Swedish Translation of 1955 IPIP Items

Provided by Martin Bäckström

[Note: IPIP-Codes are those listed in the Alphabetical List of IPIP Items]

Swedish Code English
Söker faran H894 Seek danger
Missbrukar människors förtroende H1131 Abuse people's confidences
Accepterar ursäkter lätt H133 Accept apologies easily
Accepterar utmanande uppgifter H515 Accept challenging tasks
Accepterar lite från andra H615 Accept little from others
Accepterar andras svaghet H139 Accept others' weaknesses
Accepterar människor som de är H106 Accept people as they are
Accepterar konsekvenserna av mina handlingar H266 Accept the consequences of my actions
Accepterar vad som än kommer upp H1384 Accept the first thing that comes along
Accepterar vad andra säger H962 Accept what others say
Får en massa arbete gjort H554 Accomplish a lot of work
Får arbetet gjort i tid H230 Accomplish my work on time
Erkänner andras insatser H152 Acknowledge others' accomplishments
Lär mig snabbt färdigheter H1338 Acquire skills quickly
Agerar enligt mitt samvete H178 Act according to my conscience
Agerar efter mina egna känslor H1367 Act according to my own feelings
Agerar som ledare Q176 Act as a leader
Gör som jag vill H795 Act as I please
Agerar som jag var någon annan och identifierar mig helt med rollen A18 Act as if I’m somebody else and completely identify myself with the part
Agerar på bekostnad av andra H794 Act at the expense of others
Agerar bekvämt tillsammans med andra H41 Act comfortably with others
Agerar mot bättre vetande H1370 Act contrary to reason
Agerar impulsivt när något stör mig Q253 Act impulsively when something is bothering me
Agerar som människor som är äldre än jag P342 Act like different people in different situations
Agerar som olika människor i olika situationer Q27 Act like people older than me
Agerar som människor som är yngre än jag Q182 Act like people younger than me
Agerar ut mina frustrationer på andra H758 Act out my frustrations on others
Handlar korrekt i de flesta situationer Q53 Act properly in most situations
Agerar snabbt utan att tänka H866 Act quickly without thinking
Agerar spontant utan att tänka på konsekvenserna A137 Act spontaneously without thinking about the consequences
Agerar vilt och galet H871 Act wild and crazy
Agerar med tvekan H1075 Act with hesitation
Agerar utan att fråga andra H784 Act without consulting others
Handlar utan att planer H848 Act without planning
Handlar utan att tänka H846 Act without thinking
Agerar utan …. Motiv H156 Act without ulterior motives
Blir faktiskt kall då jag tänker på något kallt A25 Actually get cold when I think of something cold
Anpassar mig lätt till nya situationer H2000 Adapt easily to new situations
Anpassar mig lätt H1070 Adjust easily
Beundrar en riktig klyftig grabb/tjej A108 Admire a really clever scam
Erkänner misstag H148 Admit mistakes
Håller med om allt H1419 Agree to anything
Erkänner alltid när jag gör misstag P454 Always admit it when I make a mistake
Vet alltid vad jag gör P427 Always know what I am doing
Vet alltid varför jag gör saker P433 Always know why I do things
Är en dålig förlorare H763 Am a bad loser
Är en vanemänniska H1460 Am a creature of habit
Är en bra mänskokännare E117 Am a good judge of character
Är en god förlorare H50 Am a good loser
Är en storväxt person (tar stor utrymme) Q34 Am a large-sized person
Är en naturligt god dansare Q196 Am a naturally good dancer
Är en småväxt person (tar litet utrymme) Q92 Am a small-sized person
Är mycket privat som person H589 Am a very private person
Kan hålla mina laster i styr X251 Am able to control my cravings
Kan samarbeta med andra H1165 Am able to cooperate with others
Kan beskriva min känslor enkelt A58 Am able to describe my feelings easily
Kan bortse från regler D5 Am able to disregard rules
Har förmågan att komma på saker om mig själv H1317 Am able to find out things by myself
Kan se det bästa i en situation H49 Am able to see the best in a situation
Har förmågan att hävda mig själv H1197 Am able to stand up for myself
Är rädd för mycket H968 Am afraid of many things
Är rädd för att jag skall göra fel H905 Am afraid that I will do the wrong thing
Är rädd för att mitt liv skall förkortas av sjukdom C18 Am afraid that my life will be cut short by illness
Är rädd för att dra uppmärksamhet mot mig själv H655 Am afraid to draw attention to myself
Är alltid medveten om hur jag .... P340 Am always aware of how I am presenting myself
Är alltid upptagen H58 Am always busy
Är alltid i samma sinnestillstånd och humör H568 Am always in the same mood
Skämtar alltid Q21 Am always joking
Är alltid på gång H54 Am always on the go
Är alltid i tid X76 Am always on time
Är alltid förberedd X87 Am always prepared
Är alltid beredd att börja på nytt H440 Am always ready to start afresh
Är alltid orolig för något D96 Am always worried about something
Är en extraordinär person P482 Am an extraordinary person
Ingen grupp borde få dominera samhället. SD16R Ingen grupp borde få dominera samhället.
Är försiktig med nya kontakter H651 Am apprehensive about new encounters
Är upphängd på konventionella metoder H312 Am attached to conventional ways
Är ofta besvärad av värk och smärta C2 Am bothered by frequent aches and pains
Är lugn till och med i spända situationer E64 Am calm even in tense situations
Är kapabel att arbeta ensam H406 Am capable of working alone
Är noga med att undvika misstag E16 Am careful to avoid making mistakes
Är knubbig Q123 Am chubby
Känner mig väl tillmods i nya situationer X197 Am comfortable in unfamiliar situations
Är bekymrad över andra H1100 Am concerned about others
Anses attraktiva av andra P425 Am considered attractive by others
Anses kort längdmässigt Q180 Am considered short
Anses lång längdmässigt Q156 Am considered tall
Anses finansiellt välbärgad Q39 Am considered well-off financially
Håller ständigt på att reflektera över mig själv P395 Am constantly reflecting about myself
Tappar ständigt bort saker E158 Am continually losing things
Blir djupt berörd av andras olyckor X253 Am deeply moved by others' misfortunes
Är hängiven religion P479 Am devoted to religion
Är angelägen att lindra sårade känslor Q117 Am eager to soothe hurt feelings
Blir lätt irriterad Q210 Am easily annoyed
Blir lätt nerlugnad av andra H997 Am easily calmed down by others
Blir lätt förvirrad H2001 Am easily confused
Blir lätt avskräckt H911 Am easily deterred
Blir lätt modfälld H647 Am easily discouraged
Blir lätt distraherad H843 Am easily distracted
Blir lätt distraherad när jag skall koncentrera mig D17 Am easily distracted when I'm trying to focus my attention
Blir lätt störd H927 Am easily disturbed
Är lätt att hetsa upp E19 Am easily excited
Är lättskrämd H945 Am easily frightened
Är lättsårad H987 Am easily hurt
Är lätt att imponera på H996 Am easily impressed
Är lättpåverkad Q225 Am easily influenced
Är lätt att skrämma H991 Am easily intimidated
Rörs lätt till tårar H992 Am easily moved to tears
Är lättkränkt H762 Am easily offended
Är lättstött H641 Am easily put out
Är lättledd till att göra dumma saker E15 Am easily talked into doing silly things
Är lättlurad H108 Am easy to fool
Är lätt att övertyga H1424 Am easy to persuade
Är lätt att tillfredsställa H882 Am easy to satisfy
Blir förlägen av beröm X53 Am embarrassed by praise
Är generad över att behöva visa mitt hem E162 Am embarrassed to have people see my home
Är grundlig i mitt arbete X163 Am exacting in my work
Är trogen mot gamla vänner E10 Am faithful to old friends
Är full av tvivel om saker H683 Am filled with doubts about things
Är fri från fördomar Q205 Am free of prejudice
Är full av idéer H53 Am full of ideas
Är bra på att analysera problem H1207 Am good at analyzing problems
Är bra på att få folk att göra vad jag vill Q90 Am good at getting people to do what I want
Är bra på att hålla oförberedda tal P364 Am good at making impromptu speeches
Är bra på många saker H1246 Am good at many things
Är bra på att spara pengar Q223 Am good at saving money
Är bra på att ta emot råd H1068 Am good at taking advice
Styrs av min intuition H1368 Am guided by my intuitions
Styrs av min sinnesstämning H941 Am guided by my moods
Styrs av vidskepelse H1464 Am guided by superstitions
Gillar att göra rutinarbete E106 Am happy doing mindless work
Är svår att övertyga H687 Am hard to convince
Är svår att lära känna H596 Am hard to get to know
Är svår att resonera med H1376 Am hard to reason with
Är svår att tillfredsställa H277 Am hard to satisfy
Är svår att förstå H686 Am hard to understand
Är i god fysisk kondition Q89 Am in good physical condition
Är beredd att förlåta andra H137 Am inclined to forgive others
Är likgiltig inför andras känslor X203 Am indifferent to the feelings of others
Är oförklarligt glad ibland E25 Am inexplicably happy some of the time
Är intresserad av många olika saker H2021 Am interested in many things
Är intresserad av mina personliga utveckling E14 Am interested in my personal growth
Är intresserad av människor H21 Am interested in people
Är intresserad av vetenskap Q69 Am interested in science
Är bara en vanlig människa Q103 Am just an ordinary person
Är mindre kapabel än de flesta P388 Am less capable than most people
Kommer troligen att visa mig på styva linan om jag får chansen P441 Am likely to show off if I get the chance
Letar efter ett arbete Q75 Am looking for a job
Är huvudsakligen intresserad av pengar Q179 Am mainly interested in money
Är mer kapabel än de flesta P469 Am more capable than most others
Saknar aldrig ord H1302 Am never at a loss for words
Är vänlig mot dem jag borde vara arg på Q202 Am nice to people I should be angry at
Är vänlig mot butikspersonal E22 Am nice to store clerks
Är ingen fara för samhället Q68 Am no danger to society
Ger kritik utan att vara rädd H459 Am not afraid of providing criticism
Är ibland oärlig mot mig själv P490 Am not always honest with myself
Är inte alltid den som jag verkar vara P447 Am not always what I appear to be
Är en ganska vanlig person P462 Am not an extraordinary person
Borde vara striktare i mitt sätt E96 Am not as strict as I should be
Galna tankar kan man få lov att ha H359 Am not bothered by crazy thoughts
Blir inte störd av besvärliga sociala situationer X209 Am not bothered by difficult social situations
Störs inte av oordning E7 Am not bothered by disorder
Att göra gott intryck är oväsentligt P397 Am not concerned with making a good impression
Störs inte av stökiga personer E100 Am not bothered by messy people
Anses som oattraktiv av andra Q106 Am not considered attractive by others
Besväras av olika händelser H386 Am not disturbed by events
Är ofta opåverkad av mina känslor X202 Am not easily affected by my emotions
Är svår att roa X180 Am not easily amused
Är svår att förarga X23 Am not easily annoyed
Blir sällan störd av saker X138 Am not easily bothered by things
Är svår att distrahera H268 Am not easily distracted
Blir sällan störd av händelser H1046 Am not easily disturbed by events
Är svår att lura för andra H1113 Am not easily fooled by others
Är svår att frustrera X59 Am not easily frustrated
Är svår att göra avundsjuk Q144 Am not easily made to feel jealous
Är inte lättrörd H562 Am not easily stirred
Är svår att genera X242 Am not embarrassed easily
Är dålig på att lura andra människor Q71 Am not good at deceiving other people
Är dålig på att få människor att gilla mig P430 Am not good at getting people to like me
Är dålig på att dölja mina avsikter för andra P380 Am not good at hiding my intentions from others
Är dålig i sport Q86 Am not good at sports
Är dålig på att dra vitsar P468 Am not good at telling jokes
Är inte handikappad på något sätt Q232 Am not handicapped in any way
Är lågt motiverad att lyckas X110 Am not highly motivated to succeed
Är inte på humör för något alls H619 Am not in the mood for anything
Är inte i kontakt med mina känslor E9 Am not in touch with my feelings
Är inte intresserad av abstrakta idéer X228 Am not interested in abstract ideas
Är inte intresserad av andra människors problem X227 Am not interested in other people's problems
Är inte intresserad av att spekulera om saker X214 Am not interested in speculating about things
Är inte intresserad av teoretiska diskussioner X239 Am not interested in theoretical discussions
Kommer troligtvis inte att upptäcka små iakttagbara detaljer D89 Am not likely to notice small visual details
Är inte petig vad gäller mat E12 Am not picky about food
Är egentligen inte intresserad av andra X165 Am not really interested in others
Är inte säker på vart mitt liv är på väg X105 Am not sure where my life is going
Är inte villig att låta saker vila H712 Am not willing to let things rest
Är ofta medveten om hur färger och ljus i ett rum påverkar mitt humör D117 Am often aware how the color and lighting of a room affects my mood
Är ofta uttråkad A99 Am often bored
Är ofta uttråkad under arbete H2002 Am often bored while working
Är ofta nere (deppig) H640 Am often down in the dumps
Är ofta på dåligt humör X84 Am often in a bad mood
Är ofta sen E137 Am often late
Är ofta sen till arbetet X93 Am often late to work
Blir ofta felaktigt betraktad som yngre än min ålder Q94 Am often mistaken for being younger than my age
Är ofta förbryllad över förnimmelser från min kropp A86 Am often puzzled by sensations in my body
Är ofta brådskad E149 Am often rushed
Är mycket känslig för mjukhet eller strävhet i objekt som jag berör D66 Am often sensitive to the smoothness or roughness of objects that I touch
Är på god fot med nästan alla H37 Am on good terms with nearly everyone
Är en av de mest nyfikna och frågande personer jag känner D15 Am one of the most curious and inquiring persons I know
Är öppen mot mina känslor X148 Am open about my feelings
Är öppen om mig själv inför andra X85 Am open about myself to others
Är öppen för argument H1143 Am open to arguments
Är öppen för förändring X62 Am open to change
Är öppen för idéer H1142 Am open to ideas
Är öppen för nya upplevelser Q61 Am open to new experiences
Är ute efter min egen personliga vinning H1325 Am out for my own personal gain
Är hängiven i nästan allt jag är involverad i E39 Am passionate about anything I'm involved in
Är hängiven att förbättra världsläget D19 Am passionate about bettering the world's condition
Är passionerat engagerad i frågor E174 Am passionate about causes
Är tålmodig med människor som besvärar mig Q59 Am patient with people who annoy me
Är fysiskt i dålig form Q133 Am physically out of shape
Är vanlig till utseendet Q25 Am plain in appearance
Är artig mot främlingar E29 Am polite to strangers
Är dåligt informerad H1391 Am poorly informed
Är självupptagen H717 Am preoccupied with myself
Är hemfallen till missbruk Q177 Am prone to addiction
Blir stött på människor som kramar eller rör vid mig när de pratar till mig A8 Am put off by people who touch or hug when speaking to me
Blir förvirrad av oväntade händelser H957 Am put off by unexpected events
Är snabb till att rätta andra H289 Am quick to correct others
Är kvick till att döma andra E65 Am quick to judge others
Förstår saker snabbt X100 Am quick to understand things
Är tyst tillsammans med främlingar H661 Am quiet around strangers
Är sällan en tålmodig person D7 Am rarely a patient person
Är sällan medveten om hur en artist använder ljus och färg för att få fram känslor när de målar D35 Am rarely aware of how an artist might be using light and color to convey mood when I look at paintings or pictures
Är sällan medveten om beskaffenheten i det jag håller i D27 Am rarely aware of the texture of things that I hold
Blir sällan skrämd av höga ljud D55 Am rarely scared by loud noises
Är redo att agera på en gång H338 Am ready to act on the spot
Är redo att slåss för ett ideal H442 Am ready to do battle for a cause
Är avslappnad för det mesta E141 Am relaxed most of the time
Är resignerad i relation till mitt öde H1166 Am resigned to my fate
Är sällan medveten om ljudet av fåglar i grannskapet D85 Am seldom aware of the sounds of birds in the neighborhood
Är sällan störd av uppenbart lidande främlingar D93 Am seldom bothered by the apparent suffering of strangers
Är sällan bekymrad om möjligheten att misslyckas när jag försöker mig på något nytt. D91 Am seldom concerned about the possibility of failing when trying something new
Är känslig för andras behov Q256 Am sensitive to the needs of others
Är skicklig på att handskas med sociala situationer H1366 Am skilled in handling social situations
Har ibland fullt av tankar, idéer och bilder i huvudet D77 Am sometimes full of thoughts, ideas, and images in my mind
Är starkt influerad av andras goda humör A72 Am strongly influenced by the good moods of others
Är säker på motiven till mina handlingar H352 Am sure of my ground
Är påverkad av mina känslor E146 Am swayed by my emotions
Är den första att agera H518 Am the first to act
Är den siste som skrattar åt ett skämt H1447 Am the last to laugh at a joke
Är den som håller igång på ett party H34 Am the life of the party
Är helt uppfylld av ett eller flera av mina intressen eller hobbys D25 Am totally consumed by one or more interests or hobbies
Är ärlig mot mig själv under alla omständigheter H385 Am true to myself in all circumstances
Klarar inte av att handskas med problemen på arbetet X72 Am unable to deal with the problems in my work
Klarar inte att göra en del saker som jag vill på grund av min hälsa C23 Am unable to do some of the things I would like to do because of my health
