Slovene Translation of the 100-Item Lexical Big-Five Factor Markers

Provided by Janek Musek

Item Number Slovene English
1 Sem gonilna sila zabav. Am the life of the party.
2 Žalim ljudi. Insult people.
3 Vedno sem pripravljen. Am always prepared.
4 Hitro postanem preobremenjen. Get stressed out easily.
5 Imam bogat besedni zaklad. Have a rich vocabulary.
6 Pogosto se počutim nelagodno v družbi. Often feel uncomfortable around others.
7 Zanimam se za druge. Am interested in people.
8 Svoje stvari puščam naokoli. Leave my belongings around.
9 Večino časa sem sproščen. Am relaxed most of the time.
10 Težko razumem abstraktne pojme. Have difficulty understanding abstract ideas.
11 V družbi se prijetno počutim. Feel comfortable around people.
12 Ne zanimam se za probleme drugih ljudi. Am not interested in other people's problems.
13 Pozoren sem na podrobnosti. Pay attention to details.
14 Skrbi me za različne stvari. Worry about things.
15 Imam bogato domišljijo. Have a vivid imagination.
16 Držim se v ozadju. Keep in the background.
17 Sočustvujem z drugimi. Sympathize with others' feelings.
18 Povzročam zmešnjavo. Make a mess of things.
19 Redko sem potrt. Seldom feel blue.
20 Ne zanimam se za abstraktne ideje. Am not interested in abstract ideas.
21 Rad začnem pogovor. Start conversations.
22 Ne skrbi me za druge. Feel little concern for others.
23 Obveznosti opravim takoj. Get chores done right away.
24 Hitro se zmedem. Am easily disturbed.
25 Imam odlične ideje. Have excellent ideas.
26 Imam malo za povedati. Have little to say.
27 Sem »mehkega srca«. Have a soft heart.
28 Pogosto pozabim pospraviti stvari na svoje mesto. Often forget to put things back in their proper place.
29 Stvari me ne zmotijo zlahka. Am not easily bothered by things.
30 Nimam bujne domišljije. Do not have a good imagination.
31 Na zabavi se rad pogovarjam z veliko različnimi ljudmi. Talk to a lot of different people at parties.
32 Nisem ravno zainteresiran za druge. Am not really interested in others.
33 Rad imam red. Like order.
34 Zlahka se razburim. Get upset easily.
35 Stvari hitro dojemam. Am quick to understand things.
36 Nerad zbujam pozornost. Don't like to draw attention to myself.
37 Vzamem si čas za druge. Take time out for others.
38 Izmikam se dolžnostim. Shirk my duties.
39 Redko sem razdražen. Rarely get irritated.
40 Poskušam se izogibati  zapletenim ljudem. Try to avoid complex people.
41 Nič nimam proti, če sem v središču pozornosti. Don't mind being the center of attention.
42 Drugi me težko spoznajo. Am hard to get to know.
43 Držim se svojega urnika. Follow a schedule.
44 Pogosto spreminjam svoje razpoloženje. Change my mood a lot.
45 Uporabljam zahtevne besede. Use difficult words.
46 V prisotnosti tujcev sem tih. Am quiet around strangers.
47 Čutim, kaj doživljajo drugi ljudje. Feel others' emotions.
48 Zanemarjam svoje dolžnosti. Neglect my duties.
49 Redko pobesnim. Seldom get mad.
50 Težko si predstavljam stvari. Have difficulty imagining things.
51 Zlahka se spoprijateljim. Make friends easily.
52 Brezbrižen sem do čustev drugih. Am indifferent to the feelings of others.
53 Pri svojem delu sem natančen. Am exacting in my work.
54 Moje razpoloženje pogosto niha. Have frequent mood swings.
55 Veliko časa porabim za razmišljanje. Spend time reflecting on things.
56 Težko pristopim k drugim. Find it difficult to approach others.
57 Ob meni se ljudje počutijo sproščeni. Make people feel at ease.
58 Zlahka se razburim. Waste my time.
59 Zapravljam čas. Get irritated easily.
60 Izogibam se zahtevnemu branju. Avoid difficult reading material.
61 Zavzamem se za stvari. Take charge.
62 Zanimam se za dobrobit drugih. Inquire about others' well-being.
63 Stvari delam načrtno. Do things according to a plan.
64 Pogosto sem otožen. Often feel blue.
65 Imam polno idej. Am full of ideas.
66 Ne govorim veliko. Don't talk a lot.
67 Znam potolažiti druge. Know how to comfort others.
68 Stvari naredim na pol. Do things in a half-way manner.
69 Hitro se razjezim. Get angry easily.
70 Ne poglabljam se v stvari. Will not probe deeply into a subject.
71 Znam pridobiti ljudi. Know how to captivate people.
72 Rad imam otroke. Love children.
73 Ne končam, preden ni vse popolno. Continue until everything is perfect.
74 Zlahka me zgrabi panika. Panic easily.
75 Rad preusmerim pogovor na zahtevnejšo raven. Carry the conversation to a higher level.
76 Potlačujem svoja čustva. Bottle up my feelings.
77 Skoraj z vsemi sem v dobrih odnosih. Am on good terms with nearly everyone.
78 Težko se spravim k delu. Find it difficult to get down to work.
79 Hitro se počutim ogroženega. Feel threatened easily.
80 Stvari hitro dojemam. Catch on to things quickly.
81 V družbi sem sproščen. Feel at ease with people.
82 Za vsakogar imam dobro besedo. Have a good word for everyone.
83 Delam načrte in se jih tudi držim. Make plans and stick to them.
84 Čustva me prevzamejo. Get overwhelmed by emotions.
85 Lahko delam z veliko podatki. Can handle a lot of information.
86 Sem zadržan. Am a very private person.
87 Pokažem hvaležnost. Show my gratitude.
88 V svoji sobi imam nered. Leave a mess in my room.
89 Hitro sem užaljen. Take offense easily.
90 Dober sem v mnogih stvareh. Am good at many things.
91 Čakam na druge, da prevzamejo vodstvo. Wait for others to lead the way.
92 Najprej pomislim na druge. Think of others first.
93 Rad imam točnost in red. Love order and regularity.
94 Utapljam se v težavah. Get caught up in my problems.
95 Rad berem tekste, ki so mi v izziv. Love to read challenging material.
96 Dobro se znajdem med ljudmi. Am skilled in handling social situations.
97 Rad pomagam drugim. Love to help others.
98 Rad pospravljam. Like to tidy up.
99 Pritožujem se nad stvarmi. Grumble about things.
100 Rad se domislim novih načinov, kako delati stvari. Love to think up new ways of doing things.

Directions

Spodaj so navedene trditve, ki opisujejo človekovo vedenje. Prosimo, da uporabite navedeno ocenjevalno lestvico in ocenite, kako natančno vas posamezna trditev opisuje. Opišite se, kakršni ste v resnici, in ne, kakršni bi si želeli biti. Vsako trditev preberite pozorno in označite (vpišite)  ustrezno številko ocenjevalne lestvice.

 

       1                                       2                                        3                                       4                                        5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sploh ne drži         Delno ne drži                          Ne vem                      Delno drži                   Popolnoma drži

Return to the Item Translations Page