Latvian Translation of the 50-Item Big-Five Factor Markers

Provided by Kitija Perkona, bachelor degree student at the University of Latvia

Abstract
The purpose of this study was to adapt IPIP-50-BFM questionnaire in Latvian. The study tested whether the Latvian version of IPIP-50-BFM questionnaire conformed to the psychometric properties of original questionnaire: internal consistency, item difficulty, discrimination index, and convergent validity. There were 204 respondents (132 women and 72 men) age between 18 - 76 years old (M=37,66, SD=12,40). Data was collected from respondents in person and on the Internet. Participants completed the IPIP-50 Big Five Markers questionnaire (IPIP-BFM-50; Goldberg, 1999) and the Big Five Inventory (BFI; John & Srivastava, 1999), adapted by Austers (Schmitt et al., 2007) and Perepjolkina and Kālis (2011, 2012). The analysis led to the development of a Latvian version of IPIP-50-BFM questionnaire, which consists of 50 items and 5 scales and correspond to the original questionnaire. Questionnaire internal consistency was similar to the original questionnaire, and retest reliability index was within scientific norms. The factor structure of the Latvian version did not conform to the English version. Therefore, more research on the Latvian version of IPIP-50-BFM questionnaire is required, but it can be recommended for use in the Latvian culture.

Keywords: Big Five Model, personality traits, questionnaire adaption, IPIP-50-BFM

 

 

Cik precīzi tu vari sevi aprakstīt?

Apraksti sevi, kāds/-a tu esi patiesībā, nevis kāds/-a tu vēlies būt nākotnē. Apraksti sevi pēc iespējas godīgāk, attiecībā pret citiem cilvēkiem, kurus tu pazīsti ar tādu pašu dzimumu un aptuveni tādu pašu vecumu kā tu. Lai tu varētu godīgi aprakstīt sevi, tavas atbildes būs konfidenciālas. Katru apgalvojumu novērtē ar sakalu, kur 1 - noteikti nepiekrītu,
2 - nepiekrītu, 3 - neitrāli, 4 - piekrītu, 5 - noteikti piekrītu.

 

 

 

Noteikti

nepiekrītu

Nepiekrītu

Neitrāli

Piekrītu

Noteikti

piekrītu

1.      

Esmu sabiedrības dvēsele

1

2

3

4

5

2.      

Mani maz interesē citi

1

2

3

4

5

3.      

Esmu vienmēr sagatavojies/-usies

1

2

3

4

5

4.      

Ātri kļūstu saspringts/-a

1

2

3

4

5

5.      

Man ir bagāts vārdu krājums

1

2

3

4

5

6.      

Es daudz nerunāju

1

2

3

4

5

7.      

Mani interesē cilvēki

1

2

3

4

5

8.      

Atstāju savas mantas nesakārtotas

1

2

3

4

5

9.      

Lielāko daļu laika esmu mierīgs/-a

1

2

3

4

5

10.   

Grūti saprast abstraktas idejas

1

2

3

4

5

11.   

Cilvēkos jūtos ērti

1

2

3

4

5

12.   

Aizvainoju cilvēkus

1

2

3

4

5

13.   

Pievēršu uzmanību detaļām

1

2

3

4

5

14.   

Uztraucos par lietām

1

2

3

4

5

15.   

Man ir dzīva iztēle

1

2

3

4

5

16.   

Turos nomaļus

1

2

3

4

5

17.   

Jūtu līdz citu emocijām

1

2

3

4

5

18.   

Daudz ko “saputroju”

1

2

3

4

5

19.   

Reti jūtos nomākts/-a

1

2

3

4

5

20.   

Mani neinteresē abstraktas idejas

1

2

3

4

5

21.   

Uzsāku sarunas

1

2

3

4

5

22.   

Neinteresējos par citu cilvēku problēmām

1

2

3

4

5

23.   

Nekavējoties izdaru mājas darbus

1

2

3

4

5

24.   

Mani viegli iztraucēt

1

2

3

4

5

25.   

Man ir teicamas idejas

1

2

3

4

5

26.   

Reti izsakos

1

2

3

4

5

27.   

Man ir mīksta sirds

1

2

3

4

5

28.   

Bieži aizmirstu nolikt lietas atpakaļ savās vietās

1

2

3

4

5

29.   

Man var viegli sabojāt garastāvokli

1

2

3

4

5

30.   

Man nav laba iztēle

1

2

3

4

5

 

 

Noteikti

nepiekrītu

Nepiekrītu

Neitrāli

Piekrītu

Noteikti

piekrītu

31.   

Saviesīgos vakaros sarunājos ar daudziem dažādiem cilvēkiem

1

2

3

4

5

32.   