Klarar inte av att göra saker ordentligt X132 Am unable to do things properly
Kan inte säga ifrån H986 Am unable to speak up for myself
Är opåverkad av andras glädje A11 Am unaffected by other people's happiness
Är opåverkad av andras lidande A67 Am unaffected by the suffering of others
Är omedveten om vad som händer H1389 Am unaware of what's happening
Är under konstant press P472 Am under constant pressure
Är svår att förutsäga - människor vet aldrig vad jag skall säga D51 Am unpredictable--people never know what I am going to say
Är osäker på frågor som berör politik, religion och moral A131 Am unsure about questions concerning politics, religion, or morality
Är oberörd av andra människors känslor H417 Am untouched by other people's feelings
Är ovillig att ändra på möten eller träffar H122 Am unwilling to change appointments
Blir upprörd av främlingars olycka A135 Am upset by the misfortunes of strangers
Är oftast en tålmodig person D63 Am usually a patient person
Är oftast aktiv och full av energi C4 Am usually active and full of energy
Är oftast medveten om känslor som framställda i olika typer av konst (musik, målning, dans, fotografering) D72 Am usually aware of the emotions that are portrayed in various types of art (for example, painting, photography, music, dance)
Är oftast medveten om hur jag känner det A122 Am usually aware of the way that I'm feeling
Är vanligtvis ganska bra på att hålla reda på flera saker som händer omkring mig D57 Am usually pretty good at keeping track of several things that are happening around me
Är mycket nöjd med mig själv H737 Am very pleased with myself
Är vanligtvis omedveten om hur ? D48 Am usually unaware of how the setting is used to convey the mood of the characters in movies
Är välinformerad H1253 Am well-informed
Är varsam med andra H1001 Am wary of others
Är villig att förklara saker två gånger H169 Am willing to explain things twice
Är villig att kompromissa H135 Am willing to make compromises
Är villig att göra personliga uppoffranden för att hjälpa dem jag bryr mig om D52 Am willing to make personal sacrifices in order to help people I care about
Är villig att ta strid Q252 Am willing to take a stand
Är villig att ta risker Q95 Am willing to take risks
Är villig att tala om mig själv H9 Am willing to talk about myself
Är villig att pröva vad som helst en gång X3 Am willing to try anything once
Är utan talang Q114 Am without talent
Underhåller mina vänner H1093 Amuse my friends
Underhåller lätt mig själv H2003 Amuse myself easily
Förutser behoven hos andra E124 Anticipate the needs of others
Ber mycket om ursäkt H2004 Apologize a lot
Uppskattar belevat sätt H210 Appreciate good manners
Uppskattar människor som väntar på mig E128 Appreciate people who wait on me
Uppskattar andras synpunkter H1340 Appreciate the viewpoints of others
Uppskattar andra på ett positivt sätt H546 Approach others in a positive manner
Kommer i tid H229 Arrive on time
Ställer frågor som ingen annan gör H1234 Ask questions that nobody else does
Ställer för många frågor H1442 Ask too many questions
Drar till mig uppmärksamhet från motsatta könet P347 Attract attention from the opposite sex
Tar automatiskt kommandot E1 Automatically take charge
Undviker att verka bättre än andra Q56 Avoid appearing superior to others
Undviker att vara en plåga för andra Q244 Avoid being a bother to anyone
Undviker att lysa med mina svagheter P480 Avoid calling attention to my weaknesses
Undviker sällskap H598 Avoid company
Undviker kontakten med andra H648 Avoid contacts with others
Undviker folksamlingar H650 Avoid crowds
Undviker farliga situationer H317 Avoid dangerous situations
Undviker svårlästa artiklar och böcker X109 Avoid difficult reading material
Undviker att göra något bakom ryggen på någon Q181 Avoid doing things behind another person's back
Undviker ögonkontakt H658 Avoid eye contact
Undviker att tvinga min vilja på andra Q178 Avoid imposing my will on others
Undviker att blanda mig i andras liv Q3 Avoid interfering in the lives of others
Undviker misstag H252 Avoid mistakes
Undviker filosofiska diskussioner X248 Avoid philosophical discussions
Undviker ansvar H827 Avoid responsibilities
Undviker småprat H593 Avoid small talk
Drar mig ur i sista stund H1169 Back out at the last moment
Blandar mig i andras samtal H764 Barge in on conversations
Baserar mina mål i livet på inspiration snarare än logik A26 Base my goals in life on inspiration, rather than logic
Blir aggressiv när jag känner mig sårad Q218 Become aggressive when I feel hurt
Blir lätt rädd D1 Become easily frightened
Blir frustrerar och arg på människor när de inte lever upp till mina förväntningar D100 Become frustrated and angry with people when they don't live up to my expectations
Blir överväldigad av händelser H959 Become overwhelmed by events
Blir panikslagen när det blir farligt Q50 Begin to panic when there is danger
Beter mig på ett sätt som är accepterat i samhället Q192 Behave in a way that is acceptable to society
Beter mig ordentligt H218 Behave properly
Tror på en övernaturlig källa till fred och kärlek Q26 Believe in a supernatural source of peace and love
Tror på öga för öga, tand för tand X173 Believe in an eye for an eye
Tror på att äta hälsosamt X60 Believe in eating healthily
Tror på likaberättigande för alla raser P353 Believe in equality between all races
Tror på gud Q193 Believe in God
Tror på mänsklig godhet H114 Believe in human goodness
Tror på liv efter döden P483 Believe in life after death
Tror på en sann religion X35 Believe in one true religion
Tror på sexuell anständighet P464 Believe in sexual modesty
Tror på godheten i den mänskliga naturen Q73 Believe in the goodness of human nature
Tror på betydelsen av konst X123 Believe in the importance of art
Tror på betydelsen av traditioner X207 Believe in the importance of tradition
Tror på kraften i ödet P360 Believe in the power of fate
Tror på saker som inte har någon vetenskaplig förklaring P417 Believe in things that have no scientific explanation
Tror på universell harmoni Q200 Believe in universal harmony
Tror bara på mig själv H698 Believe only in myself
Tror på att alla händelser kan förklaras vetenskapligt P400 Believe that all events can be explained scientifically
Tror att utseendet är viktigt E28 Believe that appearances are important
Tror på att fuska är fel eftersom det är orättvist mot andra A55 Believe that cheating is wrong because it is unfair to others
Tror att barn behöver fast disciplin E93 Believe that children need firm discipline
Tror att kriminella borde få hjälp hellre än straff X219 Believe that criminals should receive help rather than punishment
Tror på att gråa får mig att känna mig bättre E51 Believe that crying helps me feel better
Tror att känslor ger riktning åt livet A124 Believe that emotions give direction to life
Tror på att händelser i mitt liv orsakas bara av mig själv P409 Believe that events in my life are determined only by me
Tror på att allt kommer att ordna sig till slut E21 Believe that everything will work out in the end
Tror att jag är bättre än andra H736 Believe that I am better than others
Tror på att jag är viktig H740 Believe that I am important
Tror att jag har en allvarlig sjukdom A94 Believe that I have a serious disease
Tror på att viktiga beslut skall baseras på logiskt tänkande A6 Believe that important decisions should be based on logical reasoning
Tror på att barn behöver X222 Believe that kids need tough love
Tror på att lagar skall upprätthållas strikt med maktmedel X178 Believe that laws should be strictly enforced
Tror att medicinska test ofta är felaktiga C11 Believe that medical tests are often inaccurate
Tror att de flesta människor ogillar att hjälpa andra Q85 Believe that most people dislike helping other people
Tror att de flesta människor talar sanning Q55 Believe that most people tell the truth
Tror att de flesta skulle ljuga för att komma fram Q10 Believe that most people would lie to get ahead
Tror att de flesta frågor har ett rätt svar Q184 Believe that most questions have one right answer
Tror att min framgång beror på förmåga snarare än tur P435 Believe that my success depends on ability rather than luck
Tror att en rasgrupp är bättre än de andra P467 Believe that one race of people is better than others
Tror att de flesta har goda avsikter H549 Believe that others have good intentions
Tror att föräldrar klemar bort sina barn för mycket X192 Believe that parents coddle their children too much
Tror att människor i grunden är moraliska X189 Believe that people are basically moral
Tror att människor är antingen goda eller dåliga Q76 Believe that people are either good or bad
Tror att människor i huvudsak är ondskefulla X80 Believe that people are essentially evil
Tror att människor sällan berättar hela historien X139 Believe that people seldom tell you the whole story
Tror på att människor skall försörja sig själv X70 Believe that people should fend for themselves
Tror att planering i förväg gör att saker blir bättre P428 Believe that planning ahead makes things turn out better
Tror att ostördhet är mycket viktigt E43 Believe that privacy is very important
Tycker att religion är löjligt Q18 Believe that religion is foolish
Tror att somliga är födda med tur P404 Believe that some people are born lucky
Tror att ändamålet helgar medlen H433 Believe that the end justifies the means
Tycker att de fattiga förtjänar vår sympati A24 Believe that the poor deserve our sympathy
Tror att världen kontrolleras av några mäktiga människor P369 Believe that the world is controlled by a few powerful people
Tror att det finns många sidor av de flesta frågor E138 Believe that there are many sides to most issues
Tror att det finns universella sanningar X162 Believe that there are universal truths
Tycker aldrig det finns en ursäkt för att ljuga P383 Believe that there is never an excuse for lying
Tror inte att det finns något som är absolut rätt och fel X184 Believe that there is no absolute right and wrong
Tycker att för stor del av skatten går till att stödja konstnärer X20 Believe that too much tax money goes to support artists
Tror att olyckliga händelser uppstår på grund av otur P394 Believe that unfortunate events occur because of bad luck
Tycker att vi daltar med kriminella för mycket X130 Believe that we coddle criminals too much
Tycker att vi skall vara tuffa mot brottslighet X157 Believe that we should be tough on crime
Blandar mig med massan H1044 Blend into the crowd
Slänger ur mig vad som faller mig in H1176 Blurt out whatever comes into my mind
Skryter om mina fördelar H746 Boast about my virtues
Bestämmer över andra H724 Boss people around
Håller tillbaka mina känslor H1146 Bottle up my feelings
Bryter mina löften H1018 Break my promises
Bryter regler H1346 Break rules
Faller i tårar H944 Burst into tears
Köper kläder utan att pröva dem först E32 Buy clothes without trying them on first
Köper mer än jag behöver P492 Buy more than I need
Kan acceptera mycket från andra H128 Can accept a lot from others
Kan ta emot kritik utan att bli upprörd X269 Can accept criticism without getting upset
Blir ofta förvirrad av de känslor jag känner A22 Can be confused about the emotions I'm feeling
Andra kan lita på mig Q83 Can be relied upon by others
Kan lätt bli upphetsad H921 Can be stirred up easily
Låter mig styras av andra Q221 Can bend to the will of others
Kan ändra kurs, om nödvändigt H1282 Can change course, if necessary
Kan kontroller utgången av händelser H2005 Can control the outcome of events
Har lätt för att sammanfoga fakta H1321 Can easily link facts together
Kan lätt förmå mig att fortsätta jobba H533 Can easily push myself forward
Känner närhet till andra även i stunder av tystnad A77 Can feel close to someone, even in moments of silence
Kan samsas med de flesta människor H132 Can get along with most people
Kan komma ur svåra situationer H490 Can get out of difficult situations
Kan hantera mycket information H1322 Can handle a lot of information
Kan hantera komplexa problem H470 Can handle complex problems
Kan improvisera H1279 Can improvise
Kan behålla en hemlighet H150 Can keep a secret
Kan skratta åt mig själv E44 Can laugh at myself
Kan få vem som helst att tro vad jag vill de skall tro P375 Can make anyone believe anything I want them to
Kan få mig till att jobba med en svår uppgift även när jag inte känner för att försöka D109 Can make myself work on a difficult task even when I don't feel like trying
Kan hantera många saker på en gång H457 Can manage many things at the same time
Hittar aldrig något E172 Can never find anything
Kan aldrig hålla en hemlighet E37 Can never keep a secret
Kan utföra en stor mängd olika uppgifter H492 Can perform a wide variety of tasks
Kan förutsäga utgången av en händelse H2006 Can predict the outcome of events
Kan läsa böcker skrivna på kinesiska P457 Can read books written in Chinese
Kan läsa människor som en bok P351 Can read people like a book
Kommer ihåg många händelser från tiden innan jag fyllde tre A9 Can recall many events before the age of three
Kan säga saker på ett vackert sätt H1247 Can say things beautifully
Kan se saker från olika synvinklar E153 Can see different points of view
Kan se det roliga i en smärtsam situation Q216 Can see the funny side of a painful situation
Kan känna på mig hur det kommer att gå H2007 Can sense how things will turn out
Kan tillbringa timmar utan att göra något H626 Can spend hours doing nothing
Kan upptäcka felaktigt tänkande H491 Can spot faulty reasoning
Kan stå ut med en hel del stress H362 Can stand a great deal of stress
Kan ta kritik H356 Can stand criticism
Kan hålla mig fokuserad, även när jag är glad och upphetsad inför något som skall inträffa D50 Can stay focused on tasks, even when I'm happy and excited about an upcoming event
Kan lätt växla inriktning ?? H461 Can switch gears easily
Tackar allt H439 Can tackle anything
Kan ta ett skämt H912 Can take a joke
Kan undvika att tänka på mina problem H1091 Can take my mind off my problems
Har svårt att verkligen ta i H409 Can take strong measures
Kan se andras synvinklar H1345 Can take the viewpoint of others
Kan snacka mig ur vad som helst P451 Can talk my way out of anything
Kan övertala andra att göra saker H1137 Can talk others into doing things
Kan komma på ett kvickt svar H458 Can think of a snappy reply
Kan vanligtvis rikta tillbaka min uppmärksamhet mot vad jag gjorde innan jag blev avbruten D34 Can usually bring my attention back to whatever I was doing after being interrupted
Kan arbeta under press H391 Can work under pressure
Har inte råd att köpa saker jag behöver Q122 Can't afford to buy things I need
Kan inte låta mig störas av andras behov X237 Can't be bothered with other's needs
Kan inte komma på nya idéer H1380 Can't come up with new ideas
Kan inte koncentrera mig H936 Can't concentrate
Klarar mig inte utan andras sällskap H965 Can't do without the company of others
Har svårt att hitta de rätta orden för mina känslor A111 Can't find the right words for my feelings
Kan svårt att höra tidvis (som jag var döv) A104 Can't hear for awhile (as if I am deaf)
Kan inte hjälpa att jag blir upprörd när något dåligt inträffar A14 Can't help but look upset when something bad happens
Kan inte hålla i pengar speciellt länge P440 Can't hold onto money for long
Kan inte hålla mig till ämnet H1078 Can't keep to the subject
Kan inte bestämma mig H901 Can't make up my mind
Kan inte överföra mina idéer till något praktiskt H1466 Can't put my ideas into practice
Kan inte säga nej H1035 Can't say no
Kan inte se tidvis (som jag var blind) A93 Can't see for awhile (as if I am blind)
Kan inte sova hela nätterna, men håller mig aktiv under dagarna A50 Can't sleep for nights on end but remain active during the daytime
Kan inte tala (eller bara med svårigheter) eller kan bara att viska A38 Can't speak (or only with great effort), or can only whisper
Står inte ut med aggressiva personer E5 Can't stand aggressive people
Står inte ut med att vara ensam H985 Can't stand being alone
Står inte ut med att bli motsagd H292 Can't stand being contradicted
Står inte ut med att vara försenad P470 Can't stand being late
Står inte ut med konfrontationer X206 Can't stand confrontations
Står inte ut med oartiga människor E107 Can't stand impolite people
Står inte ut med näsvisa människor E41 Can't stand nosey people
Kan inte stå på egna ben H973 Can't stand on my own
Står inte ut med människor som armbågar sig fram E142 Can't stand pushy people
Står inte ut med gräl H547 Can't stand quarrels
Står inte ut med ohövliga människor E62 Can't stand rude people
Står inte ut att vänta H757 Can't stand waiting
Står inte ut med svaga personer E78 Can't stand weak people
Kan inte svälja, eller bara med stor ansträngning A62 Can't swallow, or only with a great effort
Bryr mig om rättvisa H176 Care about justice
Bryr mig om andra Q128 Care about others
Genomför mina planer H258 Carry out my plans
För konversationen till en högre nivå H1227 Carry the conversation to a higher level
Fattar saker snabbt X275 Catch on to things quickly
Orsakar olyckor H1414 Cause accidents
Utmanar andras åsikter H577 Challenge others' points of view
Ändrar min åsikt H860 Change my mind
Har ett humör som svänger mycket H926 Change my mood a lot
Ändrar mig för att anpassa mig till andra E147 Change myself to suit others
