részleteket.
  Organization_2 Igényesség - Put little time and effort into my work. Nem sok időt és energiát fektetek a munkámba.
  Organization_2 Igényesség - Don't pay attention. Nem szoktam odafigyelni.
           
  Orderliness_2 Rendszeretet + Get chores done right away. A teendőimet haladéktalanul ellátom.
  Orderliness_2 Rendszeretet + Like to tidy up. Szeretek rendet rakni.
  Orderliness_2 Rendszeretet + Have an eye for detail. Éles szemem van a részletekhez.
  Orderliness_2 Rendszeretet + Do unpleasant tasks immediately. Azonnal elvégzem a kellemetlen feladatokat.
  Orderliness_2 Rendszeretet + Often forget to put things back in their proper place. Gyakran elfelejtem visszatenni a dolgokat a helyükre.
  Orderliness_2 Rendszeretet - Leave my belongings around. Szanaszét hagyom a holmijaimat.
  Orderliness_2 Rendszeretet - Leave a mess in my room. Nem szoktam rendet rakni a szobámban.
  Orderliness_2 Rendszeretet - Am continually losing things. Folyton elhagyom a dolgaimat.
  Orderliness_2 Rendszeretet - Am not bothered by messy people. Nem idegesítenek a rendetlen emberek.
  Orderliness_2 Rendszeretet - Can never find anything. Sosem találok semmit.
           
  Conscientiousness Kötelességtudat + Accomplish my work on time. Időben el szoktam végezni a munkámat.
  Conscientiousness Kötelességtudat + Do things according to a plan. Terv szerint végzem a dolgokat.
  Conscientiousness Kötelességtudat + Am careful to avoid making mistakes. Ügyelek arra, hogy ne hibázzak.
  Conscientiousness Kötelességtudat + Keep my checkbook balanced. Ügyelek arra, hogy a folyószámlám egyenlege rendben legyen.
  Conscientiousness Kötelességtudat + Like to plan ahead. Szeretek előre tervezni.
  Conscientiousness Kötelességtudat + Return borrowed items. Amit kölcsönkérek, vissza is adom.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Often forget to put things back in their proper place. Gyakran elfelejtem visszatenni a dolgokat a helyükre.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Neglect my duties. El szoktam hanyagolni a feladataimat.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Take tasks too lightly. Félvállról veszem a feladatokat.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Leave my work undone. Befejezetlenül szoktam hagyni a munkámat.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Do not plan ahead. Nem tervezek előre.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Put off unpleasant tasks. Halogatni szoktam a kellemetlen teendőket.
  Conscientiousness Kötelességtudat - Am often late to work. Gyakran kések a munkahelyemről.

Reference

Vass, Z. (2009). Az IPIP tematikus csoportosítása és pszichológiai jelentéstartalma. http://www.zoltanvass.hu .

Return to the Item Translations Page