Mani neīpaši interesē citi cilvēki

1

2

3

4

5

33.   

Patīk kārtība

1

2

3

4

5

34.   

Mans garastāvoklis bieži mainās

1

2

3

4

5

35.   

Ātri saprotu lietas

1

2

3

4

5

36.   

Nepatīk, ka man pievērš uzmanību

1

2

3

4

5

37.   

Atrodu laiku cilvēkiem

1

2

3

4

5

38.   

Izvairos no savu pienākumu pildīšanas

1

2

3

4

5

39.   

Man ir biežas garastāvokļa svārstības

1

2

3

4

5

40.   

Lietoju sarežģītus vārdus

1

2

3

4

5

41.   

Neiebilstu būt uzmanības centrā

1

2

3

4

5

42.   

Pamanu līdzcilvēku emocijas

1

2

3

4

5

43.   

Vados pēc saraksta

1

2

3

4

5

44.   

Viegli kļūstu uzbudināts/-a

1

2

3

4

5

45.   

Veltu laiku lietu pārdomāšanai

1

2

3

4

5

46.   

Esmu kluss/-a nepazīstamu cilvēku vidū

1

2

3

4

5

47.   

Kopā ar mani cilvēki jūtas ērti

1

2

3

4

5

48.   

Man ir augstas prasības pret savu darbu

1

2

3

4

5

49.   

Bieži jūtos nomākts/-a

1

2

3

4

5

50.   

Esmu idejas pilns/-a

1

2

3

4

5

 

Aptaujas atslēga:

 

Katra skala sastāv no 10 pantiem.

 

Ekstraversija = 1, 6R, 11, 16R, 21, 26R, 31, 36R, 41, 46R

Labvēlīgums = 2R, 7, 12R, 17, 22R, 27, 32R, 37, 42, 47

Apzinīgums = 3, 8R, 13, 18R, 23, 28R, 33, 38R, 43, 48

Emocionālā stabilitāte = 4R, 9, 14R, 19, 24R, 29R, 34R, 39R, 44R, 49R

Intelekts = 5, 10R, 15, 20R, 25, 30R, 35, 40, 45, 50

 

Visiem pantiem, kuriem ir “R” burts, vērtība ir jāpārkodē: 1 uz 5, 2 un 4, 3 uz 3, 4 uz 2, 5 uz 1

 


 


1.    Pielikums. IPIP-50-BFM aptaujas skalu raksturojums

 

Skala

Pētāmās pazīmes

Indivīdi ar augstiem rādītājiem, var tikt aprakstīti kā:

Indivīdi ar zemiem rādītājiem, var tikt aprakstīti kā:

Ekstraversijas

Aktivitātes līmenis, enerģija, sabiedriskums un sociālā pašapziņa (pašpārliecinātība)

Aktīvs, enerģisks, ekstraverts, runīgs, drosmīgs, pašpārliecināts

Intraverts, noslēgts, kluss un sociāli aizturēts (apvaldīti) (socially inhibited)

Labvēlīguma

Pozitīvs pret negatīvu, attieksme pret citiem

Uzticams, laipns, taktisks, izpalīdzīgs, sirsnīgs un tāds, kurš ir spējīgs sadarboties

Neuzticīgs, savtīgs, nelaipns, nepieklājīgs, emocionāli auksts pret citiem cilvēkiem

Apzinīguma

Organizētības līmenis, centība mērķu sasniegšanā, uzticība kārtībai, apņēmība un uzdevumu veikšana

Organizēts, uzcītīgs, sistemātisks, apņēmīgs, nevainojams un efektīvs savā darbā izpildē

Nesistemātisks, nekonsekvents, neuztraucas par kārtību un plānošanu, nolaidīgs, neuzmanīgs un neuzticams

Emocionālās stabilitātes

Reaģēt spējas līmeni un emocionālo stabilitāti, emocionālo pretestību un toleranci pret frustrāciju

Nesatricināms, mierīgs, atslābināts, nav noslieces uz negatīvu emocionālo stāvokli

Norūpējies, nervozs, drūms, nosliece uz uztraukumiem un pārlieku jūtība, skaudīgs, ātri aizvainojams un noslieces uz dusmām un aizkaitinājumu

Intelekta

Intelektuālā atvērtība, radošumu un iztēle

Intelektuāli aktīvs, kognitīvi atvērts, kreatīvs, introspektīvs, ar spilgtu iztēli un plašu interešu loku

Zemu intelektu, bez zinātkāres un iztēles, vienkāršs, dabisks, bez refleksijas un radošuma

          (Strus, Cieciuch, & Rowinski, 2014, p. 35)Return to the Item Translations Page