Kallpratar utan mål H538 Chatter away aimlessly
Bedra personer som litar på mig Q22 Cheat on people who have trusted me
Fuskar för att bli bäst X198 Cheat to get ahead
Kontrollerar mitt arbete H232 Check over my work
Jublar högt på sportarrangemang E48 Cheer loudly at sporting events
Muntrar upp människor H1151 Cheer people up
Vårdar minnen E152 Cherish mementos
Väljer mina ord med omsorg H673 Choose my words with care
Väljer den enkla vägen H833 Choose the easy way
Påstår mig kunna allting H751 Claim to be able to do everything
Går rakt på sak H2008 Come straight to the point
Kommer med en lösning direkt H393 Come up with a solution right away
Lägger fram alternativ H479 Come up with alternatives
Lägger fram djärva planer H447 Come up with bold plans
Kommer med bra lösningar H2009 Come up with good solutions
Kommer upp med något nytt H1230 Come up with something new
Lägger fram ogenomförbara planer H1468 Come up with unworkable plans
Kommenterar andra högt H1429 Comment loudly about others
Fullföljer mina plikt så snart som möjligt Q163 Complete my duties as soon as possible
Fullföljer mina uppgifter framgångsrikt H1285 Complete tasks successfully
Rättar mig efter andras åsikter H1056 Conform to others' opinions
Blandar ihop fantasier med riktiga minnen A82 Confuse fantasies with real memories
Överväger mina motiv innan jag handlar E2 Consider my motives before acting
Ser mig som en handikappad person Q149 Consider myself a disabled person
Ser mig själv som en medelmåtta X125 Consider myself an average person
Ser mig själv som snygg Q162 Consider myself good-looking
Betraktar mig som gammal Q63 Consider myself old
Överväger andras råd H1275 Consider others' advice
Över väger andras åsikter H1342 Consider others' opinions
Fortsätter tills allt är perfekt H286 Continue until everything is perfect
Motsäger andra H808 Contradict others
Kopierar andra H1041 Copy others
Litar för mycket på andra H886 Count on others too much
Motsäger andras argument H1360 Counter others' arguments
Skapar problem för andra H2010 Create problems for others
Skapar något av värde ur ingenting H1236 Create something of value out of nothing
Kritiserar andras brister H279 Criticize others' shortcomings
Gråter under filmer H2011 Cry during movies
Gråter lätt H2012 Cry easily
Avbryter en konversation H1081 Cut conversations short
Knäcker andra personer H422 Cut others to pieces
Vågar säga vad som helst H450 Dare to say anything
Handskas effektivt med praktiska frågor Q227 Deal efficiently with practical matters
Lurar människor H1096 Deceive people
Bestämmer för andra H775 Decide things for others
Bestämmer saker för mig själv H411 Decide things on my own
Försvarar mina övertygelser Q148 Defend my own beliefs
Kräver mycket av andra H280 Demand a lot from others
Kräver uppmärksamhet H525 Demand attention
Kräver förklaringar av andra H285 Demand explanations from others
Kräver lydnad H779 Demand obedience
Kräver perfektion hos andra H290 Demand perfection in others
Kräver kvalitet H288 Demand quality
Kräver det omöjliga av andra H810 Demand the impossible of others
Kräver att vara centrum för intresset? H769 Demand to be the center of interest
Förnekar andra delaktighet H772 Deny others their turn
Förlitar mig på vetenskap för att förklara mirakel P424 Depend on science to explain 'miracles
Upptäcker misstag H1293 Detect mistakes
Avskyr att arbete H816 Detest working
Berättar om mina innersta tankar H2013 Disclose my intimate thoughts
Diskuterar mina hälsoproblem med min familj och mina vänner C22 Discuss my health problems with my family and friends
Gillar inte att vara med glada människor när jag är ledsen A2 Dislike being around happy people when I'm feeling sad
Tycker illa om att få komplimanger P410 Dislike being complimented
Tycker illa om att vara i centrum för andras uppmärksamhet X169 Dislike being the center of attention
Tycker illa om förändringar H1063 Dislike changes
Tycker illa om barns födelsedagar A42 Dislike children's birthday parties
tycker illa om att tävla med andra X108 Dislike competing with others
Tycker illa om att ha makt över andra P341 Dislike having authority over others
Tycker illa om att göra mer än en uppgift i taget X208 Dislike having to do more than one task at a time
Ogillar arbete som inte är perfekt H271 Dislike imperfect work
Ogillar inkompetens X96 Dislike incompetence
Ogillar att behöva lära mig saker H1401 Dislike learning
Tycker illa om att titta på min kropp P414 Dislike looking at my body
Tycker illa om att titta på mig själv i spegeln P349 Dislike looking at myself in the mirror
Tycker illa om hög musik X215 Dislike loud music
Ogillar filmer med lyckliga Hollywoodslut X256 Dislike movies with happy Hollywood endings
Tycker illa om mig själv X15 Dislike myself
Ogillar grannar som bor för nära E131 Dislike neighbors living too close
Ogillar neon skyltar och självlysande färger X172 Dislike neon signs and florescent colors
Ogillar nya maträtter E36 Dislike new foods
Ogillar rutiner X122 Dislike routine
Ogillar lukter som jag vanligtvis brukar gilla A31 Dislike smells that I usually like
Ogillar överraskningar X221 Dislike surprises
Ogillar att ta ansvar för att fatta beslut P359 Dislike taking responsibility for making decisions
Tycker inte om att prata om mig själv X212 Dislike talking about myself
Ogillar smakar som jag vanligtvis brukar gilla A34 Dislike tastes that I usually like
Känner olust inför det okända H1458 Dislike the unknown
Ogillar arbete Q48 Dislike work
Tycker om verk baserade på fantasi X230 Dislike works of fiction
Tyckte inte om matte i skolan X117 Disliked math in school
Struntar i regler H88 Disregard rules
Struntar i andras åsikter H426 Disregard the opinions of others
Misstror människor H1195 Distrust people
Gör massor på min fritid H79 Do a lot in my spare time
Gör en stor mängd saker bara för att undvika att bli sjuk C3 Do a lot of things just to avoid getting sick
Gör som jag blir tillsagd H1062 Do as I am told
Gör galna saker H870 Do crazy things
Gör farliga saker H876 Do dangerous things
Gör allt jag säger jag skall göra Q44 Do everything I say I will do
Gör olämpliga saker H897 Do improper things
Gör bara så mycket som jag måste X115 Do just enough work to get by
Gör många saker med lätthet H1320 Do many things with ease
Gör mer än vad som förväntas av mig H2014 Do more than what's expected of me
Är den som talar mest H4 Do most of the talking
Gör vad jag kan för att undvika en dispyt A39 Do my best to avoid arguments
Gillar inte att gå på konstmuseum X235 Do not enjoy going to art museums
Gillar inte att se på dansframträdande X243 Do not enjoy watching dance performances
Är fantasilös X272 Do not have a good imagination
Gillar inte konst X86 Do not like art
Gillar inte konserter X144 Do not like concerts
Gillar inte poesi X45 Do not like poetry
Gör inte upp listor E86 Do not make lists
Kommer inte med artiga ursäkter E13 Do not make polite excuses
Planerar inte i förväg E104 Do not plan ahead
Tror inte på nyheter förrän jag kontrollerat dem E34 Do not take news at face value
Tänker inte kring beslut E112 Do not think about decisions
Gör motsatsen till vad man frågar om H497 Do the opposite of what is asked
Gör saker enligt planen H1351 Do things according to a plan
Gör saker i min egen takt H171 Do things at my own pace
Gör saker i sista minuten H858 Do things at the last minute
Gör saker bakom ryggen på andra H1013 Do things behind other people's backs
Gör saker som man ska göra (efter reglerna) H250 Do things by the book
Gör saker av för att det finns skäl till det Q33 Do things for a reason
Gör saker utan uppenbara skäl H932 Do things for no apparent reason
Gör saker på ett halvdant sätt H1413 Do things in a half-way manner
Gör saker i logisk ordning H1350 Do things in a logical order
Gör saker på mitt eget sätt H366 Do things my own way
Gör saker av ren vana H1064 Do things out of habit
Gör saker som jag inte gillar för att göra andra glada E160 Do things that I don't like to make others happy
Gör saker som jag sedan ångrar E24 Do things that I later regret
Gör sådan som män traditionellt brukar göra P419 Do things that men traditionally do
Gör sådant som andra tycker är underligt H691 Do things that others find strange
Gör sådant som kvinnor traditionellt brukar göra P343 Do things that women traditionally do
Gör saker utan att tänka på konsekvenserna Q243 Do things without thinking of the consequences
Gör lite arbete P385 Do too little work
Gör oväntade saker H893 Do unexpected things
Gör olustiga saker genast E109 Do unpleasant tasks immediately
Gör vad jag säger H267 Do what I say
Gör som andra gör H1049 Do what others do
Gör vad andra vill att jag skall göra H1028 Do what others want me to do
Gör vad som råkar komma upp i huvudet H573 Do whatever comes into my mind
Gör vad som förväntas H321 Do what's expected
Agerar inte för att visa mig på styva linan Q32 Don't act like a show-off
Praktiserar inte alltid vad jag predikar P481 Don't always practice what I preach
Analyserar inte skälen till mitt agerande Q30 Don't analyze the reasons for my actions
Försöker inte att rätta mig efter samhällets förväntningar D37 Don't attempt to conform to society's expectations
Bryr mig inte om att anstränga mig H838 Don't bother to make an effort
Bryr mig inte om att artigt konversera E74 Don't bother with polite conversation
Försöker inte oroa mig för politiska och samhälleliga problem Q222 Don't bother worrying about political and social problems
Ringer inte upp bara för att prata E63 Don't call people just to talk
Bryr mig inte om att klä mig snyggt E85 Don't care about dressing nicely
Bryr mig inte om regler H575 Don't care about rules
Bryr mig inte om vad andra tänker E134 Don't care what others think
Bryr mig inte om vad andra tänker om mig E60 Don't care what people think of me
Bryr mig inte ifall andra tycker att jag är speciell P486 Don't care whether I'm considered special
Binder inte upp mig för saker H600 Don't commit myself to things
Ser inte mig som attraktiv P471 Don't consider myself attractive
Betraktar mig inte som religiös P488 Don't consider myself religious
Åtrår inte saker som andra har Q155 Don't desire things that others have
Uppskattar inte att vara objektet för andras skämt P376 Don't enjoy being the object of jokes
Faller inte för gråthistorier X185 Don't fall for sob-stories
Blir inte upphetsad över saker H572 Don't get excited about things
Saknar ett ställe jag kallar för hemma Q70 Don't have a place I call home
Saknar en mjuk sida E143 Don't have a soft side
Hänger mig inte åt våldsamheter Q224 Don't indulge in violence
Vet inte mycket om historia Q82 Don't know much about history
Vet inte vad jag egentligen vill A145 Don't know what I really want
Vet inte vad som pågår inom mig A61 Don't know what's going on inside me
Vet inte varför jag gör vissa saker E57 Don't know why I do some of the things I do
Vet inte varför jag är arg A30 Don't know why I'm angry
Lär inte av mina erfarenheter H1400 Don't learn from my experiences
Låter inte en skada eller sjukdom ändra mina dagliga rutiner C10 Don't let an illness or injury change my daily habits
Låter inte andra tränga sig före i en kö P378 Don't let others cut in front of me in line
Låter inte andra avskräcka mig H368 Don't let others discourage me
Låter inte andra få äran av mitt arbete P361 Don't let others take credit for my work
Gillar inte actionfilmer X119 Don't like action movies
Gillar inte att vara iväg från civilisationen P384 Don't like being away from civilization
Gillar inte att bli avbruten Q105 Don't like being interrupted
Vill inte bli skrattad åt Q109 Don't like being laughed at
Gillar inte ställen där det är fullt av folk X99 Don't like crowded events
Gillar inte att få skit på händerna Q43 Don't like getting dirt on my hands
Gillar inte att springa andras ärenden P465 Don't like running errands for others
Tycker inte om när folk klär sig slarvigt Q72 Don't like seeing people dressed carelessly
Gillar inte sex Q212 Don't like sex
Gillar inte tanken på förändring H910 Don't like the idea of change
Tycker inte om att dra uppmärksamhet till mig X68 Don't like to draw attention to myself
Tycker inte om att vara uppklädd E53 Don't like to get dressed up
Tycker inte om att involveras i andra människors problem X103 Don't like to get involved in other people's problems
Tycker inte om att grubbla över saker H1378 Don't like to ponder over things
Gillar inte att göra av med pengar Q240 Don't like to spend money
Gillar inte att resa X264 Don't like to travel
Tappar inte huvudet H384 Don't lose my head
Har inte något emot att be om en tjänst E27 Don't mind asking for favors
Har inte något emot att vara centrum för uppmärksamheten X78 Don't mind being the center of attention
Har inte något emot att äta ensam E72 Don't mind eating alone
Har inte något emot att andra gör narr av mig P350 Don't mind others making fun of me
Är inte uppmärksam H1423 Don't pay attention
Planerar inte något långt i förväg A90 Don't plan anything very far in advance
Låtsas inte vara mer än jag är Q35 Don't pretend to be more than I am
Tänker inte över saker speciellt mycket E179 Don't put a lot of thought into things
Tänker inte på uppgiften jag har framför mig H854 Don't put my mind on the task at hand
Avslöjar inte mina avsikter H1109 Don't reveal my intentions
Ser inte konsekvensen av vad som händer H1393 Don't see the consequences of things
Ser inte igenom saker H885 Don't see things through
Mjukar inte upp sanningen E103 Don't soften the truth
Strävar inte efter elegans i mitt utseende P371 Don't strive for elegance in my appearance
Pratar inte mycket X56 Don't talk a lot
Tänker inte lika bra som jag gjort förr Q153 Don't think as well as I used to
Tänker inte mycket på sex Q80 Don't think much about sex
Tänker inte på morgondagen H880 Don't think of tomorrow
Tycker inte att jag är bättre än andra Q175 Don't think that I'm better than other people
Anser inte att lagar gäller mig H579 Don't think that laws apply to me
Tycker inte att bildning är viktigt E49 Don't think that schooling is important
Försöker inte förstå mig själv P363 Don't try to figure myself out
Förstår inte människor som blir känslosamma E156 Don't understand people who get emotional
Har svårt för att förstå saker H1438 Don't understand things
Använder inte ett grovt språk Q11 Don't use harsh language
Tycker vanligtvis inte om att lyssna på människor som berättar historier om vad som hänt dem i livet D76 Don't usually enjoy listening to people tell stories about events that have happened in their lives
Vill inte orsaka problem H1059 Don't want to cause trouble
Har inte modekläder på mig Q100 Don't wear fashionable clothing
Oroar mig inte för sådant som redan inträffat E150 Don't worry about things that have already happened
Misstror människor som hävdar att de är helbrägdagörare (typ medicinmän) P344 Doubt people who claim to be 'healers
Misstror rapporter om så kallade mystiska upplevelser P496 Doubt reports of so-called 'mystical experiences
Tvivlar på att de flesta politiker är korrupta X134 Doubt that most politicians are corrupt
Tvivlar på värdet av religion P392 Doubt the value of religion
Överröstar samtal H532 Drown out conversations
Ältar det förgångna E4 Dwell on the past
Ser med iver fram mot vad som skall hända H36 Eagerly look forward to things to come
Har lätt för att skratta åt mig själv Q213 Easily laugh at myself
Står emot frestelser utan problem X274 Easily resist temptations
Upprepar vad andra sagt H1135 Echo what others say
Generar andra H91 Embarrass others
Uppmuntrar andras kritik H1343 Encourage others' criticisms
Engagerar mig i diskussioner H61 Engage in discussions
Uppskattar ett bra etniskt skämt bland vänner X257 Enjoy a good ethnic joke among friends
Gillar att gå barfota P446 Enjoy being barefoot
Gillar att vara i farten H2015 Enjoy being on the go
Gillar att vara en del av en grupp H2016 Enjoy being part of a group
Gillar att vara en del av en högljudd folkmassa E56 Enjoy being part of a loud crowd
Tycker om att vara obetänksam E35 Enjoy being reckless
Tycker om att man tänker på mig som en normal traditionell person D99 Enjoy being thought of as a normal "mainstream" person
Tycker om att föra samman människor X161 Enjoy bringing people together
Uppskattar tecknad film X229 Enjoy cartoons
Uppskattar kontemplation H1217 Enjoy contemplation
Uppskattar grova skämt E23 Enjoy crude jokes
Uppskattar att diskutera filmer och böcker med andra E47 Enjoy discussing movies and books with others
Tycker om att äta på restaurang X116 Enjoy eating in restaurants
Uppskattar i detalj genomförda ceremonier P345 Enjoy elaborate ceremonies
Tycker om att undersöka mig själv och mitt liv E133 Enjoy examining myself and my life
Gillar att mata djur X266 Enjoy feeding animals
Tycker om att vara jordbunden Q186 Enjoy feeling "close to the earth
Gillar strategispel E90 Enjoy games of strategy
Gillar att ha kontroll över någon A95 Enjoy having control over someone
Uppskattar att få höra nya idéer X166 Enjoy hearing new ideas
Tycker om intellektuella lekar Q160 Enjoy intellectual games
Tycker om att manipulera andra människors känslor A105 Enjoy manipulating other people's feelings
Uppskattar min privathet E83 Enjoy my privacy
Tycker om mitt arbete H2017 Enjoy my work
Uppskattar mig själv när jag är med andra H14 Enjoy myself while with others
Tycker om att visa turister vägen E38 Enjoy offering directions to tourists
