Croatian Translation of the 100-Item Lexical Big-Five Factor Markers for Peer Assessment

Provided by Boris Mlačić

IPIP 100P

 

 

 

 

 

 

Na sljedećim stranicama nalaze se tvrdnje koje opisuju uobičajeno ponašanje ljudi. Molimo vas da, koristeći se priloženom ljestvicom, procijenite koliko pojedini iskaz vjerno opisuje osobu koja Vam je dala ovu listu pitanja. Opišite tu osobu onakvom kakvom je sada vidite, a ne kakvom biste željeli da bude u budućnosti. Opišite tu osobu najiskrenije što možete u odnosu prema drugim osobama koje inače poznajete, a koje su istog spola i približno iste dobi kao i osoba koja Vam je dala ovu listu. Da biste u opisivanju te osobe bili koliko je god moguće iskreniji, možete biti sigurni da će vaši odgovori biti čuvani u potpunoj tajnosti. Drugim riječima, nikome neće biti dopušteno da vidi vaše odgovore bez vašeg pismenog odobrenja.

Molimo vas da pažljivo pročitate svaku tvrdnju i tada zaokružite broj na ljestvici koji odgovara opisu osobe koja Vam je dala ovu listu za tu tvrdnju.

 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

 

1.         Unosi živost u neku zabavu.

1

2

3

4

5

Am the life of the party.

2.         Vrijeđa ljude.

1

2

3

4

5

Insult people.

3.         Uvijek je spreman (spremna).

1

2

3

4

5

Am always prepared.

4.         Lako podliježe stresu.

1

2

3

4

5

Get stressed out easily.

5.         Ima bogat rječnik.

1

2

3

4

5

Have a rich vocabulary.

6.         Često se osjeća neugodno u blizini drugih ljudi.

1

2

3

4

5

Often feel uncomfortable around others.

7.         Zanimaju ga (nju) drugi ljudi.

1

2

3

4

5

Am interested in people.

8.         Ostavlja svoje stvari posvuda.

1

2

3

4

5

Leave my belongings around.

9.         Uglavnom se osjeća opušteno.

1

2

3

4

5

Am relaxed most of the time.

10.     Teško razumije apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Have difficulty understanding abstract ideas.

11.     Osjeća se ugodno u društvu.

1

2

3

4

5

Feel comfortable around people.

12.     Ne zanimaju ga (nju) tuđi problemi.

1

2

3

4

5

Am not interested in other people's problems.

13.     Obraća pažnju na detalje.

1

2

3

4

5

Pay attention to details.

14.     Često je zabrinut (zabrinuta).

1

2

3

4

5

Worry about things.

15.     Ima bujnu maštu.

1

2

3

4

5

Have a vivid imagination.

16.     Drži se po strani.

1

2

3

4

5

Keep in the background.

17.     Suosjeća s drugima

1

2

3

4

5

Sympathize with others' feelings.

18.     Pravi nered.

1

2

3

4

5

Make a mess of things.

19.     Rijetko je tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Seldom feel blue.

20.     Ne zanimaju ga (nju) apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Am not interested in abstract ideas.

21.     Sam(a) započinje razgovore.

1

2

3

4

5

Start conversations.

22.     Ne brine se puno za druge ljude.

1

2

3

4

5

Feel little concern for others.

23.     Odmah obavlja kućne poslove.

1

2

3

4

5

Get chores done right away.

24.     Lako ga je (nju) zasmetati.

1

2

3

4

5

Am easily disturbed.

25.     Ima izvrsne ideje.

1

2

3

4

5

Have excellent ideas.

26.     Ima malo toga za reći.

1

2

3

4

5

Have little to say.

27.     Ima meko srce.

1

2

3

4

5

Have a soft heart.

28.     Često zaboravlja vratiti stvari na njihovo mjesto.

1

2

3

4

5

Often forget to put things back in their proper place.

29.     Ne uzrujava se lako.

1

2

3

4

5

Am not easily bothered by things.

30.     Nema mnogo mašte.

1

2

3

4

5

Do not have a good imagination.

31.     Na zabavama razgovara s mnogo različitih osoba..

1

2

3

4

5

Talk to a lot of different people at parties.

32.     Drugi ljudi ga (nju) zapravo ne zanimaju.

1

2

3

4

5

Am not really interested in others.

33.     Voli red.

1

2

3

4

5

Like order.

34.     Lako se uzruja.

1

2

3

4

5

Get upset easily.

35.     Brzo shvaća različite stvari.

1

2

3

4

5

Am quick to understand things.

36.     Ne voli privlačiti pažnju.

1

2

3

4

5

Don't like to draw attention to myself.

37.     Posvećuje vrijeme drugim ljudima.

1

2

3

4

5

Take time out for others.

38.     Izbjegava obveze.

1

2

3

4

5

Shirk my duties.

39.     Rijetko je razdražen (razdražena).

1

2

3

4

5

Rarely get irritated.

40.     Trudi se izbjeći intelektualne tipove.

1

2

3

4

5

Try to avoid complex people.

41.     Nije mu (njoj) nelagodno biti u središtu pozornosti.

1

2

3

4

5

Don't mind being the center of attention.

42.     Teško ga je (nju) upoznati.

1

2

3

4

5

Am hard to get to know.

43.     Slijedi zacrtani plan.

1

2

3

4

5

Follow a schedule.

44.     Često mijenja raspoloženja.

1

2

3

4

5

Change my mood a lot.

45.     Koristi učene izraze.

1

2

3

4

5

Use difficult words.

 

 

IPIP 100P – nastavak

 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

 

46.     Šutljiv(a) je s nepoznatima.

1

2

3

4

5

Am quiet around strangers.

