Croatian Translation of the 50-Item Lexical Big-Five Factor Markers for Peer Assessment

Provided by Boris Mlačić

IPIP 50P

Na sljedećim stranicama nalaze se tvrdnje koje opisuju uobičajeno ponašanje ljudi. Molimo vas da, koristeći se priloženom ljestvicom, procijenite koliko pojedini iskaz vjerno opisuje osobu koja Vam je dala ovu listu pitanja. Opišite tu osobu onakvom kakvom je sada vidite, a ne kakvom biste željeli da bude u budućnosti. Opišite tu osobu najiskrenije što možete u odnosu prema drugim osobama koje inače poznajete, a koje su istog spola i približno iste dobi kao i osoba koja Vam je dala ovu listu. Da biste u opisivanju te osobe bili koliko je god moguće iskreniji, možete biti sigurni da će vaši odgovori biti čuvani u potpunoj tajnosti. Drugim riječima, nikome neće biti dopušteno da vidi vaše odgovore bez vašeg pismenog odobrenja.
Molimo vas da pažljivo pročitate svaku tvrdnju i tada zaokružite broj na ljestvici koji odgovara opisu osobe koja Vam je dala ovu listu za tu tvrdnju.

 

Posve netočno

Uglavnom netočno

Ni točno ni netočno

Uglavnom točno

Posve točno

[English Version]

 

1.       Unosi živost u neku zabavu.

1

2

3

4

5

Is the life of the party

2.       Ne brine se puno za druge ljude.

1

2

3

4

5

Feels little concern for others

3.       Uvijek je spreman (spremna).

1

2

3

4

5

Is always prepared

4.       Lako podliježe stresu.

1

2

3

4

5

Gets stressed out easily

5.       Ima bogat rječnik.

1

2

3

4

5

Has a rich vocabulary

6.       Ne priča puno.

1

2

3

4

5

Doesn't talk a lot

7.       Zanimaju ga (nju) drugi ljudi.

1

2

3

4

5

Is interested in people

8.       Ostavlja svoje stvari posvuda.

1

2

3

4

5

Leaves his belongings around

9.       Uglavnom se osjeća opušteno.

1

2

3

4

5

Is relaxed most of the time

10.    Teško razumije apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Has difficulty understanding abstract ideas

11.    Osjeća se ugodno u društvu.

1

2

3

4

5

Feels comfortable around people

12.    Vrijeđa ljude.

1

2

3

4

5

Insults people

13.    Obraća pažnju na detalje.

1

2

3

4

5

Pays attention to details

14.    Često je zabrinut (zabrinuta).

1

2

3

4

5

Worries about things

15.    Ima bujnu maštu.

1

2

3

4

5

Has a vivid imagination

16.    Drži se po strani.

1

2

3

4

5

Keeps in the background

17.    Suosjeća s drugima.

1

2

3

4

5

Sympathizes with others' feelings

18.    Pravi nered.

1

2

3

4

5

Makes a mess of things

19.    Rijetko je tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Seldom feels blue

20.    Ne zanimaju ga (nju) apstraktne ideje.

1

2

3

4

5

Is not interested in abstract ideas

21.    Sam(a) započinje razgovore.

1

2

3

4

5

Starts conversations

22.    Ne zanimaju ga (nju) tuđi problemi.

1

2

3

4

5

Is not interested in other people's problems

23.    Odmah obavlja kućne poslove.

1

2

3

4

5

Gets chores done right away

24.    Lako ga je (nju) zasmetati.

1

2

3

4

5

Is easily disturbed

25.    Ima izvrsne ideje.

1

2

3

4

5

Has excellent ideas

26.    Ima malo toga za reći.

1

2

3

4

5

Has little to say

27.    Ima meko srce.

1

2

3

4

5

Has a soft heart

28.    Često zaboravlja vratiti stvari na njihovo mjesto.

1

2

3

4

5

Often forgets to put things back in their proper place

29.    Lako se uzruja.

1

2

3

4

5

Gets upset easily

30.    Nema mnogo mašte.

1

2

3

4

5

Does not have a good imagination

31.    Na zabavama razgovara s mnogo različitih osoba.

1

2

3

4

5

Talks to a lot of different people at parties

32.    Drugi ljudi ga (nju) zapravo ne zanimaju.

1

2

3

4

5

Is not really interested in others

33.    Voli red.

1

2

3

4

5

Likes order

34.    Često mijenja raspoloženja.

1

2

3

4

5

Changes mood a lot

35.    Brzo shvaća različite stvari.

1

2

3

4

5

Is quick to understand things

36.    Ne voli privlačiti pažnju.

1

2

3

4

5

Doesn't like to draw attention to myself

37.    Posvećuje vrijeme drugim ljudima.

1

2

3

4

5

Takes time out for others

38.    Izbjegava obveze.

1

2

3

4

5

Shirks duties

39.    Podliježe čestim promjenama raspoloženja.

1

2

3

4

5

Has frequent mood swings

40.    Koristi učene izraze.

1

2

3

4

5

Uses difficult words

41.    Nije mu (njoj) nelagodno biti u središtu pozornosti.

1

2

3

4

5

Doesn't mind being the center of attention

42.    Osjetljiv(a) je na tuđe osjećaje.

1

2

3

4

5

Feels others' emotions

43.    Slijedi zacrtani plan.

1

2

3

4

5

Follows a schedule

44.    Lako ga je (nju) razdražiti.

1

2

3

4

5

Gets irritated easily

45.    Provodi vrijeme razmišljajući.

1

2

3

4

5

Spends time reflecting on things

46.    Šutljiv(a) je s nepoznatima.

1

2

3

4

5

Is quiet around strangers

47.    Nastoji da se drugi osjećaju ugodno.

1

2

3

4

5

Makes people feel at ease

48.    Posao obavlja točno i precizno.

1

2

3

4

5

Is exacting in work

49.    Često je tužan (tužna).

1

2

3

4

5

Often feels blue

50.    Pun(a) je ideja.

1

2

3

4

5

Is full of ideas

Na kraju vas molimo da provjerite jeste li zaokružili po jedan broj u svakom retku.

Note

Croatian items are adaptations rather than literal translations and have been changed from first-person to third-person format. For more information on converting items into third-person format to obtain assessments of others, see the IPIP webpage on that topic.

Reference

Mlačić B., & Goldberg LR. (2007). An analysis of a cross-cultural personality inventory: The IPIP Big-Five factor markers.
Journal of Personality Assessment, 88,168-77. Medline:17437382 doi:10.1080/00223890701267993

Return to the Item Translations Page