Gillar fysisk aktivitet H2018 Enjoy physical exercise
Tycker om att läsa H2019 Enjoy reading
Uppskattar att reflektera över tider som varit E139 Enjoy reflecting on past events
Gillar science fiction X131 Enjoy science fiction
Tycker intensivt om sexuella upplevelser Q245 Enjoy sexual experiences intensely
Uppskattar tystnad E94 Enjoy silence
Uppskattar att tillbringa tid för mig själv X88 Enjoy spending time by myself
Tycker om att gå promenader på fritiden P426 Enjoy taking leisurely strolls
Uppskattar lagarbete X271 Enjoy teamwork
Uppskattar naturens skönhet X261 Enjoy the beauty of nature
Gillar spänningen som kommer med skrämmande situationer Q9 Enjoy the thrill that comes with fearful situations
Gillar att tänka på saker E145 Enjoy thinking about things
Gillar tankeväckande filmer E42 Enjoy thought-provoking movies
Uppskattar vild fantasiflykt X238 Enjoy wild flights of fantasy
Gillade skolan Q20 Enjoyed school
Överdriver mina förmågor H753 Exaggerate my abilities
Överdriver saker H1155 Exaggerate things
Undersöker konstant mina motiv P377 Examine my motives constantly
Är inte bäst på något H1388 Excel in nothing at all
Är bäst på det jag gör H1174 Excel in what I do
Utövar min auktoritet H778 Exert my authority
Förväntar mig hängivet arbete från andra H270 Expect dedicated work from others
Förväntar mig att saker skall misslyckas H645 Expect things to fail
Upplever mycket fysisk smärta Q158 Experience a lot of physical pain
Upplever förändrade medvetandetillstånd Q164 Experience altered states of consciousness
Upplever längre perioder av sorgsenhet eller depression i jämförelse med andra D53 Experience longer periods of sadness or depression than other people seem to
Upplever mina känslor intensivt X92 Experience my emotions intensely
Upplever smärtsam hunger som får mig att sluka allt i sikte A110 Experience pangs of hunger that cause me to devour everything in sight
Upplever panikattacker A23 Experience panic spells
Upplever övernaturlig vägledning Q7 Experience supernatural guidance
Upplever mycket få känslomässiga svängningar X267 Experience very few emotional highs and lows
Upplever mycket tydliga och levande minnen när jag minns min barndom A19 Experience very vivid and lively memories when I recall my childhood
Uttrycker barnslig glädje H66 Express childlike joy
Uttrycker ogillande H282 Express disapproval
Uttrycker min tillgivenhet (ömhet) fysiskt H24 Express my affection physically
Uttrycker min glädje på ett barnsligt sätt A7 Express my happiness in a childlike manner
Har lätt för att uttryck mig H17 Express myself easily
Möter faran med säkerhet Q126 Face danger confidently
Tar tag i problemen direkt H363 Face problems directly
Försummar att vara uppmärksam H883 Fail to pay attention
Fruktar att dö av en långvarig eller smärtsam sjukdom C9 Fear dying from a lingering or painful illness
Fruktar det värsta H999 Fear for the worst
Fruktar inget Q74 Fear nothing
Har en känsla av att inte vara verklig A136 Feel a sense of not being real
Har en känsla av värdelöshet eller hopplöshet A129 Feel a sense of worthlessness or hopelessness
Har en speciell känsla av bestämmelse eller profetia A32 Feel a special sense of destiny or prophecy
Har en stark känsla av enhet med allt som finns omkring mig Q141 Feel a strong sense of oneness with everything around me
Känns som min kropp, eller en del av den, har försvunnit A29 Feel as if my body, or a part of it, has disappeared
Känner mig obesvärad med människor H1 Feel at ease with people
Känner mig attackerad av andra H914 Feel attacked by others
Känner mig dålig om mina ord eller handlingar får någon annan att känna emotionell smärta A115 Feel badly if my words or actions cause someone else to feel emotional pain
Känner mig bättre efter lite hårt arbete Q57 Feel better after some hard work
Trivs med människor omkring mig X112 Feel comfortable around people
Känner mig trygg med mig själv X129 Feel comfortable with myself
Känner mig kontrollerad av mäktiga människor Q110 Feel controlled by powerful people
Känner mig krossad av bakslag H643 Feel crushed by setbacks
Känner mig desperat H947 Feel desperate
Känner mig skyldig som jag begått ett brott, trots att jag inte gjort det A65 Feel guilty as if I had committed a crime, although I did not really commit one
Känner mig skyldig om jag tror att jag sårat någons känslor D10 Feel guilty when I believe that I have hurt someone's feelings
Känner mig skyldig om jag behöver säga nej E168 Feel guilty when I say "no”
Känner mig glad när jag ser ett glatt djur som en lekfull hund eller en katt som spinner D56 Feel happy when I see a happy animal such as a playful dog or a purring cat
Känner mig frisk och livfull för det mesta C8 Feel healthy and vibrant most of the time
Känner att det är viktigt att QQ15 Feel it is important to keep up appearances
Känner mig misslyckad när någon annan lyckas Q101 Feel like a failure when someone else succeeds
Känner mig som en ung person Q127 Feel like a young person
Känns som jag skall bryta ihop A117 Feel like I am "falling apart"
Känns som jag inte visste vad jag skulle göra om jag utvecklade en allvarlig sjukdom C20 Feel like I wouldn't know what to do if I developed a serious illness
Känner mig inte speciellt bekymrad om andra X244 Feel little concern for others
Känner mig tursam för det mesta H2020 Feel lucky most of the time
Känner ingen tacksamhet mot andra Q58 Feel no gratitude to others
Känner mig kränkt av all form av diskriminering P463 Feel offended by forms of discrimination
Känner mig äldre än jag är Q208 Feel older than my age
Känner andra människors glädje A63 Feel other people's joy
Känner andra människors känslor E136 Feel others' emotions
Känner mig paralyserad tidvis A81 Feel paralyzed for awhile
Känner mig lugn när jag befinner mig i små utrymmen som hissar D24 Feel relaxed when enclosed in small places such as an elevator
Känner mig olyckligt lottad H617 Feel short-changed in life
Känner mig kvävd när andra djupt visar sin omtanke för mig A74 Feel smothered when others show deep concern towards me
Känner mig andligen besläktad med andra människor P365 Feel spiritually connected to other people
Känner sympati med de som har det sämre än jag själv E115 Feel sympathy for those who are worse off than myself
Upplever att fantasi har mer kraft en verkligheten Q131 Feel that fantasy is more powerful than reality
Upplever att vänliga människor egentligen försöker manipulera mig Q168 Feel that friendly people are actually trying to manipulate me
Att ha nära vänner tycker jag inte är speciellt viktigt för mig D42 Feel that having close friends is not especially important to me
Tycker att jag är för fet Q13 Feel that I am too fat
Tycker att jag är för kort Q47 Feel that I am too short
Tycker att jag är för spinkig Q172 Feel that I am too skinny
Tycker att jag är för liten Q118 Feel that I am too small
Tycker att jag är för lång Q84 Feel that I am too tall
Tycker att jag behandlas väl av andra Q88 Feel that I am treated well by others
Känner att jag har massor av inre styrka Q191 Feel that I have a lot of inner strength
Känns som jag har gjort något fel Q137 Feel that I have done something wrong
Tycker att jag vet hur människor borde vara H281 Feel that I know what people should be like
Känns som jag lever i en dröm eller ser mitt liv framför som det var en film A103 Feel that I'm living in a dream, or see my life before me as if it were a movie
Tycker att jag är någon alldeles speciell A107 Feel that I'm someone special
Tycker att jag har svårt att handskas med saker H954 Feel that I'm unable to deal with things
Tycker det är OK att vissa inte gillar mig P354 Feel that it's OK that some people don't like me
Tycker inte livet har någon mening Q215 Feel that life has no meaning
Känner att många saker ligger utanför min kontroll Q237 Feel that many things are outside my control
Känner att många människor inte går att lita på Q189 Feel that most people can't be trusted
Känns som min kropp håller på att upplösas eller att delar av min kropp är borta eller förändras A114 Feel that my body is dissolving or that a part of my body is missing or changing
Känns som min kropp är för stor Q214 Feel that my body is too large
Känns som mina intresse ändras snabbt E59 Feel that my interests change quickly
Känns som om mitt liv saknar inriktning X205 Feel that my life lacks direction
Tycker att andra människor oftast kan lastas för mina problem Q171 Feel that other people are often to blame for my problems
Känner att andra är ute efter att sätta dit mig A78 Feel that other people are out to get me
Känner det som andra missförstår mig Q40 Feel that others misunderstand me
Känns som människor och saker omkring mig inte är verkliga A98 Feel that people and things around me are not real
Känns som människor är emot mig Q143 Feel that people are against me
Känns som människor är beroende av mig E8 Feel that people are too dependent on me
Känns som andra människor har svårt att förstå mig E159 Feel that people have a hard time understanding me
Känns som andra människor måste vinna mitt förtroende E148 Feel that people must earn my trust
Upplever det som människor och saker ändras till sitt utseende när de egentligen inte gör det A85 Feel that people or things change in their appearance when they really do not
Tycker att tempot i livet är för högt P391 Feel that the pace of life is too fast
Menar att mycket få affärsmän utnyttjar sina kunder X187 Feel that very few merchants take advantage of their customers
Tycker inte att arbete är en viktigt del av mitt liv X159 Feel that work is not an important part of my life
Att skrika får mig att känna mig bättre E70 Feel that yelling helps me feel better
Känner mig ofta rädd H612 Feel threatened easily
Känner mig obehaglig till mods när någon säger att jag är viktig P423 Feel uncomfortable when told that I am important
Känner mig osäker och bekymrad närhelst jag ser någon som ser olycklig ut D67 Feel uneasy and concerned whenever I see a distressed look on a child's face
Känner att jag kan klar vad som helst H1116 Feel up to any task
Känner mig utnyttjad av andra Q96 Feel used by other people
Känner mig svag C6 Feel weak
Kände mig nära mina föräldrar när jag var liten Q91 Felt close to my parents when I was a child
Tycker att undersöka mina känslor är användbart för att lösa personliga problem A83 Find examination of my feelings useful in solving personal problems
Finner fel i allt H1067 Find fault with everything
Tycker det är svårt att visa människor att jag bryr mig om dem A4 Find it difficult showing people that I care about them
Tycker det är svårt att visa människor att jag är arg på dem A12 Find it difficult showing people that I'm angry with them
Tycker det är svårt att ta kontakt med andra H592 Find it difficult to approach others
Tycker det är svårt att bryta mina dåliga vanor P389 Find it difficult to break my bad habits
Tycker det är svårt att få saker gjort H1171 Find it difficult to get down to work
Tycker det är svårt att manipulera andra P461 Find it difficult to manipulate others
Tycker det är svårt att hålla kursen fast H506 Find it difficult to stay on one course
Tycker det är svårt att säga om något faktiskt hänt eller om jag fantiserat ihop det A123 Find it difficult to tell whether something really happened, or whether it occurred only in my imagination
Tycker det är lätt att manipulera andra P407 Find it easy to manipulate others
Tycker det är lätt att hålla mig frisk Q28 Find it easy to stay healthy
Finner det enkelt att hålla borta bakgrundsljud när jag försöker koncentrera mig på något D95 Find it easy to tune out background noises when trying to concentrate on something else
Tycker det är svårt att beskriva vad jag känner för människor A125 Find it hard to describe how I feel about people
Tycker det är svårt att förlåta andra X210 Find it hard to forgive others
Tycker det är svårt att vara på dåligt humör om andra omkring mig är glada A76 Find it hard to stay in a bad mood if the people around me are happy
Upplever det nödvändigt att hålla mig väl med människor som har makt Q49 Find it necessary to please the people who have power
Tycker det är förargligt att behöva vänta fem minuter för att komma fram på telefonen D49 Find it very annoying to have to wait a few minutes for a phone connection
Tycker livet är besvärligt Q81 Find life difficult
Finner mig själv i samma problem den ena gången efter den andra A64 Find myself in the same kinds of trouble, time after time
Finner andras åsikter oviktiga H777 Find others' opinions unimportant
Kommer på saker snabbt H1314 Find out things quickly
Tycker att politiska diskussioner är intressanta X174 Find political discussions interesting
Upptäckt att jag under lång tid kan rikta in mig mot samma mål A100 Find that I am able to pursue one goal for a long time
Upptäckt att det inte behövs mycket för att jag skall känna mig glad D14 Find that it doesn't take much to make me feel happy
Upptäckt att det krävs mycket för att jag skall bli arg på någon D68 Find that it takes a lot to make me feel angry at someone
Upptäckt att det krävs mycket för att jag skall bli frustrerad och irriterad D111 Find that it takes a lot to make me feel frustrated or irritated
Avslutar saker snabbt H251 Finish tasks quickly
Avslutar vad jag startat H254 Finish what I start
Följer ett schema X179 Follow a schedule
Följer anvisningar H319 Follow directions
Följer mina instinkter H1371 Follow my instincts
Följer mina egna regler H1364 Follow my own rules
Åtlyder regler H315 Follow orders
Följer andra H967 Follow others
Följer den upptrampade stigen H1383 Follow the beaten track
Följer mängden H1071 Follow the crowd
Genomför mina åtaganden X146 Follow through on my commitments
Genomför mina planer X196 Follow through with my plans
Glömmer möten H835 Forget appointments
Försakar möjligheter H630 Forgo opportunities
Avstår från saker för andras skull H155 Forgo things for the sake of others
Skapar mina åsikter baserat på vad andra tror E95 Form opinions based on others' beliefs
Formulerar idéer klart H1219 Formulate ideas clearly
Tappar saker ofta H1404 Frequently drop things
Glömmer ofta att göra saker X194 Frequently forget to do things
Fullföljer mina förpliktelser utan att klaga H311 Fulfill my duties without complaining
Har ett försprång till andra H332 Get a head start on others
Kommer bra överens med andra H31 Get along well with others
Blir lätt arg H754 Get angry easily
Blir irriterad för den minsta provokation H1118 Get annoyed at the slightest provocation
Blir irriterad på människor som är överdrivet vänliga X232 Get annoyed by people who are overly friendly
Blir irriterad när dåligt väder ligger i vägen för mina planer på en utomhusaktivitet D90 Get annoyed when poor weather interferes with my plans for an outdoor activity
Blir irriterad på andras beteende H913 Get annoyed with others' behaviors
Tar revansch på andra H699 Get back at others
Ger igen på dem som förolämpar mig Q154 Get back at people who insult me
Blir lätt uttråkad H1188 Get bored easily
Fastnar i mina problem X120 Get caught up in my problems
Rycks med i stämningen när andra roar sig A71 Get caught up in the excitement when others are celebrating
Gör hushållsarbete genast E119 Get chores done right away
Blir lätt förvirrad H855 Get confused easily
Blir djupt engagerad i musik Q51 Get deeply immersed in music
Blir lätt upprörd Q77 Get easily agitated
Drar jämt med andra H711 Get even with others
Blir upphetsad av nya idéer H5 Get excited by new ideas
Blir lätt uttråkad H859 Get fed up easily
Blir ursinnig H759 Get furious
Hamnar i (verbala) bråk med andra?? A120 Get in shouting matches with other people
Hamnar i klammeri med rättvisan A89 Get in trouble with the law
Går in i mitt arbete H364 Get into my work
Blir lätt irriterad H761 Get irritated easily
Förlorar mig i mina drömmar X223 Get lost in my dreams
Blir svimfärdig när jag ser eller tänker på mat som blir förstörd A20 Get nauseous when I see or think of spoiled food
Får andra att göra mitt jobb H1084 Get others to do my duties
Tappar kontrollen H925 Get out of control
Blir överväldigad av känslor H950 Get overwhelmed by emotions
Blir fysiskt sjuk när något inte går så bra för mig Q229 Get physically ill when things aren't going well for me
Blir sjuk oftare än mina vänner C17 Get sick more often than my friends
Går upp i saker att jag glömmer tid E73 Get so involved with things that I forget the time
Sätter snabbt igång med ett jobb Q197 Get started quickly on doing a job
Blir lätt stressad X107 Get stressed out easily
Blir misstänksam när någon behandlar mig vänligt Q233 Get suspicious when someone treats me nicely
Får saker snabbt gjort H555 Get things done quickly
Går till botten med saker H257 Get to the bottom of things
Går till sakernas kärnpunkt H369 Get to the heart of the matter
Kommer till saken snabbt H408 Get to the point quickly
Börjar arbeta genast med en uppgift H517 Get to work at once
Blir så trött att jag inte orkar något Q23 Get too tired to do anything
Blir lätt upprörd X95 Get upset easily
Blir upprörd när andra inte lägger märke till mitt utseende P452 Get upset when others don't notice how I look
Blir upprörd när man lägger märke till mitt utseende P487 Get upset when others notice how I look
Ger komplimanger H100 Give compliments
Ger inte efter för någon H424 Give in to no one
Ger pengar till tiggare E176 Give money to beggars