47.     Osjetljiv(a) je na tuđe osjećaje.

1

2

3

4

5

Feel others' emotions.

48.     Zanemaruje svoje dužnosti.

1

2

3

4

5

Neglect my duties.

49.     Rijetko se razljuti.

1

2

3

4

5

Seldom get mad.

50.     Ima teškoća u zamišljanju različitih stvari.

1

2

3

4

5

Have difficulty imagining things.

51.     Lako sklapa prijateljstva.

1

2

3

4

5

Make friends easily.

52.     Ravnodušan (ravnodušna) je prema tuđim osjećajima.

1

2

3

4

5

Am indifferent to the feelings of others.

53.     Posao obavlja točno i precizno.

1

2

3

4

5

Am exacting in my work.

54.     Podliježe čestim promjenama raspoloženja.

1

2

3

4

5

Have frequent mood swings.

55.     Provodi vrijeme razmišljajući.

1

2

3

4

5

Spend time reflecting on things.

56.     Teško mu je (njoj) pristupiti drugim ljudima.

1

2

3

4

5

Find it difficult to approach others.

57.     Nastoji da se drugi osjećaju ugodno.

1

2

3

4

5

Make people feel at ease.

58.     Uzaludno troši vrijeme.

1

2

3

4

5

Waste my time.

59.     Lako ga je (nju) razdražiti.

1

2

3

4

5

Get irritated easily.

60.     Izbjegava čitanje teškog gradiva.

1

2

3

4

5

Avoid difficult reading material.

61.     Preuzima inicijativu.

1

2

3

4

5

Take charge.

62.     Zanima se za dobrobit drugih ljudi.

1

2

3

4

5

Inquire about others' well-being.

63.     Obavlja zadaće prema planu.

1

2

3

4

5

Do things according to a plan.

64.     Često je tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Often feel blue.

65.     Pun(a) je ideja.

1

2

3

4

5

Am full of ideas.

66.     Ne priča puno.

1

2

3

4

5

Don't talk a lot.

67.     Zna kako utješiti druge.

1

2

3

4

5

Know how to comfort others.

68.     Poslove obavlja polovično.

1

2

3

4

5

Do things in a half-way manner.

69.     Lako se naljuti.

1

2

3

4

5

Get angry easily.

70.     Ni u što se previše ne zadubljuje.

1

2

3

4

5

Will not probe deeply into a subject.

71.     Zna kako osvojiti ljude.

1

2

3

4

5

Know how to captivate people.

72.     Voli djecu.

1

2

3

4

5

Love children.

73.     Nastavlja s poslom dok sve nije savršeno.

1

2

3

4

5

Continue until everything is perfect.

74.     Lako se uspaniči.

1

2

3

4

5

Panic easily.

75.     Podiže raspravu na višu razinu.

1

2

3

4

5

Carry the conversation to a higher level.

76.     Prikriva svoje osjećaje.

1

2

3

4

5

Bottle up my feelings.

77.     U dobrim je odnosima s gotovo svima.

1

2

3

4

5

Am on good terms with nearly everyone.

78.     Teško mu je (njoj) prionuti poslu.

1

2

3

4

5

Find it difficult to get down to work.

79.     Često se osjeća ugroženo.

1

2

3

4

5

Feel threatened easily.

80.     Brzo shvaća.

1

2

3

4

5

Catch on to things quickly.

81.     Osjeća se opušteno s ljudima.

1

2

3

4

5

Feel at ease with people.

82.     Za svakoga ima lijepu riječ.

1

2

3

4

5

Have a good word for everyone.

83.     Drži se planova koje je zacrtao (zacrtala).

1

2

3

4

5

Make plans and stick to them.

84.     Preplavljuju ga (nju) osjećaji.

1

2

3

4

5

Get overwhelmed by emotions.

85.     Vlada mnoštvom podataka.

1

2

3

4

5

Can handle a lot of information.

86.     Vrlo je povučena osoba.

1

2

3

4

5

Am a very private person.

87.     Pokazuje svoju zahvalnost.

1

2

3

4

5

Show my gratitude.

88.     Ostavlja nered u svojoj sobi.

1

2

3

4

5

Leave a mess in my room.

89.     Lako se uvrijedi.

1

2

3

4

5

Take offense easily.

90.     Dobar (dobra) je u nizu područja.

1

2

3

4

5

Am good at many things.

91.     Prepušta drugima da preuzmu inicijativu.

1

2

3

4

5

Wait for others to lead the way.

92.     Prvo misli na druge.

1

2

3

4

5

Think of others first.

93.     Voli red i točnost.

1

2

3

4

5

Love order and regularity.

94.     Obuzet(a) je svojim problemima.

1

2

3

4

5

Get caught up in my problems.

95.     Voli čitati intelektualno izazovno gradivo.

1

2

3

4

5

Love to read challenging material.

96.     Vješto se snalazi u društvenim situacijama.

1

2

3

4

5

Am skilled in handling social situations.

97.     Voli pomagati ljudima.

1

2

3

4

5

Love to help others.

98.     Voli pospremati.

1

2

3

4

5

Like to tidy up.

99.     Gunđa.

1

2

3

4

5

Grumble about things.

100. Voli domišljati nove načine kako nešto učiniti.

1

2

3

4

5

Love to think up new ways of doing things.

Note

Croatian items have been changed from first-person to third-person format. For more information on converting items into third-person format to obtain assessments of others, see the IPIP webpage on that topic.

References

Mlačić B., & Sakić, I. (2008). Razvoj hrvatskih markera velepetoroga modela ličnosti. [The Development of Croatian markers for the Big-Five personality model.]
Društvena Istraživanja, 17, BR. 1-2 (87-88), 213-236.

Return to the Item Translations Page