Ger människor goda råd H1255 Give people good advice
Ger prioritet för mina egna intressen H703 Give priority to my own interests
Ger till tiggare E17 Give to panhandlers
Ger råd oombedd H734 Give unsolicited advice
Ger upp lätt H1144 Give up easily
Går min egen väg H400 Go my own way
Går ut och festar X133 Go on binges
Går på shoppingrundor X186 Go on shopping sprees
Kan göra vad som helst för andra H1179 Go out of my way for others
Går rakt mot målet H365 Go straight for the goal
Gör av pengar snabbt Q4 Go through money quickly
Går och lägger mig direkt om jag känner mig sjuk C21 Go to bed immediately if I feel that I'm getting sick
Går ganska ofta till doktorn C7 Go to the doctor a lot
Går för långt när jag skämtar H94 Go too far with jokes
Pratar sladder om andra H1163 Gossip about others
Hamnade i trubbel ofta i skolan Q29 Got in trouble a lot at school
Blir stel ibland A133 Grow stiff for awhile
Muttrar om saker H1133 Grumble about things
Tar vägledning i livet från religiösa skrifter P458 Guide my life using religious scriptures
Missar mina chanser för jämnan H1183 Habitually blow my chances
Handskas smidigt med uppgifter H1354 Handle tasks smoothly
Står bara och hänger och gör inget H627 Hang around doing nothing
Kastar telefonluren i örat på folk E33 Hang up the phone on people
Är nästan aldrig klar med något i tid D2 Hardly ever finish things on time
Ogillar att stå i centrum för uppmärksamheten P434 Hate being the center of attention
Avskyr att skiljas från gamla saker E97 Hate parting with old things
Ogillar att stå i kö P415 Hate standing in lines
Ogillar överraskningar H304 Hate surprises
Ogillar att verka påstridig E31 Hate to seem pushy
Ogillar att vänta på något P459 Hate waiting for anything
Har en konventionell livsstil D69 Have a conventional lifestyle
Har en attityd av att jag "inte bryr mig" Q42 Have a "couldn't care less" attitude
Har ett samvete Q17 Have a conscience
Har en mörk syn på framtiden H639 Have a dark outlook on the future
Har en god känsla för kroppslig balans Q167 Have a good sense of physcial balance
Har gott minne Q2 Have a good memory
Har ett lugnande inflytande H168 Have a calming influence
Har något gott att säga om alla H22 Have a good word for everyone
Har en positiv uppfattning om mig själv H738 Have a high opinion of myself
Gör en massa roliga saker H1094 Have a lot of fun
Har låga tankar om mig själv H646 Have a low opinion of myself
Har en naturligt talang för att påverka människor P432 Have a natural talent for influencing people
Har en behaglig fysik P358 Have a pleasing physique
Har en alldeles egen åsikt H581 Have a point of view all my own
Har ett dåligt ordförråd X28 Have a poor vocabulary
Har ett tyst skratt A59 Have a quiet laugh
Har ett rikt ordförråd H1276 Have a rich vocabulary
Har en skarp tunga H917 Have a sharp tongue
Har ett långsamt tempo i livet P477 Have a slow pace to my life
Har ett gott hjärta X177 Have a soft heart
Har ett starkt behov av makt P445 Have a strong need for power
Har en stark personlighet Q14 Have a strong personality
Har en stark fysik Q206 Have a strong physique
Har en tunn kropp Q62 Have a thin body
Har en livlig fantasi X14 Have a vivid imagination
Har alla mina sinnen intakta Q97 Have all my senses intact
Har redan fått mer än jag förtjänar P455 Have already gotten more than I deserve
Har alltid varit fullständigt rättvis mot andra Q251 Have always been completely fair to others
Har ett attraktivt ansikte Q219 Have an attractive face
Har ett öga för detaljer H1356 Have an eye for detail
Har ett intensivt, bullrande skratt D30 Have an intense, boisterous laugh
Har så mycket pengar jag behöver Q254 Have as much money as I need
Har attackerat någon fysiskt A35 Have attacked someone physically
Har attacker som liknar epileptiska anfall A144 Have attacks that resemble an epileptic fit
Har undvikt situationer eller människor av rädsla för att bli sjuk C14 Have avoided situations or people for fear that I would get sick
Har otur Q132 Have bad luck
Har ett dåligt sätt (uppträde) Q140 Have bad manners
Det händer mig dåliga saker utan någon anledning Q79 Have bad things happen to me for no reason
Har vackra ideal inom mig ? Q209 Have beautiful ideals in my heart
Har blivit kallad snåljåp P489 Have been called a cheapskate
Har full tilltro till min läkare C13 Have complete confidence in my doctor
Har gråtanfall H956 Have crying fits
Har dagar då jag är förbaskad på hela världen E81 Have days when I'm mad at the world
Har svårt att koncentrera mig på det jobb jag håller på med om jag får goda nyheter D23 Have difficulty concentrating on the job at hand when I hear good news
Har svårt att göra mitt arbete H1402 Have difficulty doing my work
Har svårt att uttrycka mina känslor X97 Have difficulty expressing my feelings
Har svårt att föreställa mig saker H1382 Have difficulty imagining things
Har svårt att hålla saker i huvudet H1435 Have difficulty keeping things in mind
Har svårt att visa kärlek eller tillgivenhet A132 Have difficulty showing affection
Har svårt att sätta igång med saker H621 Have difficulty starting tasks
Har svårt att förstå abstrakta idéer X176 Have difficulty understanding abstract ideas
Har utmärkta idéer H1313 Have excellent ideas
Har upplevt en andlig kraft som är större än någon mänsklig varelse P406 Have experienced a spiritual force that is greater than any human being
Har tid över P374 Have extra time on my hands
Har känslor som jag har svårigheter att identifiera (förstå) A102 Have feelings that I can't quite identify
Har upplevt kontakt med en gudomlig kraft P382 Have felt contact with a divine power
Har känt mig så bra under ett flertal tillfällen i livet att jag inte kan föreställa mig hur det kan kännas bättre D84 Have felt so good during numerous moments in my life that I could not imagine feeling any better
Har känt närvaron av en person när han eller hon inte egentligen varit där A47 Have felt the presence of another person when he or she was not really there
Har fasta åsikter H1456 Have fixed opinions
Har upptäckt att det krävs en hel del för att jag skall känna mig verkligt lycklig D103 Have found that it takes a lot to make me feel truly happy
Har ofta förekommande humörsvängningar E92 Have frequent mood swings
Har skrämmande drömmar A44 Have frightening dreams
Har god själslig närvaro Q203 Have good "presence of mind
Har tur Q231 Have good luck
Har blivit bättre med åren Q187 Have gotten better with age
Har haft intensiva religiösa upplevelser A92 Have had intense religious experiences
Har utmärkt uthållighet Q236 Have great stamina
Har haft känslan att mina tankar varit hörbara A53 Have had the feeling that my thoughts were audible
Har haft känslan att andra har ingjutit sina tankar i mitt medvetande A60 Have had the feeling that other people have injected their thoughts into my mind
Har intensiva religiösa upplevelser som påverkar mig på ett kraftfullt sätt A143 Have intense religious experiences which influence me in a strong manner
Har medvetet gjort mig själv fysiskt illa A75 Have intentionally done myself physical harm
Har ledaregenskaper Q134 Have leadership abilities
Har inget tålamod med slöfockar E127 Have little patience for slackers
Har liten sympati för de arbetslösa A51 Have little sympathy for the unemployed
Har lite att komma med H1032 Have little to contribute
Har lite att säga H1039 Have little to say
Har bott nästan överallt i Sverige P437 Have lived in all 50 states in the U.S.A
Har många värdefulla materiella ägodelar Q152 Have many valuable material possessions
Har mordiska tankar A140 Have murderous ideas
Har nerver av stål Q145 Have nerves of steel
Har aldrig gått på högskola eller universitet Q93 Have never attended a college or university
Har aldrig deltagit i sladder P413 Have never engaged in gossip
Har aldrig hatat någon Q235 Have never hated anyone
Har inga egna åsikter H1014 Have no opinions of my own
Har inga hemligheter H8 Have no secrets
Har ingen sympati med kriminella E169 Have no sympathy for criminals
Har emellanåt ogillat någon P362 Have occasionally disliked someone
Har ofta blivit bestraffad utan anledning Q46 Have often been punished without a good reason
Har utanför kroppen upplevelser A21 Have out-of-body experiences
Har fysiska förnimmelser som inte ens läkare förstår sig på A57 Have physical sensations that even doctors don't understand
Har problem med min synförmåga Q248 Have problems with my eyesight
Har läst en hel del H1259 Have read a lot
Har läst de stora litterära klassikerna Q228 Have read the great literary classics
Ångrar ibland något H850 Have second thoughts
Har hemliga strategier P373 Have secret strategies
Har en del dåliga vanor P478 Have some bad habits
Har ibland känt en otroligt intensiv vällust D92 Have sometimes felt incredibly intense pleasure
Har ibland blivit tvungen att ljuga P356 Have sometimes had to tell a lie
Har starka sexuella drifter Q52 Have strong sexual urges
Har förmågan att vara en bra lärare Q24 Have the ability to be a good teacher
Har känslan att vara styrd eller kontrollerad utifrån, som en docka i ett snöre A27 Have the feeling of being directed or controlled from outside, like a puppet on a string
Har tid för lek och avslappning P450 Have time for play and relaxation
Har alldeles för lite tid för att göra det som behövs P368 Have too little time to do what is needed
Har alldeles för mycket att göra P448 Have too many things to do
Har svårt att ändra mitt beteende så att det passar i situationen P495 Have trouble changing my behavior to suit the situation
Har svårt att gissa hur andra kommer att reagera P405 Have trouble guessing how others will react
Hör ljud från min närhet som om de kom långt bort ifrån A109 Hear sounds from nearby as if they come from far away
Hör röster som talar om mig när ingen egentligen är där A138 Hear voices talking about me when nobody is really there
Döljer mina egentliga intensioner H1331 Hide my real intentions
Klagar inte på andra X217 Hold a grudge
Håller tillbaka mina åsikter H679 Hold back my opinions
Sätter en ära i att hålla min löften Q185 Honor all the vows I have made
Hoppas att jag inte är till besvär för någon Q78 Hope that I am never a nuisance to anyone
Kramar om mina nära vänner A79 Hug my close friends
Skyndar på mitt arbete H1083 Hurry my work
Gör människor illa H1125 Hurt people
Ignorerar andras förväntningar H689 Ignore others' expectations
Ignorerar tecken på fara Q217 Ignore signs of danger
Känner mig genast ledsen när jag hör om en sorglig händelse D116 Immediately feel sad when hearing of an unhappy event
Tvingar min vilja på andra H721 Impose my will on others
Ger utlopp för mina fantasier H1119 Indulge in my fantasies
Hör mig för om andras välbefinnande H225 Inquire about others' well-being
Förolämpar folk H1103 Insult people
Lägger mig i andras affärer H725 Interfere in other people's business
Avbryter andra H526 Interrupt others
Hittar på problem för mig själv H1005 Invent problems for myself
Hittar på saker som kan gå snett H1000 Invent things that can go wrong
Undersöker alla möjligheter H473 Investigate all possibilities
Drar med andra människor i det jag håller på med H1106 Involve others in what I am doing
Skojar en massa H86 Joke around a lot
Dömer mig själv strängare än andra X252 Judge myself more harshly than others do
Dömer folk efter deras yttre E69 Judge people by their appearance
Kastar mig över saker H454 Jump into things
Kastar mig över saker utan att tänka efter E46 Jump into things without thinking
Vet bara att jag kommer att lyckas P379 Just know that I will be a success
Låter bara saker hända H1006 Just let things happen
Håller huvudet kallt H380 Keep a cool head
Håller noggrant uppsikt över andras arbete H275 Keep a sharp eye on others' work
Förbättrar mig själv H1273 Keep improving myself
Håller mig i bakgrunden H154 Keep in the background
Håller kontakt med gamla vänner E76 Keep in touch with old friends
Sköter mina möten H144 Keep my appointments
Håller mina konton balanserade E20 Keep my checkbook balanced
Håller mig kall och oberörd X191 Keep my cool
Håller mina känslor under kontroll H381 Keep my emotions under control
Håller mina känslor för mig själv, hur rädd jag än är A130 Keep my feelings to myself, regardless of how scared I am
Håller mina känslor för mig själv, hur ledsen jag än är A10 Keep my feelings to myself, regardless of how unhappy I am
Ser till att min frisyr är moderiktigt P416 Keep my hair fashionable
Håller mina positiva känslor för mig själv A84 Keep my happy feelings to myself
Håller min löften H149 Keep my promises
Håller mina tankar för mig själv H588 Keep my thoughts to myself
Låter mig inte involveras H569 Keep myself uninvolved
Ser till att jag snygg och ren H314 Keep myself well-groomed
Håller på gamla traditioner H1061 Keep old traditions
Håller mig till ämnet H374 Keep on the topic
Håller andra på avstånd H704 Keep others at a distance
Låter människor vänta H1194 Keep people waiting
Håller koll på situationer H346 Keep situations under control
Håller takten H134 Keep the peace
Behåller sådant jag aldrig använder E164 Keep things that I never use
Ser till så det är städat Q104 Keep things tidy
Ser till mitt utseende H1022 Keep up an appearance
Vet hur saker fungerar H1309 Know how things work
Vet hur jag skall använda mina kunskaper H1336 Know how to apply my knowledge
Vet hur man håller folk uppmärksamma och fängslade H1110 Know how to captivate people
Vet hur man tröstar andra H173 Know how to comfort others
Vet hur man kontrollerar sig själv H1098 Know how to control myself
Vet hur man övertygar andra H1156 Know how to convince others
Vet hur man klarar sig H1281 Know how to cope
Vet hur man klarar jobbet H261 Know how to do my job
Vet hur man klarar sig bra på test Q234 Know how to do well on tests
Vet hur man roar sig H1185 Know how to enjoy myself
Vet hur man flyger en helikopter P429 Know how to fly a helicopter
Vet hur man kommer runt reglerna H1327 Know how to get around the rules
Vet hur man får saker gjorda H1333 Know how to get things done
Vet hur man gör något av ingenting H477 Know how to make something from nothing
Vet hur man P412 Know how to play the bagpipes
Vet genast vad som behöver göras H403 Know immediately what to do
Känner mina gränser H358 Know my limitations
Känner mina starka sidor H357 Know my strengths
Vet inga gränser H873 Know no limits
Känner till någon som är helt rättvis och just Q230 Know someone who is absolutely fair and just
Vet att alla som försöker kan få ett jobb X182 Know that anyone who tries can get a job
Vet att jag inte är någon speciell person X234 Know that I am not a special person
Vet att jag kan förbättra mig E6 Know that I can improve myself
Vet att jag kan leva mitt liv på vilket sätt jag vill P494 Know that I can live my life in any way I want to
Vet att jag är en speciell person P443 Know that I'm a special person
Vet att jag är bra eftersom andra säger det P366 Know that I'm good because others tell me so
Vet att blygsamhet inte passar mig P497 Know that modesty doesn't become me
Vet att mina beslut är de rätta H324 Know that my decisions are correct
Vet att mina idéer ibland överraskar människor D73 Know that my ideas sometimes surprise people
Vet att mina kläder ibland inte matchar (och jag bryr mig inte) D81 Know that sometimes my clothes don't match (and I don't care)
Vet att världen vore en mycket bättra plats om jag fick bestämma P408 Know that the world would be a much better place if I were in charge
Vet svaret på många frågor i livet H1267 Know the answers to many questions
Känner till namnet på många typer av djur, fåglar och växter Q107 Know the names of many types of animals, birds, and plants
Vet hur man gör det rätta H1303 Know the proper thing to do
Vet vad jag vill H328 Know what I want
Vet vad som är viktigt och vad som inte är det H379 Know what is essential and what is not
Vet vad andra tänker H2022 Know what others are thinking
Vet vad som pågår i världen H1251 Know what's going on in the world
Saknar talangen att påverka andra P346 Lack the talent for influencing people
Skrattar mycket Q138 Laugh a lot
Skrattar högt H12 Laugh aloud
Skrattar och gråter samtidigt H942 Laugh and cry at the same time
Skrattar åt andra H1178 Laugh at others
Skrattar åt det minsta lilla H537 Laugh at the slightest provocation
Skrattar mig igenom livet H23 Laugh my way through life
Gapskrattar om något är komiskt A5 Laugh out loud if something is funny
Skapar reglerna för andra H782 Lay down the law to others
Lär mig snabbt H1278 Learn quickly
Lär mig saker i ett acceptabelt tempo (snabbt nog) Q194 Learn things at an acceptable rate
Lär mig långsamt Q67 Learn things slowly
Lämnar mitt rum i en enda röra H822 Leave a mess in my room
Lämnar mina saker liggande överallt H823 Leave my belongings around
Låter mitt arbete vara ogjort H625 Leave my work undone
Lämnar saker ofärdiga H928 Leave things unfinished
Låter min uppmärksamhet vandra kring H931 Let my attention wander off
Låter mig ledas av andra H1047 Let myself be directed by others
Låter mig influeras av andra H975 Let myself be influenced by others
Tillåter att andra bestämmer över mig H1026 Let myself be pushed around
Låter mig bli övertalad till att göra saker H1184 Let myself be talked into doing things
Låter mig bli utnyttjad H1030 Let myself be used
Släpper loss H81 Let myself go
Tillåter inget att undslippa min blick H465 Let nothing escape my eye
Låter andra få uppskattning för mitt arbete P421 Let other people take the credit for my work
Låter andra bestämma över mina beslut H970 Let others determine my choices
Låter andra göra arbetet H831 Let others do the work
Låter andra göra vad de vill H199 Let others do their own thing
Gör andra besvikna H1087 Let others down
Låter andra avsluta vad de håller på att säga H162 Let others finish what they are saying
Låter andra få erkännandet H147 Let others have the credit
Låter andra bestämma H964 Let others make the decisions
Låter andra utnyttja mig H550 Let others take advantage of me
Låter andra dra i mig H879 Let people pull my leg
Låter andra bestämma över mig så att de skall känna sig viktiga P399 Let people push me around to help them feel important
Låter saker spåra ur H813 Let things get out of hand
Låter saker vara H628 Let things go
Låter saker bara hända mig H564 Let things just happen to me
Låter saker framskrida i sin egen takt E84 Let things proceed at their own pace
Gillar en lugn och maklig livsstil X226 Like a leisurely lifestyle
Tycker om att vara auktoriteten som har allas uppmärksamhet Q199 Like being the authority who has everyone's attention
Tycker om att vara välklädd i alla situationer Q195 Like being well-dressed at all times
Gillar okryddad mat X268 Like bland food
Tycker bättre om tunga arbeten än lätta Q190 Like hard jobs better than easy ones
Tycker om harmoni i livet E167 Like harmony in my life
Tycker om att ha makt över andra P402 Like having authority over others
Tycker om att ha hemligheter E110 Like having secrets
Gillar musik X81 Like music
Tycker om ordning X118 Like order
Vill ha saker klara och enkla P352 Like things plain and simple
Tycker om att följa ett infall E122 Like to act on a whim
Tycker om att roa andra H2023 Like to amuse others
Vill gärna be om ursäkt efter en dispyt P438 Like to apologize after an argument
Tycker om att närvara vid ceremonier Q37 Like to attend ceremonies
Tycker om att dra uppmärksamhet till mig H1150 Like to attract attention
Gillar att vara ensam H1092 Like to be alone
Tycker att vara med barn H2024 Like to be around children
Vill gärna vara till hjälp för andra H188 Like to be of service to others
Vill gärna vara väl förberedd H1191 Like to be well prepared
Vill gärna bli sedd som anständig och konventionell D88 Like to be viewed as proper and conventional
Tycker om att påbörja nya saker H441 Like to begin new things
Vill undvara formaliteter P411 Like to dispense with formalities
Tycker om att uppträda spontant D58 Like to behave spontaneously
Tycker om att göra saker för andra H109 Like to do things for others
Tycker om att klä mig formellt P339 Like to dress up formally
Vill gärna följa ett regelbundet schema H301 Like to follow a regular schedule
Tycker om att förlora mig i tankar E163 Like to get lost in thought
Gillar att ge order Q124 Like to give orders
Tycker om att sladdra E68 Like to gossip
Tycker om att höra mig själv tala H529 Like to hear myself talk
Vill gärna veta hur saker fungerar E67 Like to know how things work
Vill gärna känna till nyheterna i världen H2025 Like to know the news of the world
Tycker om att gapskratta H2026 Like to laugh out loud
Tycker om att lära mig nya saker H1271 Like to learn new things
Tycker om att titta på min kropp P386 Like to look at my body
Tycker om att se mig själv i spegeln P396 Like to look at myself in the mirror
Tycker om att organisera saker H1161 Like to organize things
Tycker om att planera i förväg X171 Like to plan ahead
Tycker om att behaga andra H195 Like to please others
Tycker om att strosa runt E102 Like to putter around the house
Tycker om att läsa H2027 Like to read
Gillar att visa upp min kropp P474 Like to show off my body
Vill gärna sova på saken innan jag agerar H668 Like to sleep on things before acting
Tycker om att lösa komplexa problem X201 Like to solve complex problems
Får en positiv känsla när nationalsången spelas X254 Like to stand during the national anthem
Tycker om att ta det lugnt E113 Like to take it easy
Tycker om att ta tid på mig X111 Like to take my time
Gillar att ta ansvar för beslutsfattande P473 Like to take responsibility for making decisions
Tycker om att tala om mina framtida planer H57 Like to talk about my future plans
Tycker om att städa upp H244 Like to tidy up
Tycker om att se figuråkningen i konståkning X193 Like to watch figure skating
Tycker om att besöka nya platser X104 Like to visit new places
Tycker om att gå sakta X164 Like to walk slowly
Lyssnar till mitt samvete H153 Listen to my conscience
Tycker om att se barn öppna presenter A1 Like to watch children open presents
Tycker om variation H456 Like variety
Lyssnar på min hjärna mer än mitt hjärta H378 Listen to my brain rather than my heart
Lyssnar på min känslor när jag tar viktiga beslut A15 Listen to my feelings when making important decisions
Lyssnar till mitt hjärta snarare än min hjärna X199 Listen to my heart rather than my brain
Lyssnar på andra, även om jag har en annan mening X121 Listen to others, even if I disagree
Lever ett liv i lyx Q87 Live a life of luxury
Lever från ena dagen till den andra H865 Live from one day to the next
Lever i ett tillstånd av fattigdom Q130 Live in a state of poverty
Lever i en värld för mig själv H659 Live in a world of my own
Tittar på mig själv med andras ögon Q250 Look at myself through others' eyes
Ser livet från den ljusa sidan H42 Look at the bright side of life
Ser till fakta H372 Look at the facts
Ser på saker från olika håll H664 Look at things from different angles
Ser ner på mina svagheter H435 Look down on any weakness
Ser ner på andra H1136 Look down on others
Letar efter händelsers dolda mening E175 Look for hidden meanings in things
Letar efter något att hålla mig fast vid H979 Look for something to hold on to
Tappar humöret H755 Lose my temper
Tappar saker H841 Lose things
Älskar ett bra slagsmål H453 Love a good fight
Älskar när det händer något H67 Love action
Älskar djur H2028 Love animals
Älskar vackra saker H1244 Love beautiful things
Älskar förändring Q16 Love change
Älskar barn X73 Love children
Älskar barnfilm X2 Love children's movies
Älskar spänning H438 Love excitement
Älskar blommor X140 Love flowers
Älskar stora fester H78 Love large parties
Älskar livet H33 Love life
Älskar lyx Q161 Love luxury
Älskar mina fiender Q183 Love my enemies
Älskar ordning och regelbundenhet H309 Love order and regularity
Älskar trygghet H316 Love security
Älskar överraskningspartyn E55 Love surprise parties
Älskar att få komplimanger P401 Love to be complimented
Älskar att vara i centrum för uppmärksamheten P393 Love to be the center of attention
Älskar att småprata H1095 Love to chat
Älskar att komma med invändningar H694 Love to come up with objections
Älskar att dagdrömma X71 Love to daydream
Älskar att klottra X270 Love to doodle
Älskar att klä mig i sällsamma kläder D110 Love to dress in outlandish clothes
Älskar att äta H2029 Love to eat
Älskar att hjälpa andra H1108 Love to help others
Älskar att lata mig i solen X155 Love to laze in the sun
Älskar att lära mig nya saker H1265 Love to learn new things
Älskar att läsa tankeväckande skrifter X211 Love to read challenging material
Älskar att reflektera över saker och ting H1210 Love to reflect on things
Älskar att sova X241 Love to sleep
Älskar att berätta långa berättelser X151 Love to spin tall tales
Älskar att tänka fram nya sätt att göra saker X225 Love to think up new ways of doing things
Upprätthåller hög energinivå dagen igenom Q151 Maintain high energy throughout the day
Tar ett beslut och går vidare E135 Make a decision and move on
Gör bort mig Q66 Make a fool of myself
Väsnas mycket H531 Make a lot of noise
Skapar oreda omkring mig H1467 Make a mess of things
Har gjort det till en regel att försöka undvika att skada andra när jag skall nå mina mål A112 Make a point of trying not to hurt others in pursuit of my goals
Skapar en tvistefråga om allt H708 Make an issue out of everything
Skapar vackra saker H1245 Make beautiful things
Tar beslut baserat på fakta, inte på känslor A113 Make decisions based on facts, not feelings
Tar lätt beslut Q139 Make decisions easily
Tar beslut snabbt H397 Make decisions quickly
Tar beslut långsamt H677 Make decisions slowly
Ställer krav på andra H2030 Make demands on others
Skapar svårigheter ur ingenting Q98 Make difficulties out of nothing
Skapar fiender H714 Make enemies
Ber om ursäkt H2031 Make excuses
Har lätt för att få vänner H29 Make friends easily
Gör insiktsfulla iakttagelser H1358 Make insightful remarks
Skämtar H7 Make jokes
Gör listor över saker att göra H237 Make lists of things to do
Gör misstag H1403 Make mistakes
Skapar mina egna regler H578 Make my own rules
Gör mig själv till centrum för uppmärksamheten H535 Make myself the center of attention
Skapar ordning ur kaos H1352 Make order out of chaos
Får andra att känna sig bra H26 Make others feel good
Får människor att känna sig väl till mods H107 Make people feel at ease
Får människor att känna sig obekväma H607 Make people feel uncomfortable
Får människor att känna sig välkomna H30 Make people feel welcome
Gör upp planer och håller mig till dem X263 Make plans and stick to them
Gör problemen större än vad de är H1411 Make problems bigger than they are
Tar överilade beslut H853 Make rash decisions
Hittar på långa berättelser H1019 Make up tall stories
Tar välgenomtänkta beslut H377 Make well-considered decisions
Medlar vid gräl H1104 Mediate in quarrels
Antar utmaningar H326 Meet challenges
Konstrar till saker H896 Mess things up
Kan ibland verka excentrisk D13 Might sometimes seem eccentric
Missbedömer situationer H1395 Misjudge situations
Förvränger fakta H1182 Misrepresent the facts
Missbrukar makt H785 Misuse power
Blandar ihop saker H844 Mix up things
Rör mig på ett graciöst sätt Q255 Move in a graceful manner
Hackar på andra H1199 Nag others
Behöver få utlopp för min kreativitet E87 Need a creative outlet
Behöver en massa förklaringar H1452 Need a lot of explanations
Behöver en massa tid att för göra saker H1448 Need a lot of time to do things
Behöver en knuff för att komma igång H969 Need a push to get started
Behöver ömhet H989 Need affection
Behöver skydd H995 Need protection
Behöver uppmuntran H980 Need reassurance
Behöver andras godkännande H974 Need the approval of others
Behöver bara få något förklarat en gång H1311 Need things explained only once
Behöver förstå mina motiv E130 Need to understand my motives
Struntar i mina plikter H1189 Neglect my duties
Struntar i att tanka andra för deras hjälp Q150 Neglect to thank others for their help
Missbrukar aldrig min checkkredit X57 Never abuse my credit
Utmanar aldrig saker H1042 Never challenge things
Blir aldrig rasande X236 Never get furious
Ger aldrig upp H556 Never give up
Ger aldrig upp hoppet X102 Never give up hope
Kommer aldrig ihåg mina drömmar X188 Never remember my dreams
Blir aldrig förbittrad för att någon ber mig om en tjänst Q64 Never resent being asked to do a favor for someone
Spenderar aldrig mer än jag har råd med X216 Never spend more than I can afford
Unnar mig aldrig något E30 Never splurge
Slutar aldrig att prata H536 Never stop talking
Uppmärksammar motsägelser H1361 Notice contradictions
Lägger märke till mina känslor A134 Notice my emotions
Lägger hinder i vägen för andras planer H494 Obstruct others' plans
Kränker ingen Q173 Offend no one
Erbjuder hjälp för problem H120 Offer help with problems
Kommer ofta försenat H819 Often arrive late
Gör ofta snälla saker för människor D6 Often do nice things for people
Vet ofta inte hur mycket klockan är P466 Often do not know what time it is
Dricker ofta för mycket X124 Often drink too much
Äter ofta för mycket X145 Often eat too much
Vill ofta sjunga utan hämningar när jag promenerar D94 Often enjoy singing without inhibitions when walking
Tycker ofta det är roligt dra ett skämt eller uppträda på ett humoristiskt sätt D60 Often enjoy telling jokes or behaving in a humorous manner
Utrycker ofta tvivel H1172 Often express doubts
Hjälper ofta de som är utsatta P493 Often feed homeless people at my front door
Känner mig ofta nere X74 Often feel blue
Känner mig ofta obehaglig till mods bland andra H909 Often feel uncomfortable around others
Flyger ofta till Schweiz P372 Often fly to Switzerland
Glömmer ofta saker X141 Often forget things
Glömmer ofta att lägga tillbaka saker på sin plats X82 Often forget to put things back in their proper place
Har ofta känslan att andra skrattar eller talar om mig A40 Often have the feeling that others laugh or talk about me
Bortser ofta från mina känslor X183 Often ignore my feelings
Tappar ofta bort tiden P456 Often lose track of time
Ställer ofta till bråk H523 Often make a fuss
Planerar ofta i sista minuten E66 Often make last-minute plans
Gör ofta planer som jag inte följer upp D54 Often make plans that I do not follow through with
Behöver ofta hjälp H966 Often need help
Noterar ofta hur vädret är (regn, snö, vind sol) D105 Often notice how weather conditions (rain, snow, wind, sunshine) are used to convey the mood of the characters in a movie
Stannar ofta upp och analyserar mina känslor A142 Often stop to analyze how I'm feeling
Säger ofta till mig själv att jag kan göra något imorgon trots att jag har tid att göra det idag D98 Often tell myself that I'll do an activity tomorrow, even when I have enough time to complete it today
Tänker ofta på risken för ett negativt händelseförlopp som är ganska otroligt D47 Often think about the possibility of negative outcomes that are not likely to occur
Beordrar andra att göra saker H1111 Order people around
Oroar mig ofta för saker som sedan visar sig vara ointressanta D71 Often worry about things that turn out to be unimportant
Känner mig bara tillfreds bland vänner H656 Only feel comfortable with friends
Ser ofta bara saker från en sida H1463 Only look at things from a single angle
Pratar bara om sådant jag själv är intresserad av H1475 Only talk about my own interests
Går emot auktoriteter H498 Oppose authority
Överskattar mina prestationer H743 Overestimate my achievements
Förbiser saker H837 Overlook things
Överanvänder mina krediter X168 Overuse my credit
Äger en långklänning eller smoking P449 Own a formal dress or tuxedo
Blir lätt panikslagen H948 Panic easily
Uppmärksammar mina känslor mycket A116 Pay a lot of attention to my feelings
Uppmärksammar detaljer H1362 Pay attention to details
Betalar mina räkningar i tid X127 Pay my bills on time
Bryr mig inte om mitt utseende H834 Pay no attention to my appearance
Bryr mig inte om mina egna behov H1196 Pay no attention to my own needs
Bryr mig för lite om detaljer Q36 Pay too little attention to details
Envisas trots synbart hopplösa situationer H455 Persist in seemingly hopeless situations
Hugger i villigt H519 Pitch in readily
Har krav på mig själv H246 Place demands on myself
Planerar mitt liv utgående från hur jag känner A69 Plan my life based on how I feel
Planerar mitt liv logiskt A97 Plan my life logically
Spelar roller för att imponera på andra Q6 Play a role in order to impress people
Lurar och skojar med andra H98 Play tricks on others
Kastar mig in i en uppgift med hela mitt hjärta H69 Plunge into tasks with all my heart
Påpekar andras misstag H269 Point out others' mistakes
Skjuter upp beslut H1180 Postpone decisions
Föredrar stadsliv framför lantliv Q1 Prefer city life to rural life
Föredrar att gå på bio framför att titta på video hemma X106 Prefer going to movies to watching videos at home
Föredrar att göra saker själv istället för att köpa dem P355 Prefer making things myself instead of buying them
Föredrar att läsa facklitteratur framför romaner X89 Prefer reading non-fiction to fiction
Föredrar att prata med människor om deras dagliga aktiviteter framför att prata med dem om känslor A36 Prefer talking to people about their daily activities rather than their feelings
Föredrar det enkla livet Q41 Prefer the simple life
Föredrar att analysera problem hellre än att bara beskriva dem A70 Prefer to analyze problems rather than to just describe them
Föredrar att vara ensam H587 Prefer to be alone
Föredrar att vara med människor som har samma bakgrund som min egen P453 Prefer to be around people with a background like mine
Föredrar att säga 'ni' till människor istället för 'du' P387 Prefer to call people 'Mr.' and 'Mrs
Föredrar att handskas med främlingar på ett formellt sätt X77 Prefer to deal with strangers in a formal manner
Föredrar att göra saker ensam H682 Prefer to do things by myself
Föredrar att äta på dyra restauranger P370 Prefer to eat at expensive restaurants
Föredrar att bara låta saker hända A96 Prefer to just let things happen
Föredrar att hålla mig till formaliteter Q159 Prefer to observe formalities
Föredrar att hålla mig till saker jag känner till X30 Prefer to stick with things that I know
Föredrar att titta på lätta underhållningsprogram framför psykologiska dramer A49 Prefer to watch light entertainment shows rather than psychological dramas
Föredrar variation framför rutin X204 Prefer variety to routine
Låtsas vara bekymrad över andra X113 Pretend to be concerned for others
Hindrar mig själv från att säga elaka saker Q170 Prevent myself from saying mean things
Förhindrar att tappa kontrollen över saker H474 Prevent things from getting out of hand
Lovar för mycket H851 Promise too much
Skyddar mig mot hot och faror Q129 Protect myself from threat or danger
Snokar i andras personliga angelägenheter H96 Pry into others' personal affairs
Skaffar mig bara praktiska saker E40 Purchase only practical things
Pressar mig hårt för att lyckas Q204 Push myself very hard to succeed
Ser saker från nya perspektiv H1237 Put a new perspective on things
Avfärdar andras förslag H1082 Put down others' proposals
Lägger lite tid och kraft i mitt arbete X167 Put little time and effort into my work
Lägger obehagliga uppgifter åt sidan E132 Put off unpleasant tasks
Anstränger mig för att imponera på människor P491 Put on a show to impress people
Ställer människor under press H774 Put people under pressure
Står ut med vad som helst H1033 Put up with anything
Sätter arbete framför nöje H245 Put work above pleasure
Ifrågasätter min förmåga att göra mitt jobb ordentligt X224 Question my ability to do my work properly
Ifrågasätter andras antagande H466 Question others' assumptions
Glömmer fort meningsskiljaktigheter H140 Quickly forget disagreements
Fattar snabbt hur saker hänger ihop H1307 Quickly get the idea of things
Tappar snabbt intresset för sådant jag själv startat upp A41 Quickly lose interest in the tasks I start
Lägger snabbt märke till om något är fel H1291 Quickly notice when something is wrong
Upptäcker möjligheter direkt H60 Quickly recognize possibilities
Tänker snabbt fram nya idéer H471 Quickly think up new ideas
Sprider glädje H32 Radiate joy
Analyserar sällan mina känslor A106 Rarely analyze my emotions
Blir sällan arg på mina vänner D22 Rarely become angry at my friends
Städar sällan hemma E178 Rarely clean house
Klagar sällan E120 Rarely complain
Funderar sällan över mina känslor när jag tar beslut X4 Rarely consider my feelings when making a decision
Gråter sällan under sorgliga filmer A56 Rarely cry during sad movies
Uppskattar sällan de som har ett tokigt sätt D75 Rarely enjoy behaving in a silly manner
Uppskattar sällan att vara med människor D82 Rarely enjoy being with people
Uppskattar sällan att dansa fritt och spontant D41 Rarely enjoy dancing in a spontaneous manner
Blir sällan arg på människor D113 Rarely feel angry with people
Känner mig sällan deprimerad D87 Rarely feel depressed
Känner mig sällan glad över mindre händelser D26 Rarely feel happy in response to minor events
Känner mig sällan sjuk C15 Rarely feel ill
Gör sällan saker innan de egentligen är försenade (som att betala räkningar) D31 Rarely finish doing things before they are actually due (such as paying bills, finishing work)
Blir sällan uttråkad eftersom jag börjar dagdrömma när saker blir tråkiga A17 Rarely get bored because I start daydreaming when things get boring
Blir sällan fängslad av det som händer A13 Rarely get caught up in the excitement
Dricker mig sällan full X255 Rarely get drunk
Blir sällan irriterad X265 Rarely get irritated
Har sällan fantasier som innehåller intrikata detaljer D62 Rarely have fantasies that include intricate details
Ser sällan efter en djupare mening i saker E77 Rarely look for a deeper meaning in things
Tappar sällan min hållning E99 Rarely lose my composure
Lägger sällan märke till mina emotionella reaktioner X10 Rarely notice my emotional reactions
Ger sällan ett fritt utlopp för mina behov X181 Rarely overindulge
Visar sällan min ilska A66 Rarely show my anger
Ler sällan H672 Rarely smile
Pratar sällan om sex P418 Rarely talk about sex
Tänker sällan på hur jag känner A87 Rarely think about how I feel
Har sällan en klocka på mig P498 Rarely wear a watch
Oroar mig sällan D79 Rarely worry
Reagerar direkt H73 React immediately
Reagerar intensivt H802 React intensely
Reagerar snabbt H1324 React quickly
Reagerar långsamt H631 React slowly
Reagerar snabbt på kritik Q54 React strongly to criticism
Reagerar med misstro H696 React with disbelief
Läser mycket H2032 Read a lot
Läser snabbt H2033 Read quickly
Läser långsamt H2034 Read slowly
Kommer snabbt över bakslag H44 Readily overcome setbacks
Resonerar logiskt H1223 Reason logically
Uppmuntrar andra H1120 Reassure others
Gör uppror mot auktoriteter Q207 Rebel against authority
Blir snabbt återställd efter stress och sjukdom Q60 Recover quickly from stress and illness
Tänker över saker innan jag handlar H1218 Reflect on things before acting
Tillbakavisar hjälp H1202 Refuse help
Vägrar att bli ledd på villospår H468 Refuse to be sidetracked
Vägrar låta mig bli övertalad att göra saker H478 Refuse to be talked into things
Håller mig lugn under krislägen A128 Remain calm during emergencies
Håller mig lugn under stress och tidspress X79 Remain calm under pressure
Kommer ihåg mina misslyckande lättare än mina framgångar P357 Remember my failures more easily than my successes
Kommer ihåg mina vänners födelsedagar E50 Remember my friends' birthdays
Återspelar händelser i mitt huvud E165 Replay events in my head
Blir förbittrad över att bli bestraffad P403 Resent being punished
Gör motstånd mot auktoriteter E45 Resist authority
Gör motstånd mot samhällets regler H576 Resist society's rules
Respekterar auktoriteter H296 Respect authority
Respekterar äldre människor E58 Respect older people
Respekterar andra H105 Respect others
Respekterar andras känslor H159 Respect others’ feelings
Respekterar andras åsikter H174 Respect the opinions of others
Respekterar andras privatliv H1304 Respect the privacy of others
Svarar slumpmässigt på undersökningar och frågeformulär P476 Respond randomly to surveys and questionnaires
Drar mig undan från andra H649 Retreat from others
Återlämnar lånade saker H158 Return borrowed items
Ger tillbaka extra växel om en kassörska gett mig för mycket E80 Return extra change when a cashier makes a mistake
Lämnar biblioteksböcker i tid X98 Return library books on time
Avslöjar lite om mig själv H601 Reveal little about myself
Regerar med en järnhand H790 Rule with an iron fist
Kastar mig över saker H862 Rush into things
Offrar mig själv för andra H1148 Sacrifice myself for others
Går min egen väg H404 Sail my own course
Ber om ursäkt när jag knuffar till någon i en folkmassa P422 Say I'm sorry when someone bumps into me in a crowd
Säger olämpliga saker H82 Say inappropriate things
Pratar lite H584 Say little
Säger inget nytt H1386 Say nothing new
Säger vad jag tänker H336 Say what I think
Säger ja till nästan all önskningar H1048 Say yes to nearly all requests
Intrigerar mot andra H1328 Scheme against others
Ser skönhet i sådant andra inte märker E105 See beauty in things that others might not notice
Ser faror överallt H958 See danger everywhere
Ser svårigheter överallt H633 See difficulties everywhere
Ser händelser som oundvikliga H1009 See events as unavoidable
Ser mig själv som en god ledare P439 See myself as a good leader
Ser mig själv som en vanlig person Q12 See myself as an average person
Ser andra människor som mina konkurrenter H791 See other people as my competitors
Ser mystiska skepnader eller syner när det inte finns något där A88 See strange figures or visions when nothing is really there
Ser till att ingen lämnas utanför H146 See that nobody gets left out
Ser till att regler efterföljs H215 See that rules are observed
Ser det roliga i situationer H1249 See the humor in situations
Ser saker på ett annat sätt än vad jag brukar göra (t ex som genom en tunnel) A73 See things around me differently than I regularly do (for example, as if looking through a tunnel, or seeing only part of an object)
Ser igenom problem H1318 See through problems
Ser till mina egna behov först H701 See to my own needs first
Söker äventyret H446 Seek adventure
Söker konflikt H720 Seek conflict
Upplever det som jag får mindre glädje av att interagera med människor i jämförelse med andra D20 Seem to derive less enjoyment from interacting with people than others do
Söker förklaringen till saker H1214 Seek explanations of things
Söker tystnaden H602 Seek quiet
Söker status H747 Seek status
Söker stöd H961 Seek support
Försöker vara bäst H276 Seek to be the best
Försöker påverka andra H773 Seek to influence others
Blir sällan irriterad över vad en person säger D16 Seldom become irritated in response to what a person says
Blir sällan irriterad över att någon är försenad D118 Seldom become irritated when someone is late
Ändrar sällan mina beslut X220 Seldom change my decisions
Dagdrömmer sällan X135 Seldom daydream
Upplever sällan plötsliga intuitiva insikter D11 Seldom experience sudden intuitive insights
Känner mig sällan nere X156 Seldom feel blue
Känner mig sällan ledsen mer än en timme D104 Seldom feel sad for longer than an hour
Känner mig sällan gråtfärdiga när jag läser den sorgsna delen av en historia D65 Seldom feel weepy while reading the sad part of a story
Glömmer sällan ett möte X154 Seldom forget appointments
Blir sällan emotionell X29 Seldom get emotional
Förlorar mig sällan i tankar X175 Seldom get lost in thought
Blir sällan förbannad X231 Seldom get mad
Hjälper sällan till när människor känner sig överväldigad av sådant som måste göras D97 Seldom help out when people feel overwhelmed by things that need to be done
Är sällan skämtsam gentemot andra X137 Seldom joke around
Lägger sällan märke till detaljer E89 Seldom notice details
Lägger sällan märke till den emotionella aspekten av en tavla eller bild D4 Seldom notice the emotional aspects of paintings and pictures
Läser sällan serietidningar X58 Seldom read the comics
Tar sällan illa upp X90 Seldom take offense
Låter sällan min egen röst höras X247 Seldom toot my own horn
Har sällan på mig färgglada kläder X190 Seldom wear colorful clothing
Känner andras önskningar H1074 Sense others' wishes
Sätter upp höga mål för mig själv och andra E140 Set high standards for myself and others
Delar med mig av saker med andra H1112 Share things with others
Smiter undan mina plikter H1140 Shirk my duties
Biter mig i tungan (när jag sagt något) H1192 Shoot my mouth off
Skriker när jag är arg A3 Shout or scream when I'm angry
Visar språkförmåga H1284 Show a mastery of language
Visar avsky H715 Show disgust
Visar andra förtroende H118 Show faith in people
Visar min rädsla A54 Show my fear
Visar mina känslor H3 Show my feelings
Visar mina känslor när jag är glad A139 Show my feelings when I’m happy
Visar min tacksamhet H557 Show my gratitude
Visar min sorgsenhet A101 Show my sadness
Sjunger högt för mig själv när jag är ensam H2036 Sing out loud to myself when I'm alone
Hoppar över svåra ord när jag läser H1439 Skip difficult words while reading
Ler mycket Q111 Smile a lot
Röker för mycket X160 Smoke too many cigarettes
Fräser åt folk H1085 Snap at people
Drömmer ibland om levande, detaljerade platser som är olika något som jag har upplevt som vaken D112 Sometimes dream of vivid, detailed settings that are unlike anything I've experienced when awake
Känner mig ibland nere flera timmar av relativt små besvikelser D38 Sometimes feel "down" for several hours from relatively small disappointments
Känner ibland intensiv sorgsenhet av mindre händelser D18 Sometimes feel intense sadness because of minor events
Känner mig ibland avundsjuk på andra människors situation D44 Sometimes feel jealous of other people's situations
Tycker ibland att mina vänner är irriterande D83 Sometimes find my friends to be irritating
Har ibland svårt att koncentrera mig på uppgifter när jag är glad D108 Sometimes have a hard time concentrating on tasks when I'm very happy
Behöver ibland göra om saker X200 Sometimes have to do things over
Har ibland svårt att bestämma mig P390 Sometimes have trouble making up my mind
Saknar ibland samvetskval för att jag behandlat människor illa D64 Sometimes lack remorse for treating people badly
Skrattar ibland rakt ut när jag läser eller tittar på TV A48 Sometimes laugh out loud when reading or watching TV
Ser ibland synliga bilder när jag vilar med ögonen slutna D43 Sometimes see visual images when resting with my eyes closed
Talar kort och håller mig till ämnet H392 Speak briefly and to the point
Talar illa om andra H1124 Speak ill of others
Talar högt H527 Speak loudly
Säger något bara när jag blir tilltalad H2037 Speak only when spoken to
Talar fort H2038 Speak rapidly
Talar långsamt X273 Speak slowly
Talar tyst H548 Speak softly
Försvarar andra H1147 Speak up for others
Spenderar en hel del tid i telefon E79 Spend a lot of time on the phone
Spenderar mycket tid på att läsa H2039 Spend a lot of time reading
Spenderar mycket tid på att titta på TV H2040 Spend a lot of time watching television
Spenderar mer pengar än jag har E75 Spend more money than I have
Spenderar mer pengar än jag borde Q135 Spend more money than I should
Spenderar stora delar av dagen med att fantisera och dagdrömma A45 Spend much of the day fantasizing or daydreaming
Ägnar tid åt att fundera på saker X114 Spend time reflecting on things
Spenderar tid på att tänka på tidigare misstag E114 Spend time thinking about past mistakes
Spiller saker H1409 Spill things
Står bakom mina handlingar H410 Stand behind my actions
Sätter igång konversationer H16 Start conversations
Börjar gräl H1164 Start fights
Börjar med en uppgift genast H511 Start tasks right away
Håller kontakt med gamla bekanta E91 Stay in touch with old acquaintances
Stannar bara på ställen där jag är önskad Q166 Stay only where I'm wanted
Stjäl saker A119 Steal things
Håller mig till min valda plan H367 Stick to my chosen path
Håller mig till mitt sätt att se på något H341 Stick to my point of view
Håller mig till mina tidigare beslut H255 Stick to my previous decisions
Håller mig till fakta Q38 Stick to the facts
Håller mig till reglerna H294 Stick to the rules
Står upp för min sak H1077 Stick up for myself
Slutar när arbetet blir för svårt Q220 Stop when work becomes too difficult
Snubblar över orden H1205 Stumble over my words
Tappar plötsligt intresset H924 Suddenly lose interest
Lider under andras sorger H988 Suffer from others' sorrows
Misstänker dolda motiv hos andra H604 Suspect hidden motives in others
Misstänker att mina ansiktsuttryck avslöjar mig när jag känner mig ledsen A80 Suspect that my facial expressions give me away when I feel sad
Misstänker att andra gärna pratar med mig eftersom mina idéer är ovanliga D32 Suspect that people like to talk to me because my ideas are unusual
Går emot strömmen H690 Swim against the current
Byter lojalitet när jag känner för det Q125 Switch my loyalties when I feel like it
Sympatiserar med andras känslor H1130 Sympathize with others' feelings
Sympatiserar med de hemlösa X259 Sympathize with the homeless
Drar nytta av andra H427 Take advantage of others
Är intresserad av andra människors liv H1129 Take an interest in other people's lives
Sköter mina egna affärer H412 Take care of my own affairs
Tar kommandot H334 Take charge
Tar kontroll över situationen H325 Take control of things
Tar en avvikande ståndpunkt H1090 Take deviant positions
Tar väl hand om mina tillhörigheter H243 Take good care of my belongings
Tar hand om bortsprungna husdjur X262 Take in stray animals
Tar mig friheter med andra saker H90 Take liberties with others' things
Tar mig inte tid för andra H918 Take no time for others
Tar lätt illa upp H920 Take offense easily
Tar order från vem som helst H1029 Take orders from anybody
Tar hänsyn till andras intresse H183 Take others' interests into account
Uppställer försiktighetsåtgärder H892 Take precautions
Tar ansvar för vad som händer Q99 Take responsibility for what happens
Tar risker H864 Take risks
Tar risker som kan skapa problem för mig A68 Take risks that could cause trouble for me
Tar saker för lätt H836 Take tasks too lightly
Tar skulden när jag gjort något fel Q198 Take the blame when I'm at fault
Tar framtiden i beaktande H1258 Take the future into account
Tar initiativet H64 Take the initiative
Tar tid att avsluta saker H1410 Take the time to finish things
Tar saker som de kommer E144 Take things as they come
Tar saker för givet H1421 Take things for granted
Tar in saker snabbt H1294 Take things in quickly
Tar lätt på saker H1066 Take things lying down
Tar saker allvarligt H667 Take things seriously
Tar mig tid för andra människor H160 Take time out for others
Tar tid för att småprata H115 Take time out to chat
Tar tid för att reflektera över saker H663 Take time to reflect on things
Pratar om mina bekymmer H62 Talk about my worries
Pratar under en film E54 Talk during movies
Pratar när jag vet att jag inte borde E98 Talk even when I know I shouldn't
Pratar utan orsak H540 Talk for no reason
Pratar huvudsakligen om mig själv H718 Talk mainly about myself
Säger oväsentligheter H541 Talk nonsense
Pratar högt för mig själv H2041 Talk out loud to myself
Pratar med en massa olika människor på fester X83 Talk to a lot of different people at parties
Pratar mycket med mig själv H2042 Talk to myself a lot
Pratar för mycket H1138 Talk too much
Talar utan att tänka H84 Talk without thinking
Retar människor H1158 Tease people
Säger saker folk vill höra så att de skall göra vad jag vill att de skall göra A141 Tell other people what they want to hear so that they will do what I want them to do
Talar om för andra vad jag egentligen tycker X233 Tell others what I really think
Talar om för människor när jag är irriterad Q121 Tell people about it when I'm irritated
Berättar långa historier om mig själv H748 Tell tall stories about myself
Talar sanning H145 Tell the truth
Tenderar att analysera saker E125 Tend to analyze things
Tenderar att bli upprörd när jag är tvungen att sitta och vänta på något (t ex i ett väntrum) D106 Tend to become agitated whenever I have to sit and wait for something (for instance, in a waiting room)
Tenderar att ogilla impulsiva människor E52 Tend to dislike impulsive people
Tenderar att ogilla hemlighetsfulla människor E88 Tend to dislike secretive people
Tenderar att ogilla ytliga personer E26 Tend to dislike shallow people
Tenderar att ogilla godhjärtade människor E121 Tend to dislike soft-hearted people
Tenderar att känna mig likadan varje dag E151 Tend to feel the same every day
Tenderar att leva i nuet E116 Tend to live in the present
Tenderar att tala sarkastiskt Q112 Tend to talk sarcastically
Tenderar att tänka på saker i flera timmar i sträck E101 Tend to think about something for hours
Brukar rösta på de konservativa partierna X126 Tend to vote for conservative political candidates
Brukar rösta på partier som bryr sig om människor X218 Tend to vote for liberal political candidates
Funderar över orsakerna till mina känslor A33 Think about the causes of my emotions
Tänker i förväg H1256 Think ahead
Tänker ständigt på sex Q147 Think constantly about sex
Tänker djupsinnigt om saker H1212 Think deeply about things
Har höga tankar om mig själv H2043 Think highly of myself
Tänker först på andra H126 Think of others first
Funderar på saker som att få cancer eller en allvarlig sjukdom C19 Think of things like developing cancer or catching a serious illness
Tänker snabbt H1287 Think quickly
Tror att allt kommer gå bra H43 Think that all will be well
Tror det är viktigt att vara i kontakt med sina känslor A118 Think that being in touch with emotions is essential
Tycker att sökande efter dold mening i filmer och teaterstycken förtar lite av glädjen A91 Think that looking for hidden meanings in movies or plays distracts from their enjoyment
Tycker att kärlek är överskattat A146 Think that love is overrated
Tycker att de flesta av mina problem beror på det faktum att andra människor bara inte förstår mig A37 Think that most of my problems are due to the fact that other people just don't understand me
Tycker att andra skall göra allt arbete H739 Think that others should do all the work
Tycker att människor borde lära sig återhållsamhet E154 Think that people need to learn restraint
Tycker att de som är dumma nog att bli lurade vanligtvis förtjänar det A121 Think that people who are stupid enough to get ripped off usually deserve it
Har för höga tankar om mig själv H723 Think too highly of myself
Tänker två gånger innan jag gör något H213 Think twice before doing something
Tänker fram praktiska lösningar H1308 Think up practical solutions
Kastar nytt ljus över situationen H472 Throw a new light on the situation
Blir lätt trött Q65 Tire out quickly
Står ut med mycket från andra H1170 Tolerate a lot from others
Behandlar alla människor lika H186 Treat all people equally
Behandlar alla raser och religioner lika Q211 Treat all races and religions equally
Behandlar människor som underordnade H792 Treat people as inferiors
Darrar i farliga situationer Q5 Tremble in dangerous situations
Litar på andra H113 Trust others
Litar på vad folk säger E157 Trust what people say
Försöker inte att lura andra X143 Try not to deceive others
Försöker att inte tänka på de behövande E166 Try not to think about the needy
Prövar nya saker H1269 Try out new things
Försöker undvika ohyfsade personer E129 Try to avoid coarse people
Försöker undvika komplicerade personer E171 Try to avoid complex people
Försöker att vara med någon när jag känner mig dålig Q238 Try to be with someone else when I'm feeling badly
Försöker att lura andra H705 Try to cheat others
Försöker göra svåra saker H899 Try to do too difficult things
Försöker att undersöka mig själv objektivt E173 Try to examine myself objectively
Försöker att passa ihop med andra D107 Try to fit in with others
Försöker att hålla mig till reglerna X150 Try to follow the rules
Försöker spela andra ett spratt H1072 Try to fool others
Försöker glömma och förlåta E126 Try to forgive and forget
Försöker bli av med mina fördomar P398 Try to get rid of my prejudices
Försöker att imponera på andra H744 Try to impress others
Försöker att leda andra H524 Try to lead others
Försöker upprätthålla en angenäm atmosfär H129 Try to maintain a pleasant atmosphere
Försöker överträffa andra H1086 Try to outdo others
Försöker att vara alla till lags E3 Try to please everyone
Försöker förhindra gräl H131 Try to prevent quarrels
Försöker hålla kontakt med vad jag tycker och känner E177 Try to stay in touch with myself
Försöker överträffa andras resultat H1193 Try to surpass others' accomplishments
Försöker att förstå mig själv E123 Try to understand myself
Vänder ryggen åt andra H1430 Turn my back on others
Vänder människor emot varandra H428 Turn people against each other
Gör planer till handlingar H402 Turn plans into actions
Blir röd av ilska H811 Turn red with anger
Blir otrevlig när jag dricker för mycket E155 Turn ugly when I drink too much
Underskattar mig själv H1139 Underestimate myself
Förstår människor som tänker annorlunda H175 Understand people who think differently
Förstår saker snabbt H1310 Understand things quickly
Företar mig inte mycket för mig själv H972 Undertake few things on my own
Uppmanar andra att uppföra sig ordentligt H220 Urge others to behave themselves
Använder en mängd medicin Q201 Use a lot of medications
Använder svåra ord H1272 Use difficult words
Använder smicker för att komma fram X91 Use flattery to get ahead
Använder mitt huvud H1215 Use my brain
Använder andra för mina egna behov H416 Use others for my own ends
Använder svärord E111 Use swear words
Börjar ofta skratta själv när människor runt mig skrattar A16 Usually end up laughing if the people around me are laughing
Uppskattar vanligtvis att vara med människor D3 Usually enjoy being with people
Känner mig vanligtvis neutral, istället för glad, när jag inte känner mig olycklig D61 Usually feel neutral, instead of happy, when not feeling unhappy
Tycker vanligtvis att det är besvärligt att växla mellan två olika uppgifter D78 Usually find it hard to go back and forth between two different tasks
Brukar vanligtvis sätta igång att arbeta med något som måste göras så fort jag börjar tänka på det D40 Usually get right to work on something that needs to be done as soon as I think of it
Har ofta drömmar som inte har en utvecklad och detaljerad intrig D29 Usually have dreams that don't have an elaborate or detailed plot
Vill vanligtvis spendera min fria tid tillsammans med människor D70 Usually like to spend my free time with people
Tycker vanligtvis mycket om att prata D45 Usually like to talk a lot
Upptäcker vanligtvis när omgivningen är tyst D59 Usually notice when the environment is quiet
Upptäcker vanligtvis detaljer i omgivningen D9 Usually notice visual details in the environment
Tar vanligtvis hand om mina ansvarsområden så fort som möjligt D74 Usually take care of my responsibilities as soon as possible
Arbetar vanligtvis på att förbättra saker, istället för att blir frustrerad, när allt verkar gå fel D33 Usually work on improving things, instead of getting frustrated, when everything seems to be going wrong
Väntar på att andra ska visa vägen H976 Wait for others to lead the way
Trampar på andra H434 Walk over others
Värderar samarbete framför konkurrens X240 Value cooperation over competition
Väntar på min tur H170 Wait for my turn
Värderar att ha nära långtidsrelationer med människor D21 Value having long-term close relationships with people
Vill att varje detalj ska tas om hand H1002 Want every detail taken care of
Vill att allt skall stämma perfekt H241 Want everything to add up perfectly
Vill att andra skall uppfatta mig som något speciellt P436 Want to amount to something special in others' eyes
Vill vara olika andra H510 Want to be different from others
Vill att allt ska vara precis rätt E11 Want everything to be "just right"
Vill göra saker på mitt sätt H766 Want things done my way
Vill att saker skall göras enligt planen H303 Want things to proceed according to plan
Vill vara den som bestämmer H793 Want to be in charge
Vill lämnas ifred H660 Want to be left alone
Vill vara omtyckt H1057 Want to be liked
Vill vara den perfekta ledaren Q119 Want to be the perfect leader
Vill vara den allra bästa H1203 Want to be the very best
Vill att man skall säga att jag har rätt H730 Want to be told I am right
Vill kontrollera samtalet H770 Want to control the conversation
Vill uppleva passion och romantik Q188 Want to experience passion and romance
Vill forma mina egna åsikter H1221 Want to form my own opinions
Vill ha sista ordet H507 Want to have the last word
Vill öka mina kunskaper H1213 Want to increase my knowledge
Vill att saker skall förbli som de är H1058 Want to keep things as they are
Vill veta orsaken varför H1290 Want to know the reasons why
Vill veta vad jag har emot mig H227 Want to know what I am up against
Vill betyda något för andra H204 Want to mean something to others
Vill vara andra till lags H1097 Want to please others
Vill visa vad jag duger till H1107 Want to prove myself
Vill se saker själv (inte bara höra talas om) H680 Want to see things for myself
Vill förstå saker H1209 Want to understand things
Ville rymma hemifrån när jag var liten Q239 Wanted to run away from home when I was a child
Kommer snabbt på god fot med andra H52 Warm up quickly to others
Var bättre än genomsnittet i skolan Q142 Was a better than average student when I was in school
Hade svårt att lära mig i skolan Q241 Was a slow learner in school
Visste vid en tidig ålder att jag var olik andra D119 Was aware at an early age that I was different from others
Slösar med pengar eller förlorar dem på spel A126 Waste money, or lose it gambling
Slösar bort min tid H1186 Waste my time
Slösar bort tid med att prata H539 Waste time talking
Ser upp för möjliga faror H223 Watch out for possible danger
Tittar för mycket på TV X142 Watch too much television
Är öppenhjärtig H93 Wear my heart on my sleeve
Bär moderiktiga kläder P460 Wear stylish clothing
Går i t-shirt till vardags P348 Wear T-shirts in public
Väger fördelar mot nackdelar H353 Weigh the pros against the cons
När jag är med en grupp människor, är jag oftast besvärad av minst en av dem D39 When interacting with a group of people, am often bothered by at least one of them
Kommer att hålla med om allt H1052 Will agree to anything
Kommer att tro på allt H960 Will believe anything
Gör vad som helst för pengar Q108 Will do anything for money
Gör vad som helst för min karriär H273 Will do anything for my career
Gör vad som helst för andra H198 Will do anything for others
Kommer att göra vad som helst för att komma dit jag vill H425 Will do anything to get my way
Kommer inte att tränga djupt in i ett område H1392 Will not probe deeply into a subject
Önskar jag lättare kunde uttrycka min negativa känslor A28 Wish I could more easily show my negative feelings
Önskar jag var mindre bekymrad för min hälsa C16 Wish I was less concerned about my health
Önskar jag var någon annan Q157 Wish that I was somebody else
Önskar at jag hade mer att göra (full sysselsättning) Q169 Wish that I were more fully employed
Vill vara för evigt ung Q19 Wish to stay young forever
Drar mig undan från människor när jag är sårad Q246 Withdraw from people when I feel hurt
Undanhåller information från andra H1329 Withhold information from others
Undrar hur jag har blivit den jag blivit Q146 Wonder how I got to be the way that I am
Undrar vem jag egentligen är A52 Wonder who I really am
Kommer inte att vara nöjd förrän jag fått vad jag förtjänar P475 Won't be satisfied until I get all I deserve
Kommer inte att lämna folk ifred H768 Won't leave people alone
Låter inte andra dominera mig Q249 Won't let others dominate me
Tar inte på mig skulden för något som inte är mitt fel P431 Won't take the blame for something that's not my fault
Arbetar enligt en rutin H264 Work according to a routine
Arbetar hårt H1206 Work hard
Arbetar hårdare efter ett misslyckande Q113 Work harder after a failure
Arbetar mer än vad andra människor gör Q242 Work longer hours than most people
Arbetar på att förbättra mig själv E170 Work on improving myself
Tar mig an min oro genom att göra något konstruktivt och kreativt Q247 Work out my anxieties by doing something consturctive or creative
Arbetar för mycket P484 Work too much
Arbetade hårt när jag gick i skolan Q174 Worked hard when I was in school
Oroar mig mycket för att bli allvarligt sjuk C1 Worry a lot about catching a serious illness
Oroar mig mycket när jag utvecklat ett fysiskt symtom som jag inte haft förut C12 Worry a lot when I develop a physical symptom that I never have had before
Oroar mig för min hälsa C5 Worry about my health
Oroar mig över saker H1157 Worry about things
Oroar mig över vad människor tänker om mig P420 Worry about what people think of me
Skulle alltid bära hjälm om jag cyklade E61 Would always wear a helmet if I rode a bike
Skulle vara rädd att hålla ett offentligt tal Q45 Would be afraid to give a speech in public
Skulle vara bra på att rädda människor från en brinnande byggnad Q31 Would be good at rescuing people from a burning building
Skulle bli upprörd om jag såg ett skadat djur A46 Would be upset if I saw an injured animal
Skulle bli upprörd om jag fick min framgång bekostnad av någon annans A127 Would be upset if my success came at someone else's expense
Skulle kunna tänka mig att adoptera ett handikappat barn X153 Would consider adopting a handicapped child
Skulle beskriva mina erfarenheter som lite tråkiga X147 Would describe my experiences as somewhat dull
Skulle gilla att vara ute på en segelbåt under en storm Q115 Would enjoy being out on a sailboat during a storm
Skulle känna mig obehaglig till mods om jag utnyttjade någon annan Q8 Would feel uncomfortable trying to take advantage of others
Skulle känna mig mycket dålig en lång tid om jag stal från någon D102 Would feel very badly for a long time if I were to steal from someone
Skulle uppfatta det som beklämmande att se någon som sov på gatan D36 Would find it distressing to see someone sleeping on the streets
Skulle starkt ogilla att någon uppfattade mig som konstig D46 Would hate to be considered odd or strange
Skulle känna mig skyldig efteråt om jag tappade humöret och hotade någon D115 Would later feel guilty if I were to lose my temper and threaten someone
Skulle vilja vara en racerförare Q120 Would like to be a race-car driver
Skulle vilja ha mer förmågor än andra människor Q165 Would like to have more power than other people
Skulle vilja leva ett tag i ett annat land X158 Would like to live for awhile in a different country
Skulle bli en bra skådespelare P444 Would make a good actor
Skulle aldrig acceptera socialhjälp E161 Would never accept welfare
Skulle aldrig fuska med skatten X136 Would never cheat on my taxes
Skulle aldrig ägna mig åt hängflygning eller bungee-jumping X250 Would never go hang-gliding or bungee-jumping
Skulle aldrig ägna mig åt forsränning Q136 Would never go riding down a stretch of rapids in a canoe
Skulle aldrig ägna mig åt utomäktenskapliga förbindelser Q102 Would never indulge in extramarital affairs
Skulle aldrig göra en chansartad investering E71 Would never make a high-risk investment
Skulle aldrig ta något som inte var mitt P367 Would never take things that aren't mine
Skulle inte bli en bra komiker P485 Would not be a good comedian
Skulle inte bli säkert berörd av att se ett djur lida D12 Would not be very distressed by seeing an animal in pain
Skulle inte uppskatta ett arbete som innehåller mycket social interaktion D101 Would not enjoy a job that involves a lot of social interaction
Skulle inte uppskatta att vara en berömd kändis Q226 Would not enjoy being a famous celebrity
Skulle inte uppskatta snabb dans?? D8 Would not enjoy fast dancing
Skulle inte känna mig skyldig över att såra någons känslor om jag ogillade dem D28 Would not feel guilty about hurting the feelings of someone I disliked
Skulle inte känna mig speciellt oroad och bekymrad om en vän beklagade sig över en ovanligt kraftig huvudvärk D80 Would not feel very distressed and concerned if a friend were to complain of having an especially bad headache
Vill hellre ge än ta H121 Would rather give than take
Skulle inte skada en fluga H142 Wouldn't harm a fly
Skriker på döda föremål (saker) E108 Yell at inanimate objects
Skulle inte ångra mitt beteende om jag impulsivt drog nytta av någon D86 Would not regret my behavior if I were to take advantage of someone impulsively
Helst vill undvika att använda fabriksgjorda saker P381 Would rather avoid using manufactured goods
Hellre vill spendera pengar än spara dem Q116 Would rather spend money than save it
Skriker på andra redan vi liten provokation E118 Yell at others with little provocation
Tror på ett logiskt svar på allt X75 Believe in a logical answer for everything
Tror att en person kan åstadkomma vad som helst med hårt arbete P442 Believe that by working hard a person can achieve anything
Gör saker för att hämnas H710 Do things out of revenge
Tål inte kritiker H709 Don't tolerate critics
Vill aldrig bli tänkt på som en medelmåtta D114 Never want to be thought of as average
Förlöjligar människor H2035 Ridicule people
Tänjer sällan på sanningen X195 Seldom stretch the truth
Vill veta allt H1268 Want to know everything
Känner mig skyldig när jag ser en polisman E18 Feel guilty when I see a policeman

Return to the Item Translations Page